Logo
Cookie Privacy

Wat kan ik doen bij een onveilige werkplek?

Uw werkgever moet uw werkplek zo veilig mogelijk maken. Bespreek onveilige situaties met uw werkgever. Als u er met elkaar niet uitkomt, vraag dan advies aan de arbodienst. Als het probleem blijft, meldt u de klacht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Uw werkgever moet zich aan de Arbowet houden

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op het werk. Dit geldt ook als u thuiswerkt. Uw werkgever moet rekening houden met de regels uit de Arbowet. Hierin staan bijvoorbeeld veiligheidsregels over het werken op hoogte. Uw werkgever moet maatregelen nemen zodat u niet kunt vallen. Werkt u met elektriciteit of gevaarlijke stoffen? Dan moet u volgens de juiste veiligheidsvoorschriften kunnen werken.

RI&E: alle risico's op een rijtje

Uw werkgever moet alle risico’s opschrijven in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In dit document staan de risico's voor uw veiligheid en gezondheid en hoe uw werkgever hiermee omgaat.

Vindt u uw werkplek onveilig? Volg dan het stappenplan hieronder.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 1

Bespreek het probleem

Vindt u uw werkplek onveilig? Bespreek het probleem dan met uw werkgever. Als u er met uw werkgever niet uitkomt, kunt u het probleem ook melden bij uw ondernemingsraad.

Vertrouwenspersoon

Het kan ook fijn zijn om de situatie eerst met een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker te bespreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op uw werk. De vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker geven tips hoe u een gesprek met uw werkgever start.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Vraag advies aan de arbodienst

Soms is het lastig te bepalen of een situatie echt onveilig is. Zoals wanneer het te koud is om te werken of wanneer de werkdruk te hoog is. Vraag advies aan de arbodienst als u er met uw werkgever niet uitkomt.

De arbodienst is de organisatie die uw werkgever helpt bij het regelen van een goede en veilige werksituatie. Kijk in uw bedrijfsregels met welke arbodienst uw werkgever werkt. Of vraag dit aan uw werkgever.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Meld uw klacht bij de Arbeidsinspectie

Lost uw werkgever uw klacht niet op? En vindt u dat hij zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u uw klacht melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de wet houden.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Stel uw werkgever aansprakelijk bij schade

Lijdt u schade door een onveilige situatie, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval? Dan kunt u misschien uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Neem contact op met een advocaat. Of vraag hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Als u ziek bent door uw werk met gevaarlijke stoffen, heeft u soms recht op een vergoeding.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven