Wat zijn mijn rechten en plichten bij kopen en verkopen op Marktplaats?

Wanneer u koopt of verkoopt via Marktplaats is er meestal sprake van een koop tussen particulieren. De wettelijke regels die gelden voor een koop bij een bedrijf zijn dan niet van toepassing. Kijk voordat u gaat kopen of verkopen via Marktplaats naar hun tips voor veilig handelen.

Gekocht via Marktplaats

 • Gekochte product niet ontvangen

  Wanneer u samen met de verkoper een duidelijke afspraak heeft gemaakt over de prijs waarvoor u het product koopt, dan moet de verkoper het product ook leveren. Hoe die levering plaatsvindt, hangt af van de afspraken die u met de verkoper hierover maakt. U kunt het product bijvoorbeeld ophalen bij de verkoper. Als de verkoper in de advertentie vermeldt dat hij het product verzendt of bezorgt, dan is het risico dat het product niet aankomt voor de verkoper en moet hij u het aankoopbedrag teruggeven of het product opnieuw verzenden als dat mogelijk is.

  Andere afspraken maken over de verzending of bezorging van het product mag volgens de wet. In deze gevallen heeft u geen recht op teruggave van het aankoopbedrag:

  • Als 'op eigen risico van de koper' in de advertentie staat, dan verschuift het risico dat het product misschien niet aankomt naar u (de koper).
  • Als de verkoper duidelijk aangeeft dat het product opgehaald moet worden en u vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan verschuift het risico dat het product niet aankomt naar u (de koper).


  Wat kan ik doen?

  Schrijf de verkoper aan dat u alsnog het product wilt ontvangen of dat u het aankoopbedrag terug wilt. Werkt de verkoper hier niet aan mee? Dan hangt het van uw situatie af of u hierna nog iets kunt ondernemen. Vaak gaat het om te kleine bedragen om nog iets te kunnen doen. Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact op het Juridisch Loket.

 • Gekochte product is defect of ziet er anders uit

  Als u iets koopt via Marktplaats, koopt u dat meestal bij een particulier. U heeft dan niet dezelfde garantie als bij een aankoop bij een bedrijf. U heeft wel recht op het product, zoals de verkoper het heeft omschreven in de advertentie of u erover heeft verteld.
   
  Als de verkoper heeft gezegd of de indruk heeft gewekt dat het product goed functioneert, moet het product daar ook aan voldoen. U heeft als koper ook een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u zelf ook het product moet controleren. U kunt dan zelf zien of het product inderdaad werkt. Het is daarom verstandig om een product op te halen in plaats van te laten opsturen.

  Hetzelfde geldt voor een product dat er anders uitziet dan in de advertentie. Dat betekent dat als de verkoper in zijn advertentie aangeeft dat het een ‘nieuw’ product is, het product er ook nieuw uit moet zien en niet gebruikt. Belooft de verkoper een merkartikel? Dan mag het niet namaak zijn.

  Wat kan ik doen?

  Als uw aankoop defect is of ziet er anders uit dan u mocht verwachten dan kunt u de verkoper aanschrijven dat u alsnog het product wilt ontvangen zoals dit ook is aangegeven in de advertentie. Indien dit niet gebeurt, kunt u vragen om uw geld terug. U kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeldbrief van de Consuwijzer. Het wordt een probleem als u niet voldoende gegevens heeft van de verkoper of als de verkoper u het geld niet wil teruggeven.

  En dan?

  Het hangt van uw situatie af of u hierna nog iets kunt ondernemen. Vaak gaat het om te kleine bedragen om nog iets te kunnen doen of heeft u niet de (juiste) contactgegevens van de verkoper. Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact met ons op.

  Heeft u een product heeft gekocht bij een bedrijf via Marktplaats? Lees dan verder bij: Wat zijn mijn rechten als ik iets koop dat niet (goed) werkt?

 • Gekochte product is beschadigd

  Als u iets koopt via Marktplaats, koopt u dat meestal bij een particulier. Dit betekent dat de regels vanuit de wet, die gelden als u iets koopt bij een bedrijf, niet van toepassing zijn. Dit heeft als gevolg dat u niet dezelfde consumentenbescherming heeft als bij een aankoop bij een bedrijf. De verkoper moet nakomen wat hij heeft beloofd. Dat betekent dat uw aankoop dezelfde moet zijn als die van de advertentie. Is uw aankoop beschadigd, terwijl u dit niet hoefde te verwachten? Dan moet in beginsel de verkoper zorgen voor een onbeschadigd product. 

  Is de beschadiging ontstaan tijdens de verzending? Dan hoeft de verkoper meestal niet te vergoeden. Wie het risico draagt, hangt af van de afspraken die u met de verkoper over de verzending maakt. Als de verkoper bijvoorbeeld in de advertentie vermeldt dat hij het product verzendt of bezorgt, dan is het risico dat het product beschadigd aankomt voor de verkoper en moet hij u het aankoopbedrag teruggeven.

