Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Vandaag Tweede Pinksterdag zijn wij gesloten

Ik heb een abonnement op tijdschrift of dagblad

Abonnement op tijdschrift of dagblad opzeggen

Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minstens 1 x per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand

Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minder dan 1 keer per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Stilzwijgende verlenging

Voor zowel een abonnement op een tijdschrift als dagblad geldt dat deze abonnementen nog wel stilzwijgend mogen worden verlengd, maar alleen voor maximaal 3 maanden.

Gaat de uitgever niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de uitgever. Komt u er met de uitgever niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ik heb een telecomabonnement

Telecomabonnement opzeggen

Voor abonnementen voor telefoon, internet en/of televisie is de duur van het contract van belang voor de opzegtermijn.  

Abonnement voor bepaalde tijd

Een telecomabonnement kan voor langer dan één jaar worden aangegaan. Meestal duurt een contract 1 of 2 jaar. In dit geval kunt u na uw eerste contractperiode per maand opzeggen.

Let op: Het kan voorkomen dat u de kosten niet meer kan betalen en u wilt het contract tussentijds beëindigen. In principe bent u gehouden aan de volledige duur van het contract. De verkoper kan dan wel akkoord gaan met een tussentijdse beëindiging, maar alleen als u de maandelijkse betalingen tot aan het einde van het contract in 1 keer betaalt. Dit wordt een afkoopsom genoemd. Er zijn verschillende rechters geweest die dit niet redelijk vinden, omdat u niet meer gebruik maakt van de diensten van de verkoper.

Heeft u een afkoopsom ontvangen en vraagt u zich af dit klopt? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Stilzwijgende verlenging

Na de eerste contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een telefoonprovider) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal 1 maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het 2e jaarabonnement.

Let op:  Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan.

Abonnement voor onbepaalde tijd

Wanneer er een abonnement is afgesloten voor onbepaalde tijd kan deze kosteloos worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van 1 maand.  

Gaat de provider niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de provider. Komt u er met de provider niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik ben lid van een vereniging

Een lidmaatschap bij een vereniging is bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een sportvereniging of ANWB.

Opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschap
Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

Een sportvereniging is niet altijd hetzelfde als een sportschool. Voor een sportschool kunnen de regels voor het consumentenrecht gelden. Lees meer over de regels bij een sportschoolabonnement bij de situatie ‘Ik heb een ander abonnement’.

Gaat de vereniging niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de vereniging. Komt u er met de vereniging niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ik heb een ander abonnement

Abonnement opzeggen

Bij andere soorten abonnementen, zoals een abonnement voor een sportschool, bibliotheek, sms-dienst of een onderhoudscontract voor een CV-ketel geldt na de eerste contractperiode een opzegtermijn van maximaal 1 maand.  

De opzegging van het abonnement moet op dezelfde manier kunnen, zoals de manier waarop het abonnement is afgesloten. Wanneer u het abonnement bijvoorbeeld via internet hebt afgesloten, moet u het abonnement ook via internet kunnen opzeggen. U moet er wel rekening mee houden dat u de opzegging ook moet kunnen bewijzen. U kunt ervoor kiezen de opzegging schriftelijk te bevestigen.  

Stilzwijgende verlenging

Na de 1e contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij de sportschool) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal 1 maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het 2e jaarabonnement.  

Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan.

Gaat de verkoper niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de verkoper. Komt u er met de verkoper niet uit? Kijk dan of u een klacht kunt indienen bij de Geschillencommissie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is stilzwijgende verlenging?

  Wordt een overeenkomst stilzwijgend verlengd? Dan betekent dit dat de overeenkomst nog een periode doorloopt. Dit gebeurt vaak als de overeenkomst niet op tijd is opgezegd. De overeenkomst loopt dus voor een bepaalde periode door en zal opnieuw moeten worden opgezegd.

 • Mag de 1e contractperiode van mijn abonnement ook langer zijn dan 1 jaar?

  In principe mag de eerste contractperiode niet langer zijn dan 1 jaar. Dit is op basis van de wet redelijk. Na het 1e jaar staat het u vrij om een contract op te zeggen. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn.

  Voor abonnementen in de telecom (telefonie, internet en televisie) is een contractperiode van langer dan 1 jaar wel toegestaan. In de Telecomwet staat dat een contract maximaal 2 jaar mag duren.

 • Ik heb ingestemd met een proefpakket en krijg nu een rekening voor een abonnement. Mag dit wel?

  Heeft u alleen toestemming gegeven aan de verkoper voor een (gratis) proefpakket? Dan mag de verkoper het proefpakket niet zomaar omzetten in een abonnement waar u voor een langere tijd aan vast zit. Als de verkoper van mening is dat u wel toestemming heeft gegeven voor een abonnement, dan moet de verkoper dit bewijzen.

  Weet u zeker dat u niet akkoord bent gegaan met een abonnement en ontvangt u ineens een factuur? Stuur de verkoper dan een brief waarin u aangeeft dat er geen sprake is van een geldige overeenkomst voor een abonnement. Verzoek de verkoper om de factuur in te trekken.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape