Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn inboedel?

De deurwaarder kan niet zomaar uw spullen verkopen. Heeft de deurwaarder een vonnis van de rechter of een dwangbevel? Dan mag de deurwaarder beslag leggen op uw spullen. Dit wordt goederenbeslag genoemd. De deurwaarder zal uw spullen verkopen. Met de opbrengst van de verkoop wordt uw schuld betaald. 

De deurwaarder moet een aantal stappen volgen, als hij beslag wil leggen op uw spullen en uw spullen wil verkopen. De deurwaarder heeft u in ieder geval de dagvaarding, het vonnis, het beslagexploot en het proces-verbaal gebracht. Daarnaast is de aankondiging van de openbare verkoop ‘aangeplakt’.

De deurwaarder neemt de volgende stappen:

Stap 1. U ontvangt het vonnis of dwangbevel

Als u een rekening niet betaalt, kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. Vindt de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt u een vonnis (de uitspraak). De deurwaarder betekent (bezorgt) eerst het vonnis aan u en vraagt u ook binnen 2 dagen te betalen. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd ondanks dat u nog in beroep kan.

Bent u geld verschuldigd aan een overheidsinstantie? Dan hoeft een rechter niet naar uw situatie te kijken. U ontvangt dan een dwangbevel. 

Stap 2. De deurwaarder legt beslag

De deurwaarder geeft een ‘beslagexploot’ af. Dit is een officieel stuk waarin het beslag wordt gelegd.

De deurwaarder maakt een lijst van de spullen die in uw huis staan. De lijst van uw spullen wordt ‘proces verbaal’ genoemd. Om het proces verbaal op te maken moet de deurwaarder bij u langskomen. De deurwaarder moet zo nauwkeurig mogelijk beschrijven wat er precies onder het beslag valt. Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder terugkomen met politie en een slotenmaker om het proces verbaal te maken. Hij mag ook een beschrijving maken van de spullen die hij door uw raam kan zien, als hij de spullen nauwkeurig beschrijft. De deurwaarder bezorgt dit proces verbaal binnen 3 dagen aan u. In dit stuk wordt vaak ook een datum van verkoop aangekondigd.

Let op:

Als de deurwaarder een slotenmaker meeneemt, komen er extra kosten bij. U kunt deze extra kosten voorkomen door de deurwaarder binnen te laten.

Stap 3. De deurwaarder kondigt de verkoop aan

De deurwaarder kondigt de datum en de tijd van de verkoop van uw spullen aan. Dit gebeurt vaak tegelijk met het bezorgen van het proces-verbaal. Dit mag ook 3 dagen nadat u het proces-verbaal heeft ontvangen. De deurwaarder plakt een aankondiging van de verkoop van uw spullen op de deur of het raam van uw woning. Hij kan de verkoop ook in de plaatselijke krant vermelden.

Stap 4. De deurwaarder vekoopt uw spullen

Op de aangekondigde datum en tijd zullen uw spullen ‘bij opbod’ of ‘bij inschrijving’ verkocht worden. Degene die het meest biedt op de spullen kan deze dan van de deurwaarder kopen.

Tussen het betekenen van het beslagexploot en het verkopen van de spullen zit minimaal 4 weken.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan goederenbeslag?

  Als u de deurwaarder niet in uw huis toelaat, zal hij terugkomen met de politie en een slotenmaker. U moet de kosten hiervoor betalen.
   
  Als er een proces-verbaal is gemaakt van uw spullen, ligt hier ‘beslag’ op. U kunt de spullen nog wel gebruiken, maar u mag de spullen niet verkopen of beschadigen. Als u dat doet, kan de deurwaarder aangifte doen van een strafbaar feit.

 • Op welke spullen mag een deurwaarder geen beslag leggen?

  De wet geeft aan dat er op een aantal spullen geen beslag mag worden gelegd. Het gaat om:

  • Uw bed en beddengoed;
  • Uw kleding;
  • Eten en drinken voor één maand;
  • Gereedschap dat u nodig heeft om uw brood te verdienen;
  • Spullen waarvan u met een notariële akte kan laten zien dat deze niet van u zijn;
  • Spullen van een (onder)huurder. U moet de deurwaarder dan wel een huurcontract kunnen laten zien.
 • Hoe kan ik goederenbeslag voorkomen?

  U kunt goederenbeslag niet voorkomen. U kunt de deurwaarder wel een betalingsregeling aanbieden. Zo voorkomt u mogelijk de hoge kosten van het beslag.

  De deurwaarder is niet verplicht om uw betalingsvoorstel te accepteren. Biedt daarom een redelijke betalingsregeling aan en zorg dat u uw betalingsregeling kunt nakomen.

 • Wanneer kan goederenbeslag niet?

  De deurwaarder mag het beslag op uw spullen alleen aankondigen als hij het beslag ook uit gaat voeren. Zet de deurwaarder het beslag niet door? Dan kan dit in strijd zijn met de gedragsregels.

  Het beslag op uw spullen kan onredelijk zijn. Bijvoorbeeld als uw spullen minder waard zijn dan de kosten van het beslag.

  Neem contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Welke kosten mag de deurwaarder rekenen voor het beslag op mijn spullen?

  De deurwaarder geeft meerdere officiële stukken af als hij goederenbeslag legt. De deurwaarder rekent kosten voor:

  • het afgeven van het vonnis (€74,83),
  • het afgeven van het beslagexploot (€102,27),
  • het maken en afgeven van het proces-verbaal (€65,83),
  • de slotenmaker (als niet thuis bent),
  • de aanzegging van de verkoop (€61,51),
  • het aanplakken van de openbare verkoop (€76,94),
  • de aankondiging in de krant,
  • de openbare verkoop (€269,24)

  De kosten worden dus minimaal verhoogd met €650,62. De kosten voor de slotenmaker en de advertentie in de krant moet u ook betalen. Deze kosten kunnen verschillen.

  De kosten die een deurwaarder mag berekenen kunt u terugvinden in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder’.

 • Kan een deurwaarder beslag leggen voor een schuld van mijn (meerderjarige) kind?

  U bent niet verantwoordelijk voor de schulden van uw meerderjarige kinderen. Woont uw meerderjarige kind bij u thuis? Dan loopt u het risico dat de deurwaarder ook beslag op uw spullen legt.

  De deurwaarder controleert de basisregistratie personen (BRP). Hierin staat niet geregistreerd welke spullen van u zijn. Dit kunt u aantonen met specifieke aankoopbewijzen of met een notariële akte. Verhuurt u een kamer aan uw meerderjarige kind? Geef dan (een kopie van) de huurovereenkomst aan de deurwaarder. De deurwaarder beslist of hij beslag legt op de goederen in de desbetreffende kamer.

 • Hoe kan ik beslag voorkomen op spullen van een ander?

  De deurwaarder controleert in de basisregistratie personen (BRP) op welk adres u staat ingeschreven. Als er een andere persoon op uw adres staat ingeschreven, loopt deze het risico dat er ook beslag wordt gelegd op zijn of haar spullen. In de BRP staat niet welke spullen van u en welke van de andere persoon zijn.
   
  U toont met een notariële akte aan welke spullen eigendom van u en welke spullen eigendom van een ander zijn. Heeft u een onderhuurovereenkomst of kamerovereenkomst? U geeft dan hiermee aan waar uw spullen in uw woning staan. De deurwaarder bepaalt of hij hiermee rekening houdt.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over het beslag op uw inboedel niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij uw vragen over goederenbeslag. Heeft de deurwaarder aangegeven beslag op uw spullen te willen leggen? Neem dan tijdig contact op met het Juridisch Loket om uw situatie door te nemen. Onze juristen kunnen u adviseren over uw situatie. Houd hierbij alle documenten van de deurwaarder bij de hand. Heeft u meerdere schulden? Let dan op het dossiernummer.

  Het Juridisch Loket helpt niet als er terecht beslag op uw spullen is gelegd. De deurwaarder mag dan uw spullen verkopen. Heeft u meer schulden die u niet kunt oplossen? Meldt u dan aan bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

 • Meer weten?

  Meer over goederenbeslag vindt u op Schuldinfo.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.