Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Uw zorgverzekeraar stuurt u 3 keer een aanmaning

Als u uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar u een aantal waarschuwingsbrieven. Dit gebeurt na 2, 4 en 6 maanden achterstand. In deze brieven vertelt uw zorgverzekeraar wat de gevolgen zijn als u niet betaalt. De zorgverzekeraar stelt ook een oplossing voor, zoals een betalingsregeling

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan kan uw zorgverzekeraar deze verzekering opzeggen als u de premie niet betaalt. U blijft dan verzekerd via de basisverzekering. 

Vraag een betalingsregeling

In de brieven van de zorgverzekeraar staat dat u een betalingsregeling kunt afspreken. Dat betekent dat u de premie in delen betaalt. Het is verstandig om met uw zorgverzekeraar te praten over een betalingsregeling of een andere oplossing. Zo voorkomt u problemen en extra kosten in de toekomst.

U kunt ook zelf om een betalingsregeling vragen voor de kosten van uw verzekering of eigen risico. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Stap 2

Uw zorgverzekeraar meldt u aan als wanbetaler bij het CAK

Betaalt u uw zorgpremie meer dan 6 maanden niet en spreekt u geen betalingsregeling af? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als wanbetaler. Vanaf dat moment:

 • moet u iedere maand premie en een boete betalen aan het CAK in plaats van aan uw zorgverzekeraar
 • blijft u verzekerd voor zorg en medicijnen bij uw eigen zorgverzekeraar
 • kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar 

Kosten die onder uw eigen risico vallen, blijft u betalen aan uw eigen zorgverzekeraar. Ook de premie voor een aanvullende zorgverzekering blijft u betalen aan uw eigen verzekeraar. Meestal stopt een verzekeraar deze verzekering als u wanbetaler bent.   

Bestuursrechtelijke premie

De premie die u iedere maand aan het CAK moet betalen heet bestuursrechtelijke premie. Dit is de premie voor zorgkosten met een boete erbij. De bestuursrechtelijke premie is dus hoger dan uw normale zorgpremie. Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoe hoog dit bedrag is. In 2023 is de bestuursrechtelijke premie € 165,70.

Als u de bestuursrechtelijke premie betaalt, krijgt u geen nieuwe achterstand. Maar de achterstand die u al heeft, lost u niet af. Die achterstand moet u nog steeds terugbetalen aan uw zorgverzekeraar.

Hoe u de bestuursrechtelijke premie betaalt, hangt af van uw situatie.

Betalen via loon of uitkering

Als het kan, haalt het CAK de bestuursrechtelijke premie af van uw loon of uw uitkering. Dit heet ‘bronheffing’. Het CAK controleert wie uw werkgever is of van wie u uw uitkering krijgt. U krijgt daarna een brief van het CAK over de bronheffing.

Betalen via acceptgiro

Kan het CAK uw bestuursrechtelijke premie niet afhalen van uw loon of uitkering? Dan moet u de premie zelf aan het CAK betalen. U krijgt daarvoor een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Betalen via zorgtoeslag

Krijgt u zorgtoeslag? Dan kan het CAK uw bestuursrechtelijke premie afhalen van uw zorgtoeslag. Is uw zorgtoeslag lager dan de bestuursrechtelijke premie? Dan krijgt u van het CJIB een acceptgiro voor de rest van het bedrag.

Als u wanbetaler bent, kunt u nog steeds een betalingsregeling afspreken met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar meldt u dan voorlopig af als wanbetaler. Zolang u zich aan de afspraken houdt, hoeft u geen bestuursrechtelijke premie te betalen.

Stap 3

Een incassobureau eist betaling

Betaalt u de rekeningen van de zorgverzekeraar of het CAK niet?  Dan kunt u te maken krijgen met een incassobureau of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Brief van incassobureau

Heeft u na 6 maanden nog steeds een achterstand bij uw zorgverzekeraar? Dan kan uw zorgverzekeraar betaling eisen met hulp van een incassobureau. Het incassobureau stuurt u dan een brief. Meestal moet u ook incassokosten betalen. 

Brief van CJIB

Het CAK vraagt hulp aan het CJIB als u de bestuursrechtelijke premie niet betaalt. Het CJIB stuurt u dan een acceptgiro. Betaalt u deze acceptgiro niet of niet op tijd? Dan moet u meestal ook incassokosten betalen.

Controleer de kosten

Vraag om een duidelijk overzicht van de incassokosten. Bekijk of deze kosten kloppen. Klopt er iets niet? Meld dit dan bij het incassobureau of het CJIB. Klopt het bedrag wel maar kunt u het niet in 1 keer betalen? Vraag dan of u in delen mag betalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling.

Stap 4

Een deurwaarder eist betaling

Uw zorgverzekeraar, het CAK en het CJIB kunnen hulp vragen van een deurwaarder als u niet betaalt. Een deurwaarder kan geld vragen voor:

 • premieachterstand
 • bestuursrechtelijke premie
 • eigen risico

Eist de deurwaarder betaling via een brief? Vraag dan een duidelijk overzicht van de kosten. Controleer deze deurwaarderskosten. Klopt er iets niet? Meld dit dan bij de deurwaarder.

Beslag via deurwaarder

Als u nog steeds niet betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, bankrekening of inboedel. Daarvoor heeft de deurwaarder toestemming van de rechter nodig. Deze toestemming staat in een officieel document, zoals een vonnis of dwangbevel.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Ik ben zonder goede reden als wanbetaler aangemeld. Hoe meld ik me af?

  Bent u geen wanbetaler en meldde uw zorgverzekeraar u toch aan bij het CAK? Stuur uw zorgverzekeraar dan een aangetekende brief. Bij zo’n brief krijgt u een verzendbewijs.

  Schrijf in uw brief waarom u met niet eens bent met uw aanmelding als wanbetaler. Stuur alle bewijzen mee van de betaling van uw zorgpremie, zoals rekeningafschriften. Kloppen de gegevens? Dan meldt de zorgverzekeraar u af bij het CAK.

  Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Dan kunt u een klacht sturen naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

 • Hoe los ik mijn betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar op?

  U kunt uw betaalachterstand op de volgende manieren oplossen:

  • U betaalt de hele schuld af aan uw zorgverzekeraar (eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten meegeteld).
  • U spreekt een betalingsregeling af met uw zorgverzekeraar en u houdt zich aan de afspraken.
  • U meldt zich bij schuldhulpverlening van uw gemeente. En u vraagt of uw zorgverzekeraar afspraken maakt met uw schuldhulpverlener.
 • Wanneer kan ik mij afmelden als wanbetaler bij het CAK?

  U kunt uzelf niet afmelden als wanbetaler bij het CAK. Alleen uw zorgverzekeraar kan dat doen. Uw zorgverzekeraar meldt u af als u:

  Als uw zorgverzekeraar u afmeldt, hoeft u het CAK niets meer te betalen. U betaalt uw zorgpremie daarna weer direct aan uw zorgverzekeraar. Het CAK stuurt u hierover een brief.

  Tijdelijke afmelding

  Uw verzekeraar kan u ‘voorlopig’ afmelden als wanbetaler als u:

  • een betalingsregeling afspreekt voor de nog niet betaalde schuld
  • een stabilisatieperiode afspreekt van maximaal 8 maanden

  Na een voorlopige afmelding hoeft u de hogere bestuursrechtelijke premie niet meer te betalen. U betaalt uw gewone premie aan uw zorgverzekeraar. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan moet u de bestuursrechtelijke premie weer betalen.

 • Wanneer kan ik overstappen naar een andere zorgverzekeraar als ik een betaalachterstand heb?

  U kunt niet veranderen van zorgverzekeraar als u de zorgpremie niet betaalde.

  Betaalde u de zorgpremie wel maar heeft u een betaalachterstand van het eigen risico? Dan kunt u wel overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U blijft verplicht om de achterstand te betalen aan uw vorige zorgverzekeraar. 

  Kunt u het eigen risico dat de zorgverzekeraar nog van u krijgt, niet in 1 keer terugbetalen? Vraag uw vorige verzekeraar of u in delen mag betalen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief betalingsregeling

 • Moet ik een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

  Als u in Nederland woont of werkt, dan moet u een basis zorgverzekering hebben. U bent dan namelijk verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Soms hoeft u geen Nederlandse zorgverzekering te hebben. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd in het buitenland woont of werkt.

  Denkt u dat de zorgverzekeringsplicht niet voor u geldt? Vraag dan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om een ‘Wlz-onderzoek’. Beslist de SVB dat u niet verzekerd bent voor de Wlz? Dan geldt de zorgverzekeringsplicht niet voor u. Het CAK trekt uw boete in.

  De zorgverzekeringsplicht geldt alleen voor de basisverzekering, niét voor een aanvullende zorgverzekering.

Terug naar boven Shape