Kan mijn werkgever mij opleggen om op een andere werkplek te werken?

In uw contract staat in welke plaats of vestiging u uw werk moet doen. Wil uw werkgever dat u op een andere werkplek gaat werken? Volg ons stappenplan om te zien of u daarmee akkoord moet gaan.

Stap 1

Ga niet zomaar akkoord

Ga niet direct akkoord met wijziging van uw werkplek.

Stap 2

Kijk in uw arbeidscontract

Kijk eerst in uw arbeidscontract. Zoek uw arbeidscontract op en kijk wat daarin staat over uw werkplek. Staat er een vaste werkplek in uw arbeidscontract? Dan kan de werkgever toch in alle redelijkheid van u verlangen om op een andere werkplek te werken. Er moet wel sprake zijn van gewijzigde omstandigheden.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werkplek zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werkplek wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in uw arbeidscontract geen ‘wijzigingsbeding’, dan mag de werkgever onder omstandigheden toch uw werkplek wijzigen. Over het algemeen geldt dat u op redelijke voorstellen van de werkgever over het wijzigen van de werkplek dient in te gaan. U kunt een voorstel van de werkgever alleen weigeren als de wijziging in alle redelijkheid niet van u gevraagd kan worden. Daarbij moet er naar alle omstandigheden worden gekeken.

Stap 3

Kijk in uw cao

Is er een cao in de sector waar u werkt? Kijk dan wat daarin staat over het wijzigen van uw werkplek door de werkgever.

Geldt de cao voor u en staat er een bepaling in de cao dat de werkplek gewijzigd kan worden? Dan gelden de bepalingen voor iedere werknemer en moet u als werknemer in principe met de wijziging van de werkplek akkoord gaan.

De bepaling geldt echter niet als dit naar maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ onaanvaardbaar zou zijn. Zo heeft een rechter eens geoordeeld dat het onaanvaardbaar is om een 36-urig werkrooster te vervangen door een 40-urig werkrooster als het salaris hetzelfde blijft. 

Stap 4

Kijk in uw bedrijfsreglement

Geldt er binnen uw bedrijf een bedrijfsreglement waarin bepalingen staan over uw werkplek? Als u hiervoor getekend heeft, gelden deze regels over uw werkplek voor u.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werkplek zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werkplek wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in het bedrijfsreglement geen eenzijdig wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever uw werkplek wijzigen als dat gezien de ‘redelijkheid en billijkheid’ aanvaardbaar is. Bij een verhuizing van uw afdeling of het bedrijf waarvoor u werkt, is vaak een wijziging van uw werkplek nodig.

Ondernemingsraad
Als er een ondernemingsraad actief is bij uw werkgever, dan zal de ondernemingsraad toestemming moeten geven voor de wijziging van uw werkplek in het arbeidsreglement.

Stap 5

Check of er mondelinge afspraken zijn gemaakt

Zijn er mondelinge afspraken over uw werkplek gemaakt? Deze mondelinge afspraken zijn in principe ook geldig. Als uw werkgever later ontkent dat die mondelinge afspraken zijn gemaakt, dan is het lastiger om deze aan te tonen. Het is dus verstandiger om afspraken over uw werkplek of andere arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Stap 6

Neem contact met ons op

Komt u er niet uit met uw werkgever, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer is het voorstel om op een andere werkplek te werken redelijk?

  Om te bepalen of het voorstel van uw werkgever redelijk is, moet er een belangenafweging worden gemaakt. Uw belang om uw werkplek te behouden, wordt afgewogen tegen het belang van uw werkgever om de wijziging door te voeren. Uw werkgever heeft bijvoorbeeld een zwaarwegend bedrijfsbelang, waardoor uw afdeling of bedrijf moet verhuizen naar een andere locatie.

  Tegenvoorstel
  U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen om op een andere werkplek te werken. Komt u hier onderling met uw werkgever niet uit? Dan kunt u via mediation mogelijk nieuwe afspraken maken. Biedt mediation ook geen oplossing? Dan kunt de situatie voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter maakt een belangenafweging en bekijkt of de wijziging van uw werkplek redelijk is.   

 • Wat gebeurt er als ik weiger om op een andere werkplek te werken?

  Weigert u om op de andere werkplek te werken? Dan kan uw werkgever u uiteindelijk op staande voet ontslaan vanwege werkweigering. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

  Tegen een ontslag op staande voet moet u direct protesteren. De kantonrechter beslist uiteindelijk of er sprake is van werkweigering.

  Probeer de situatie niet zover te laten komen en ga tijdig in gesprek met uw werkgever. Mogelijk komt u tot een onderlinge oplossing. U kunt uw werkgever ook bijvoorbeeld een tegenvoorstel doen. Komt u er toch onderling niet uit met uw werkgever? Dan kunt u via mediation mogelijk tot een oplossing komen.

 • Wat kan ik doen als mijn reistijd toeneemt?

  Moet u langer reizen om op uw nieuwe werkplek te komen? Dan kunt u uw werkgever vragen om u daarvoor te compenseren. U kunt bijvoorbeeld vragen om (gedeeltelijk) onder werktijd te reizen. Zorg wel dat deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.