Rechten als oproepkracht en werktijden | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bereken het gemiddelde aantal uren

Heeft u een arbeidsovereenkomst waarbij het niet duidelijk is hoeveel uur u moet werken? Of krijg u geen loon als u niet komt werken, omdat in uw contract een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting staat? Dan heeft u een oproepovereenkomst.

Meer dan 3 maanden in dienst

Bent u minstens 3 maanden in dienst bij de werkgever? Maak een berekening van het gemiddelde aantal uren dat u per week heeft gewerkt in de laatste 3 maanden.

Meer dan 12 maanden in dienst

Bent u minstens 12 maanden in dienst? Dan moet uw werkgever u een arbeidsovereenkomst aanbieden met een vast aantal uren. Dat vaste aantal uren moet minstens het gemiddelde zijn dat u in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. Als u de afgelopen 3 maanden gemiddeld meer uren heeft gewerkt, heeft u recht op minimaal dat aantal uren.

Wordt u minder ingepland dan een van deze gemiddelden? Ga dan naar stap 2.

Stap 2

Praat met uw werkgever

Uw werkgever roept u minder op. Ga daarom hierover eerst in gesprek met uw werkgever. Leg uit dat u net zo veel wilt blijven werken als u in de afgelopen maanden deed. Vraag ook of het contract kan worden aangepast naar het gemiddelde aantal uren van de berekening uit stap 1. Kies het hoogste gemiddelde als u minstens 12 maanden in dienst bent. 

Komt u er met de werkgever niet uit? Ga dan naar stap 3.

Heeft u een tijdelijk contract en loopt dit bijna af? Wacht dan even met dit gesprek. Voorkom dat de werkgever uw contract niet verlengt.

Stap 3

Stuur een brief naar uw werkgever

Past uw werkgever het contract niet aan? En geeft uw werkgever hier geen goede reden voor? Stuur dan een brief naar uw werkgever waarin u eist dat uw contract wordt aangepast. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

In uw contract of in uw cao kunnen afwijkende afspraken staan over uw recht op een vast aantal uren. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 4

Mediation werkgever

Komt u er met uw werkgever niet uit? Bekijk dan of een mediator kan bemiddelen tussen u en uw werkgever. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar.

Mediation kan misschien een oplossing voor het probleem geven, zonder dat de situatie tussen u en uw werkgever verslechtert. Mediation is alleen mogelijk als u en uw werkgever vrijwillig meedoen.

Stap 5

Vraag de rechter om te beslissen

Past uw werkgever het contract niet aan? Vraag de rechter uw contract aan te passen. Uw werkgever mag reageren op uw vraag aan de rechter. De uitkomst van een rechterlijke procedure is altijd onzeker. 

Heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk contract? Dan loopt u het risico dat uw contract door de werkgever niet wordt verlengd. Neem contact op met een van onze juristen. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bereken ik het gemiddelde aantal uren?

  Kijk naar wat u in de afgelopen 3 of 12 maanden heeft gewerkt.

  Voorbeeld bij 3 maanden

  In de maand juni werkte u 50 uur, in de maand juli 60 uur en in de maand augustus 80 uur. U vraagt per september om aanpassing van uw contracturen.

  Tel de gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden bij elkaar op (50+60+80 = 190 uur). Deel dit door 3 (190 / 3 = 63,6 uur). U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. Vraag om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Ziekte of vakantie

  Heeft u door ziekte of vakantie in de afgelopen 3 maanden minder gewerkt? Dan geeft een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden geen goed beeld. Neem in dat geval het gemiddelde van een langere periode. Denk hierbij aan een periode van 6 tot 12 maanden.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Heeft u een nulurencontract, een oproepovereenkomst of een min-maxcontract? En heeft u de afgelopen 3 maanden gewerkt en kunt u nu niet werken omdat u ziek bent? Ook dan kunt u vragen om het contract te veranderen naar het gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste 3 of 12 maanden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loondoorbetaling bij ziekte oproepkracht.

 • Moet mijn werkgever mijn contract veranderen als ik dat vraag?

  Als u minder dan 12 maanden in dienst bent bij uw werkgever, is uw werkgever niet verplicht in te stemmen met uw verzoek tot aanpassing van het aantal contracturen. Uw werkgever moet hier wel een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als het de afgelopen periode extreem druk was in vergelijking tot de rest van het jaar. Uw werkgever moet dit bewijzen.

  Na 12 maanden is uw werkgever wel verplicht om u een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit vaste aantal uren moet het gemiddelde zijn van wat u in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. Heeft u de afgelopen 3 maanden gemiddeld meer gewerkt? Dan kunt u een contract vragen met dit hogere gemiddelde. De werkgever is niet verplicht hiermee in te stemmen als hij een goede reden heeft.

 • Ben ik verplicht om te werken als mijn werkgever mij oproept?

  Of u verplicht bent te gaan werken, hangt af van het soort oproepcontract dat u heeft. Heeft u een arbeidscontract met uitgestelde prestatieplicht (m.u.p.)? Bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract. Dan bent u verplicht te gaan werken als u wordt opgeroepen.

  Meestal staat dit ook in uw contract. Uw werkgever moet u wel 4 dagen van tevoren oproepen. Tenzij in uw cao een kortere tijd is afgesproken. Is uw werkgever te laat? Dan hoeft u niet te gaan werken.

  Heeft u een voorovereenkomst? Dan bent u niet verplicht te gaan werken als u wordt opgeroepen. De werkgever is niet verplicht u op te roepen, ook niet als er (wel) werk is.

Terug naar boven Shape