Logo
Cookie Privacy

Heb ik als oproepkracht recht op vaste uren?

Werkt u 3 maanden of langer als oproepkracht? Dan kunt u uw werkgever vragen om een vast aantal uren. Na 12 maanden moet uw werkgever u een vast aantal uren aanbieden. Met een vast aantal uren heeft u recht op loon over deze uren. Ook als er geen werk voor u is.

Vast aantal uren

Als u oproepkracht bent, staat er geen vast aantal uren in uw contract. U heeft bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract van 24 tot 32 uur per week.

U kunt uw werkgever vragen om een vast aantal uren per week, per 4 weken of per maand. Of uw werkgever akkoord moet gaan met uw verzoek, hangt af van:

  • het soort contract dat u heeft, én

  • hoe lang u al oproepkracht bent.

Als u een vast aantal uren heeft, dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op het loon over de vaste uren. Ook als u ziek bent of uw werkgever te weinig werk voor u heeft.

Let op

Staat er een loonuitsluitingsbeding in uw contract? Dan krijgt u alleen de uren betaald die u heeft gewerkt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik werk minder dan 3 maanden als oproepkracht
Ik werk 3 tot 12 maanden als oproepkracht
Ik werk minimaal 12 maanden als oproepkracht

Ik werk minder dan 3 maanden als oproepkracht

In de eerste 3 maanden van uw oproepcontract heeft u meestal geen recht op een vast aantal uren. Het maakt niet uit welk contract u heeft. U krijgt alleen loon over de uren die u werkte.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u wel recht op loon over uw ‘garantie-uren’. Dat zijn de uren die u altijd betaald krijgt, ook als er geen werk is.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik werk 3 tot 12 maanden als oproepkracht

Na 3 maanden heeft u meestal recht op een vast aantal uren. Het gaat dan om het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen 3 maanden werkte.

Behalve als:

  • er bijzondere omstandigheden zijn. U werd bijvoorbeeld extra opgeroepen omdat uw collega ziek was.

  • er een loonuitsluitingsbeding in uw contract staat. U heeft dan pas na 6 maanden recht op een vast aantal uren. Of nog later, als dat in uw cao staat.

Let op

Heeft u een  min-maxcontract en werkt u altijd meer uren dan het maximum aantal uren in uw contract? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. Of neem contact op met een van onze juristen.


Vraag uw werkgever om een vast aantal uren

Vraag uw werkgever om een vast aantal uren op basis van uw gemiddelde over de afgelopen 3 maanden. Komt u er niet uit met uw werkgever? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht. En vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging van uw vaste aantal uren.

Laten de afgelopen 3 maanden niet goed zien hoeveel uur u in een normale situatie werkt? Neem dan een andere periode.

Als uw werkgever weigert 

Gaat uw werkgever niet akkoord met uw verzoek? Vraag dan advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. Of neemt contact op met een van onze juristen.

Geen oproepkracht meer

Gaat uw werkgever akkoord met uw voorstel voor een vast aantal uren? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het vaste aantal uren. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft. U moet deze uren beschikbaar zijn voor werk. Of voor re-integratie als u ziek bent.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik werk minimaal 12 maanden als oproepkracht

Na 12 maanden heeft u recht op een vast aantal uren. Uw werkgever is verplicht om u een contract aan te bieden met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Vindt u dat de afgelopen 12 maanden niet goed laten zien hoeveel u normaal werkt? Dan mag u ook het gemiddelde van een andere periode vragen.

Gaat u akkoord met het aanbod van uw werkgever? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft. U moet deze uren beschikbaar zijn voor werk. Of voor re-integratie als u ziek bent.

Als u het aanbod van uw werkgever weigert, blijft u oproepkracht. Na 12 maanden werken moet uw werkgever u opnieuw een aanbod doen.

Geen aanbod

Kreeg u geen aanbod van uw werkgever? Dan heeft u na 15 maanden recht op loon over het aantal uren dat uw werkgever had moeten aanbieden. Ook als u deze uren niet werkte. Betaalt uw werkgever de uren niet? Stuur dan onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

Let op

In uw cao kan staan dat uw werkgever u na 12 maanden geen vaste uren hoeft aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat u seizoenswerk doet.

Bent u geholpen met deze informatie?
Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven