Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Ga niet meteen akkoord

Ga niet meteen akkoord met het voorstel van uw werkgever. Anders moet u voortaan op de andere locatie werken.

Geef ook geen toestemming tijdens een gesprek. Mondelinge afspraken zijn namelijk geldig. En ze zijn lastig te bewijzen.

Stap 2

Check of de verandering is toegestaan

Kijk of er een ‘wijzigingsbeding’ staat in uw contract, cao of bedrijfsregeling. Dit betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming de afspraken mag veranderen.

Is er een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf? Dan moet uw werkgever toestemming vragen aan de OR voor het veranderen van uw locatie of andere afspraken.

Wijzigingsbeding

Staat er een wijzigingsbeding in uw contract of in andere regels?
Dan kan uw werkgever zonder uw toestemming uw locatie veranderen. Maar dit mag alleen om een goede reden, bijvoorbeeld verhuizing van uw afdeling of bedrijf.

Staat het wijzigingsbeding in uw cao? Dan staat er soms een commissie in de cao. Deze commissie kan u uitleggen wat het beding bekent.

Geen wijzigingsbeding

Sprak u geen wijzigingsbeding af? Dan mag uw werkgever soms toch uw locatie veranderen. Bij sommige bedrijven mag u bijvoorbeeld niet met uw familie of partner op dezelfde locatie werken.

Uw werkgever mag niet zomaar zonder een wijzigingsbeding uw locatie veranderen. Daarvoor gelden extra eisen. Neem contact op met een van onze juristen. Dan krijgt u persoonlijk advies.

Stap 3

Beoordeel de reden

Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw locatie te veranderen. Vraag uw werkgever naar de reden en beoordeel of het voorstel redelijk is.

Een goede reden is bijvoorbeeld:

 • verhuizing van uw afdeling of bedrijf
 • sluiting van de vestiging waar u werkt
 • uw bedrijf draait verlies

Redelijk voorstel

Kijk wat de voor- en nadelen voor u en uw werkgever zijn. Het is niet redelijk om meer dan 1,5 uur van huis naar uw werk te reizen. Uw werkgever moet ook rekening houden met uw privésituatie, bijvoorbeeld de zorg voor jonge kinderen.

Heeft de andere werkplek niet veel nadelen voor u? Dan moet u meestal akkoord gaan met een redelijk voorstel van uw werkgever.

Stap 4

Onderhandel over de mogelijkheden

U kunt uw werkgever ook een tegenvoorstel doen. Bijvoorbeeld dat u voor een deel thuiswerkt. Stel een oplossing voor waar u beiden iets aan heeft. 

Krijgt u meer reistijd of meer reiskosten? Maak hier dan duidelijke afspraken over met uw werkgever. Zet de nieuwe afspraken op papier of in een e-mail. Dan heeft u bewijs.

Stap 5

Vraag om mediation

Komt u er samen met uw werkgever niet uit? Dan kunt u mogelijk nieuwe afspraken maken via mediation. Een mediator helpt u en uw werkgever samen een oplossing te vinden.

Stap 6

Ga naar de kantonrechter

Komt u er met uw werkgever of hulp van de mediator niet uit? En dreigt de situatie erger te worden? Dan kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt uw situatie en beslist of het redelijk is om uw werkplek te veranderen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik niet op de andere locatie ga werken?

  Als u niet op de andere werkplek gaat werken, kan uw werkgever dit zien als werkweigering. Hij kan u dan op staande voet ontslaan. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

  Tegen een ontslag op staande voet moet u meteen actie ondernemen. Na 2 maanden kunt u het ontslag namelijk niet meer ongedaan maken. De kantonrechter beslist of het ontslag terecht is.

  Laat de situatie niet zover komen. Ga op tijd in gesprek met uw werkgever.

 • Wat kan ik doen als ik langer moet reizen?

  U kunt de werkgever vragen om de langere reistijd naar uw nieuwe werkplek te vergoeden. Uw werkgever is dit niet verplicht.

  Bespreek de mogelijkheden, of onderhandel hierover. Vraag bijvoorbeeld of uw reistijd mag meetellen als werktijd. Of misschien mag dit voor een deel van de reistijd. Zet de nieuwe afspraken op papier. 

Terug naar boven Shape