Moet mijn werkgever overuren uitbetalen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Kijk in uw contract

Staat in uw arbeidscontract dat uw werkgever de gewerkte overuren uitbetaalt of in vrije tijd vergoedt? Dan is uw werkgever dit verplicht.

Staat er niets over overwerk in uw contract? Dan staat het misschien in uw cao. 

U mag door het maken van de overuren niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon. Komt u door het totaal aantal gewerkte uren onder het wettelijk minimumloon? Dan moet uw werkgever de overuren uitbetalen en mag de gewerkte uren niet in vrije tijd vergoeden.

Stap 2

Kijk in uw cao

In uw cao kunnen (extra) afspraken staan over het uitbetalen van overuren. Soms regelt de cao dat:

 • u meer uurloon krijgt tijdens overwerk
 • uw overuren bij uw vakantiesaldo worden opgeteld

Zijn er geen afspraken over de vergoeding van uw overuren in uw cao of contract? Dan heeft u recht op uw normale uurloon over de gewerkte overuren.

Komt u door het totaal aantal gewerkte uren onder het wettelijk minimumloon? Dan moet de werkgever de overuren uitbetalen en mag de gewerkte uren niet in vrije tijd vergoeden.

Stap 3

Eis uw salaris over uw overuren

Betaalt uw werkgever het loon over de gewerkte overuren niet? Dan kunt u het ontbrekende salaris opeisen bij uw werkgever. 

Eis uw salaris alleen op als het overwerk verplicht was volgens uw werkgever. Was het uw eigen besluit om eerder aan het werk te gaan of om langer op het werk te blijven? Dan is uw werkgever niet verplicht uw overuren te betalen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ben ik tot overwerk verplicht of mag ik overwerk weigeren?

  De wet regelt niets over overwerk. Het ligt dus aan de afspraken die u met uw werkgever maakt of u verplicht bent tot overwerk. Deze afspraken staan in uw contract of cao. In veel cao's staat bijvoorbeeld dat de werknemer verplicht is om af en toe over te werken. U kunt het overwerk dan niet weigeren. Uiteraard moet uw werkgever zich wel aan de regels over werktijden, pauzes en rusttijden houden. 

  Staat er niets over overwerk in uw contract of cao? Dan moet u af en toe overwerken als uw werkgever een redelijk verzoek doet. De werkgever moet hierbij rekening houden met uw belangen.

  Uw werkgever mag u niet verplichten tot structureel overwerken. 

 • Ik moet structureel overwerken. Wat kan ik doen?

  Een werkgever mag u niet structureel tot overwerk verplichten. Wilt u niet structureel overwerken? Geef dit bij uw werkgever aan.

  Werkt u structureel meer dan in uw contract is afgesproken? U werkt bijvoorbeeld standaard 32 uren, terwijl er 24 uren in uw contract staan. Dan kunt u uw werkgever vragen om het aanpassen van uw contract.

 • Betaal ik meer belasting over overuren?

  Nee, u betaalt in principe niet meer belasting over overuren dan over uw normale werkuren. Uw belastingtarief hangt af van uw totale inkomen. Doordat u meer uren werkt, verdient u meer salaris. Het kan zijn dat u met dit salaris in de volgende belastingschijf terechtkomt. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt.

  De Belastingdienst bepaalt de belastingtarieven.

Terug naar boven Shape