Wat is de maximale huurprijs van een woning?

Bij een sociale huurwoning wordt de maximale (kale) huurprijs berekend volgens het puntensysteem van de Huurcommissie. Hoe meer punten uw huurwoning krijgt, hoe meer huur uw verhuurder mag vragen.

Via de website van de Huurcommissie kunt u een Huurprijscheck doen. Met de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw woning.

Geliberaliseerde huurwoning

Is uw huur op de begindatum van uw contract hoger dan €710,68 (prijspeil vanaf 2016)? Dan is uw woning geliberaliseerd. Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden niet de regels voor sociale huurwoningen. Er is dan geen maximale huurprijs en uw verhuurder bepaalt zelf de huurprijs.

Heeft u een geliberaliseerde huurwoning? En is het huurcontract korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe vaak mag de verhuurder de huur verhogen?

  Verhoging van de huurprijs is één keer per jaar toegestaan. Dit is de hoofdregel, maar er zijn uitzonderingen. Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurverhoging. Dit geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten.

 • Wanneer kan mijn huur worden verlaagd?

  U kunt huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Ook kunt u om huurverlaging vragen als uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging.

 • Wanneer krijg ik huurtoeslag?

  Huurtoeslag krijgt u als uw inkomen te laag is om de huur te betalen. U kunt huurtoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u staat op uw woonadres ingeschreven bij uw gemeente;
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit óf een geldige verblijfsvergunning;
  • uw woning is een zelfstandige woning volgens de regels van de huurtoeslag;
  • uw huurprijs is niet hoger dan de maximale huurprijs;
  • uw inkomen en vermogen is niet hoger dan de geldende normen.

   

  Heeft u een toeslagpartner of medebewoner(s)? Dan wordt het inkomen van alle medebewoners bij elkaar opgeteld. Het vermogen van u en uw medebewoners wordt afzonderlijk beoordeeld.

  Op de website van de Belastingdienst ziet u per situatie welke normen voor u gelden en hoe hoog uw maximale huur mag zijn. Wilt u een indicatie van uw huurtoeslag bij uw toetsingsinkomen? Maak dan een proefberekening.