Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of uw product ondeugdelijk is

Als u iets koopt, dan heeft u recht op een goed product. Dat heet ‘wettelijke garantie’. Is uw product niet goed (ondeugdelijk)? Dan kunt u terug naar de verkoper. Uw product is ondeugdelijk als:

 • het niet goed werkt
 • het beschadigd is
 • er onderdelen ontbreken
 • het buiten uw schuld snel kapot gaat
 • het korter meegaat dan u mag verwachten
 • de inhoud niet gelijk is aan wat op de verpakking staat of wat de reclame zegt

Wettelijke garantie

Het product dat u kocht, moet goed zijn. Zo niet, dan moet de verkoper het product repareren, een nieuw product geven of uw geld teruggeven. Dat is uw wettelijke garantie.

Gaat uw product kapot binnen 1 jaar na aankoop? Dan heeft u recht op gratis reparatie of een vervangend product. Behalve als de verkoper kan bewijzen dat het product door uw schuld kapot ging. 

Kocht u het product vóór 27 april 2022? Dan heeft u 6 maanden wettelijke garantie in plaats van 1 jaar.

Ook dieren kunnen ondeugdelijk zijn. Bijvoorbeeld als ze een erfelijke ziekte hebben. Voor dieren is de wettelijke garantie 6 maanden.

Een product moet zo lang meegaan als u mag verwachten. Dit hangt af van het soort product en de prijs. Van een tv mag u bijvoorbeeld verwachten dat hij lange tijd meegaat. Van een bos bloemen niet.

Na 1 jaar

Gaat het product dat u kocht kapot ná de wettelijke garantie van 1 jaar of 6 maanden? Dan heeft u soms alsnog recht op gratis reparatie of een vervangend product. Bijvoorbeeld bij een televisie of wasmachine. U moet wel bewijzen dat het niet uw schuld is dat het product stuk ging. 

Heeft u het product al jarenlang zonder problemen gebruikt? Dan kan de verkoper u vragen om de reparatiekosten te betalen, of een deel ervan.

Extra garantie

Heeft u een garantiebewijs? Vertel dat dan aan de verkoper.

Kocht u het product niet bij een winkel maar bij een privéverkoper, bijvoorbeeld via Marktplaats? Dan gelden er andere regels.

Stap 2

Vraag om reparatie of vervanging

Neem binnen 2 maanden nadat het product kapot ging contact op met de verkoper. Vraag of hij het kapotte product gratis kan repareren of ontbrekende onderdelen kan leveren. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u om een vervangend product vragen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief repareren of vervangen ondeugdelijk product gebruiken.

Moet u kosten maken om het probleem op te lossen? Zoals verzendkosten voor het terugsturen van het product? Dan moet de verkoper deze aan u terugbetalen.

Gaat het product stuk buiten de garantietermijn? Dan kan de verkoper u vragen om de reparatie of het vervangend product voor een deel te betalen.

Schade door product

Heeft u schade doordat het product niet goed is? Bijvoorbeeld een kapotte vaatwasser die lekkage veroorzaakt waardoor uw vloer kapot gaat? Geef dit dan aan bij de verkoper en vraag om een schadevergoeding.

Stap 3

Stuur een ingebrekestelling naar de verkoper

Reageert de verkoper niet? Stuur hem dan een brief waarin u hem een laatste kans geeft om uw product te repareren of te vervangen. Doe dit met onze voorbeeldbrief in gebreke stellen.

Soms is een ingebrekestelling niet nodig. Bijvoorbeeld als het repareren of vervangen van het product niet mogelijk is. Of als het gebrek heel ernstig is. U kunt de koopovereenkomst dan direct ontbinden.

Stap 4

Ontbind de overeenkomst

Wil de verkoper uw aankoop niet repareren of vervangen? Of is repareren of vervangen niet mogelijk? Dan kunt u uw koopovereenkomst ontbinden. Dat betekent dat u de overeenkomst terugdraait. Stuur daarvoor onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst naar de verkoper.

Als u de overeenkomst ontbindt, dan geeft u het product terug aan de verkoper. De verkoper moet het bedrag dat u betaalde aan u teruggeven. Deed u alleen een aanbetaling? Dan krijgt u uw aanbetaling terug en hoeft u verder niets meer te betalen.

Soms heeft u geen recht op ontbinding. Bijvoorbeeld als u uw product al jarenlang zonder problemen heeft gebruikt. Of als het om een klein gebrek gaat.

Product laten repareren

Gaf u de verkoper via een aangetekende brief de kans het product te repareren? En reageert hij niet? Dan kunt u het product door iemand anders laten repareren. Geef dit aan bij de verkoper. De kosten kunt u terugvragen aan de verkoper.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 5

Leg uw probleem voor aan Geschillencommissie of rechter

Reageert de verkoper niet op uw vragen of komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk een klacht indienen bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie beslist dan wie er gelijk heeft. Dit kan alleen als het bedrijf is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Is het bedrijf niet aangesloten bij De Geschillencommissie? Of bent u het niet eens met de uitspraak van De Geschillencommissie? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een beslissing.

Een procedure bij de rechter kost veel geld. Bekijk daarom eerst of de kosten het waard zijn.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik als consument plichten?

  U heeft een onderzoeksplicht. Dat betekent dat u zelf vragen moet stellen aan de verkoper. Is het product geschikt voor wat u ermee wilt doen? Wat u van een product mag verwachten, hangt bijvoorbeeld af van:

  • de prijs
  • de winkel
  • het product (bijvoorbeeld nieuw of tweedehands)
  • wat de verkoper vertelt
  • de informatie in een folder, in een reclame of op de verpakking

  U kunt aan de fabrikant of een specialist vragen hoelang het product meegaat.

  Informatieplicht verkoper

  De verkoper heeft een informatieplicht. Dit betekent dat hij aan u moet vertellen wat hij van het product weet.

 • Wat kan ik doen als de verkoper mij naar de fabrikant stuurt?

  De verkoper mag u niet doorsturen naar de fabrikant. U heeft namelijk een koopovereenkomst met de verkoper, niet met de fabrikant. U kunt tegen de verkoper zeggen dat hij verplichtingen heeft. Bijvoorbeeld dat hij u een goed product moet geven.

 • Wat kan ik doen als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het product?

  Soms zijn de reparatiekosten hoger dan de waarde van het product. De verkoper mag u dan een vervangend product aanbieden of uw koopovereenkomst ontbinden (terugdraaien). Dit betekent dat de verkoper u het bedrag dat u betaalde teruggeeft. U geeft het product dan terug aan de verkoper.

  Heeft u uw product al jaren gebruikt? Dan is het soms niet redelijk om de koopovereenkomst helemaal terug te draaien. U krijgt dan een deel terug van het bedrag dat u betaalde. U mag het product dan houden.

 • Wat kan ik doen als het product niet goed is gerepareerd?

  Repareert de verkoper uw product niet goed? Dan kunt u nog een keer aan de verkoper vragen om het te maken. Dit kan net zo lang tot het product wel goed is.

  De verkoper moet uw product repareren binnen een redelijke tijd. Wat een redelijke tijd is, hangt af van het product dat u kocht. Het repareren van technische producten kan langer duren dan bijvoorbeeld het repareren van een kledingstuk.

  Lukt het de verkoper niet om het product binnen een redelijke tijd te repareren? Dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden (terugdraaien).

  Na 1 jaar

  Gaat het gerepareerde of vervangende product kapot na 1 jaar? Of na de extra garantietijd? Dan heeft u meestal geen recht meer op gratis reparatie of een vervangend product. U moet dan bijbetalen. Hoeveel u moet bijbetalen, hangt af van hoe oud het product is.

  Kocht u het product vóór 27 april 2022? Dan is uw wettelijke garantie 6 maanden in plaats van 1 jaar.

 • Wat kan ik doen als ik schade heb door een ondeugdelijk product?

  Als een product niet goed is, kan u daardoor schade krijgen. Bijvoorbeeld als u een kapotte wasmachine koopt die uw kleren stuk maakt. Een verkoper of fabrikant kan verantwoordelijk zijn voor die schade.

  Naast herstellen of vervangen, kunt u de verkoper vragen om vergoeding van uw schade. Doet de verkoper dit niet, of reageert hij niet? Stuur dan een ingebrekestelling waarin u ook om een schadevergoeding vraagt.

  Als repareren of vervangen van het product niet kan, kunt u de overeenkomst ontbinden. Ook dan kunt u om een schadevergoeding vragen.

Terug naar boven Shape