Wat doe ik bij achterstand op zorgpremie? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn zorgverzekeraar

Uw maandelijkse zorgpremie moet u aan uw zorgverzekeraar betalen. Heeft u een maand uw premie niet betaald? Dan moet u de achterstand aan uw zorgverzekeraar betalen. Vraag om een betalingsregeling als het terugbetalen niet in één keer lukt.

Betaalt u de premie niet en spreekt u geen betalingsregeling af? Dan kan uw zorgverzekeraar een incassobureau of deurwaarder inschakelen. De kosten voor het incassobureau of de deurwaarder moet u ook betalen. Vraag dus op tijd om een betalingsregeling.

Eigen risico

Bovenop de zorgpremie betaalt u verplicht eigen risico. Dit is het deel van de zorgkosten dat u zelf moet betalen. In 2020 is het eigen risico € 385.

Kunt u het eigen risico niet in één keer betalen? Vraag uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling.

CAK

Heeft u meer dan 6 maanden uw zorgpremie niet betaald? Dan wordt u als wanbetaler aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt dan uw premie aan het CAK in plaats van aan uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u iedere maand een (bestuursrechtelijke) boete, totdat u geen betalingsachterstand meer heeft.

De premie en de boete vormen samen de bestuursrechtelijke premie. In 2020 is de bestuursrechtelijke premie € 141,50.

Omdat u de lopende zorgpremie aan het CAK moet betalen, blijft u verzekerd voor zorgkosten. Eigen risico voor zorg of medicijnen betaalt u aan uw eigen zorgverzekeraar.

Bronheffing

Krijgt u loon of een uitkering? Dan wordt de bestuursrechtelijke premie op uw inkomen ingehouden. Dit wordt ‘bronheffing’ genoemd.

Het CAK controleert wie uw werkgever of uitkeringsinstantie is. U krijgt een brief met informatie over de hoogte van de bestuursrechtelijke premie. In de brief staat ook of het CAK gebruik maakt van bronheffing of een acceptgiro.

Zorgtoeslag

Krijgt u zorgtoeslag? Dan wordt uw zorgtoeslag gebruikt om de bestuursrechtelijke premie te betalen. Als uw zorgtoeslag lager is dan € 141,50 ontvangt u van het CAK een acceptgiro voor de rest van het bedrag.

Betalingsregeling

U blijft de bestuursrechtelijke premie betalen totdat u geen betalingsachterstand meer heeft. Met de bestuursrechtelijke premie lost u uw achterstand niet af. De niet-betaalde zorgpremie moet u zelf aan uw zorgverzekeraar of de deurwaarder betalen.

Probeer daarom een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken. Soms is de zorgverzekeraar bereid om u als wanbetaler af te melden bij het CAK, waardoor u de bestuursrechtelijke premie niet meer hoeft te betalen.

CJIB

Het CJIB int de bestuursrechtelijke premie namens het CAK. Bent u aangemeld als wanbetaler bij het CAK? En heeft u onregelmatig of geen inkomen? Dan ontvangt u een acceptgiro van het CJIB voor de bestuursrechtelijke premie.

Betaalt u niet aan het CJIB? Dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten voor de deurwaarder moet u ook betalen.

Betalingsregeling

U blijft de bestuursrechtelijke premie betalen totdat u geen betalingsachterstand meer heeft. Met de bestuursrechtelijke premie lost u uw achterstand niet af. De niet-betaalde zorgpremie moet u zelf aan uw zorgverzekeraar of de deurwaarder betalen.

Probeer daarom een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken. Soms is de zorgverzekeraar bereid om u als wanbetaler af te melden bij het CAK, waardoor u de bestuursrechtelijke premie niet meer hoeft te betalen.

De deurwaarder

Uw zorgverzekeraar, CAK en het CJIB kunnen een deurwaarder inschakelen als u niet aan hen betaalt. Hierdoor kan een deurwaarder het volgende innen:

  • de premieachterstand
  • de bestuursrechtelijke premie
  • uw eigen risico

Int een incassobureau of deurwaarder uw schuld? Vraag dan een duidelijke specificatie. Zo kunt u controleren of u niet dubbel betaalt. Heeft de deurwaarder een dwangbevel of een vonnis? Dan kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw inkomen, bankrekening of inboedel om de schuld te innen. Legt de deurwaarder beslag? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen als ik als wanbetaler bij CAK wordt aangemeld?

  • U betaalt uw lopende zorgpremie via de bestuursrechtelijke premie aan CAK.
  • U kunt niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
  • U blijft verzekerd voor zorg en medicijnen.
  • Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Deze premie int CAK niet. U moet dit betalen aan uw eigen zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de aanvullende verzekering ook opzeggen, zodra u als wanbetaler wordt aangemerkt.
 • Hoe kan ik als wanbetaler worden afgemeld?

  Uw zorgverzekeraar moet u afmelden. Uw zorgverzekeraar kan u afmelden als:

  • u de hele premieachterstand van uw zorgverzekering heeft betaald (inclusief eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten).
  • u een betalingsregeling heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar en u zich aan de afspraken houdt.
  • u zich heeft gemeld bij schuldhulpverlening en uw zorgverzekeraar akkoord gaat met het saneringstraject.

  Heeft uw zorgverzekeraar u afgemeld? Dan betaalt u geen bestuursrechtelijke premie meer aan CAK. U betaalt de zorgpremie rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik ben ten onrechte als wanbetaler aangemeld. Hoe meld ik me af?

  Bent u onterecht aangemeld als wanbetaler? Stuur uw zorgverzekeraar dan een aangetekende brief. Laat hierin weten dat u onterecht bent aangemeld. Stuur alle betaalbewijzen van uw zorgpremie mee. Kloppen de gegevens? Dan meldt de zorgverzekeraar u af bij CAK.

  Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

   

 • Krijg ik een eindafrekening van CAK als ik word afgemeld als wanbetaler?

  Nee. Sinds 1 augustus 2018 wordt uw bestuursrechtelijke premie kwijtgescholden als u wordt afgemeld. U hoeft CAK niets meer te betalen.

Terug naar boven Shape