Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurverlaging aanvragen

U kunt huurverlaging aanvragen als 1 van deze situaties voor u geldt:

Mijn huur is te hoog

Voor iedere sociale huurwoning geldt een maximale huurprijs. Dat is het hoogste bedrag dat de verhuurder aan huur mag vragen. Met de huurprijscheck maakt u een schatting van de maximale huur van uw woning.

In uw huurcontract staat de huurprijs van uw woning. Is dit hoger dan het bedrag uit de huurprijscheck? Dan kunt u huurverlaging aanvragen.

Aanvragen binnen 6 maanden

Wilt u in de eerste 6 maanden van uw huurcontract huurverlaging aanvragen? Ga dan in gesprek met uw verhuurder of stuur een brief. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging gebruiken.

Als uw verhuurder niet meewerkt, kunt u huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie verlaagt uw huur dan tot de maximale huurprijs. Dat gebeurt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat uw huur wordt verlaagd vanaf de startdatum van uw contract. Te veel betaalde huur krijgt u terug.

Heeft u een tijdelijk huurcontract voor een zelfstandige woning? Vraag dan binnen 6 maanden na het einde van uw contract huurverlaging. U krijgt de te veel betaalde huur terug vanaf de start van uw contract.

Aanvragen na 6 maanden

Wilt u na 6 maanden huurverlaging aanvragen? Dan moet u eerst uw verhuurder een brief sturen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging. U moet in uw brief een startdatum voorstellen voor de nieuwe huurprijs. Die datum moet over minstens 2 maanden zijn.

Gaat uw verhuurder niet akkoord? Vraag dan huurverlaging aan bij de Huurcommissie. Doe dit binnen 6 weken na de startdatum die u voorstelde in uw brief. De Huurcommissie bepaalt vanaf wanneer u de te veel betaalde huur terugkrijgt. 

Mijn inkomen daalde na 'inkomensafhankelijke huurverhoging'

Kreeg u een 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? En ging uw inkomen daarna omlaag? Dan kunt u de huurverhoging terugdraaien. 

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een verhoging bovenop uw normale huurverhoging. De extra verhoging kreeg u omdat u een hoog inkomen had.

Gebruik onze voorbeeldbrief huurverlaging om de verhoging terug te draaien. Dit kan alleen voor de huurverhogingen van de laatste 3 jaar. In uw brief moet u een startdatum voorstellen voor de nieuwe huurprijs. Die datum moet over minstens 2 maanden zijn. Wilt u bijvoorbeeld dat de lagere huur ingaat op 1 juni? Zorg dan dat uw verhuurder vóór 1 april uw brief ontvangt.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen. 

Tijdelijke huurkorting

Daalde uw inkomen en heeft u moeite om de huur van uw zelfstandige woning te betalen? Dan kunt u uw verhuurder om een tijdelijke huurkorting vragen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging.

De huurkorting is voor minimaal 1 maand en maximaal 3 jaar. U heeft dan de tijd om te zorgen voor meer inkomen of een andere woning. De verhuurder beslist of hij u huurkorting geeft of niet. Hij is dit niet verplicht.

De huurkorting kan bestaan uit huurverlaging of huurbevriezing. Bij huurbevriezing mag de huurprijs tijdelijk niet omhoog.

Einde huurkorting

Als de tijdelijke huurkorting stopt, kiest de verhuurder welke huurprijs u vanaf dan moet betalen:

 • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting
 • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting plus de huurverhoging die u anders had gekregen
 • dezelfde huurprijs als tijdens de huurkorting

Uw huur mag na de tijdelijke huurkorting niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens van dat jaar.

Korting bij start huurcontract

U kunt ook aan het begin van uw huurovereenkomst een huurkorting van maximaal 3 jaar afspreken. U vraagt de verhuurder dan of u de eerste 3 jaar minder hoeft te betalen dan de huurprijs in het huurcontract. In deze 3 jaar gaat u in stapjes naar de echte huurprijs van de woning.

Mijn huurwoning heeft gebreken

Heeft uw huurwoning gebreken, zoals lekkages of slecht onderhoud? Meld dit dan bij uw verhuurder en vraag of hij de gebreken wil oplossen. Als uw verhuurder de problemen niet oplost, vraagt u huurverlaging aan bij de Huurcommissie.

Huurt u een vrije sector woning?

Als u een woning huurt in de vrije sector, kunt u geen huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. Hiervoor moet u naar de rechter. Een advocaat is daarbij niet verplicht, maar wel verstandig.

U kunt wel naar de Huurcommissie voor advies over huurverlaging bij gebreken. Dit kan alleen als in uw contract staat dat u bij meningsverschillen advies mag vragen aan de Huurcommissie. Of als u dit heeft afgesproken met uw verhuurder.

Ik heb recht op huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Huurders die in 2021 een laag inkomen hadden, hebben recht op een huurverlaging vanaf 1 juli 2023. De huurprijs wordt € 575 per maand. Is uw huurprijs al € 575 of minder? Dan krijgt u geen huurverlaging.

Automatisch bericht

Heeft u recht op de huurverlaging? Dan krijgt u vóór 1 juni 2023 automatisch bericht van de woningbouwvereniging.

Krijgt u geen bericht voor 1 juni 2023 en denkt u dat u wel recht heeft op de huurverlaging? Neem dan vóór 12 juli 2023 contact op met de Huurcommissie.

Zelf huurverlaging aanvragen

Soms krijgt u geen bericht, maar kunt u zelf om de huurverlaging vragen bij uw woningbouwvereniging. Dit kan tot en met 30 december 2024. Dit geldt als:

 • u een woonwagen van de woningbouwvereniging huurt
 • uw inkomen in 2023 minstens 6 maanden lager was dan 120% van het minimuminkomen

Reageert uw woningbouwvereniging niet binnen 3 weken op uw aanvraag? Of gaan zij niet akkoord? Neem dan binnen 9 weken na uw brief contact op met de Huurcommissie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik huurverlaging krijgen voor een woning in de vrije sector?

  Was uw kale huurprijs bij het tekenen van de huurovereenkomst hoger dan de huurliberalisatiegrens van dat jaar? Dan huurt u een vrijesectorwoning.

  Voor woningen in de vrije sector gelden geen maximale huurprijzen. U spreekt met elkaar een prijs af. U mag huurverlaging aanvragen, maar uw verhuurder is niet verplicht mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u huurverlaging vragen aan de rechter.

  Controleren huurprijs 

  De Huurcommissie kan uw huurprijs controleren. Dit kan in de eerste 6 maanden van uw contract en heet toetsing aanvangshuurprijs. Blijkt uit deze controle dat uw huur lager zou moeten zijn dan de huurliberalisatiegrens? Dan verlaagt de Huurcommissie uw huur. De regels die gelden voor een sociale huurwoning gelden dan ook voor u.

 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder te veel ontvangen huur niet terugbetaalt?

  Verlaagt de Huurcommissie uw huurprijs? Dan moet uw verhuurder de te veel ontvangen huur aan u terugbetalen.

  U kunt dit bedrag terugvragen vanaf 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie. Uw verhuurder kan in die 8 weken naar de rechter om te protesteren tegen de uitspraak van de Huurcommissie.

  Huur terugvragen

  Betaalt uw verhuurder de te veel ontvangen huur niet terug? Stuur uw verhuurder dan een brief als:

  • de Huurcommissie minimaal 8 weken geleden uitspraak deed
  • uw verhuurder binnen die 8 weken niet naar de rechter stapte

  Vraag de verhuurder in uw brief om de te veel ontvangen huur aan u terug te betalen. En zeg dat u het bedrag met uw huur verrekent als hij niet betaalt. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

  Verrekenen met huur

  Betaalt uw verhuurder de te veel ontvangen huur niet aan u terug na uw brief? Dan kunt u het bedrag verrekenen. U betaalt dan tijdelijk minder huur.

  Naar de rechter

  Soms is verrekenen geen oplossing. Bijvoorbeeld als uw huurcontract bijna ophoudt. Dan kunt u naar de rechter om uw geld terug te krijgen. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

 • Verandert de huurtoeslag als mijn huur lager wordt?

  Als u minder huur gaat betalen, dan krijgt u misschien ook minder huurtoeslag. Dat ligt ook aan uw inkomen, spaargeld en met wie u woont. Geef de nieuwe huur daarom op tijd door aan de Belastingdienst.

Terug naar boven Shape