Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Regels veilig werken

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk. Hij moet daarbij rekening houden met de regels uit de Arbowet. Hierin staan bijvoorbeeld veiligheidsregels over het werken op hoogte. Uw werkgever moet maatregelen nemen zodat u niet kunt vallen. Werkt u met elektriciteit of gevaarlijke stoffen? Dan moet u volgens de juiste veiligheidsvoorschriften kunnen werken.

RI&E

Uw werkgever moet alle risico’s opschrijven in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit document staan de risico's voor uw veiligheid en gezondheid en hoe uw werkgever hiermee omgaat.

Is er geen RI&E of staat hier een onveilige situatie in? Bespreek dit dan met uw werkgever. Leg uit waarom u zich onveilig voelt en wat u van uw werkgever verwacht. Samen komt u misschien tot een oplossing.

Stap 1

Bespreek het probleem

Vindt u uw werkplek onveilig? Bespreek het probleem dan met uw werkgever. Als u er met uw werkgever niet uitkomt, kunt u het probleem ook melden bij uw ondernemingsraad.

Vertrouwenspersoon

Het kan ook fijn zijn om de situatie eerst met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker te bespreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van pesten op de werkvloer. De vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker geven tips hoe u een gesprek met uw werkgever start.

Stap 2

Vraag advies aan de arbodienst

Soms is het lastig te bepalen of een situatie echt onveilig is. Zoals wanneer het te koud is om te werken of wanneer de werkdruk te hoog is. Vraag advies aan de arbodienst als u er met uw werkgever niet uitkomt.

De arbodienst is de organisatie die uw werkgever helpt bij het regelen van een goede en veilige werksituatie. Kijk in uw bedrijfsregels met welke arbodienst uw werkgever werkt. Of vraag dit aan uw werkgever.

Stap 3

Meld uw klacht bij de Arbeidsinspectie

Lost uw werkgever uw klacht niet op? En vindt u dat hij zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u uw klacht melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de wet houden.

Stap 4

Stel uw werkgever aansprakelijk bij schade

Lijdt u schade door een onveilige situatie, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval? Dan kunt u misschien uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als ik thuiswerk?

  Als u regelmatig thuiswerkt, moet uw werkgever ervoor zorgen dat u een veilige en gezonde thuiswerkplek heeft. Heeft u bijvoorbeeld een goede bureaustoel nodig voor uw werk, dan moet uw werkgever hiervoor zorgen.

  Wat de werkgever precies voor uw thuiswerkplek moet regelen, hangt af van uw situatie. Werkt u meer dagen per week vanuit huis? Dan moet uw werkgever mogelijk meer doen. Bijvoorbeeld zorgen voor een laptop of mobiele telefoon. 

  Ongeschikte thuiswerkplek

  Vindt u uw thuiswerkplek niet geschikt? Probeer dan samen met uw werkgever een oplossing te vinden.

  Komt u er met uw werkgever niet uit? Vraag dan advies aan bijvoorbeeld de arbo-arts. Of vraag een mediator om hulp. 

  Als u door een ongeschikte thuiswerkplek ziek wordt, moet uw werkgever misschien de schade vergoeden.

  Recht op thuiswerkvergoeding

  Uw werkgever kan u een thuiswerkvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Voor dagen dat u thuiswerkt, krijgt u geen reiskostenvergoeding. Werkt u een deel van de dag thuis en een deel op kantoor? Dan krijgt u voor deze dag óf thuiswerkvergoeding óf reiskostenvergoeding. 

 • Mag mijn werkgever mij verplichten alleen te werken?

  Uw werkgever mag u verplichten om alleen te werken. In sommige functies is het niet te voorkomen dat u alleen werkt. Een onveilige situatie kan sneller ontstaan als er geen collega’s in de buurt zijn in een noodgeval. Uw werkgever moet dit risico inschatten en zo klein mogelijk maken. Vindt u dat uw werkgever dit niet goed doet? Bespreek dit dan met uw werkgever.

Terug naar boven Shape