Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.

Ik huur een woning

Onderhuur van een zelfstandige woonruimte is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen afsluitbare toegang, een eigen toilet, een eigen wasruimte (bad of douche) en een eigen keuken.

U mag een deel van de woning (bijvoorbeeld een kamer) onderverhuren, zolang u zelf ook in de woning woont. Is dit in uw huurcontract verboden? Dan is het niet toegestaan.

Beëindiging hoofdhuur

Zegt de hoofdhuurder het huurcontract met de verhuurder op? Of overlijdt de hoofdhuurder? Dan wordt de onderhuurovereenkomst voortgezet tussen de verhuurder en de onderhuurder. U bent dan hoofdhuurder. Zelfs als de verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor de onderhuur. In deze situatie heeft u huurbescherming.

De verhuurder kan wel binnen 6 maanden ontbinding vragen aan de kantonrechter. Bijvoorbeeld als hij het huurcontract met u als nieuwe huurder niet wil voortzetten.

U moet schriftelijk aan de verhuurder laten weten dat u de huurovereenkomst voortzet. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voortzetten huurovereenkomst. Gaat de verhuurder niet akkoord? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik huur een kamer

Onderhuur van een onzelfstandige woonruimte (kamer) is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Onderhuur kan nadrukkelijk verboden zijn in het huurcontract.

Rechten onderhuurder kamer

U heeft geen recht om het huurcontract over te nemen als het huurcontract tussen de hoofdhuurder en de verhuurder eindigt. U moet de woning verlaten als:

 • de hoofdhuurder het huurcontract opzegt
 • de hoofdhuurder overlijdt
 • als de kantonrechter het huurcontract tussen hoofdhuurder en verhuurder beëindigt

Als u een kamer huurt van de hoofdhuurder heeft u alleen huurbescherming ten opzichte van de hoofdhuurder. Heeft u schade omdat u eerder moet vertrekken? Dan kunt u de hoofdhuurder mogelijk aansprakelijk stellen. Stond er bijvoorbeeld een verbod op onderhuur in de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder? Dan kunt u mogelijk schadevergoeding eisen bij de hoofdhuurder als u noodgedwongen de woning moet verlaten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan een onderhuurder ook een huurovereenkomst hebben?

  Geeft de verhuurder toestemming om de woning onder te verhuren? Dan heeft u als onderhuurder een huurovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder. De onderhuurder moet huur betalen aan de hoofdhuurder. De verhuurder heeft in principe niets met deze overeenkomst te maken.

  Uw hoofdhuurder mag uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. U heeft soms huurbescherming tegenover uw hoofdhuurder, net als een huurder tegenover zijn verhuurder.

 • Welke opzegtermijn geldt bij onderhuur?

  De regels voor het opzeggen van een onderhuurcontract zijn dezelfde als bij een 'normaal' huurcontract. Als huurder geldt een opzegtermijn van 1 maand als u maandelijks de huur betaalt. Tenzij er in het onderhuurcontract staat dat u niet eerder kunt opzeggen. Bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd met daarin een periode dat u niet kunt opzeggen.

  Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn tussen 3 en 6 maanden. Uw verhuurder moet altijd schriftelijk en per aangetekende brief of deurwaardersexploot opzeggen. Ook moet de reden voor opzegging worden vermeld.

  Bent u onderhuurder van een zelfstandige woonruimte? Dan kan de hoofdhuurder niet zomaar opzeggen. U heeft dan huurbescherming.

Terug naar boven Shape