Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar

Voorwaarden huurtoeslag

U krijgt huurtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • U heeft een huurovereenkomst.
 • U betaalt elke maand de huur en kunt dat bewijzen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U huurt een zelfstandige woning. Dit betekent dat u een eigen voordeur, toilet en keuken heeft.
 • Uw rekenhuur ligt onder de grens van € 737,14 in 2020 en onder de € 752,33 in 2021. De rekenhuur is wat anders dan de kale huur.
 • Uw inkomen is niet te hoog.
 • Uw vermogen is niet te hoog.

In andere, bijzondere situaties krijgt u soms toch huurtoeslag of een extra bedrag aan huurtoeslag. Een extra bedrag krijgt u bijvoorbeeld als iemand in uw gezin gehandicapt is, of als u een groot gezin heeft.

Hoogte huurtoeslag

Huurtoeslag, ook wel huursubsidie, is een vergoeding voor een deel van uw huur. Hoeveel u krijgt, hangt af van de huurprijs, uw inkomen en uw vermogen. Heeft u een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt ook hun inkomen en vermogen mee.

U kunt zelf een proefberekening maken van uw huurtoeslag.

Aanvragen huurtoeslag

Vraag huurtoeslag aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen met uw DigiD.

Uw huurtoeslag kunt u aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Wilt u bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen over 2020? Doe dit dan voor 1 september 2021. Binnen 5 weken krijgt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u huurtoeslag krijgt en hoeveel.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen door aan de Belastingdienst, anders moet u later misschien huurtoeslag terugbetalen. Het gaat om veranderingen in uw situatie waardoor uw huurtoeslag misschien verandert, bijvoorbeeld:

 • Uw inkomen verandert.
 • Uw huurprijs verandert.
 • U gaat samenwonen.
Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie is mijn toeslagpartner of medebewoner?

  U toeslagpartner is uw:

  • echtgenoot of geregistreerd partner
  • partner die op uw adres staat ingeschreven
  • partner met wie u samenwoont en een kind heeft
  • partner met wie u een samenlevingscontract heeft
  • inwonende kind
  • medebewoner jonger dan 18 jaar
  • partner of medebewoner die vorig jaar al uw toeslagpartner was

  Uw medebewoner is uw:

  • huisgenoot, bijvoorbeeld uw kind, ouder of kennis

  Inkomen en vermogen

  Het inkomen en vermogen van uw toeslagpartner of medebewoner telt mee bij het berekenen van de hoogte van uw huurtoeslag.

  Heeft u een onderhuurder met een schriftelijk huurcontract? Dan tellen het inkomen en vermogen van uw onderhuurder niet mee. Meld binnen 4 weken bij de Belastingdienst dat u een onderhuurder met een huurcontract heeft.

  Heeft u kinderen jonger dan 23 jaar die bij u wonen? Dan is een deel van hun inkomen vrijgesteld in de berekening van uw huurtoeslag. Hun vermogen telt wel mee.

 • Wat kan ik doen als ik de huurtoeslag niet kan terugbetalen?

  U moet het bedrag terugbetalen in 24 maanden. Soms kunt u kiezen voor verrekening. De Belastingdienst haalt dan elke maand een bedrag af van de huurtoeslag die u nog gaat krijgen.

  Kosten beide opties te veel geld elke maand? Dan kunt u soms een persoonlijke betalingsregeling krijgen bij de Belastingdienst.

 • Kan ik iets doen tegen de beslissing van de Belastingdienst over mijn huurtoeslag?

  Maak binnen 6 weken bezwaar bij de Belastingdienst. Stuur uw bezwaar via een aangetekende brief. U hoeft niets terug te betalen zolang uw bezwaar nog in behandeling is bij de Belastingdienst.

  Wilt u dat iemand u helpt? Vraag dan hulp bij een toeslagenservicepunt of aan sociaal raadslieden bij u in de buurt.

  Is de Belastingdienst het niet eens met uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank. U kunt daarvoor hulp vragen aan een advocaat.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet uitschrijft bij de gemeente?

  Vraag uw gemeente om een adresonderzoek. De gemeente zoekt dan uit wie er op uw adres woont. De gemeente schrijft uw ex-partner uit op uw adres, als hij daar niet meer woont.

  Het is belangrijk dat uw ex-partner uitgeschreven wordt, als deze persoon niet meer op uw adres woont. Anders ziet de Belastingdienst uw ex-partner als uw toeslagpartner bij het berekenen van uw huurtoeslag. U krijgt dan misschien minder huurtoeslag dan waar u recht op heeft. Of u krijgt niets.

  Uw ex-partner blijft uw toeslagpartner totdat hij zich uitschrijft op uw adres, of totdat de gemeente dat doet.

 • Heb ik nog recht op huurtoeslag als ik door huurverhoging boven de rekenhuur uitkom?

  U houdt recht op huurtoeslag, ook als uw huurprijs door de verhoging uitkomt boven de rekenhuur (liberalisatiegrens).

  Wel betaalt u in die situatie iets meer zelf. Over het deel van de huurprijs boven de liberalisatiegrens krijgt u namelijk geen huurtoeslag. U moet dit gedeelte zelf betalen.

  Voorbeeld

  U betaalt eerst € 720 huur. Na huurverhoging wordt dit € 755. De liberalisatiegrens is in 2020 € 737,14. U krijgt geen huurtoeslag over € 17,86.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape