Werkgever betaalt loon niet, wat nu? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Controleer of u recht heeft op loon

Controleer aan de hand van uw contract of u recht heeft op loon. Kijk op uw bankafschriften of u de betaling van uw loon heeft ontvangen. Vaak stuurt de werkgever een loonspecificatie.

Twijfelt u of u recht heeft op loon? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 2

Neem contact op met uw werkgever

Bel of mail uw werkgever. Geef hierin aan dat u uw loon niet op tijd ontvangen heeft. Uw werkgever legt u mogelijk uit waarom uw loon te laat of nog niet is uitbetaald.

Stap 3

Stuur een aangetekende brief naar uw werkgever

Reageert uw werkgever niet of weigert uw werkgever uw loon uit te betalen? Stuur dan een aangetekende brief naar uw werkgever. Geef hierin een termijn van 7 dagen waarin uw werkgever uw loon moet uitbetalen.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief loonvordering gebruiken. Werkt u niet meer voor uw werkgever? Stuur dan onze voorbeeldbrief eindafrekening salaris.

Stap 4

Stuur opnieuw een aangetekende brief

Krijgt u binnen 7 dagen geen reactie van de werkgever of betaalt de werkgever uw loon niet? Dan kunt u opnieuw een aangetekende brief naar uw werkgever sturen. U kunt hierin om wettelijke rente en verhogingen vragen. geef ene termijn van 3 dagen waarin uw werkgever uw loon moet uitbetalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief herinnering loonvordering.

Stap 5

Neem contact met ons op

Krijgt u binnen 3 dagen nog steeds geen reactie of betaalt de werkgever uw loon nog steeds niet? Dan is het tijd om een juridische procedure te starten. U kunt hiervoor juridische bijstand inschakelen.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering en bent u geen lid van een vakbond? Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u mogelijk doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen als mijn werkgever mijn loon te laat betaalt?

  In uw arbeidscontract of cao staat beschreven wanneer uw werkgever uw loon moet betalen. Als uiterlijk op de 3e werkdag na deze betaaldatum uw loon niet is betaald, heeft u automatisch recht op een wettelijke verhoging.

  De wettelijke verhoging is 5% van uw salaris over de 4e t/m de 8e dag dat uw werkgever te laat betaalt en voor elke volgende dag 1%. De wettelijke verhoging is een boete en kan nooit meer dan 50% van uw totale loon zijn.

  Start u een procedure bij de kantonrechter over uw loon? Dan kan de rechter de boete mogelijk verlagen.

  Daarnaast heeft u recht op wettelijke rente over de dagen dat de werkgever te laat betaalt.

 • Heb ik recht op uitbetaling van gewerkte overuren?

  Uw werkgever hoeft in principe alleen uw contracturen uit te betalen. In uw arbeidscontract kunt u met uw werkgever afspreken dat hij de gewerkte overuren uitbetaalt of in vrije tijd vergoedt. Staat er niets in uw contract? Kijk dan of in uw cao iets over overuren staat.

  Is er niets geregeld over vergoeding van overuren? Dan kunt u uw normale uurloon over de extra gemaakte uren vragen. Dit kan alleen als uw werkgever eist dat u overuren maakt. Ook moet u de gemaakte overuren bewijzen.

 • Heb ik recht op loon als mijn werkgever geen werk voor mij heeft?

  Is er onvoldoende werk? Dan kunt u recht hebben op loon ondanks dat u niet werkt. Dat is het geval bij gebrek aan werk wegens slecht weer of te weinig opdrachten. Om recht te houden op loon moet u wel beschikbaar zijn om te werken. U doet er verstandig aan om dit kenbaar te maken aan de werkgever in een aangetekende brief.

  Laat uw werkgever u niet toe tot uw werkplek? Dan is het afhankelijk van de reden waarom u niet wordt toegelaten. Heeft uw werkgever u op non-actief gesteld? Dan heeft u recht op loon zolang u beschikbaar bent voor werk. U moet hierover zo snel mogelijk een aangetekende brief sturen.

  Beslist uw werkgever om u hierna op staande voet te ontslaan? En is dit ontslag terecht? Dan heeft u geen recht op loon. Neem bij ontslag op staande voet contact op met een van onze juristen.

  Controleer eerst of u recht heeft op doorbetaling van uw loon als u niet werkt. In uw arbeidscontract kan voor de eerste 6 maanden van uw dienstverband een uitzondering staan. Geldt voor u een cao? Dan is deze periode mogelijk langer.

  Twijfelt u of u recht heeft op loon? Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape