Overslaan en naar de inhoud gaan

Structuur

Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een collegiaal bestuur met 2 bestuursleden stuurt de stichting aan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de bedrijfsvoering.

De Nederlandse vestiging van het netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC) is ondergebracht bij het Juridisch Loket. Het ECC helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende Europese consumentengeschillen.

Onze visie

Wij werken aan een rechtvaardiger samenleving. Voor iedereen. Omdat niemand er alleen voor mag staan. Dat is onze visie. Dit doen wij door juridische problemen met impact op onze maatschappij te signaleren en er aandacht voor te vragen bij wetgevers, beleidsmakers en uitvoerders. Maar vooral door directe, vaak broodnodige, hulp te bieden.

Iedereen die daarnaar zoekt, wijzen wij de weg naar een rechtvaardige oplossing. Dat doen we zelf of in samenwerking met onze netwerkpartners in de regio.

Wij zijn de juridische professionals met een sociaal hart. Met de kwaliteiten en het verantwoordelijkheidsgevoel om te doen wat nodig is. We bieden informatie, advies en hulp. Dat doen we online voor iedereen en persoonlijk voor degenen die ons het hardst nodig hebben.  

Jaarplan en jaarverslag

In het jaarplan leest u over onze ambities voor het jaar 2023. In het jaarverslag 2022 leggen wij verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten.

Historie

De overheid startte in 2000 met het reorganiseren van de gesubsidieerde rechtshulp. De toegang tot gratis juridische dienstverlening en de spreiding en bereikbaarheid van de vestigingen moesten verbeterd worden. De Bureaus voor Rechtshulp verdwenen. In 2004 werd het Juridisch Loket opgericht. Een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen.

 • Hoe werkt het inkoopbeleid van het Juridisch Loket?

  In het inkoopbeleid van het Juridisch Loket staan de afspraken waarmee wij transparant en objectief kunnen inkopen. Rechtmatig inkopen is ons uitgangspunt.

  Aanbesteden

  Het Juridisch Loket is een stichting die wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit betekent dat wij producten en diensten vanaf € 214.000 aanbesteden via het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid: TenderNed.

  Op een overeenkomst tussen u en het Juridisch Loket zijn de algemene voorwaarden van de Rijksoverheid (pdf) van toepassing.

  Als u ontevreden bent over hoe de aanbesteding verloopt, kunt u terecht bij onze klachtenregeling aanbesteden (pdf).

  Afhandeling facturen

  Vermeld op uw factuur het verplichtingnummer dat u van het Juridisch Loket heeft gekregen. Daarnaast moet uw factuur voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

  U kunt uw factuur sturen naar [email protected]. Stuur voor elke factuur een aparte mail. Het Juridisch Loket betaalt uw factuur binnen 30 dagen.

  Inhuur extern personeel

  Het Juridisch Loket huurt extern personeel in via bureau OneStopSourcing.

 • Contactgegevens Hoofdkantoor

  Bezoekadres
  Het Juridisch Loket Hoofdkantoor
  Moreelsepark 1 (3e etage)
  3511 EP Utrecht

  Postadres
  Postbus 487
  3500 AL Utrecht

  T 030 232 64 10

  Routebeschrijving hoofdkantoor (pdf, 731 kB)

Persvragen? Neem dan contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie
Bel ons met uw persvraag
Afdeling Marketing & Communicatie 030 - 232 64 10
E-mail uw persvraag We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Terug naar boven Shape