Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door de coronamaatregelen zijn onze vestigingen gesloten. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail.
Ga meteen naar

Huurverlaging door te hoge huur

Voor iedere sociale huurwoning geldt een maximale huurprijs. Dat is het hoogste bedrag dat u aan huur mag betalen. Met de huurprijscheck maakt u een schatting van de maximale huur van uw woning.

In uw huurcontract staat de huur van uw woning. Is dit hoger dan het bedrag uit de huurprijscheck? Vraag uw verhuurder dan uw huur te verlagen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief huurverlaging. Stel voor dat de nieuwe huur over 2 maanden ingaat.

Huurcommissie

Werkt uw verhuurder niet mee? Vraag dan huurverlaging aan bij de Huurcommissie. Doe dit binnen 6 weken na de datum waarop de nieuwe huur ingaat. De Huurcommissie verlaagt uw huur dan tot de maximale huurprijs.

Vraagt u in de eerste 6 maanden van uw contract huurverlaging aan? Dan heeft de huurverlaging terugwerkende kracht. Dit betekent dat uw huur wordt verlaagd vanaf de startdatum van uw contract. Te veel betaalde huur krijgt u dan terug van uw verhuurder. Vraagt u huurverlaging aan als uw huurcontract al 6 maanden loopt? Dan krijgt u te veel betaalde huur niet terug.

Heeft u een tijdelijk huurcontract voor een zelfstandige woning? Vraag dan binnen 6 maanden na afloop van uw eerste contract huurverlaging. U krijgt de te veel betaalde huur terug vanaf de start van uw contract. 

Huurverlaging door lager inkomen

Kreeg u een 'inkomensafhankelijke huurverhoging' maar ging uw inkomen daarna omlaag? Dan kunt u deze huurverhoging terugdraaien. 

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een huurverhoging bovenop uw normale huurverhoging. Deze extra huurverhoging kreeg u omdat u toen een hoog inkomen had.

Gebruik onze voorbeeldbrief huurverlaging om de verhoging terug te draaien. Dit kan alleen voor de laatste 2 verhogingen.

Komt u er met uw verhuurder niet uit? Vraag dan de Huurcommissie uw huur te verlagen. 

Huurt u bij een woningcorporatie? Dan heeft u in 2021 misschien recht op eenmalige huurverlaging voor dure scheefwoners.

Tijdelijke huurkorting

Daalde uw inkomen en heeft u moeite om de huur te betalen van uw zelfstandige woning? Dan kunt u vragen om een tijdelijke huurkorting voor minimaal 1 maand en maximaal 3 jaar. U heeft dan de tijd om te zorgen voor meer inkomen of een andere woning.

De huurkorting kan bestaan uit huurverlaging of huurbevriezing. Bij huurbevriezing mag de huurprijs tijdelijk niet omhoog.

Einde huurkorting

Als de tijdelijke huurkorting weer stopt, kiest de verhuurder welke huurprijs u betaalt:

  • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting
  • de huurprijs die u betaalde vóór de huurkorting plus de huurverhogingen die de verhuurder had mogen doen als u geen lagere huur betaalde
  • dezelfde huurprijs als tijdens de huurkorting

Uw huur mag na de huurverlaging niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens van dat jaar.

U kunt ook aan het begin van uw huurovereenkomst een tijdelijke huurkorting afspreken. U vraagt de verhuurder de eerste 3 jaar minder te betalen. U betaalt een lagere huurprijs en u gaat in stapjes naar de eigenlijke huurprijs van de woning.

Huurverlaging door gebrekkig onderhoud

Heeft uw huurwoning gebreken, zoals lekkages of ander slecht onderhoud? Meld dit dan bij uw verhuurder en vraag of hij de gebreken wil oplossen. Als uw verhuurder de problemen niet oplost, vraagt u huurverlaging aan bij de Huurcommissie.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
  • Kan ik huurverlaging krijgen voor een woning in de vrije sector?

    Was uw kale huurprijs bij het tekenen van de huurovereenkomst hoger dan de huurliberalisatiegrens van dat jaar? Dan huurt u een vrijesectorwoning.

    Voor woningen in de vrije sector gelden geen maximale huurprijzen. U spreekt met elkaar een prijs af. U mag huurverlaging aanvragen, maar uw verhuurder is niet verplicht mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u huurverlaging vragen aan de rechter.

    De Huurcommissie kan wel uw huurprijs controleren. Dit kan in de eerste 6 maanden van uw contract en heet toetsing aanvangshuurprijs. Blijkt uit deze controle dat uw huur eigenlijk lager is dan de huurliberalisatiegrens? Dan verlaagt de Huurcommissie de huur.

Terug naar boven Shape