Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Beoordeel uw situatie

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee partijen. Hierbij moet u allebei een verplichting nakomen. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst. U moet de koopprijs betalen en de verkoper moet u een product leveren.

Heeft u als consument iets gekocht bij een bedrijf? En wilt u het artikel niet meer, bijvoorbeeld omdat het niet goed werkt? Mogelijk kunt u de koop ongedaan maken.

Heeft u geen overeenkomst gesloten, maar heeft u wel schade? Mogelijk kunt u een schadevergoeding krijgen.

Stap 2

Stel vast of de andere partij zich aan de afspraken houdt

Kijk na welke afspraken u precies heeft gemaakt en of de andere partij zich er aan houdt. Heeft de andere partij nog tijd om zijn afspraken na te komen? Wacht dit dan eerst af.

Stap 3

Stuur een ingebrekestelling

Komt de andere partij de afspraken niet na? Vraag telefonisch of per e-mail na wat er aan de hand is.

Krijgt u geen reactie of komt er geen oplossing? Stuur dan een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ingebrekestelling.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over een goede oplossing voor de situatie.

Is het duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Dan hoeft u geen ingebrekestelling te sturen. Ga direct door naar stap 5.

Stap 4

Wacht de reactie af

Komt de andere partij zijn afspraak toch nog na binnen termijn die u hem gaf? Dan is het probleem opgelost. U kunt geen verdere stappen ondernemen.

Verzuim

Krijgt u geen reactie of komt de andere partij de afspraken nog steeds niet na? Dan is hij ‘in verzuim’. Vanaf dat moment kunt u een schadevergoeding vragen. Of u kunt de overeenkomst ontbinden.

Stap 5

Ontbind de overeenkomst en/of vraag om schadevergoeding

Stuur een brief aan de andere partij. Daarin schrijft u wat u nu verder wilt. U kunt de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding vragen. Of beide.

Wilt u dat de ander de gemaakte afspraken toch nog nakomt? Start dan een procedure bij de rechter (stap 6).

Ontbinden

Schrijf in uw brief dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Dat betekent dat de verplichtingen die u en de andere partij door de overeenkomst hebben, komen te vervallen.

Bent u uw afspraak al wel nagekomen? Dan moet de andere partij dit ongedaan maken. Bijvoorbeeld als u al betaald heeft, dan krijgt u dat geld terug.

U kunt de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij het belangrijkste deel van zijn afspraak niet nakomt.

Schadevergoeding

Schrijf in uw brief dat u schadevergoeding wilt en waaruit uw schade bestaat. Stel een termijn waarbinnen u de schadevergoeding wilt hebben.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over de vergoeding van uw schade.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 6

Start een juridische procedure

Wilt u nakoming van de overeenkomst afdwingen? Of werkt de andere partij niet mee aan ontbinding of betaling van schadevergoeding? Dan kunt u naar de rechter. Deze procedure kost geld.

Neem contact op met een van onze juristen voor meer informatie. Of bekijk op de website van de Rechtspraak hoe u een procedure start bij de kantonrechter.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik altijd een ingebrekestelling sturen voordat ik kan ontbinden of schadevergoeding kan krijgen?

  Nee. U hoeft geen ingebrekestelling te versturen als:

  • de andere partij zegt dat hij zijn afspraak niet meer kan nakomen;
  • u een duidelijk tijdstip heeft afgesproken waarop de andere partij zijn afspraak moet nakomen en dit gebeurt niet. 
  • nakoming van de overeenkomst helemaal niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als een bruidsjurk niet op tijd klaar is voor de bruiloft. Levering na de bruiloft kan wel, maar is zinloos.
  • de wederpartij de afspraken met opzet niet nakomt.

  Stuur in deze situaties een brief waarin u direct de overeenkomst ontbindt. Ook kunt u een schadevergoeding eisen.

  Twijfelt u of een ingebrekestelling nodig is? Stuur dan toch een ingebrekestelling. Dan slaat u geen stap over.

 • Wanneer is sprake van overmacht?

  Er is sprake van overmacht als het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. U kunt dan geen schadevergoeding krijgen.

  Bijvoorbeeld de beschadiging van een product als gevolg van een overstroming.

  In de overeenkomst staat soms vermeld of beroep op overmacht mogelijk is.

 • Waaruit bestaat de schadevergoeding?

  U kunt 2 soorten schadevergoeding krijgen:

  Vervangende schadevergoeding

  Vervangende schadevergoeding komt in de plaats van de verplichting van de wederpartij. U kunt geen nakoming meer eisen. U moet uw eigen verplichting uit de overeenkomst nog wel nakomen.

  Aanvullende schadevergoeding 

  Aanvullende schadevergoeding vraagt u naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding. De aanvullende schadevergoeding bestaat uit schade die u hebt doordat de overeenkomst niet is nagekomen. Denk hierbij aan:

  • vertragingsschade
  • geleden verlies en gederfde winst
  • kosten om schade te beperken
  • kosten van een deskundige
  • incassokosten
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape