Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of u recht heeft op loon

Kijk in uw contract of u recht heeft op loon. Staat er bijvoorbeeld een ‘loonuitsluitingsbeding’ in uw contract? Dan heeft u geen recht op loon als u niet gewerkt heeft. Staan er ‘wachtdagen’ in uw contract? Dan heeft u de eerste dagen tijdens ziekte geen recht op loon.

Kijk op uw bankafschriften of u loon heeft ontvangen. Vaak stuurt de werkgever ook een loonstrook met het bedrag dat u had moeten ontvangen.

Datum betaling loon

In uw contract staat meestal op welke datum uw werkgever het loon betaalt. Is dat niet afgesproken? Dan moet uw werkgever uw loon binnen 1 maand betalen, na de periode waarover u het loon opbouwt. Krijgt u loon per maand? Dan moet uw werkgever u voor het einde van de volgende maand betalen.

Twijfelt u of u recht heeft op loon? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 2

Neem contact op met uw werkgever

Bel of mail uw werkgever. Geef aan dat u uw loon niet op tijd heeft ontvangen. Misschien legt uw werkgever uit waarom uw loon te laat is, of nog niet is betaald. Vraag uw werkgever om uw loon zo snel mogelijk te betalen.

Werkgever kan mijn loon niet betalen

Wil uw werkgever uw loon wel betalen? Maar kan uw werkgever dat niet omdat er financiële problemen zijn? Neem contact op met een van onze juristen. Het kan zijn dat uw werkgever binnenkort failliet gaat. U kunt dan recht hebben op een faillissementsuitkering van UWV.

Wacht in deze situatie niet te lang. Soms is een rechtszaak nodig om uw werkgever failliet te verklaren. Dit duurt normaal een aantal weken en UWV betaalt maximaal 13 weken loon bij een faillissementsuitkering.

Stap 3

Vraag uw loon op met een brief

Reageert uw werkgever niet of weigert hij uw loon uit te betalen? Stuur hem dan een brief. Hierin geeft u hem 7 dagen de tijd om uw loon te betalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief loonvordering.

Behalve uw loon heeft u ook recht op wettelijke verhoging en rente. Dit gaat in vanaf de vierde werkdag dat uw werkgever te laat is met betalen van uw loon. Het recht op verhoging en rente geldt ook bij te laat uitbetalen van vakantiedagen, vakantietoeslag, overuren en eindejaarsuitkering. 

Werkt u niet meer bij uw werkgever? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

Stap 4

Ga naar de rechter

Krijgt u binnen 7 dagen geen reactie, of betaalt de werkgever uw loon nog steeds niet? Dan kunt u naar de rechter gaan. U kunt hiervoor juridische hulp vragen.

Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een advocaat. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Neem dan contact met hen op.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn werkgever mijn loon te laat betaalt?

  Meestal staat in uw arbeidscontract of cao op welke dag uw werkgever uiterlijk uw loon betaalt. Zo niet, dan gelden de volgende regels:

  • Krijgt u elke maand loon? Dan moet uw werkgever uw loon binnen 1 maand na de gewerkte maand betalen. Het salaris van oktober moet hij uiterlijk op de laatste dag van november betalen.
  • Krijgt u elke week loon? Dan moet uw werkgever uw loon binnen 1 week na de gewerkte week betalen.

  Als uw werkgever te laat betaalt, dan heeft u automatisch recht op een extra vergoeding: de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

  Wettelijke verhoging

  De wettelijke verhoging is 5% van uw brutoloon over de 4e tot en met de 8e werkdag dat uw werkgever te laat betaalt. Voor elke volgende werkdag is dat 1% van uw brutoloon. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Het maakt niet uit of u op deze dagen wel of niet werkt.

  De wettelijke verhoging is nooit meer dan 50% van uw totale brutoloon. Vaak verlaagt de rechter het bedrag.

  Wettelijke rente

  De wettelijke rente is vanaf 1 juli 2023 per jaar 6% van uw bruto maandloon met de wettelijke verhoging. U heeft recht op wettelijke rente voor elke dag dat uw werkgever te laat is met betalen. Ook de weekenden tellen mee. Het maakt niet uit of u wel of niet werkte. De rechter kan dit bedrag niet verlagen.

  Rekenvoorbeeld

  Stel, u verdient € 2.000 bruto per maand. Uw werkgever betaalt 15 dagen te laat, waarvan 11 werkdagen.

  Wettelijke verhoging
  Uw werkgever moet u een wettelijke verhoging betalen vanaf de 4e werkdag. Dit zijn 8 werkdagen. U krijgt:

  • over 5 werkdagen 5% per dag = € 500
  • over 3 werkdagen 1% per dag = € 60

  De wettelijke verhoging is € 560.

  Wettelijke rente
  De wettelijke rente is per jaar 6% van uw bruto maandloon met wettelijke verhoging.

  Uw bruto maandloon met wettelijke verhoging is € 2.000 + € 560 = € 2.560.

  6% van € 2.560 = € 153,60. De wettelijke rente is dus € 153,60 per jaar.

  U krijgt wettelijke rente over 15 van de 365 dagen: € 153,60 x 15/365 = € 6,31

  Totaal
  In totaal heeft u recht op € 566,31, namelijk € 560 wettelijke verhoging plus € 6,31 wettelijke rente.

 • Heb ik recht op betaling van gewerkte overuren?

  Uw werkgever hoeft in principe alleen uw contracturen uit te betalen. In uw arbeidscontract kunt u met uw werkgever afspreken dat hij de gewerkte overuren uitbetaalt. Of spreek een vergoeding in vrije tijd af. Staat er niets in uw contract? Kijk dan of in uw cao iets over overuren staat.

  Is er niets afgesproken over vergoeding van overuren? Dan kunt u uw normale uurloon over de extra gemaakte uren vragen. Dit kan alleen als uw werkgever eist dat u overuren maakt. Ook moet u de gemaakte overuren bewijzen.

 • Heb ik recht op loon als mijn werkgever geen werk voor mij heeft?

  Is er onvoldoende werk? Dan heeft u meestal recht op loon, ook als u niet werkt. In uw arbeidscontract kan hierop een uitzondering staan voor de eerste 6 maanden van uw baan. U krijgt dan geen loon als u niet werkt. Geldt er voor u een cao? Dan is deze periode misschien langer. Kijk dit na in uw cao.

  Staat er geen uitzondering in uw contract of cao? Dan moet u wel beschikbaar zijn om te werken. Het is verstandig om aan uw werkgever te laten weten dat u beschikbaar bent. Dit kunt u doen in een aangetekende brief.

  Non-actief

  Laat uw werkgever u niet toe tot uw werkplek? Dan ligt het aan de reden waarom u niet wordt toegelaten of u recht heeft op loon. Heeft uw werkgever u op non-actief gesteld? Dan heeft u recht op loon zolang u beschikbaar bent voor werk. Protesteer met onze voorbeeldbrief tegen de non-actiefstelling en laat weten dat u beschikbaar bent voor werk.

  Beslist uw werkgever om u na de non-actiefstelling op staande voet te ontslaan? En doet hij dit met een goede reden? Dan heeft u geen recht op loon. Vraag bij ontslag op staande voet hulp van een advocaat. Of vraag advies van uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Terug naar boven Shape