  In deze gevallen is het risico voor de koper en heeft u geen recht op teruggave van het aankoopbedrag:

  • Als 'verzending op eigen risico van de koper' in de advertentie staat, dan verschuift het risico dat het product misschien niet aankomt naar u (de koper).
  • Als de verkoper duidelijk aangeeft dat het product opgehaald moet worden en u vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan verschuift het risico dat het product niet aankomt naar u (de koper).


  Wanneer u als koper een product aangetekend laat verzenden, kunt u de schade verhalen op de verzekering. 

  U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u zelf ook het product moet controleren. U kunt dan zelf zien of het product is zoals u het verwacht. Het kan daarom ook verstandig zijn een product op te halen in plaats van te laten opsturen.

  Wat kan ik doen?

  U kunt de verkoper aanschrijven dat u alsnog een onbeschadigd product wilt ontvangen, zoals in de advertentie stond aangegeven. Het wordt een probleem als u niet voldoende gegevens heeft van de verkoper of als de verkoper u het geld niet wil teruggeven.

  En dan?

  Het hangt van uw situatie af of u hierna nog iets kunt ondernemen. Vaak gaat het om te kleine bedragen om nog iets te kunnen doen of heeft u niet de (juiste) gegevens van de verkoper. Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

 • Verkoper akkoord, maar annuleert verkoop

  Als de afspraak tot aankoop definitief is, mag de verkoper de aankoop niet annuleren. Het moet dan voor zowel u als de verkoper duidelijk zijn dat u een afspraak heeft gemaakt.

  Wat kan ik doen?

  Heeft u een duidelijke afspraak gemaakt, maar annuleert de verkoper deze? Schrijf de verkoper dan aan dat u alsnog het product wilt ontvangen. Het wordt een probleem als u niet voldoende contactgegevens heeft van de verkoper of als het product al is verkocht en/of de verkoper wilt het u niet toesturen.

  En dan?

  Het hangt van uw situatie af of u hierna nog iets kunt ondernemen. Vaak gaat het om te kleine bedragen om nog iets te kunnen doen. Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact op het Juridisch Loket.

 • Ik wil bod intrekken, maar verkoper dwingt afname

  Volgens de regels van Marktplaats is een bod niet bindend. Dat betekent dus dat de bieder later nog kan beslissen dat hij of zij het product toch niet koopt. De verkoper kan u dan niet dwingen alsnog het product te betalen en/of op te halen.

  Is er na het bod een afspraak gemaakt over ophalen of verzenden?

  Per e-mail of telefoon spreekt u een definitieve prijs af. Ook maakt u afspraken over het verzenden van het product of misschien over het ophalen op van het product. Het is voor zowel u als voor de verkoper duidelijk dat u een definitieve afspraak heeft. In deze situatie kan het bod niet worden ingetrokken. De verkoper mag er van uit gaan dat u het product koopt.

  Wat kan ik doen?

  Laat de verkoper weten dat u van de koop wilt afzien. Mogelijk wil de verkoper in uw verzoek tegemoet komen. De verkoper kan u ook houden aan de afspraak.

  En dan?

  Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact met ons op. 

Verkocht via Marktplaats

 • Koper zegt dat product niet is ontvangen

  Als u een afspraak heeft gemaakt met de koper dat u het product voor een bepaald bedrag verkoopt, moet u als verkoper het product leveren. Hoe die levering plaatsvindt, hangt af van de afspraken die u met de verkoper hierover maakt.

  U kunt het product bijvoorbeeld laten ophalen door de koper. Als u in de advertentie vermeldt dat u het product verzendt of bezorgt, dan is het risico dat het product niet aankomt voor u (verkoper) en moet u het aankoopbedrag aan de koper teruggeven of het product opnieuw verzenden als dat mogelijk is.

  Andere afspraken maken over de verzending of bezorging van het product mag volgens de wet. In deze gevallen heeft de koper geen recht op teruggave van het aankoopbedrag:

  • Als u 'verzending op eigen risico van de koper' in de advertentie zet, dan verschuift het risico dat het product misschien niet aankomt naar de koper.
  • Als u duidelijk aangeeft dat het product opgehaald moet worden en de koper vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan verschuift het risico dat het product niet aankomt naar de koper.
 • Koper zegt dat product defect is of er anders uitziet

  Als u als verkoper tegen de koper heeft gezegd dat het product goed functioneert, moet het product daar ook aan voldoen. Dit is de informatieplicht die een verkoper heeft. Hetzelfde geldt als een onderdeel stuk is. U moet dit dan melden. U moet het ook melden als het product of een onderdeel anders werkt dan de koper mag verwachten. Ook als u in uw advertentie meldt dat het product 'nieuw' is, mag de koper een nieuw product verwachten. De koper gaat er namelijk van uit dat de informatie in de advertentie juist is.
   
  De koper heeft daarnaast wel een onderzoeksplicht. Dit betekent dat de koper het product zelf ook moet controleren. Is de koper van mening dat u zich niet heeft gehouden aan de informatieplicht? Dan moet de koper dit in eerste instantie bewijzen.

  Wat kan ik doen?

  Als de koper kan aantonen dat het product al stuk was toen u het verkocht, dan moet u alsnog een werkend product aanbieden of het geld teruggeven aan de koper. Hetzelfde geldt voor een product dat anders is dan in de advertentie staat beschreven. De koper zal in eerste instantie moeten bewijzen dat de informatie uit de advertentie niet juist is. Dus dat u iets anders heeft opgestuurd, dan dat er in uw advertentie stond. Of dat het product er anders uit ziet dan u had afgesproken.

  Indien de koper contact met u opneemt, kunt u in overleg proberen tot een oplossing te komen. Heeft u vragen of u in uw situatie iets kunt doen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

 • Koper zegt dat product beschadigd is

  U moet als verkoper nakomen wat u heeft beloofd. Belooft u een onbeschadigd product? Dan moet product onbeschadigd zijn. De koper heeft een onderzoeksplicht. Dat betekent dat de koper het product voor aankoop moet controleren.  

  Is het product tijdens de verzending beschadigd? Dan bent u daarvoor meestal niet verantwoordelijk. Wie het risico draagt, hangt af van de afspraken die u met de koper over de verzending maakt. Als u bijvoorbeeld in de advertentie vermeldt dat u het product verzendt of bezorgt, dan is het risico dat het product beschadigd aankomt voor u en moet u het aankoopbedrag teruggeven.

  In deze gevallen is het risico voor de koper en heeft deze geen recht op teruggave van het aankoopbedrag:

  • Als u 'verzending op eigen risico van de koper' in de advertentie zet, dan verschuift het risico dat het product misschien niet aankomt naar de koper.
  • Als u duidelijk aangeeft dat het product opgehaald moet worden en de koper vraagt achteraf of het toch opgestuurd kan worden, dan verschuift het risico dat het product niet aankomt naar de koper.


  Wanneer u als verkoper een product aangetekend laat verzenden, kunt u de schade verhalen op de verzekering. 

  Als de koper kan aantonen dat het product al stuk was toen u het verkocht, dan moet u alsnog een nieuw product aanbieden of het geld teruggeven aan de koper.  

  Wat kan ik doen?

  Als de koper contact met u opneemt, kunt u in overleg proberen tot een oplossing te komen. Heeft u vragen of u in uw situatie als particulier nog iets kunt doen? Neem dan contact met ons op.

 • Koper trekt bod in

  Volgens de regels van Marktplaats is een bod niet bindend. Dat betekent dat de bieder later nog kan beslissen dat hij of zij het product toch niet koopt. U kunt dan de koper niet dwingen alsnog het product te betalen en/of op te halen.

  Het bod kan niet worden ingetrokken, als voor zowel u als de koper duidelijk is dat er een definitieve afspraak is gemaakt over de koop.

  Wat kan ik doen?

  U kunt de koper aanschrijven dat hij alsnog het product komt ophalen. Het wordt een probleem als u niet voldoende gegevens heeft van de koper of als de koper niets van zich laat horen.

  En dan?

  Het hangt van uw situatie af of u hierna nog iets kunt ondernemen. Vaak gaat het om te kleine bedragen om nog iets te kunnen doen. Heeft u vragen of u in uw situatie nog iets kunt doen? Neem dan contact met ons op.

 • Ik wil product aan iemand anders verkopen

  U wilt een product via Marktplaats verkopen en u heeft ook al een bod ontvangen via de Marktplaats.nl. U bent akkoord gegaan met dat bod. In een e-mail of telefonisch heeft u dat bevestigd. Maar nu biedt iemand anders toch een hoger bedrag. 

  Mag u het product alsnog verkopen aan de hoogste bieder?

  Nee. Als u per e-mail of telefonisch al duidelijk heeft aangegeven het bod te accepteren, kunt u daar in principe niet op terugkomen. Een mondelinge afspraak is namelijk ook rechtsgeldig. U bent dan gebonden aan de afspraak die u heeft gemaakt met de koper.

  Alleen een bod via de website

  Heeft u een bod op uw product via Marktplaats.nl gekregen, maar heeft u verder geen afspraken gemaakt? Dan is het bod van de koper niet bindend. U kunt er alsnog voor kiezen het product niet te verkopen aan de bieder.