Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Soorten contracten

Heeft u een nulurencontract, een min-maxcontract of een oproepovereenkomst? Dan bent u een oproepkracht. Het is niet altijd duidelijk op hoeveel uren u recht heeft. Werkt u minstens 3 maanden bij uw werkgever en wordt u minder opgeroepen? Dan kunt u uw werkgever vragen uw contract aan te passen.

Oproepovereenkomst

Heeft u een contract waarin niet duidelijk staat hoeveel uur u moet werken? Of krijgt u geen loon als u niet komt werken, omdat in uw contract een ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting’ staat? Dan heeft u een oproepovereenkomst.

Stap 1

Bereken uw gemiddelde aantal uren

Meer dan 3 maanden in dienst

Bent u meer dan 3 maanden in dienst bij de werkgever? Bereken dan het gemiddelde aantal uren dat u per week werkte in de laatste 3 maanden.

Meer dan 12 maanden in dienst

Bent u meer dan 12 maanden in dienst? Dan moet uw werkgever u een arbeidsovereenkomst aanbieden met een vast aantal uren. Dat vaste aantal uren moet het gemiddelde zijn van de afgelopen 12 maanden. Werkte u gemiddeld meer uren de afgelopen 3 maanden? Dan heeft u recht op minimaal dat aantal uren.

Wordt u minder ingepland dan gemiddeld? Ga dan naar stap 2.

Stap 2

Praat met uw werkgever

Uw werkgever roept u minder op. Ga hierover eerst in gesprek met uw werkgever.

Leg uit dat u net zo veel wilt blijven werken als u in de afgelopen maanden deed. En vraag of hij het contract kan aanpassen naar het gemiddeld aantal uren dat u berekende in stap 1. Kies het hoogste gemiddelde als u minstens 12 maanden in dienst bent.

Komt u er met de werkgever niet uit? Ga dan naar stap 3.

Heeft u een tijdelijk contract en loopt dit bijna af? Wacht dan even met dit gesprek. Voorkom dat de werkgever uw contract niet verlengt.

Stap 3

Schrijf een brief

Past uw werkgever het contract niet aan? En geeft uw werkgever hier geen goede reden voor? Stuur dan een brief naar uw werkgever waarin u vraagt om uw contract aan te passen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om gemiddeld aantal gewerkte uren.

Werkte u de afgelopen 3 maanden, maar kunt u nu niet werken omdat u ziek bent? Ook dan kunt u vragen om het contract te veranderen naar het gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste 3 of 12 maanden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht.

In uw contract of cao kunnen andere afspraken staan over uw recht op een vast aantal uren. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 4

Vraag uw werkgever om mediation

Komt u er met uw werkgever niet uit? Kijk dan of een mediator kan helpen om het gesprek te voeren tussen u en uw werkgever.

Met een mediator lost u misschien het probleem op, zonder dat de situatie tussen u en uw werkgever slechter wordt. Mediation is alleen mogelijk als u en uw werkgever vrijwillig meedoen.

Stap 5

Vraag de rechter om te beslissen

Past uw werkgever het contract niet aan? Vraag de rechter uw contract aan te passen. Uw werkgever mag reageren op uw vraag aan de rechter. De uitkomst van een rechtszaak is altijd onzeker. 

Heeft u een tijdelijk contract? Dan loopt u het risico dat uw contract door de werkgever niet wordt verlengd. Neem contact op met een van onze juristen. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bereken ik het gemiddelde aantal uren?

  Bekijk hoeveel uur u in de afgelopen 3 of 12 maanden werkte.

  Voorbeeld bij 3 maanden

  In juni werkte u 50 uur, in juli 60 uur en in augustus 80 uur. U vraagt in september om aanpassing van de uren in uw contract.

  Tel de gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden bij elkaar op (50+60+80 = 190 uur). Deel dit door 3 (190 / 3 = 63,6 uur). U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. Vraag om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Ziekte of vakantie

  Werkte u de afgelopen 3 maanden minder, omdat u ziek was of met vakantie? Dan geeft een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden geen goed beeld. Neem in dat geval het gemiddelde van een langere periode, bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden.

 • Moet mijn werkgever mijn contract veranderen als ik dat vraag?

  Bent u minder dan 12 maanden in dienst bij uw werkgever? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet aan te passen als hij hiervoor een goede reden heeft. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat de afgelopen periode extreem druk was, vergeleken met de rest van het jaar. Uw werkgever moet dit bewijzen.

  Vast aantal uren

  Bent u 12 maanden of langer in dienst? Dan is uw werkgever verplicht om u een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit vaste aantal uren moet minimaal het gemiddelde zijn dat u in de afgelopen 12 maanden werkte. Werkte u de afgelopen 3 maanden gemiddeld meer? Dan kunt u een contract vragen met dit hogere gemiddelde. De werkgever hoeft dit niet te geven als hij hiervoor een goede reden heeft.

 • Ben ik verplicht om te werken als mijn werkgever mij oproept?

  Of u verplicht bent te gaan werken, hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft. Heeft u een contract met uitgestelde prestatieplicht (m.u.p.)? Dit is bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract. Dan bent u verplicht te gaan werken als u wordt opgeroepen.

  Meestal staat dit ook in uw contract. Uw werkgever moet u wel 4 dagen van tevoren oproepen. In uw cao kan ook een kortere tijd zijn afgesproken. Roept uw werkgever u te laat op? Dan hoeft u niet te gaan werken.

  Heeft u een voorovereenkomst? Dan bent u niet verplicht te gaan werken als u wordt opgeroepen. De werkgever is niet verplicht u op te roepen, ook niet als er werk is.

 • Mag mijn werkgever mijn oproep op het laatste moment afzeggen of veranderen?

  Uw werkgever mag tot 4 dagen van tevoren uw oproep afzeggen of veranderen. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet hij dit later dan 4 dagen van tevoren? Dan moet uw werkgever uw loon betalen over de afgesproken periode waarin u zou werken. In uw cao kan een kortere tijd staan dan 4 dagen.

  In sommige functies heeft u geen recht op loon voor de afgesproken oproep. Bijvoorbeeld in de horeca als u alleen in het seizoen werkt. Kijk wat hierover in uw cao staat.

Terug naar boven Shape