Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.

Moet mijn werkgever maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat betekent, verschilt per werkplek. U mag van uw werkgever verwachten dat hij zich houdt aan de adviezen van het RIVM over het coronavirus.

Heeft u tijdens uw werk regelmatig contact met mensen? Dan kunt u meer maatregelen verwachten van uw werkgever.

Had iemand op uw werk contact met een coronapatiënt? Dan moet uw werkgever zich houden aan het protocol van de GGD. Hierin staan regels voor uw werkgever om besmetting te voorkomen.

Heb ik recht op loon tijdens verplichte thuisquarantaine?

Thuisquarantaine betekent dat u thuis blijft, totdat zeker is dat u niet besmet bent. Dit is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft.

Tijdens verplichte thuisquarantaine heeft u meestal recht op loon. Vindt uw werkgever dat hij u niet hoeft te betalen? Dan moet hij dit bewijzen. De rechter bepaalt of hij gelijk heeft.

Heb ik recht op loon als ik ziek word door het coronavirus?

Uw werkgever moet loon doorbetalen bij ziekte. Dit geldt ook als u ziek bent door het coronavirus. Meld u via de normale weg ziek op uw werk. En volg de instructies op van uw bedrijfsarts, de GGD en het RIVM.

Ik heb coronaklachten. Moet ik blijven werken?

Heb ik recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Is het bedrijf waar u werkt gesloten of is er minder werk door het coronavirus? Dan heeft u meestal toch recht op loon. De werkgever kan een vergoeding voor de loonkosten vragen. Dit is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U blijft gewoon in dienst en krijgt uw normale loon van uw werkgever.

Heb ik als oproepkracht recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Als u een nulurencontract heeft, hoeft uw werkgever u alleen loon te betalen als u werkt. Werkt u langer dan 3 maanden bij uw werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een contract met een vast aantal uren.

Heeft u geen recht op een vast aantal uren? Kijk dan of u een WW-uitkering kunt krijgen.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u altijd recht op het minimumaantal uren. Ook als de werkgever geen werk voor u heeft. Werkt u langer dan 3 maanden bij uw werkgever en werkte u gemiddeld meer dan de minimumuren? Dan heeft u mogelijk ook recht op een contract met het hogere gemiddelde.

Heb ik als uitzendkracht recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Als uitzendkracht is het belangrijk om te weten wat voor soort contract u heeft:

Fase A (ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao)

Kijk of er een uitzendbeding in uw contract staat. Bij een uitzendbeding eindigt uw arbeidsovereenkomst automatisch als er geen werk meer voor u is. U heeft dan geen recht op loon.

Heeft u geen uitzendbeding? Kijk dan of er ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting’ in uw contract staat. Bij een uitsluiting blijft u officieel wel in dienst van het uitzendbureau. Maar u heeft geen recht op loon als er geen werk is.

Staat er geen uitzendbeding en geen uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting in uw contract? Dan heeft u recht op loon zolang uw contract duurt.

Fase B (ABU-cao) of fase 3 (NBBU-cao)

U heeft een tijdelijk contract. Zolang uw contract loopt, heeft u recht op loon voor de afgesproken uren. Ook als er geen werk voor u is.

Het uitzendbureau mag besluiten om uw contract niet te verlengen na de einddatum.

Fase C (ABU-cao) of fase 4 (NBBU-cao)

U heeft een vast contract. U heeft recht op loon voor de afgesproken uren. Ook als er geen werk voor u is.

Het uitzendbureau kan u niet ontslaan als er geen werk voor u is. Het heeft daarvoor toestemming nodig van u, UWV of de kantonrechter.

Heeft u geen recht (meer) op loon? Vraag dan een WW-uitkering aan.

Ben ik verplicht om andere werkzaamheden te doen als mijn werkgever dit vraagt?

Normaal gesproken doet u de taken zoals die in uw contract staan en die passen bij uw functie. Vraagt uw werkgever u om door het coronavirus tijdelijk andere taken te doen? Dan moet u dit mogelijk doen als goede werknemer. Het gaat er dan om of het redelijk is wat de werkgever van u vraagt. Wat redelijk is, is voor iedereen anders.

Doet u tijdelijk ander werk? Maak daar dan goede afspraken over en schrijf deze op.

Werkgever weigert betaling vakantiegeld tijdens coronacrisis. Mag dit?

Ben ik verplicht vakantie op te nemen als er te weinig werk is door het coronavirus?

