Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer de overeenkomst

Als u iets koopt of iemand inhuurt, sluit u een overeenkomst. Dit is een afspraak tussen 2 partijen, waar u zich allebei aan moet houden. Controleer daarom eerst wat voor afspraken u precies maakte.

Een overeenkomst is bijvoorbeeld een koopcontract, een offerte met uw handtekening eronder of gewoon een kassabon. In een koopovereenkomst staat in elk geval:

 • de prijs die u moet betalen
 • wat de verkoper u daarvoor moet leveren: het product of de dienst

Mondelinge afspraken

Mondelinge overeenkomsten zijn ook geldig. Dit zijn afspraken die u maakt tijdens een gesprek.

Kocht u iets online, via de telefoon, op straat of aan de deur? Dan heeft u meestal bedenktijd. U kunt dan binnen 14 dagen zonder reden van uw aankoop af.

Stap 2

Overleg over een oplossing

Houdt de andere partij zich niet aan de overeenkomst? Vraag dan wat er aan de hand is. Bel bijvoorbeeld, of stuur een e-mail. Probeer samen een oplossing te bedenken.

Kocht u een product dat niet goed is? Dan kunt u vragen om reparatie of vervanging.

Stap 3

Stuur een ingebrekestelling

Krijgt u geen reactie of komt er geen oplossing? Laat de andere partij dan via een aangetekende brief weten dat hij ‘in gebreke’ is. Dit betekent dat hij zich niet houdt aan de overeenkomst. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ingebrekestelling. U geeft de andere partij dan een laatste kans om de afspraken na te komen. 

Soms hoeft u geen ingebrekestelling te sturen. Bijvoorbeeld als de andere partij zich helemaal niet meer aan de overeenkomst kan houden. Uw klusjesman stopt bijvoorbeeld met zijn bedrijf of het product dat u wilde is er niet meer. U kunt de overeenkomst dan direct ontbinden. Dit betekent dat u de afspraken terugdraait.

Schadevergoeding eisen

Heeft u schade doordat de ander zich niet aan de overeenkomst hield? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. Geef dit aan in uw brief en stuur bewijs van uw schade mee.

Stap 4

Overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen

Krijgt u geen reactie? Of houdt de andere partij zich nog steeds niet aan de overeenkomst? Dan is hij ‘in verzuim’. Vanaf dat moment kunt u de overeenkomst ontbinden en een schadevergoeding vragen.

Overeenkomst ontbinden

Ontbinden betekent dat u de overeenkomst terugdraait. De afspraken gaan dan niet meer door. U moet bijvoorbeeld het product terugsturen. En de ander moet het geld teruggeven dat u al betaald heeft. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst.

U kunt de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij het belangrijkste deel niet nakomt. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe keuken gekocht en zit er een klein krasje op het keukenkastje? Dan is het niet redelijk om de hele koop terug te draaien.

Schadevergoeding eisen

Heeft u schade doordat de ander zich niet aan de overeenkomst hield? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. Geef dit aan in uw brief en stuur bewijs van uw schade mee.

Stap 5

Ga naar de rechter

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een rechtszaak starten als:

 • u de andere partij wil dwingen om zich aan de overeenkomst te houden
 • de andere partij niet meewerkt aan ontbinding van de overeenkomst
 • de andere partij de schadevergoeding niet wil betalen
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer hoef ik geen ingebrekestelling te sturen?

  U hoeft geen ingebrekestelling te versturen als:

  • de andere partij zegt dat hij zich niet meer kan houden aan zijn afspraak
  • de andere partij zich expres niet houdt aan zijn afspraak
  • de andere partij zich niet binnen de afgesproken tijd aan de afspraak heeft gehouden. 
  • als de afspraak niet meer mogelijk of zinloos is, bijvoorbeeld de levering van een bruidsjurk na de bruiloft

  U kunt dan meteen een brief sturen waarin u de overeenkomst ontbindt. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst.

  Twijfelt u? Stuur dan toch een ingebrekestelling. Dan slaat u geen stap over.

 • Wanneer is iets overmacht?

  Bij overmacht kan de andere partij zich niet aan de overeenkomst houden buiten zijn schuld om. Bijvoorbeeld door een overstroming of een storing waardoor er geen elektriciteit meer is. U kunt dan geen schadevergoeding krijgen.

 • Waarvoor kan ik schadevergoeding vragen?

  U kunt 2 soorten schadevergoeding vragen: vervangende en aanvullende schadevergoeding.

  Vervangende schadevergoeding

  Vervangende schadevergoeding is een bedrag dat u krijgt in plaats van een afspraak uit de overeenkomst. Daarna kunt u niet meer eisen dat de andere partij zich aan deze afspraak moet houden. U heeft bijvoorbeeld geen recht meer op het product dat u zou krijgen.

  Aanvullende schadevergoeding

  Heeft u schade doordat de andere partij zich niet aan de overeenkomst houdt? Dan kunt u aanvullende schadevergoeding vragen. Denk aan:

  • vertraging van uw product of dienst
  • verlies van geld of gemiste winst
  • kosten die u moet maken om de schade zo klein mogelijk te houden
  • kosten van deskundigen die u moet inhuren
  • incassokosten

  De aanvullende schadevergoeding is een extra vergoeding. U kunt nog steeds:

  • het nakomen van de overeenkomst eisen
  • de overeenkomst ontbinden
  • vervangende schadevergoeding vragen
Terug naar boven Shape