Werkgever wil werkplek wijzigen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.
Ga meteen naar
Stap 1

Ga niet zomaar akkoord

Ga niet direct akkoord met de wijziging van uw werkplek. Staat er een vaste werkplek in uw arbeidscontract? Dan kan uw werkgever in bepaalde situaties toch van u vragen om op een andere werkplek te werken. Er moet wel sprake zijn van gewijzigde omstandigheden.

Ga mondeling ook niet zomaar akkoord. Een mondelinge toezegging is in principe ook geldig. Wilt u afspraken maken? Dan is het verstandiger om afspraken over uw werkplek of andere arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Stap 2

Vraag uw werkgever naar de reden

U hoeft het voorstel van uw werkgever niet direct te weigeren. Over het algemeen geldt dat u op redelijke voorstellen van uw werkgever moet ingaan.

Wilt u niet op de andere werkplek werken? Dan kan uw werkgever uw werkplek alleen maar wijzigen als hier een goede reden voor is. U kunt een voorstel van uw werkgever alleen weigeren als de wijziging van werkplek in alle redelijkheid niet van u gevraagd kan worden.

Belangenafweging

Om te bepalen of het voorstel van uw werkgever redelijk is, moet er een belangenafweging worden gemaakt. Daarbij wordt er naar alle omstandigheden gekeken. Om uw werkplek te wijzigen, wordt uw belang afgewogen tegen het belang van uw werkgever.

Stap 3

Controleer of uw werkgever uw werkplek mag veranderen

Misschien staat er in uw arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of uw cao dat wijzigingen makkelijk kunnen worden doorgevoerd.

Wijzigingsbeding

In uw arbeidscontract of in het bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw werkplek zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Dit wordt een ‘wijzigingsbeding’ genoemd. Is er geen wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever onder omstandigheden toch uw werkplek wijzigen.

Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. Uw werkgever heeft bijvoorbeeld een zwaarwegend bedrijfsbelang als uw afdeling of bedrijf naar een andere locatie moet verhuizen.

Heeft u vragen? Neem contact op met een van onze juristen.

Is er een ondernemingsraad actief binnen uw bedrijf? Dan mag het bedrijfsreglement alleen worden aangepast als de OR toestemming geeft voor de wijziging.

Stap 4

Onderhandel over de mogelijkheden

U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen. Weet u de reden dat uw werkgever uw werkplek wil wijzigen? Dan kunt u een oplossing voorstellen die voor beiden goed uitpakt.

Neemt uw reistijd toe of krijgt u meer reiskosten? Maak hier duidelijke afspraken over met uw werkgever. Leg de nieuwe afspraken schriftelijk vast.

Stap 5

Vraag naar mediation

Komt u er onderling met uw werkgever niet uit? Dan kunt u nieuwe afspraken maken via mediation. Met de mediator erbij komt u mogelijk tot een oplossing voor zowel u als uw werkgever.

Stap 6

Ga naar de kantonrechter

Komt u er met uw werkgever niet uit? En dreigt de situatie te escaleren? Dan kunt u de wijziging van uw werkplek voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter maakt een belangenafweging en bekijkt of de wijziging van uw werkplek redelijk is. Uw belang om uw werkplek te behouden, wordt afgewogen tegen het belang van uw werkgever om de wijziging door te voeren. Uw werkgever heeft bijvoorbeeld een zwaarwegend bedrijfsbelang, waardoor uw afdeling of bedrijf moet verhuizen naar een andere plaats.

Wacht niet te lang. Uw werkgever kan uw weigering zien als ‘werkweigering’. Dit is een reden voor ontslag op staande voet. Zorg ervoor dat de situatie niet escaleert.

Geldt voor u een cao? Dan is er mogelijk een commissie benoemd, die u uitleg kan geven over de arbeidsvoorwaarden uit uw cao. Staat er een wijzigingsbeding in uw cao? Dan kunt u hierover uitleg vragen aan deze commissie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik weiger om op een andere werkplek te werken?

  Weigert u om op de andere werkplek te werken? Dan kan uw werkgever u uiteindelijk op staande voet ontslaan vanwege werkweigering. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

  Tegen een ontslag op staande voet moet u direct protesteren. De kantonrechter beslist uiteindelijk of er sprake is van werkweigering en een geldig ontslag.

  Tijdig in gesprek

  Probeer de situatie niet zover te laten komen en ga tijdig in gesprek met uw werkgever. Mogelijk komt u tot een onderlinge oplossing. U kunt uw werkgever ook bijvoorbeeld een tegenvoorstel doen. Komt u er toch onderling niet uit met uw werkgever? Dan kunt u via mediation mogelijk tot een oplossing komen.

 • Wat kan ik doen als mijn reistijd toeneemt?

  Moet u langer reizen om op uw nieuwe werkplek te komen? Dan kunt u uw werkgever vragen om u daarvoor te compenseren. U kunt bijvoorbeeld vragen om (gedeeltelijk) onder werktijd te reizen. Zorg wel dat deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

 • Heb ik recht op thuiswerken?

  Nee. U heeft geen wettelijk recht om thuis te werken. In uw cao kunnen hier wel regels over staan.

  Wilt u flexibel werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om een thuiswerkplek. Volgens de wet kunt u hierom vragen als u:

  • minimaal 26 weken een contact heeft bij uw werkgever
  • uw aanvraag schriftelijk doet
  • de wijziging na 2 maanden wilt laten ingaan

  Uw werkgever moet:

  • serieus naar uw verzoek kijken
  • zijn beslissing op papier zetten
  • een afwijzing met u overleggen
  • binnen 1 maand reageren. Anders is uw verzoek toegewezen.
Terug naar boven Shape