Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Organisatie

Het Juridisch Loket is altijd dichtbij voor mensen met juridische vragen of problemen. Online kan iedereen antwoord vinden op veelgestelde vragen. Mensen met een laag inkomen kunnen ook persoonlijk advies van een van onze juristen krijgen. Zij kunnen ons gratis bellen of bij ons langskomen.

Structuur

Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een collegiaal bestuur met 2 bestuursleden stuurt de stichting aan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering.

De Nederlandse vestiging van het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC) is ondergebracht bij het Juridisch Loket. Het ECC helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende Europese consumentengeschillen.

Onze visie

Wij werken aan een rechtvaardiger samenleving. Voor iedereen. Omdat niemand er alleen voor mag staan. Dat is onze visie. Dit doen wij door juridische problemen met impact op onze maatschappij te signaleren en er aandacht voor te vragen bij wetgevers, beleidsmakers en uitvoerders. Maar vooral door directe, vaak broodnodige, hulp te bieden.

Iedereen die daarnaar zoekt, wijzen wij de weg naar een rechtvaardige oplossing. Dat doen we zelf of in samenwerking met onze netwerkpartners in de regio.

Wij zijn de juridische professionals met een sociaal hart. Met de kwaliteiten en het verantwoordelijkheidsgevoel om te doen wat nodig is. We bieden informatie, advies en hulp. Dat doen we online voor iedereen en persoonlijk voor degenen die ons het hardst nodig hebben.  

Jaarplan en jaarverslag

In het jaarplan leest u over onze ambities voor het jaar 2024. In het jaarverslag 2023 leggen wij verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten.

Historie

De overheid startte in 2000 met het reorganiseren van de gesubsidieerde rechtshulp. De toegang tot gratis juridische dienstverlening en de spreiding en bereikbaarheid van de vestigingen moesten verbeterd worden. De Bureaus voor Rechtshulp verdwenen. In 2004 werd het Juridisch Loket opgericht. Een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen.

Delen
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven