Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik werk minder dan 3 maanden als oproepkracht

In de eerste 3 maanden van uw oproepcontract heeft u meestal geen recht op een vast aantal uren. U krijgt alleen loon over de uren die u werkte. Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u recht op loon over uw 'garantie-uren'. Dat zijn de uren die u altijd betaald krijgt, ook als er geen werk is. 

Wordt u helemaal niet meer opgeroepen? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering of bijstandsuitkering. Behalve als u nog recht heeft op loon van uw werkgever.

Vanaf 1 augustus 2022 moet uw werkgever u schriftelijk informatie geven over uw werkdagen en -tijden en oproeptermijn. En ook over het loon over uw garantie-uren en extra uren. Buiten de afgesproken dagen en uren bent u niet verplicht te werken. Neem bij vragen hierover contact op met een van onze juristen.

Ik werk 3 tot 12 maanden als oproepkracht

Na 3 maanden kunt u uw werkgever vragen om een vast aantal uren. Het gaat dan om het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen 3 maanden werkte. Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan.

Staat er een loonuitsluitingsbeding in uw contract? Dan kunt u pas na 6 maanden vragen om een vast aantal uren. Of nog later, als dat in uw cao staat.

Gemiddeld aantal uren

Vraag uw werkgever om vaste uren op basis van uw gemiddelde over de afgelopen 3 maanden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

Laten de afgelopen 3 maanden niet goed zien hoeveel u in een normale situatie werkt? Neem dan een andere periode.

U moet deze uren ook echt beschikbaar zijn voor werk, of voor re-integratie als u ziek bent. 

Gaat uw werkgever akkoord met uw voorstel voor een vast aantal uren? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft.

Vast werkrooster

Wilt u als oproepkracht meer zekerheid over uw werkrooster? Dan kunt u uw werkgever vragen om vaste werkdagen en -tijden. 

Ik werk minimaal 12 maanden als oproepkracht

Na 12 maanden heeft u recht op een contract met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Uw werkgever is verplicht om u dit contract aan te bieden.

Gaat u akkoord met het aanbod van uw werkgever? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft.

Als u het aanbod van uw werkgever weigert, blijft u oproepkracht. Na 12 maanden werken als oproepkracht moet uw werkgever u opnieuw een aanbod doen.

Geen aanbod

Krijgt u geen aanbod van uw werkgever? Dan heeft u recht op loon over het aantal uren dat uw werkgever u moest aanbieden. U hoeft niet beschikbaar te zijn voor deze uren.

Eis loon over uw vaste uren met onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

In uw cao kan staan dat uw werkgever u na 12 maanden geen vaste uren hoeft aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat u seizoenswerk doet.

Ander gemiddelde

Vindt u dat de afgelopen 12 maanden niet goed laten zien hoeveel u normaal werkt? Dan mag u ook het gemiddelde van een andere periode voorstellen.

U moet deze uren ook echt beschikbaar zijn voor werk, of voor re-integratie als u ziek bent.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe krijg ik meer zekerheid over mijn werkrooster?

  Wilt u als oproepkracht meer zekerheid over hoeveel en wanneer u moet werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om een vast werkrooster. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast werkrooster. U spreekt dan af hoeveel uur u werkt per week, per maand of per jaar. En op welke dagen en uren. U kunt ook vragen om een vast contract.

  Schriftelijke reactie 

  Uw werkgever moet schriftelijk reageren op uw verzoek om een vast werkrooster. Binnen 1 maand als u werkt bij een bedrijf met 10 werknemers of meer. En binnen 3 maanden als u werkt voor een bedrijf met minder dan 10 werknemers.

  U kunt dit verzoek maximaal 1 keer per jaar doen. Behalve bij een onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld als u ineens voor een ziek familielid moet zorgen.

  Reageert uw werkgever niet of te laat? Dan is uw verzoek akkoord. U heeft dan automatisch recht op een vast werkrooster.

  Ingangsdatum vast werkrooster

  Uw vaste werkrooster gaat in op het moment dat uw verzoek akkoord is. U kunt vragen om een vast werkrooster als u 6 maanden in dienst bent. Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan.

  Werkte u al eerder voor uw werkgever, bijvoorbeeld als uitzendkracht? Dan mag u die periode meetellen voor de 6 maanden. Neem bij vragen hierover contact op met een van onze juristen.

 • Hoe bereken ik het gemiddelde aantal uren?

  Bekijk op uw loonstroken hoeveel uur u in de afgelopen 3 of 12 maanden werkte. Uren die u mag meetellen zijn:

  Voorbeeld bij 3 maanden

  In juni werkte u 50 uur, in juli 60 uur en in augustus 80 uur. U vraagt in september om aanpassing van de uren in uw contract.

  Tel de gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden bij elkaar op (50+60+80 = 190 uur). Deel dit door 3 (190 / 3 = 63,6 uur). U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. Vraag om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Ziekte of vakantie

  Werkte u de afgelopen 3 maanden minder, omdat u ziek was of met vakantie? Dan geeft een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden geen goed beeld. Neem in dat geval het gemiddelde van een langere periode, bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden.

Terug naar boven Shape