Overslaan en naar de inhoud gaan

Vast aantal uren

Als u oproepkracht bent, staat er geen vast aantal uren in uw contract. U heeft bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract van 24 tot 32 uur per week.

U kunt uw werkgever vragen om een vast aantal uren per week, per 4 weken of per maand. Of uw werkgever akkoord moet gaan met uw verzoek, hangt af van het soort contract dat u heeft, en hoe lang u al oproepkracht bent.

Als u een vast aantal uren heeft, dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op het loon over de vaste uren. Ook als u ziek bent of uw werkgever te weinig werk voor u heeft.

Als er een loonuitsluitingsbeding in uw contract staat, krijgt u alleen de uren betaald die u werkte.

Ik werk minder dan 3 maanden als oproepkracht

In de eerste 3 maanden van uw oproepcontract heeft u meestal geen recht op een vast aantal uren. Het maakt niet uit welk contract u heeft. U krijgt alleen loon over de uren die u werkte.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u wel recht op loon over uw ‘garantie-uren’. Dat zijn de uren die u altijd betaald krijgt, ook als er geen werk is.

Ik werk 3 tot 12 maanden als oproepkracht

Na 3 maanden heeft u meestal recht op een vast aantal uren. Het gaat dan om het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen 3 maanden werkte.

Behalve als:

 • er bijzondere omstandigheden zijn. U werd bijvoorbeeld extra opgeroepen omdat uw collega ziek was.
 • er een loonuitsluitingsbeding in uw contract staat. U heeft dan na 6 maanden recht op een vast aantal uren. Of nog later, als dat in uw cao staat.

Heeft u een  min-maxcontract en werkt u altijd meer uren dan het maximum aantal uren in uw contract? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Gemiddeld aantal uren

Vraag uw werkgever om vaste uren op basis van uw gemiddelde over de afgelopen 3 maanden. Komt u er niet uit met uw werkgever? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht. En vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging van uw vaste aantal uren.

Laten de afgelopen 3 maanden niet goed zien hoeveel uur u in een normale situatie werkt? Neem dan een andere periode.

Geen oproepkracht meer

Gaat uw werkgever akkoord met uw voorstel voor een vast aantal uren? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft. U moet deze uren beschikbaar zijn voor werk. Of voor re-integratie als u ziek bent.

Ik werk minimaal 12 maanden als oproepkracht

Na 12 maanden heeft u recht op een vast aantal uren. Uw werkgever is verplicht om u een contract aan te bieden met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Vindt u dat de afgelopen 12 maanden niet goed laten zien hoeveel u normaal werkt? Dan mag u ook het gemiddelde van een andere periode vragen.

Gaat u akkoord met het aanbod van uw werkgever? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft. U moet deze uren beschikbaar zijn voor werk. Of voor re-integratie als u ziek bent.

Als u het aanbod van uw werkgever weigert, blijft u oproepkracht. Na 12 maanden werken moet uw werkgever u opnieuw een aanbod doen.

Geen aanbod

Kreeg u geen aanbod van uw werkgever? Dan heeft u na 15 maanden recht op loon over het aantal uren dat uw werkgever had moeten aanbieden. Ook als u deze uren niet werkte. Betaalt uw werkgever de uren niet? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

In uw cao kan staan dat uw werkgever u na 12 maanden geen vaste uren hoeft aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat u seizoenswerk doet.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bereken ik het gemiddelde aantal uren?

  Bekijk op uw loonstroken hoeveel uur u in de afgelopen 3 of 12 maanden werkte. Uren die u mag meetellen zijn:

  Voorbeeld bij 3 maanden

  In juni werkte u 50 uur, in juli 60 uur en in augustus 80 uur. U vraagt in september om een vast aantal uren in uw contract.

  Tel de gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden bij elkaar op (50 + 60 + 80 = 190 uur). Deel dit door 3 (190 / 3 = 63,6 uur). U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. Vraag om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Ziekte of vakantie

  Werkte u de afgelopen 3 maanden minder, omdat u ziek was, of met vakantie? Dan geeft een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden geen goed beeld. Neem in dat geval het gemiddelde van 3 maanden in een andere periode. Of kies een langere periode, bijvoorbeeld van 6 tot 12 maanden.

 • Hoe krijg ik meer zekerheid over mijn werkrooster?

  Wilt u als oproepkracht meer zekerheid over hoeveel en wanneer u moet werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om een vast werkrooster. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast werkrooster. U spreekt dan af hoeveel uur u werkt per week, per maand of per jaar. En op welke dagen en uren. U kunt ook vragen om een vast contract.

  Schriftelijke reactie

  Uw werkgever moet schriftelijk reageren op uw verzoek om een vast werkrooster. Binnen 1 maand als u werkt bij een bedrijf met 10 werknemers of meer. En binnen 3 maanden als u werkt voor een bedrijf met minder dan 10 werknemers.

  U kunt dit verzoek maximaal 1 keer per jaar doen. Behalve bij een onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld als u ineens voor een ziek familielid moet zorgen.

  Reageert uw werkgever niet of te laat? Dan is uw verzoek akkoord. U heeft dan automatisch recht op een vast werkrooster.

  Ingangsdatum vast werkrooster

  Uw vaste werkrooster gaat in op het moment dat uw verzoek akkoord is. U kunt vragen om een vast werkrooster als u 6 maanden in dienst bent. Uw werkgever hoeft niet akkoord te gaan.

  Werkte u al eerder voor uw werkgever, bijvoorbeeld als uitzendkracht? Dan mag u die periode meetellen voor de 6 maanden. Neem bij vragen hierover contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape