Aansprakelijkheid voor schulden kind | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuld door aankoop

Mijn kind is jonger dan 18 jaar

Minderjarige kinderen kunnen geen contracten sluiten zonder toestemming van de ouders. Dat zou betekenen dat minderjarige kinderen zelfstandig niets kunnen kopen. Verkopers mogen er daarom vanuit gaan dat kinderen toestemming van hun ouders hebben als zij iets kopen. Deze aankoop moet dan wel voor hun leeftijd gebruikelijk zijn. Ontstaat hierdoor een schuld? Dan bent u financieel verantwoordelijk, tenzij u vooraf of direct bij de aankoop heeft aangegeven dat uw kind geen toestemming heeft. De verkoper moet dit accepteren.

Heeft u geen toestemming gegeven en is de overeenkomst toch gesloten? Dan kunt u de aankoop van uw kind terugdraaien (vernietigen), als de koop niet gebruikelijk is voor de leeftijd van uw kind.

Mijn kind is ouder dan 18 jaar

Vanaf 18 jaar is uw kind financieel onafhankelijk. Uw meerderjarige kind kan zelf een (koop)overeenkomst of lening afsluiten. Uw kind is zelf aansprakelijk voor schulden die hierdoor ontstaan.

Het kan wel voorkomen dat ouders aansprakelijk zijn voor schulden die vóór de 18e verjaardag zijn ontstaan. Wordt u aangesproken op een schuld van uw kind? Vraag dan altijd de overeenkomst op om te bekijken hoe oud uw kind was toen de overeenkomst gesloten werd.

 

Schuld door schade

Mijn kind is jonger dan 14 jaar

Voor kinderen onder de 14 jaar bent u volledig aansprakelijk. Het is verstandig hiervoor een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) te hebben. Deze verzekering vergoedt in de meeste gevallen de schade, die door uw minderjarige kind wordt veroorzaakt.

Mijn kind is 14 jaar tot 16 jaar

U bent aansprakelijk als er schade is gemaakt door uw kind van 14 of 15 jaar. Dit is niet altijd zo. Als u aantoont dat u uw best heeft gedaan om de schade te voorkomen, kan uw kind zelf aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk betekent dit vaak dat u alsnog de schade betaalt, tenzij uw WA-verzekering dit vergoedt.

Mijn kind is ouder dan 16 jaar

Vanaf 16 jaar is uw kind zelf aansprakelijk voor schade.

Toch kunt u aansprakelijk zijn voor uw kind van 16 of 17 jaar als u zelf onrechtmatig handelt of nalatig bent. Bijvoorbeeld als u weet dat uw 16-jarige kind een onverzekerde bromfiets heeft en hiermee een ongeval veroorzaakt.

Schuld door boete

Mijn kind is 12 tot 16 jaar

Krijgt uw kind een boete voor een verkeersovertreding? Dan moet u deze betalen. De boete voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt gehalveerd.

Heeft uw kind een strafbaar feit gepleegd? En krijgt uw kind een boete opgelegd van de rechter? Dan moet uw kind de boete zelf betalen. Bij de boete wordt rekening gehouden met de draagkracht van uw kind en niet met de draagkracht van u.

Mijn kind is 16 tot 18 jaar

Bij een schuld, die is ontstaan door een boete, zijn ouders niet aansprakelijk. Denk aan verkeersovertredingen. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten deze volledig zelf betalen.

Mijn kind is ouder dan 18 jaar

Kinderen van 18 jaar en ouder zijn meerderjarig. Hierdoor zijn zij zelf aansprakelijk voor de boetes die hen worden opgelegd.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan een deurwaarder mij dwingen een schuld van mijn meerderjarige kind te betalen?

  Nee. Uw meerderjarige kind is zelf verantwoordelijk voor de schulden die na de 18e verjaardag zijn ontstaan.

  Beslag op inboedel 

  Het kan wel voorkomen dat een deurwaarder dreigt met beslag op uw inboedel (goederenbeslag). Als uw kind staat ingeschreven op uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente kan de deurwaarder ook beslag leggen op uw spullen. Hierin staat immers niets vermeld over het eigendom van de spullen.

  U kunt aantonen welke spullen van u zijn door een boedelbeschrijving (via de notaris), door aankoopbewijzen of een huurovereenkomst voor het gebruik van een bepaalde kamer. Uiteindelijk bepaalt de deurwaarder of hij hiermee rekening houdt.

 • Hoe draai ik een aankoop van mijn minderjarige kind terug?

  De koopovereenkomst is niet automatisch ongeldig omdat uw kind minderjarig is. U moet deze koopovereenkomst vernietigen.

  Dit doet u door de verkoper een aangetekende brief te sturen. Zet hierin duidelijk:

  • wat uw kind heeft gekocht;
  • wanneer uw kind dit heeft gekocht;
  • de leeftijd van uw kind;
  • dat u geen toestemming heeft gegeven voor de aankoop;
  • dat de aankoop niet gangbaar is voor een kind van deze leeftijd;
  • dat u de koopovereenkomst vernietigt.

  Gebruik de voorbeeldbrief Vernietigen aankoop wegens minderjarigheid kind van ConsuWijzer.

  Gaat de leverancier niet akkoord? Of wordt de schuld doorgestuurd naar een incassobureau? U kunt dan wachten tot de verkoper naar de rechter gaat. Vraag de rechter dan om de overeenkomst te vernietigen.

 • Ben ik aansprakelijk als mijn minderjarige kind rood staat?

  Ja. Uw minderjarige kind kan alleen een betaalrekening openen met uw toestemming. U moet daarom ook het aanvraagformulier ondertekenen. Door toestemming te geven stelt u zich garant voor de roodstand.

  Bij een roodstand zal de bank eerst uw kind vragen de roodstand aan te vullen. Lukt dit niet? Dan bent u aansprakelijk. U kunt dit voorkomen door bij het openen van de rekening schriftelijk aan te geven dat uw kind geen toestemming heeft om rood te staan.

Terug naar boven Shape