Kan ik huurverlaging aanvragen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurverlaging vanwege te hoge huur

Voor iedere sociale huurwoning geldt een eigen maximale huurprijs. Deze maximale huurprijs berekent u met de huurprijscheck.

In uw huurcontract staat de huurprijs van uw woning. Ligt deze prijs hoger dan de huurprijscheck? Vraag uw verhuurder dan om huurverlaging. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging. Stel voor dat de nieuwe huur over 2 maanden ingaat.

Huurverlaging bij huurcommissie

Wil uw verhuurder niet meewerken aan huurverlaging? Vraag dan huurverlaging bij de Huurcommissie. Doe dit binnen 6 weken vanaf de voorgestelde ingangsdatum. De Huurcommissie verlaagt uw huur tot de maximale huurprijs.

Vraagt u huurverlaging binnen 6 maanden na de start van uw huurcontract? Dan heeft de huurverlaging terugwerkende kracht. Te veel betaalde huur krijgt u dan terug van uw verhuurder. In andere gevallen heeft de huurverlaging geen terugwerkende kracht. 

Er is een uitzondering. Heeft u een tijdelijke huurovereenkomst voor een zelfstandige woning? Dan kunt u met terugwerkende kracht huurverlaging vragen tot 6 maanden na afloop van het contract.

Huurverlaging door lager inkomen

Voor sociale huurwoningen geldt een vast percentage waarmee de huur verhoogd mag worden. Als u een hoger inkomen heeft, krijgt u soms een extra huurverhoging. Dit heet de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'.

Is door uw inkomen uw huur verhoogd? Dan kunt u bij een daling van uw inkomen uw huur verlagen. Gebruik onze voorbeeldbrief om de inkomensafhankelijke huurverhoging terug te draaien. Dit geldt maximaal voor de laatste 2 huurverhogingen.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie de huur te verlagen.

Is uw inkomen gedaald, maar stelt uw verhuurder nog een keer de inkomensafhankelijke huurverhoging voor? Ga dan in bezwaar tegen de huurverhoging.

Huurverlaging door gebrekkig onderhoud

Heeft uw huurwoning gebreken, zoals lekkages of onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes? Meld dit dan bij uw verhuurder en vraag of hij de gebreken wil herstellen. Als uw verhuurder de problemen niet oplost, vraagt u huurverlaging bij de Huurcommissie.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
  • Kan ik huurverlaging krijgen voor een woning in de vrije sector?

    Was uw kale huurprijs bij het tekenen van de huurovereenkomst hoger dan de huurliberalisatiegrens van dat jaar? Dan huurt u een vrije sectorwoning.

    Voor woningen in de vrije sector gelden geen maximale huurprijzen. U spreekt met elkaar een redelijke prijs af. Het staat u vrij uw verhuurder om huurverlaging te vragen. Uw verhuurder is niet verplicht mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u huurverlaging vragen bij de rechter. Of dit verstandig is, hangt af van de omstandigheden.

    U kunt wel binnen 6 maanden nadat het huurcontract is ingegaan, de Huurcommissie vragen uw huurprijs te controleren. Dit heet 'toetsing aanvangshuurprijs'.

Terug naar boven Shape