Wat is de maximale huurprijs van een woning?

Bij een sociale huurwoning wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het puntensysteem van de Huurcommissie. Hoe meer punten uw huurwoning krijgt, hoe meer huur uw verhuurder mag vragen.

Via de website van de Huurcommissie kunt u een Huurprijscheck doen. Met de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw woning.

Is uw huur op de begindatum van uw contract hoger dan €710,68 (prijspeil vanaf 2016)? Dan is uw woning geliberaliseerd. Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden de regels voor sociale huurwoningen niet. Er is dan geen maximale huurprijs en uw verhuurder bepaalt zelf de huurprijs.

Heeft u een geliberaliseerde huurwoning? En is het huurcontract korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is.

Meer informatie over dit onderwerp

  • Hoe vaak mag de verhuurder de huur verhogen?

    Verhoging van de huurprijs is één keer per jaar toegestaan. Dit is de hoofdregel, maar er zijn uitzonderingen. Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurverhoging. Dit geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten.

  • Wanneer kan mijn huur worden verlaagd?

    U kunt huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Ook kunt u om huurverlaging vragen als uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging.