Wat zijn mijn rechten bij aankopen via internet of telefoon in een EU-land?

Als u in een EU-land een aankoop doet via internet, dan is er sprake van koop op afstand. Dat geldt ook als u het product via telefoon, fax of bon in een krant of tijdschrift koopt.

Als er sprake is van een aankoop op afstand in een van de landen van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland, dan gelden er voor al deze landen dezelfde consumentenregels. Eén van de regels is bijvoorbeeld dat u recht heeft op een bedenktijd van 14 dagen. 

Klachten over een aankoop in een ander EU-land

Heeft u een klacht over een aankoop via internet of telefoon in een EU-land? Neem dan eerst contact op met het bedrijf waar u het product heeft besteld. U kunt met dit bedrijf onderhandelen om tot een goede oplossing te komen.

Europees Consumenten Centrum (ECC)

Komt u in overleg met het bedrijf niet tot een oplossing? Vraag dan het Europees Consumenten Centrum (ECC) in Nederland om u hierbij te helpen. Op de website van het ECC vindt u veel informatie over uw rechten en plichten wanneer u via internet een aankoop in het buitenland doet. Met tips over veilig aankopen doen en informatie over hoe u een klacht bij de buitenlandse ondernemer kunt indienen.