Overslaan en naar de inhoud gaan

Er is iets mis met het product

Kocht u bij een bedrijf een product dat niet goed werkt? Dan is dat een ‘ondeugdelijk product’. Meestal moet de verkoper het product repareren of vervangen. Vraag dit aan de verkoper met onze voorbeeldbrief.

Weigert de verkoper dit of reageert hij niet? Dan mag u de koop ongedaan maken. Dit doet u door het product terug te sturen naar de verkoper. Hij moet u dan uw geld teruggeven.

Kocht u het product niet bij een bedrijf? Dan zijn uw rechten anders.

Ik kreeg verkeerde informatie van de verkoper

U kunt uw koop ongedaan maken als u geen goede informatie kreeg van de verkoper. Dit heet ‘dwaling’. U heeft te maken met dwaling als alle 3 situaties voor u gelden:

 • De verkoper gaf u geen, te weinig of verkeerde informatie.
 • Hij kon weten dat die informatie belangrijk was voor uw beslissing om te kopen.
 • U had het product niet gekocht als u vooraf de goede informatie had gehad.

Koop ongedaan maken

Vertel in een brief dat u door dwaling de koop wilt ‘vernietigen’. Hiermee maakt u de koop ongedaan. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief dwaling.

Ik heb spijt van mijn koop aan de deur of op straat

Dit heet een ‘koop buiten de verkoopruimte’ (vroeger: colportage). Volgens de wet heeft u 14 dagen de tijd om deze koop ongedaan te maken. Dat is de bedenktijd. De verkoper moet u over de bedenktijd vertellen vóórdat u iets koopt.

U maakt de koop ongedaan met het 'herroepingsformulier' van de verkoper. Kreeg u geen formulier? Gebruik dan onze voorbeeldbrief ontbinden binnen bedenktijd

De regels voor 'koop buiten de verkoopruimte' gelden als een bedrijf u iets verkoopt:

 • op straat
 • aan de deur
 • tijdens een verkoopdemonstratie (bij iemand thuis of op het werk)
 • in de winkel: als de verkoper op straat met u een gesprek begint en u meegaat naar zijn winkel

De bedenktijd bij een koop buiten de verkoopruimte geldt alleen als de prijs € 50 of meer is.

Start bedenktijd

Wanneer u een product koopt, start de bedenktijd op de dag nadat u het product krijgt. U kunt de bedenktijd ook eerder gebruiken, dus voordat u het product krijgt.

Gaat het om een dienst? Dan start de bedenktijd op het moment dat u het contract sluit. Een dienst is iets wat iemand voor u doet, zoals schoonmaken of advies geven.

Ook bij een leveringscontract voor water, gas, elektriciteit of stadsverwarming start de bedenktijd op de dag dat u het contract sluit.

Ik heb spijt van mijn koop op internet of via de telefoon

Koopt u iets via internet of de telefoon? Dan gelden de regels voor ‘koop op afstand’. Volgens de wet heeft u 14 dagen de tijd om uw koop ongedaan te maken. Dit is de bedenktijd.

U maakt de koop ongedaan met het 'herroepingsformulier' van de verkoper. Kreeg u dit formulier niet? Gebruik dan onze voorbeeldbrief ontbinden binnen bedenktijd. U hoeft geen reden te geven. En de verkoper mag geen kosten rekenen voor het ongedaan maken van uw koop binnen de bedenktijd.

De bedenktijd geldt voor bestellingen bij een verkoper in Nederland, een ander EU-land, Noorwegen of IJsland via:

 • internet
 • telefoon
 • bonnen in een krant of tijdschrift

Start bedenktijd

De bedenktijd start op de dag dat u uw bestelling krijgt op het adres dat u had doorgegeven: 

 • Koopt u meerdere producten in 1 bestelling? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat u alle producten van deze bestelling heeft gekregen.
 • Sluit u een abonnement waarbij u regelmatig een product krijgt, zoals bij een tijdschrift? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat u het eerste product ontvangt.
 • Sluit u een leveringscontract af, bijvoorbeeld voor water, gas of elektriciteit? Dan start de bedenktijd op het moment dat u het contract sloot.
 • Bestelt u een dienst en een product samen, zoals een telefoonabonnement met telefoon? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat u het product (de telefoon) krijgt, op het adres dat u had opgegeven.

