Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe hoog is de corona-boete?

U kunt een boete van € 95 krijgen als u zich niet aan de ‘1,5-meterregel' hield. Of als u geen negatieve testuitslag of quarantaineverklaring bij u heeft tijdens uw reis vanuit een hoog-risicogebied.

Houdt u zich niet aan de quarantaineplicht? Dan kunt u een boete van € 339 krijgen.

Voor zwaardere vergrijpen kan de officier van justitie u een hogere boete geven. Of een andere straf, zoals een taakstraf. Bijvoorbeeld als u zich niet aan de quarantaineplicht hield én een nepverklaring bij u had. Bij herhaling of ernstige overtredingen kan de officier van justitie de strafrechter vragen u te straffen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de corona-boete?

U kunt tegen de corona-boete protesteren. Het hangt af van het type boete of u dat via bezwaar of verzet doet.  

Bezwaar boete quarantaineplicht

Kreeg u een boete van de burgemeester voor het overtreden van de quarantaineplicht? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. Betaal de boete op tijd, ook als u bezwaar maakt. 

Verzet strafbeschikking

Kreeg u een strafbeschikking van de officier van justitie? Dan kunt u protesteren door 'in verzet’ te gaan. Betaal de boete niet als u in verzet gaat. Door betaling accepteert u namelijk automatisch de boete. Deze staat dan vast.

U kunt op 2 manieren in verzet gaan tegen een strafbeschikking:

  • Stuur een brief aan de officier van justitie. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaar tegen strafbeschikking.
  • Schrijft u liever geen brief? Ga dan naar het parket bij u in de buurt. Dit is een kantoor van het OM. Meld aan de informatiebalie dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Leg duidelijk uit waar u het niet mee eens bent en waarom niet.

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken tegen de corona-boete?

U heeft 6 weken voor bezwaar tegen een boete van de burgemeester voor overtreden van de quarantaineplicht. De 6 weken gaan in op de dag, nadat de burgemeester het besluit aan u stuurde. Deze datum vindt u op de brief.

Voor verzet tegen een corona-boete van de officier van justitie heeft u meestal ook 6 weken. De 6 weken gaan in vanaf het moment dat de officier van justitie u de corona-boete stuurde. Die datum vindt u op de brief van CJIB. Soms heeft u maar 14 dagen de tijd om in verzet te gaan. Let dus goed op de datum en de tijd die u heeft. 

14 dagen

U heeft 14 dagen de tijd voor verzet tegen de corona-boete als:

  • u de boete kreeg voor een misdrijf
  • de officier van justitie de boete pas 4 maanden of later na de overtreding aan u stuurde
  • u de boete niet via de post kreeg maar persoonlijk, bijvoorbeeld na een OM-zitting of arrestatie
  • het OM of CJIB via u weet dat u van de strafbeschikking afweet, bijvoorbeeld omdat u hierover belde

Twijfelt u of u op tijd bent voor verzet of bezwaar? Neem contact op met een van onze juristen.

Krijg ik een strafblad door een corona-boete?

U krijgt geen strafblad door de corona-boete van de burgemeester.

De eerste corona-boete van het OM leidt ook niet tot een strafblad. U kunt wel een strafblad krijgen in een van deze situaties:

  • U kreeg meerdere boetes van het OM van meer dan € 130 per stuk. Of meer dan € 100 per stuk in 2020.
  • U hield zich niet aan de corona-regels. En u pleegde tegelijk een misdrijf, bijvoorbeeld het beledigen van een politieagent.

Een strafblad kan gevolgen hebben voor het krijgen van een VOG (verklaring omtrent gedrag). U heeft soms een VOG nodig voor bepaald werk.

Meer informatie over het coronavirus


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape