Wat te doen bij niet nakomen afspraken? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Beoordeel of de ander zich aan de afspraken houdt

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen. U moet zich allebei aan de afspraken houden. Bekijk welke afspraken u precies heeft gemaakt. Heeft de andere partij nog tijd om zijn afspraken na te komen? Wacht dit dan af.

Verplichtingen (koop)overeenkomst

Als u iets koopt of werkzaamheden laat verrichten, sluit u een overeenkomst. In een overeenkomst maakt u afspraken over:

 • de prijs die u moet betalen 
 • het product of dienst dat de verkoper moet leveren

Komt de verkoper zijn afspraken niet na? Dan kunt u de koop ongedaan maken als u het product niet meer wilt. Bijvoorbeeld omdat het niet goed werkt.

Stap 2

Overleg over een oplossing

Komt de andere partij de afspraken niet na? Vraag telefonisch of per e-mail wat er aan de hand is. Overleg over een oplossing voor de situatie.

Stap 3

Stuur een ingebrekestelling

Krijgt u geen reactie of komt er geen oplossing? Stuur dan een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ingebrekestelling.

Komt de andere partij zijn afspraak toch na binnen termijn die u hem gaf? Dan is het probleem opgelost. U kunt geen verdere stappen ondernemen.

Is het duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Dan hoeft u geen ingebrekestelling te sturen.

Stap 4

Ontbind de overeenkomst en/of vraag om schadevergoeding

Krijgt u geen reactie of komt de andere partij de afspraken nog steeds niet na? Dan is hij ‘in verzuim’. Vanaf dat moment kunt u:

 • de overeenkomst ontbinden en
 • een vervangende schadevergoeding vragen

Overeenkomst ontbinden

U kunt de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij het belangrijkste deel van zijn afspraak niet nakomt. Schrijf in een aangetekende brief (voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst) dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Dat betekent dat alle verplichtingen uit de overeenkomst vervallen.

Heeft u zich aan afspraken gehouden? Dan moet de ander dit terugdraaien. Bijvoorbeeld door uw geld terug te geven als u betaald heeft.

Schadevergoeding eisen

Heeft u schade, doordat de ander zijn afspraken niet nakomt? Schrijf dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief schadevergoeding vragen).

Stap 5

Stap naar de rechter

Komt u er samen niet uit? Start dan een juridische procedure. U kunt naar de rechter als:

 • u nakoming van de overeenkomst wilt afdwingen
 • de andere partij niet meewerkt aan ontbinding van de overeenkomst
 • u schadevergoeding wilt eisen 

Een juridische procedure kost geld. Maak een afweging tussen wat u moet investeren in de procedure en wat de procedure u kan opleveren.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik altijd een ingebrekestelling sturen, voordat ik kan ontbinden of schadevergoeding kan krijgen?

  Nee. U hoeft geen ingebrekestelling te versturen als:

  • de andere partij zegt dat hij zijn afspraak niet meer kan nakomen
  • de wederpartij de afspraken met opzet niet nakomt
  • u een duidelijk tijdstip heeft afgesproken waarop de andere partij zijn afspraak moet nakomen en dit niet gebeurt
  • nakoming van de overeenkomst helemaal niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als een bruidsjurk niet op tijd klaar is voor de bruiloft. Levering na de bruiloft kan wel, maar is zinloos.

  Stuur in deze situaties een brief, waarin u de overeenkomst ontbindt. Ook kunt u een schadevergoeding eisen.

  Twijfelt u of een ingebrekestelling nodig is? Stuur dan toch een ingebrekestelling. Dan slaat u geen stap over.

 • Wanneer is sprake van overmacht?

  Er is sprake van overmacht als het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. U kunt dan geen schadevergoeding krijgen. Bijvoorbeeld beschadiging van een product als gevolg van een overstroming.

 • Waaruit bestaat de schadevergoeding?

  U kunt 2 soorten schadevergoeding krijgen: vervangende en aanvullende schadevergoeding.

  Vervangende schadevergoeding

  Vervangende schadevergoeding komt in de plaats van de verplichting uit de overeenkomst. Vraagt u vervangende schadevergoeding? Dan kunt u geen nakoming meer eisen. U moet uw eigen verplichting uit de overeenkomst nakomen.

  Aanvullende schadevergoeding

  Aanvullende schadevergoeding bestaat uit schade die u heeft, doordat de overeenkomst niet is nagekomen. Denk hierbij aan:

  • vertragingsschade
  • geleden verlies en gederfde winst
  • kosten om schade te beperken
  • kosten van een deskundige
  • incassokosten

  De aanvullende schadevergoeding vraagt u naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding.

Terug naar boven Shape