Geen bedenktijd

U heeft geen recht op bedenktijd als het gaat om een product dat speciaal voor u wordt gemaakt. Of bij producten die niet lang houdbaar zijn. U heeft ook geen bedenktijd als u cd’s of dvd’s heeft gekocht waarvan u de verzegeling al heeft verbroken. 

Verzendkosten terugsturen

Maakt u de koop op tijd ongedaan? Dan is de verkoper verplicht het product terug te nemen. U betaalt de verzendkosten voor het terugsturen als de verkoper dat met u heeft afgesproken. Bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Anders betaalt de verkoper de verzendkosten.

Kocht u het product niet bij een bedrijf? Dan gelden andere regels.

Ik heb spijt van mijn koop in de winkel

Heeft u iets in een winkel gekocht? Dan kunt u de koop niet ongedaan maken.

Soms mag u van de verkoper ruilen. Of hij neemt het product terug en u krijgt een tegoedbon of geld terug. Dit is een service van de verkoper. Hij is niet verplicht uw product te ruilen of geld terug te geven.

Controleer de kassabon

Op de kassabon of op een bord in de winkel staat of u uw koop kunt ruilen of terugbrengen. Als u dit doet, moet u zich houden aan de regels van de winkel. Die kan bijvoorbeeld bepalen dat u een product alleen mag ruilen als de verpakking nog dicht is.

Staat op de kassabon of in de winkel dat u het product mag ruilen volgens de regels van de winkel? Dan moet de verkoper zich hieraan houden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik annuleringskosten betalen als ik een koop ongedaan maak?

  Als u iets in een winkel koopt, geldt er geen bedenktijd. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een bankstel of keuken. Als u het product dan niet meer wil, kan de verkoper annuleringskosten vragen. Soms staan deze annuleringskosten in uw koopovereenkomst of algemene voorwaarden.   

  Zijn de annuleringskosten heel hoog? Bijvoorbeeld meer dan 30% van de koopprijs? Dan kan het soms onredelijk zijn als u die kosten moet betalen. Ook hoeft u vaak niet alle kosten te betalen als u binnen 2 dagen na de aankoop annuleert.

  Twijfelt u over de hoogte van de annuleringskosten? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Oneens annuleringskosten

  Bent u het niet eens met de annuleringskosten? Stuur dan onze voorbeeldbrief vernietiging algemene voorwaarden naar de verkoper. Geef daarin aan dat de kosten voor annulering te hoog zijn. Zijn er vooraf geen annuleringskosten afgesproken? Dan kan de verkoper soms toch een vergoeding vragen, bijvoorbeeld voor kosten die hij moest maken.

  Reageert de verkoper niet op uw brief? Of wijst hij uw verzoek af? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Die beslist wie gelijk heeft. Dit kan alleen als de verkoper is aangesloten bij de Geschillencommissie. 

  Is de verkoper niet aangesloten bij de Geschillencommissie? Dan kunt u naar de rechter. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

 • Hoe maak ik een koop ongedaan binnen de bedenktijd?

  1. Laat de verkoper weten dat u de koop ongedaan maakt binnen de wettelijke bedenktijd. Deze is 14 dagen. Gebruik daarvoor het herroepingsformulier of onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bedenktijd. Verstuur dit op zijn laatst op de 14e dag van uw bedenktijd.
  2. Stuur het product terug naar de verkoper. Dit moet binnen 14 dagen nadat u de koop ongedaan heeft maakt met het herroepingsformulier of een brief. 
  3. Heeft u al betaald? Dan moet de verkoper binnen 14 dagen uw geld aan u teruggeven. Heeft u ook verzendkosten betaald? Dan moet de verkoper ook deze kosten aan u teruggeven.

  U moet kunnen bewijzen dat u de koop op tijd ongedaan maakte. Bewaar daarom een kopie van het herroepingsformulier of uw brief. Bewaar ook het verzendbewijs (track-en-tracecode).

  Verzendkosten terugsturen

  U betaalt de verzendkosten voor het terugsturen als de verkoper dit van tevoren aan u liet weten. Deed hij dat niet? Dan moet de verkoper deze kosten betalen.

  Gebruikt product

  Tijdens de bedenktijd mag u het product op dezelfde manier bekijken als in een winkel. Een gebruikt product mag u niet terugsturen. Ook niet als dit in de bedenktijd gebeurt. Doet u dat wel? Dan hoeft de verkoper u niet de hele prijs terug te betalen als het product minder waard is geworden. 

 • Wat kan ik doen als de verkoper mij niet vertelt over de wettelijke bedenktijd?

  De verkoper is verplicht u te vertellen over de bedenktijd, ook bij telefonische verkoop. Dit staat vaak in de algemene voorwaarden van de verkoper.

  Krijgt u de informatie over bedenktijd te laat, bijvoorbeeld pas nadat u het product in huis heeft gekregen? Dan gaan de 14 dagen bedenktijd in nadat u de informatie alsnog kreeg. Krijgt u deze informatie helemaal niet? Dan is uw bedenktijd 12 maanden. In dat geval kunt u uw koop ongedaan maken met onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bij onjuiste informatie bedenktijd. Vertel dat u de koop ongedaan maakt, dat u het product toch niet wilt en dat u het terugstuurt. Zet in de brief dat u een langere bedenktijd heeft omdat de verkoper zich niet hield aan zijn informatieplicht.

  Gebruikt product

  Gebruikte u het product tijdens uw verlengde bedenktijd (tot 12 maanden) en werd het daardoor minder waard? Bijvoorbeeld omdat u het beschadigde? Dan moet de verkoper u toch de hele prijs terugbetalen.

 • Is kopen over de telefoon altijd geldig?

  Niet iedere overeenkomst via de telefoon is geldig. Soms moet u na het telefoongesprek eerst uw handtekening zetten onder de overeenkomst. Of in een e-mail laten weten dat u akkoord gaat. Dit heet het 'schriftelijkheidsvereiste'.

  Het schriftelijkheidsvereiste geldt als een bedrijf u belt en een contract met u sluit voor een dienst die regelmatig terugkomt. Dit is bijvoorbeeld:

  • een abonnement op een sportschool
  • een abonnement bij een glazenwasser
  • een telefoonabonnement
  • een overeenkomst voor het leveren van gas, elektriciteit of warmte

  Uitzonderingen schriftelijkheidsvereiste

  Het schriftelijkheidsvereiste geldt niet:

  • bij het verlengen of vernieuwen  van een contract. Bijvoorbeeld u verlengt uw telefoonabonnement met een jaar. Of u neemt een internetbundel erbij.
  • als het gaat om een combinatie van een dienst en een product. Bijvoorbeeld als u een telefoonabonnement afsluit en meteen een telefoon erbij koopt.

  In deze gevallen geldt uw telefonische akkoord dus en is het niet nodig om via e-mail te bevestigen of uw handtekening onder het contract te zetten.

 • Wat kan ik doen bij misleiding of agressieve verkoop?

  Verkopers gebruiken manieren om te zorgen dat u iets bij ze koopt. Is hun manier misleidend of agressief? Dan is dat een ‘oneerlijke handelspraktijk’ en kunt u de koop ongedaan maken.

  Misleidende verkoop

  Een verkoopmanier is misleidend als de verkoper bijvoorbeeld:

  • een keurmerk gebruikt dat hij niet heeft
  • zegt dat hij iets gratis geeft, terwijl u er daarna wel voor moet betalen
  • zegt dat hij alleen nu kan leveren, terwijl dat niet waar is
  • een prijsvraag organiseert, maar geen prijzen uitdeelt
  • korting geeft, terwijl het product al voor dezelfde prijs te koop was

  Agressieve verkoop

  Een verkoopmanier is agressief als de verkoper bijvoorbeeld:

  • u blijft lastigvallen
  • u niet weg laat gaan of zelf niet weg gaat, als u niet tekent
  • u probeert over te halen via uw kind
  • zegt dat hij zijn baan verliest als u niet tekent
  • u probeert over te halen met gebruik van persoonlijke informatie over u

  Koop ongedaan maken

  Stuur een brief naar het bedrijf. Schrijf hierin dat u de overeenkomst ‘vernietigt’. Dat betekent dat u de koop ongedaan maakt. Vertel ook waarom het gaat om misleiding of agressieve verkoop.

  Werkt dat niet? Dan kunt u naar de Geschillencommissie of naar de rechter.

Terug naar boven Shape