Overslaan en naar de inhoud gaan

Het product is niet goed

Heeft u bij een bedrijf een product gekocht dat niet goed werkt? Dan heeft u een ondeugdelijk product gekocht. De verkoper moet het product dan herstellen of vervangen. Weigert de verkoper dit of reageert hij niet? Dan mag u de koop ontbinden en dus ongedaan maken.

De verkoper krijgt het product terug en u krijgt uw geld terug. Meer informatie over uw rechten bij een ondeugdelijk product vindt u op onze pagina 'Wat kan ik doen als ik iets heb gekocht dat niet (goed) werkt?'.

Heeft u bij een particulier gekocht? Kijk dan voor uw mogelijkheden op onze pagina 'Wat zijn mijn rechten en plichten bij kopen en verkopen op Marktplaats?'.

De verkoper heeft onjuiste informatie verstrekt

Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie gegeven, terwijl hij kon weten dat die informatie belangrijk voor u was bij het sluiten van de koop? En had u de overeenkomst niet gesloten als u vooraf de juiste informatie wel had gehad? Dan kunt u de koop misschien ongedaan maken vanwege 'dwaling'. Denkt u dat hiervan sprake is? Stuur de verkoper dan een brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Geef hierin aan dat u de koop wilt 'vernietigen' vanwege dwaling.  

Wilt u weten of dwaling op uw situatie van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Download de voorbeeldbrief • doc (34 kB) Dwaling
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
Vandaag zijn we bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik wil gebruik maken van een bedenktijd

 • Ik heb aan de deur/op straat gekocht

  De verkoop aan huis of op straat door een bedrijf heet koop buiten de verkoopruimte (voorheen colportage). Koopt u iets aan de deur dat duurder is dan € 50,-? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst ongedaan kunt maken. Dit kunt u doen via het herroepingsformulier of een aangetekende brief.

  Bedenktijd

  De verkoper is verplicht om u over deze bedenktijd te informeren. De bedenktijd start op de dag nadat u het product heeft ontvangen. U kunt ook vóór de aflevering van het product van de bedenktijd gebruik maken.

  Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, elektriciteit of stadsverwarming.

  De regels voor aankopen buiten de verkoopruimte gelden voor aankopen:

  • op straat;
  • tijdens een verkoopdemonstratie (bij iemand thuis of op het werk);
  • tijdens een reisje met als doel om aan u iets te verkopen;
  • aan de deur.

  Ook als u eerst door een verkoper bent aangesproken op straat en vervolgens een aankoop in de winkel heeft gedaan, gelden de regels voor ‘aankoop buiten de verkoopruimte’.

  Meer informatie over uw rechten bij verkoop buiten verkoopruimte vindt u op website Consuwijzer.

 • Ik heb via internet of telefoon van een bedrijf gekocht

  Heeft u via internet of telefoon bij een bedrijf een aankoop gedaan? Dan gelden de regels voor koop op afstand. U heeft dan een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd geldt voor bestellingen via internet, telefoon, fax en bonnen in een krant of tijdschrift. De bedenktijd geldt ook voor aankopen op afstand bij een verkoper in een EU-land, Noorwegen en IJsland.
   
  De bedenktijd start op de dag dat uw bestelling wordt bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven.

  • Heeft u meerdere producten in één bestelling besteld? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat alle producten van deze bestelling zijn bezorgd.
  • Gaat het echter om regelmatige levering van producten? Bijvoorbeeld een tijdschriftabonnement? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat u het eerste tijdschrift ontvangt.

  Binnen deze 14 dagen bedenktijd heeft u het recht om de koop ongedaan te maken. U hoeft geen reden op te geven. De verkoper is verplicht het geleverde terug te nemen en mag u daarvoor geen (annulerings)kosten in rekening brengen. U betaalt alleen de verzendkosten om het geleverde terug te sturen als de verkoper u vooraf hierover heeft geïnformeerd.

  Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, elektriciteit of stadsverwarming.

  Heeft u een dienst én een product besteld? Bijvoorbeeld een telefoonabonnement met telefoon? Dan gaat de bedenktijd in op de dag dat de telefoon is bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven.
   
  U kunt ook vóór de aflevering van het product uw aankoop ongedaan maken. Hiermee bespaart u de kosten van het retour sturen van het product, omdat u het product nog niet heeft ontvangen.

  Meer informatie over uw rechten bij koop op afstand vindt u op website Consuwijzer.

 • Ik heb via Marktplaats gekocht

  Koopt u een product op Marktplaats van een particulier (een persoon die niet handelt in naam van een bedrijf)? Dan heeft u geen wettelijke bedenktijd. Bij kopen en verkopen via Marktplaats is meestal sprake van een koop tussen particulieren. De wettelijke regels die gelden als u iets koopt bij een bedrijf gelden niet als u iets koopt bij een particulier. Wel moet de verkoper juiste informatie geven over het product en moet de koper het product onderzoeken. Een koop bij een particulier is lastiger ongedaan te maken dan een koop bij een bedrijf, omdat u minder wettelijke bescherming heeft. Meer informatie vindt u op onze pagina Wat zijn mijn rechten en plichten bij kopen en verkopen op Marktplaats.

 • Ik heb in de winkel gekocht

  Koopt u iets in een winkel, terwijl u het niet had willen kopen? Dan heeft u geen wettelijke bedenktijd. Soms biedt de verkoper u wel een ruilmogelijkheid of een tegoedbon, of krijgt u zelfs uw geld terug. Dit is een gunst van de verkoper. Hij is niet verplicht om uw product te ruilen of geld terug te geven.

  De mogelijkheid om te ruilen of teruggave van uw geld moet op de kassabon staan of vermeld worden in de winkel zelf. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die de winkel stelt. Zo kan een winkel eisen dat u alleen een product mag ruilen als de verpakking nog dicht is.
   
  Dus zodra op de kassabon of in de winkel staat dat u het product mag ruilen onder bepaalde voorwaarden, dan mag u de verkoper daar ook aan houden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik een koop buiten de verkoopruimte of op afstand binnen de bedenktijd ongedaan?

  Wilt u een aankoop buiten de verkoopruimte of op afstand binnen de bedenktijd ongedaan maken?

  Laat de verkoper weten dat u gebruik maakt van de wettelijke bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. U gebruikt hiervoor het herroepingsformulier van de verkoper.

  Heeft de verkoper geen formulier? Stuur dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief). Vermeld dat u de aankoop ongedaan wilt maken, omdat u zich heeft bedacht.

  U moet het product binnen 14 dagen nadat u de koop heeft geannuleerd terugsturen, tenzij er in de overeenkomst is afgesproken dat de verkoper het product komt ophalen. U betaalt de verzendkosten voor het terugsturen als de verkoper u dit van te voren heeft laten weten. Als dat niet het geval is, dan moet de verkoper deze kosten betalen. U kunt de koop ook annuleren voordat u het product heeft ontvangen. Zo bespaart u kosten voor het terugzenden van het product.

  Heeft u al betaald? Dan is de verkoper verplicht de betalingen binnen 14 dagen aan u terug te storten. Ook de bezorgkosten moet de verkoper aan u terugbetalen.

  Het herroepingsformulier of de brief moet uiterlijk de 14e dag van uw bedenktijd zijn verzonden. Bewaar het verzendbewijs of de ontvangstbevestiging én een kopie van uw brief of van het formulier goed. U moet namelijk bewijzen dat u de koop op tijd heeft geannuleerd.

 • Wat kan ik doen als de verkoper mij niet over de wettelijke bedenktijd informeert?

  De verkoper is verplicht u te informeren over de bedenktijd. Doet hij dit niet, dan kan de bedenktijd worden verlengd tot maximaal 12 maanden.

  Stuur in dit geval binnen 12 maanden na ontvangst een aangetekende brief (voorbeeldbrief) aan de verkoper. Schrijf hierin dat u het product toch niet wenst en het terugstuurt. Vermeld daarbij dat de verkoper zich niet heeft gehouden aan de informatieplicht en dat u daarom langere bedenktijd heeft.

  Als de verkoper u toch nog wijst op de bedenktijd, dan gaat vanaf dat moment de bedenktijd van 14 dagen alsnog lopen.

 • Wanneer zit ik aan een abonnement vast als ik via de telefoon ben benaderd?

  Wordt u door een bedrijf gebeld voor bijvoorbeeld het afsluiten van een telefoonabonnement en heeft u ja gezegd? Dan is de overeenkomst pas geldig als u na het telefoongesprek de overeenkomst heeft ondertekend of per e-mail heeft bevestigd. Dit heet het 'schriftelijkheidsvereiste'.

  Het schriftelijkheidsvereiste geldt als een bedrijf u telefonisch benadert voor overeenkomsten voor een dienst die geregeld verricht wordt. Dit is bijvoorbeeld:

  • een abonnement op een sportschool;
  • een abonnement op een glazenwasser;
  • een telefoonabonnement of;
  • een overeenkomst tot het leveren van gas, elektra, warmte en water.

  Heeft u de overeenkomst niet 'schriftelijk' bevestigd, terwijl dit wel moest? Dan is de overeenkomst niet geldig.

  Wilt u niet telefonisch benaderd worden door bedrijven? Meldt u zich dan aan bij het Bel-me-niet-Register.