Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden huurtoeslag

U krijgt huurtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • U heeft een huurovereenkomst.
 • U betaalt elke maand de huur en kunt dat bewijzen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u bent legaal in Nederland.
 • Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U huurt een zelfstandige woning.
 • Uw rekenhuur ligt onder de grens van € 763,47 in 2022 en onder de € 808,06 in 2023. De rekenhuur is wat anders dan de kale huur.
 • Uw inkomen is niet te hoog.
 • Uw vermogen is niet te hoog.

In andere, bijzondere situaties krijgt u soms toch huurtoeslag of een extra bedrag aan huurtoeslag. Een extra bedrag krijgt u bijvoorbeeld als iemand in uw gezin gehandicapt is, of als u een groot gezin heeft.

Hoogte huurtoeslag

Huurtoeslag, ook wel huursubsidie, is een vergoeding voor een deel van uw huur. Hoeveel u krijgt, hangt af van de huurprijs, uw inkomen en uw vermogen. Heeft u een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt ook hun inkomen en vermogen mee.

U kunt zelf een proefberekening maken van uw huurtoeslag.

Aanvragen huurtoeslag

Vraag huurtoeslag aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen met uw DigiD.

Uw huurtoeslag kunt u aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Wilt u bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen over 2022? Doe dit dan voor 1 september 2023. Binnen 5 weken krijgt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u huurtoeslag krijgt en hoeveel.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen door aan de Belastingdienst, anders moet u later misschien huurtoeslag terugbetalen. Het gaat om veranderingen in uw situatie waardoor uw huurtoeslag misschien verandert, bijvoorbeeld:

 • Uw inkomen verandert.
 • Uw huurprijs verandert.
 • U gaat samenwonen.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie is mijn toeslagpartner of medebewoner?

  Uw toeslagpartner is bijvoorbeeld uw:

  • echtgenoot of geregistreerd partner
  • partner die op uw adres staat ingeschreven
  • partner met wie u samenwoont en een kind heeft
  • partner met wie u een samenlevingscontract heeft
  • partner of medebewoner die vorig jaar al uw toeslagpartner was

  Uw medebewoner is uw huisgenoot, bijvoorbeeld uw kind, ouder of kennis.

  Inkomen en vermogen

  Het inkomen en vermogen van uw toeslagpartner of medebewoner telt mee bij het berekenen van de hoogte van uw huurtoeslag.

  Heeft u een onderhuurder met een schriftelijk huurcontract? Dan tellen het inkomen en vermogen van uw onderhuurder niet mee. Meld binnen 4 weken bij de Belastingdienst dat u een onderhuurder met een huurcontract heeft.

  Heeft u kinderen jonger dan 23 jaar die bij u wonen? Dan is een deel van hun inkomen vrijgesteld in de berekening van uw huurtoeslag. Hun vermogen telt wel mee.

 • Wat kan ik doen als ik de huurtoeslag niet kan terugbetalen?

  U moet het bedrag terugbetalen in 24 maanden. Soms kunt u kiezen voor verrekening. De Belastingdienst haalt dan elke maand een bedrag af van de huurtoeslag die u nog gaat krijgen.

  Kosten beide opties te veel geld elke maand? Dan kunt u soms een persoonlijke betalingsregeling krijgen bij de Belastingdienst.

 • Kan ik iets doen tegen de beslissing van de Belastingdienst over mijn huurtoeslag?

  Maak binnen 6 weken bezwaar bij de Belastingdienst. Stuur uw bezwaar via een aangetekende brief. U hoeft niets terug te betalen zolang uw bezwaar nog in behandeling is bij de Belastingdienst.

  Wilt u dat iemand u helpt? Vraag dan hulp bij een toeslagenservicepunt of aan sociaal raadslieden bij u in de buurt.

  Is de Belastingdienst het niet eens met uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechtbank.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet uitschrijft bij de gemeente?

  Vraag uw gemeente om een adresonderzoek. De gemeente zoekt dan uit wie er op uw adres woont. De gemeente schrijft uw ex-partner uit op uw adres als hij daar niet meer woont.

  Het is belangrijk dat uw ex-partner uitgeschreven wordt als hij niet meer op uw adres woont. Anders ziet de Belastingdienst uw ex-partner als uw toeslagpartner bij het berekenen van uw huurtoeslag. U krijgt dan misschien minder huurtoeslag dan waar u recht op heeft. Of u krijgt niets.

  Uw ex-partner blijft uw toeslagpartner totdat hij zich uitschrijft op uw adres, of totdat de gemeente dat doet.

 • Heb ik nog recht op huurtoeslag als ik door huurverhoging boven de rekenhuur uitkom?

  U houdt recht op huurtoeslag, ook als uw huurprijs door de verhoging uitkomt boven de rekenhuur (liberalisatiegrens).

  Wel betaalt u in die situatie iets meer zelf. Over het deel van de huurprijs boven de liberalisatiegrens krijgt u namelijk geen huurtoeslag. U moet dit gedeelte zelf betalen.

  Voorbeeld

  U betaalt eerst € 790 huur. Na huurverhoging wordt dit € 814. De liberalisatiegrens is in 2023 € 808,06. U krijgt geen huurtoeslag over € 5,94.

Terug naar boven Shape