Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Stel vast of de wederpartij zich aan de afspraken houdt

Kijk na wat precies de afspraken zijn en of de wederpartij zich er aan houdt.

Heeft de wederpartij nog tijd om de afspraken na te komen? Dan krijgt u meestal geen schadevergoeding.

Stap 2

Geef de wederpartij een termijn om de afspraken alsnog na te komen

Stuur de wederpartij een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Deze heet een “ingebrekestelling”. Vermeld in de brief de volgende punten:

 • De afspraken met de wederpartij en dat hij deze niet is nagekomen;
 • Dat u de wederpartij hiervoor in gebreke stelt;
 • Een redelijke termijn voor nakoming. Meestal is dit twee weken;
 • Geef eventueel aan wat de gevolgen zijn als de wederpartij de afspraken alsnog niet nakomt. Bijvoorbeeld het ontbinden van de overeenkomst. Of het eisen van een schadevergoeding.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over een goede oplossing voor de situatie.

Is het duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Ga dan direct door naar stap 4.

Stap 3

Wacht de reactie af

Komt de wederpartij zijn verplichtingen alsnog na binnen de gestelde termijn? Dan krijgt u geen schadevergoeding.

Krijgt u geen reactie of komt de wederpartij de afspraken niet na? De wederpartij is dan “in verzuim”. Vanaf dat moment kunt u hem aanspreken op schadevergoeding.

Stap 4

Maak aanspraak op schadevergoeding

Stuur een brief aan de wederpartij. Daarin schrijft u dat u schadevergoeding wilt en waaruit uw schade bestaat. U stelt een termijn waarbinnen u de schadevergoeding wilt ontvangen.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over de vergoeding van uw schade.

Heeft u meer vragen over uw recht op schadevergoeding als wederpartij de overeenkomst niet nakomt? Neem dan contact met ons op. 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 5

Start een juridische procedure

Weigert de andere partij u een schadevergoeding te betalen? Dan kunt u naar de rechter. Deze procedure kost geld.

Meer informatie over een procedure bij de rechter vindt u op de website van Rechtspraak.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik altijd een ingebrekestelling sturen voordat ik schadevergoeding kan krijgen?

  Nee. In de volgende situaties hoeft u geen ingebrekestelling te versturen:

  • als u uit een mededeling of weigering van de ander kunt afleiden dat hij de afspraken niet meer nakomt;
  • u heeft een tijdstip afgesproken voor de verplichting en de wederpartij komt de afspraak niet na voor dat tijdstip;
  • nakoming van de overeenkomst is blijvend onmogelijk. Bijvoorbeeld als een bruidsjurk niet op tijd klaar is voor de bruiloft. Levering na de bruiloft is wel mogelijk, maar is zinloos.
  • als “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” geen ingebrekestelling nodig is. Bijvoorbeeld als u vaker hebt geklaagd over een geleverd product
  • of als de wederpartij de afspraken met opzet niet nakomt.

  U stuurt in deze situaties een brief waarin u een schadevergoeding eist.

  Twijfelt u of een ingebrekestelling nodig is? Stuur dan toch een ingebrekestelling. Dan slaat u geen stap over en vergroot u de kans op een schadevergoeding.

 • Kan ik schadevergoeding krijgen bij overmacht?

  Er is sprake van overmacht als het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. De schade komt volgens de wet ook niet voor zijn rekening.

  Bijvoorbeeld de beschadiging van een product als gevolg van een overstroming.

  Is sprake van overmacht? Dan kunt u geen schadevergoeding krijgen.

  In de overeenkomst staat soms vermeld of beroep op overmacht mogelijk is.

 • Waaruit bestaat de schadevergoeding?

  U kunt aanspraak maken op twee soorten schadevergoeding:

  Vervangende schadevergoeding:

  deze schadevergoeding komt in de plaats van de verplichting van de wederpartij. U kunt geen nakoming meer eisen. U moet uw eigen verplichting uit de overeenkomst nog wel nakomen.

  Aanvullende schadevergoeding: 

  deze schadevergoeding vraagt u naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding. De aanvullende schadevergoeding bestaat uit schade die u hebt doordat de overeenkomst niet is nagekomen. Denk hierbij aan:

  • Vertragingsschade;
  • Geleden verlies en gederfde winst;
  • Kosten om schade te beperken;
  • Expertisekosten;
  • Incassokosten.