Logo
Cookie Privacy

Onze privacyverklaring

Wij geven u gratis juridisch advies en informatie. Om u goed te helpen, is het soms nodig dat we gegevens van u opslaan of gebruiken. We schrijven bijvoorbeeld uw naam op, of we geven uw telefoonnummer door aan een advocaat. We gaan voorzichtig om met uw gegevens. In deze verklaring vertellen wij u graag hoe en waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

Welke gegevens verzamelen we?

Als u ons om advies vraagt, slaan we informatie over u op. Meestal gaat het om:

 • uw naam, adres en contactgegevens

 • de soort vraag waarmee u bij ons komt

 • hoe, wanneer en waar u met ons in contact komt, en hoe lang een gesprek duurt

 • ons advies aan u

 • een mogelijke doorverwijzing naar een advocaat, mediator of organisatie

Andere gegevens die we opslaan:

 • Informatie over anderen die u noemt als u ons om advies vraagt. Bijvoorbeeld uw tegenstander of (ex)partner bij mediation. We proberen deze gegevens zo anoniem mogelijk op te schrijven. We schrijven bijvoorbeeld ‘derde’, in plaats van de precieze naam.

 • Gegevens van advocaten, advocatenkantoren en experts. Deze gegevens komen van de Raad voor Rechtsbijstand.

In ons cookiebeleid leest u meer over de gegevens die we verzamelen via onze website.

Goed om te weten

U heeft recht op privacy. U mag bijvoorbeeld uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Waarom gebruiken we uw gegevens?

We hebben uw gegevens nodig:

 • om u goed te helpen met uw vraag of probleem. Een paar voorbeelden:

  • De juridisch adviseur die u spreekt, schrijft op wat jullie bespreken. Zo kan een collega-jurist zien wat er is gebeurd. Als u weer contact opneemt, hoeft u niet alles opnieuw te vertellen.

  • De jurist die u spreekt, wil u doorsturen naar een advocaat. Dat kan alleen als de jurist uw persoonsgegevens opschrijft en doorgeeft.

  • U stuurt ons een e-mail. Om uw e-mail te beantwoorden, slaan we uw e-mailadres op.

 • om uw afzegging te regelen. U kunt uw afspraak afzeggen via ons annuleringsformulier. We gebruiken de gegevens die u op dit formulier invult alleen om:

  • u te vinden op onze lijst met afspraken, zodat we de goede afspraak annuleren

  • u via e-mail te melden dat uw afzegging goed is doorgekomen

  • u te bellen over de afzegging als dat nodig is

  De reden van uw afzegging schrijven we niet op. Behalve als u afzegt omdat u niet tevreden bent over ons. In dat geval gebruiken we uw reden om ervan te leren.

 • voor training van onze telefonisten. Als u ons belt, krijgt u eerst een kort gesprek met een telefonist. Dit gesprek nemen we op. Zo horen we of onze telefonist u goed verder helpt. Daar leren we van. Als het nodig is, passen we de training van onze telefonisten aan. Uw gesprek met de juridisch adviseur nemen we niet op.

 • voor wettelijke verplichtingen. Soms zijn we verplicht om uw gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld de adviezen die wij aan u geven. Het Loket is ook wettelijk verplicht om informatie te delen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • om het Juridisch Loket veilig te houden. Als u intimidatie, agressie of geweld gebruikt tegen onze medewerkers of bezoekers kunnen wij informatie over u opslaan. Als het nodig is, gebruiken we die informatie voor een waarschuwing of een bezoekersverbod. Voor de veiligheid is er ook cameratoezicht bij de vestigingen.

 • om onze organisatie goed te besturen. We hebben informatie nodig over aantallen rechtzoekenden en adviezen om ons werk goed te plannen.

 • voor de afhandeling van uw klacht

 • voor een rechtszaak voor of tegen Het Juridisch Loket.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wanneer delen we uw gegevens met anderen?

Als het nodig is, delen we uw persoonsgegevens met:

 • de advocaat, mediator of andere specialist naar wie we u doorsturen

 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft een wettelijke onderzoekstaak. Voor dat onderzoek moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan het CBS.

 • de politie. Bijvoorbeeld camerabeelden als we bij de politie aangifte tegen u doen.

De Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen geen persoonsgegevens over u. Deze organisaties geven wij alleen anonieme informatie. Bijvoorbeeld om te laten zien hoe wij ons werk doen. Zoals informatie over hoeveel telefoontjes er bij ons binnenkomen in een periode. En over hoeveel mensen advies hebben gekregen via het Juridisch Loket.

Andere organisaties krijgen alleen uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming geeft. Dat is soms nodig om u verder te helpen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Opnamen van uw eerste gesprek met de telefonist: deze opnamen bewaren we 6 weken. Daarna vernietigen we de opnamen.

 • Persoonsgegevens uit uw eerste gesprek met ons over uw vraag: deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar na ons laatste contact met u.

 • Persoonsgegevens uit uw annuleringsformulier: deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar na ons laatste contact met u.

 • Persoonsgegevens van anderen die u noemt als u uw probleem met ons bespreekt: deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar na ons laatste contact met u. Ons doel is om zo weinig mogelijk gegevens van anderen te verzamelen. Waar dit kan, schrijven we geen namen op maar noemen we anderen ‘derde’ in ons systeem. Er zijn uitzonderingen. Soms hebben we de gegevens nodig. Bijvoorbeeld om contact op te nemen met uw advocaat, of om mediation te bespreken met uw (ex)partner.

 • Gegevens die horen bij uw klacht: deze gegevens bewaren we maximaal 2 jaar na de behandeling van uw klacht. Onderzoekt een klachtencommissie of een rechtbank uw klacht? Dan beoordelen wij of we uw gegevens langer moeten bewaren voor dit onderzoek.

 • Gegevens die horen bij uw privacyvraag of -klacht: deze gegevens bewaren we maximaal 13 maanden na de behandeling van uw vraag of klacht.

 • Camerabeelden: deze bewaren we maximaal 4 weken. Soms bewaren we beelden langer. Namelijk als dat nodig is voor:

  • onderzoek na een incident. Bijvoorbeeld voor politieonderzoek na aangifte. Of voor onderzoek na een bedrijfsongeval. Als het onderzoek klaar is, verwijderen we de beelden.

  • nazorg en training van onze medewerkers als ze een incident hebben meegemaakt. We verwijderen de beelden zodra de training of nazorg klaar is.

  • u, als u de camerabeelden wilt zien. Nadat u de beelden heeft gezien, verwijderen we ze.

 • Informatie over ongewenst gedrag bij het Juridisch Loket. Als u zich niet houdt aan onze huisregels bewaren we uw gegevens een tijd:

  • Krijgt u een waarschuwingsbrief? Dan bewaren we de gegevens over uw gedrag 1 jaar na deze waarschuwing.

  • Krijgt u een contact- of pandverbod? Dan bewaren we de gegevens over uw gedrag maximaal 5 jaar nadat u het verbod kreeg.

 • Persoonsgegevens van advocaten en andere hulpverleners en deskundigen: deze gegevens bewaren we zo lang als nodig is voor het oplossen van een probleem. Of totdat de Raad voor Rechtsbijstand ons meldt dat de gegevens zijn veranderd.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wilt u niet dat we uw persoonsgegevens opslaan?

Wij kunnen u ook helpen als u anoniem wilt blijven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens opslaan, kunt u zonder afspraak langskomen in een van onze vestigingen. Zeg daar dat u niet wilt dat wij uw gegevens opslaan.

Let op

Als u wilt dat wij u doorsturen naar een advocaat of mediator hebben wij uw persoonsgegevens toch nodig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Heeft u een klacht over uw privacy?

Heeft u een klacht over hoe het Juridisch Loket omgaat met uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Sjoera Nas. Als toezichthouder controleert zij hoe het Juridisch Loket omgaat met uw gegevens.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw gegevens.

Bent u geholpen met deze informatie?

Contact

Heeft u vragen over hoe het Juridisch Loket met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met de Privacy Officer van het Juridisch Loket, of stuur een brief naar:

Het Juridisch Loket
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 487
3500 AL Utrecht

Bent u geholpen met deze informatie?

Deze privacyverklaring kan veranderen

Het Juridisch Loket kan deze privacyverklaring aanpassen. Check daarom af en toe deze pagina voor mogelijke updates.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 juli 2023.
Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Delen
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven