Logo
Cookie Privacy

Voor professionals

Het Juridisch Loket helpt rechtzoekenden bij juridische vragen en probeert zo grotere problemen en kostbare rechtszaken te voorkomen. Wij werken nauw samen met andere organisaties. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zowel binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand als in het sociaal domein.

Wij helpen mensen

Het Juridisch Loket biedt eerste hulp bij juridische vragen. Op onze website staan tips, kant-en-klare voorbeeldbrieven en adviezen. Gemaakt door juristen, en in eenvoudige taal.

Mensen met een laag inkomen kunnen ook gratis bellen met onze juristen of langskomen. Dit persoonlijke advies is alleen voor mensen die op basis van hun inkomen en/of vermogen aanspraak mogen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand: de 6,3 miljoen Wrb-gerechtigden in ons land. 

Wij lossen op wat kan in de eerstelijns rechtshulp. Om groter leed of een formele rechtsgang te voorkomen. In dit rapport staat hoe we dat doen. 

Wij signaleren

Dagelijks zien wij de effecten van onrecht op mensenlevens. Wij zien het als onze plicht om structurele juridische problemen te signaleren en aan te kaarten. Bij wetgevers, beleidsmakers en uitvoerders. Zodat iedereen zicht houdt op rechtvaardigheid.

Wij wisselen kennis uit

Wij wisselen graag kennis en expertise uit met partners in het sociale en juridische domein. Bijvoorbeeld met de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) en de Raad voor de Rechtsbijstand, maar ook met woningcorporaties, bibliotheken, wijkteams en schuldhulpverleners. Want alleen samen kunnen wij burgers nog beter helpen.

Samenwerken met het Juridisch Loket?

Wij werken regelmatig samen met partners in projecten en programma’s om de eerstelijns dienstverlening aan rechtzoekenden te verbeteren en te versterken. In alles stellen wij de burger centraal.

In Heerlen werken wij bijvoorbeeld samen met de Rechtbank en de gemeente in het project ‘Huis van het Recht’. Bij dit project hebben zich inmiddels vele andere partners uit het sociaal en juridisch domein aangemeld.

Samenwerking kan ook bestaan uit:

  • kennis uitwisselen

  • burgers helpen de juiste weg te vinden

  • misstanden en trends in de maatschappij te signaleren

Wilt u meer weten over samenwerkingsmogelijkheden? Neem dan contact op met de afdeling communicatie. Voor lokale of regionale samenwerking kunt u ook binnenlopen bij een vestiging in de buurt.

Doorverwijzen naar het Juridisch Loket?

Heeft uw inwoner of cliënt juridisch advies nodig? Dan kunt u hem of haar doorverwijzen naar het Juridisch Loket. Naar onze website waar iedereen terecht kan voor informatie, tips en voorbeeldbrieven. En naar ons telefoonnummer 0800-8020 of naar een van onze vestigingen als hij of zij Wrb-gerechtigd is.

U kunt uw cliënten helpen door uit te leggen dat zij alleen kunnen bellen of langskomen als zij een laag inkomen hebben. Adviseer hen om van tevoren hun inkomen en spaargeld van 2 jaar geleden op te zoeken. Bijvoorbeeld via Mijn Belastingdienst.

Voor persoonlijk juridisch advies moet het inkomen en spaargeld in 2022 lager zijn dan:

 

Alleenstaand

Gehuwd of samenwonend

Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Maximaal verzamelinkomen 2022

€ 31.100

€ 44.000

€ 44.000

Maximaal vermogen
2022

€ 31.747

€ 63.494

€ 63.494

Advocaat of mediator

Onze juristen kunnen goed inschatten wanneer uw cliënt hulp nodig heeft van een advocaat of mediator. Wij kunnen uw cliënt helpen bij het vinden van een advocaat of mediator.

Delen
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven