Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

CJIB stuurt mij een boetevonnis (S)

U krijgt via CJIB een boetevonnis, nadat de rechter u een boete gaf tijdens een strafzitting.

Bent u het niet eens met deze boete? Ga dan binnen 2 weken na de uitspraak van de rechter in hoger beroep. Rechters van het gerechtshof onderzoeken uw strafzaak dan nog een keer en doen opnieuw uitspraak.

Soms mag u wachten met betalen van de boete tot het hoger beroep. De rechter beslist hierover in zijn uitspraak.

CJIB stuurt mij een Mulderboete (M)

Voor lichte verkeersovertredingen geeft de officier van justitie u een Mulderboete. U krijgt hierover een brief van CJIB.

Bent u het niet eens met de Mulderboete? Maak dan binnen 6 weken bezwaar bij de officier van justitie. Bij een Mulderboete heet dat 'in beroep gaan'.

CJIB stuurt mij een boete van CAK (B)

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geeft u een boete als u geen zorgverzekering heeft. Het CJIB stuurt de brief waarin staat dat u de boete krijgt en regelt de betaling.

Bent u het niet eens met de boete van CAK? Vraag dan een onderzoek Wlz aan. 
Ook als u het niet eens bent met de boete, moet u wel eerst betalen. Blijkt uit het onderzoek dat de boete onterecht is? Dan betaalt CAK het bedrag terug.

CJIB stuurt mij een Europese boete (E)

U kunt via CJIB een boete krijgen voor een strafbaar feit in een ander Europees land. Bijvoorbeeld een boete voor een verkeersovertreding in het buitenland. Bent u het niet eens met de Europese boete? Dan kunt u geen bezwaar maken bij CJIB. Dit kan alleen in het land waar de boete vandaan komt.

Hoe u bezwaar maakt, staat meestal in de brief over de boete of een eerdere brief. Hierin staat ook hoeveel tijd u voor bezwaar heeft. Kijk goed of bezwaar maken extra geld kost. Maak alleen bezwaar als u bewijzen heeft, zodat u niet onnodig extra kosten maakt.

Staat er niets in een brief over bezwaar tegen de Europese boete? Neem dan contact op met de instantie die u de boete gaf en vraag om informatie.

Soms neemt het land u in het opsporingsregister op, als u de boete niet betaalt. U kunt dan worden aangehouden bij een grens- of verkeerscontrole in dat land. 

CJIB stuurt mij een strafbeschikking (O)

De officier van justitie kan u een straf geven in de vorm van een strafbeschikking. Bijvoorbeeld een taakstraf of een boete. Als hij u een boete geeft, stuurt CJIB u meestal een brief hierover. Soms nodigt de officier van justitie u eerst uit voor een OM-zitting. Zo kunt u uw kant van het verhaal vertellen.

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u bezwaar maken. Dit heet 'in verzet gaan'.

Verzet strafbeschikking

U kunt op 2 manieren in verzet gaan:

 • Stuur een brief aan het Openbaar Ministerie (OM). Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaar strafbeschikking.
 • Schrijft u liever geen brief? Ga dan naar het parket bij u in de buurt. Dit is een kantoor van het OM. Meld aan de informatiebalie dat u het niet eens bent met de strafbeschikking. Leg duidelijk uit waarom niet.

Betaal de boete niet als u in verzet gaat. Doet u dit wel, dan accepteert u automatisch de strafbeschikking. U kunt hier dan niets meer tegen doen.

Binnen 14 dagen

U heeft 14 dagen om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. Deze periode begint op het moment dat u van de strafbeschikking af weet. Meestal is dit het moment dat u de brief van CJIB thuis krijgt. Maar het kan ook zijn dat u van de strafbeschikking weet doordat de politie die aan u gaf. Of doordat u belde met CJIB over een andere boete.

Soms weet u pas later van de strafbeschikking. Bijvoorbeeld als u op vakantie was of in het ziekenhuis lag. Dan gaan de 14 dagen pas in als u de brief ziet. Zorg dat u kunt bewijzen waarom u later van de strafbeschikking wist. Bijvoorbeeld met een vliegticket of een brief van de arts. De officier van justitie of de rechter kan hierom vragen.

Ziet u de strafbeschikking pas 6 weken nadat de officier van justitie deze verstuurde? En gaat het om een boete onder de € 340? Dan kunt u meestal niet meer in verzet tegen de boete.

Beslissing na verzet

Na uw verzet neemt de officier van justitie een van deze beslissingen:

 • Hij past de strafbeschikking aan. U moet mogelijk minder betalen.
 • Hij draait de strafbeschikking terug (sepot). U hoeft niet meer te betalen.
 • Hij vraagt de rechter om een uitspraak.

Hulp advocaat

Een advocaat kan u helpen bij verzet. Goed om te weten: de overheid betaalt soms een vergoeding voor uw advocaatkosten. Dit geldt alléén als u de strafbeschikking krijgt voor een misdrijf.

CJIB stuurt mij een transactievoorstel (T)

De officier van justitie vraagt u via een transactievoorstel een boete te betalen voor een strafbaar feit. U krijgt hierover een brief van CJIB. Bent u het niet eens met de boete? Betaal deze dan niet. Ook niet als het CJIB u een tweede transactievoorstel stuurt.

Als u niet betaalt, geeft CJIB dit aan de officier van justitie door. De officier van justitie vraagt de rechter dan om een uitspraak. Tijdens de strafzitting kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met de boete. De rechter kan besluiten om u:

 • niet te straffen
 • een hogere of lagere boete te geven
 • een andere straf te geven, zoals een taakstraf

CJIB stuurt mij een schadevergoedingsmaatregel (W)

De rechter of officier van justitie bepaalde dat u een schadevergoeding moet betalen aan een slachtoffer. CJIB zorgt ervoor dat u de schadevergoeding betaalt. U krijgt hierover een brief van het CJIB.

Hoger beroep rechter

Bent u het niet eens met de schadevergoedingsmaatregel die de rechter gaf? Ga dan binnen 2 weken na de uitspraak in hoger beroep. Rechters van het gerechtshof onderzoeken uw strafzaak dan nog een keer en doen opnieuw uitspraak.

Verzet officier van justitie

Gaf de officier van justitie u de schadevergoedingsmaatregel? Dan kunt u binnen 2 weken nadat u deze kreeg, bezwaar maken. Bij een straf van de officier van justitie heet dat ‘in verzet gaan’. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaar strafbeschikking.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik de boete van CJIB niet kan betalen?

  Als u de boete niet kunt betalen, vraag dan om een betalingsregeling bij CJIB.

  U krijgt geen betalingsregeling als:

  • CJIB een deurwaarder heeft ingezet
  • u een boete van minder dan € 75 kreeg
  • CJIB een dwangmiddel gebruikt, zoals het tijdelijk afpakken van uw rijbewijs
  • uw werkgever of uitkeringsinstantie de boete van uw loon of uitkering betaalt
  • u korter dan 6 maanden geleden een andere betalingsregeling afsprak en u niet betaalde volgens afspraak

  Noodstop

  Heeft u meer schulden en lukt het niet om deze allemaal te betalen? Vraag CJIB dan om een noodstop. U hoeft dan mogelijk 4 maanden uw boetes niet te betalen. Wel moet u bij uw gemeente schuldhulpverlening aanvragen.

 • Krijg ik een strafblad door een boete van CJIB?

  U kunt een strafblad krijgen door:

  • een boetevonnis
  • een strafbeschikking
  • een transactievoorstel
  • een schadevergoedingsmaatregel

  Een strafblad kan ervoor zorgen dat u geen VOG (Verklaring omtrent gedrag) krijgt. Voor sommige beroepen heeft u een VOG nodig.

 • Kan ik in verzet tegen een strafbeschikking die ouder is dan 14 dagen?

  Soms wel. De 14 dagen voor verzet gaan in op het moment dat u van de strafbeschikking af weet. Dit is bijna nooit dezelfde datum als die van versturen. Want het duurt meestal 1 of 2 dagen voordat de strafbeschikking bij u is via de post.

  Soms weet u pas later van de strafbeschikking af. Bijvoorbeeld omdat u in het ziekenhuis lag of in het buitenland was. De 14 dagen gaan dan pas in als u weer thuis bent en de strafbeschikking ziet.

  De rechter of officier van justitie kan vragen waarom u pas later in verzet ging. U moet dit kunnen uitleggen. Hierbij kan bewijs helpen, zoals een vliegticket of een verklaring van een arts. Kunt u het niet bewijzen? Dan kijkt de officier van justitie of de rechter waarschijnlijk niet naar uw bezwaar. De strafbeschikking blijft dan hetzelfde.

  Boete onder € 340

  Ziet u de strafbeschikking pas 6 weken nadat de officier van justitie deze verstuurde? En gaat het om een boete onder de € 340? Dan kunt u niet meer in verzet als al deze voorwaarden gelden:

  • U kreeg de boete voor een overtreding (niét voor een misdrijf).
  • Het OM stuurde de boete binnen 4 maanden na de overtreding.
  • Het OM stuurde de boete via de post naar u.
  • Het OM stuurde de boete naar het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente. Of naar het adres dat uzelf opgaf, bijvoorbeeld tijdens een politieverhoor.

  De 6 weken gaan in op het moment dat het OM de boete aan u stuurt. De datum van versturen staat in de brief.

Terug naar boven Shape