Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op woensdag 29 juni zijn wij om 12.00 uur gesloten.

Ik werk minder dan 3 maanden als oproepkracht

In de eerste 3 maanden van uw oproepcontract heeft u meestal geen recht op vaste uren. U krijgt alleen loon over de uren die u werkte. Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u recht op loon over uw garantie-uren.

Wordt u te weinig opgeroepen? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering of bijstandsuitkering.

Ik werk 3 tot 12 maanden als oproepkracht

U kunt uw werkgever na 3 maanden vragen om vaste uren. Staat er een loonuitsluitingsbeding in uw contract? Dan kunt u pas na 6 maanden om vaste uren vragen. Of nog later, als dat in uw cao staat.

Gemiddeld aantal uren

Vraag om het gemiddeld aantal uren dat u de afgelopen 3 maanden werkte. Laat deze periode niet goed zien hoeveel u in een normale situatie werkt? Neem dan een andere periode.

U moet dit aantal uren ook echt beschikbaar zijn voor werk, of voor re-integratie als u ziek bent. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

Gaat uw werkgever akkoord met uw voorstel voor vaste uren? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft.

Ik werk minimaal 12 maanden als oproepkracht

Na 12 maanden heeft u recht op een contract met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Uw werkgever is verplicht om u dit contract aan te bieden.

Gaat u akkoord met het aanbod van uw werkgever? Dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op loon over het aantal uren in uw contract. Ook als uw werkgever geen werk voor u heeft.

Als u het aanbod van uw werkgever weigert, blijft u oproepkracht. Na 12 maanden werken als oproepkracht moet uw werkgever u opnieuw een aanbod doen.

Geen aanbod

Krijgt u geen aanbod van uw werkgever? Dan heeft u recht op loon over het aantal uren dat uw werkgever u moest aanbieden. U hoeft niet beschikbaar te zijn voor deze uren. Eis loon over uw vaste uren met onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

In uw cao kan staan dat uw werkgever u na 12 maanden geen vaste uren hoeft aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat u seizoenswerk doet.

Ander gemiddelde

Vindt u dat de afgelopen 12 maanden niet goed laten zien hoeveel u normaal werkt? Omdat u bijvoorbeeld de afgelopen maanden meer werkte? Dan mag u ook een ander gemiddelde voorstellen.

Bereken het gemiddeld aantal uren dat u werkte over de afgelopen 3 maanden. Laat deze periode niet goed zien hoeveel u in een normale situatie werkt? Neem dan een andere periode.

U moet deze uren ook echt beschikbaar zijn voor werk, of voor re-integratie als u ziek bent. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om vast aantal uren als oproepkracht.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet mijn werkgever mijn contract veranderen als ik dat vraag?

  Bent u minder dan 12 maanden in dienst bij uw werkgever? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet aan te passen als hij hiervoor een goede reden heeft. Hij kan bijvoorbeeld zeggen dat de afgelopen periode extreem druk was, vergeleken met de rest van het jaar. Uw werkgever moet dit bewijzen.

  Probeer met uw werkgever een periode te kiezen die volgens u allebei een goed beeld geeft. Komt u er niet uit met uw werkgever? Neem dan contact op met een van onze juristen voor advies.

  Vanaf 12 maanden

  Werkt u 12 maanden als oproepkracht bij uw werkgever? Dan is uw werkgever verplicht u een aanbod te doen voor vaste uren. Als u hiermee akkoord gaat, moet hij uw contract veranderen.

  Wilt u een ander gemiddeld aantal vaste uren voorstellen? Dan hoeft uw werkgever hiermee niet akkoord te gaan als hij hiervoor een goede reden heeft. 

  Doet u werkgever u geen aanbod na 12 maanden? En betaalt uw werkgever ook geen loon over het aantal uren dat hij had moeten bieden? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Hoe bereken ik het gemiddelde aantal uren?

  Bekijk op uw loonstroken hoeveel uur u in de afgelopen 3 of 12 maanden werkte. Uren die u mag meetellen zijn:

  • gewerkte uren
  • vakantie-uren
  • uren waarover u recht had op loon tijdens ziekte
  • uren waarover u recht had op loon door het te laat intrekken van een oproep

  Voorbeeld bij 3 maanden

  In juni werkte u 50 uur, in juli 60 uur en in augustus 80 uur. U vraagt in september om aanpassing van de uren in uw contract.

  Tel de gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden bij elkaar op (50+60+80 = 190 uur). Deel dit door 3 (190 / 3 = 63,6 uur). U werkte gemiddeld 63,6 uren per maand. Vraag om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Ziekte of vakantie

  Werkte u de afgelopen 3 maanden minder, omdat u ziek was of met vakantie? Dan geeft een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden geen goed beeld. Neem in dat geval het gemiddelde van een langere periode, bijvoorbeeld 6 tot 12 maanden.

Terug naar boven Shape