Uw werkgever mag met u praten over een oplossing als er te weinig werk is door het coronavirus. Hij kan u vragen vakantiedagen op te nemen. Kijk in uw contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er zijn over het opnemen van vakantiedagen. Er kan verschil zijn tussen uw wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Ondernemingsraad

Staat in uw contract, cao en bedrijfsreglement niet dat uw werkgever mag bepalen wanneer u uw vakantiedagen gebruikt? Controleer dan of de ondernemingsraad van uw bedrijf heeft bepaald dat u verplicht vakantie moet opnemen.

Is er geen besluit van de ondernemingsraad of heeft uw bedrijf geen ondernemingsraad? Dan kan uw werkgever u waarschijnlijk niet verplichten vakantiedagen op te nemen.

Afspraken

Probeer toch met uw werkgever te praten over een oplossing. Door deze bijzondere situatie is dat nog belangrijker, omdat er nog geen uitspraken van rechters zijn over dit onderwerp. Schrijf afspraken goed op, bijvoorbeeld in een e-mail.

Komt u er samen niet uit? Gebruik dan onze voorbeeldbrief protesteren tegen verplicht opnemen vakantiedagen.

Bouw ik minuren op als er geen werk is door het coronavirus?

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u plusuren en minuren opbouwt? Dat betekent dat u iedere maand een vast aantal uren krijgt betaald, maar niet altijd dezelfde uren werkt. Als u meer uren werkt, zijn dat plusuren. Als u minder uren werkt, zijn dat minuren. Afspraken hierover staan in uw contract of cao.

Is er geen werk bij uw bedrijf door het coronavirus? En krijgt uw werkgever een vergoeding via de noodmaatregel NOW? Dan bouwt u in die periode geen minuren op. Uw werkgever mag ook uw plusuren niet veranderen.

Krijgt uw werkgever geen vergoeding via de noodmaatregel NOW? Dan kunt u misschien wel minuren opbouwen. Dit is niet helemaal zeker, omdat hier nog geen uitspraken van rechters over zijn. Uw werkgever moet zich wel houden aan de afspraken in uw contract of cao. Hierin kan bijvoorbeeld staan hoelang uw minuren geldig blijven.

Moet ik re-integreren tijdens de coronacrisis?

Ja. U en uw werkgever moeten zich nog steeds houden aan de verplichtingen voor re-integratie bij ziekte. Mogelijk kunnen u of uw werkgever zich tijdelijk niet houden aan sommige afspraken door het coronavirus.

Houdt u zich als werknemer niet aan de afspraken? Dan kunt u uw recht op loon verliezen. Houdt uw werkgever zich niet aan de afspraken? Dan kan UWV bepalen dat u ook na 2 jaar ziekte, recht houdt op loon.

Tijdens de coronacrisis moet u zich ten minste houden aan de volgende afspraken:

  • U moet nog steeds komen werken op de afgesproken tijden. Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Doordat u ziek bent, kan dit voor u iets anders betekenen dan voor uw collega’s. Overleg hierover met uw werkgever en de bedrijfsarts.
  • Is het bedrijf gesloten? Kijk dan samen met uw werkgever of u op een andere manier of op een andere werkplek kunt re-integreren. Als dit niet kan, spreekt u af verder te gaan met uw re-integratie meteen nadat het bedrijf weer open is.
  • U heeft nog steeds afspraken met de bedrijfsarts. Deze zijn nu waarschijnlijk op afstand. Zorg dat u hiervoor bereikbaar bent.
  • U heeft recht op uw loon bij ziekte, ook als u door het coronavirus niet of minder kunt re-integreren.

Mijn kind is ziek en kan niet naar de kinderopvang. Heb ik recht op verlof?

Is uw kind ziek of heeft uw kind coronaklachten? Vraag aan uw werkgever of u kunt thuiswerken.

U kunt ook gebruik maken van calamiteitenverlof. U krijgt dan kort de tijd om de opvang van uw kinderen te regelen. Meld het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Tijdens het calamiteitenverlof heeft u recht op uw normale loon.

Kan er niemand anders voor uw kind zorgen? Dan kunt u vragen om zorgverlof.

Lukt het niet om opvang voor uw kinderen te regelen? Probeer samen met uw werkgever een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door flexibele uren te werken. 

Ik ga liever niet werken. Is onbetaald verlof een optie?

Ik heb een vraag over reizen en werk

Kijk voor vragen over bijvoorbeeld vakantie, vastzitten in het buitenland en op reis voor uw werkgever op Coronavirus en reizen: de meest gestelde vragen.  

Meer informatie over het coronavirus


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape