Logo
Cookie Privacy

Wat zijn mijn rechten als mijn huurcontract wordt opgezegd?

Een vast huurcontract kan uw verhuurder niet zomaar opzeggen. U heeft dan huurbescherming. Bij andere huurcontracten heeft u minder rechten.

Kies uw situatie:

Ik heb een tijdelijk huurcontract
Ik heb een vast huurcontract
Ik huur via de Leegstandwet
Ik huur een kamer

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven dat maximaal 2 jaar mag duren. Dit contract stopt op de einddatum die in uw huurcontract staat. Uw verhuurder moet u hier op de juiste manier aan herinneren. Daarna moet u de woning verlaten. Wil de verhuurder uw huurcontract eerder stoppen? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u herinneren aan de einddatum van uw tijdelijke contract. Dit mag per brief, mail of een app-bericht. U moet deze herinnering 1 tot 3 maanden vóór de einddatum krijgen. Anders verandert uw tijdelijke contract automatisch in een vast huurcontract.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een vast huurcontract

Uw verhuurder mag uw huurcontract niet zomaar opzeggen. Bij een vast huurcontract heeft u namelijk huurbescherming. Dit betekent dat uw verhuurder uw huur alleen mag opzeggen om een reden die in de wet staat, bijvoorbeeld:

 • overlast

 • huurachterstand

 • dringend eigen gebruik

Overlast of huurachterstand

Uw verhuurder mag de huur opzeggen als u zorgt voor overlast, of als u een huurachterstand heeft. U hoeft niet akkoord te gaan met de opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan kan uw verhuurder uw huurcontract alleen stoppen via de rechter. Uw verhuurder moet dan bewijzen dat hij een geldige reden heeft om het huurcontract te stoppen.

Dringend eigen gebruik

De verhuurder mag u de huur opzeggen als hij de woning dringend nodig heeft. Gaat u daar niet mee akkoord? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Hij moet de dringende noodzaak dan wel kunnen bewijzen.

Krijgt uw verhuurder gelijk? Dan moet hij u helpen bij het zoeken naar een andere woning. Soms heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

Opzegtermijn verhuurder

De verhuurder moet op tijd opzeggen. Deze opzegtermijn is:

 • 3 maanden als u korter huurt dan 1 jaar

 • 4 maanden als u meer dan 1 jaar huurt

 • 5 maanden als u meer dan 2 jaar huurt

 • 6 maanden als u meer dan 3 jaar huurt

Woont u bijvoorbeeld meer dan 1 jaar in de woning? En wil uw verhuurder dat het huurcontract stopt op 1 januari? Dan moet hij vóór 1 september opzeggen. Dit moet via een aangetekende brief.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Let op

De verhuurder mag uw vaste huurcontract niet opzeggen omdat hij de woning gaat verkopen. Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw nieuwe verhuurder. Uw huurcontract verandert niet.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ik huur via de Leegstandwet

Als u huurt via de Leegstandwet wordt uw woning in de toekomst gesloopt, gerenoveerd of verkocht. U heeft daarom een tijdelijk contract, maar met andere regels dan voor normale tijdelijke contracten.

Uw huurcontract moet minstens 6 maanden duren. Staat het huis te koop, dan is dit minstens 3 maanden. Het huurcontract stopt automatisch op de einddatum. 

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Huurcontract Leegstandwet

In uw huurcontract moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet

 • dat er een Leegstandwetvergunning is van de gemeente

 • voor welke periode de vergunning is gegeven

 • welke maximale huurprijs in de vergunning staat

Staat dit niet duidelijk in uw huurcontract? Of is de Leegstandwetvergunning verlopen, maar woont u nog steeds in de woning en betaalt u de huur? Dan heeft u misschien huurbescherming. Uw verhuurder mag dan niet zomaar uw huur opzeggen. 

Zegt uw verhuurder de huur op? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik huur een kamer

U kunt 3 soorten huur afspreken voor uw kamer:

 • vaste kamerhuur

 • tijdelijke kamerhuur

 • hospitahuur

Vaste kamerhuur

Bij een vast huurcontract mag de verhuurder niet zomaar opzeggen. U heeft namelijk huurbescherming.

Tijdelijke kamerhuur

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven voor maximaal 5 jaar. Dit contract stopt op de afgesproken einddatum. Uw verhuurder moet u op tijd een herinnering sturen.

Wil uw verhuurder het contract eerder stoppen dan de afgesproken einddatum? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u een schriftelijke herinnering aan de einddatum sturen. Per brief, e-mail of app-bericht. En dit moet binnen een bepaalde tijd: minimaal 1 en maximaal 3 maanden voordat het contract afloopt.

Stuurt uw verhuurder u niet op tijd een schriftelijke herinnering? Dan verandert uw tijdelijke huurcontract automatisch in een vast huurcontract. Vanaf dat moment heeft u huurbescherming.

Krijgt u 1 tot 3 maanden van tevoren een schriftelijke herinnering van uw verhuurder? Dan moet u de kamer op de afgesproken einddatum verlaten. U heeft recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Hospitahuur

Bij hospitahuur woont de verhuurder ook in de woning. De eerste 9 maanden van het huurcontract heeft u geen huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder zonder reden uw huurcontract mag opzeggen.

Na 9 maanden moet de verhuurder een reden geven voor opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan moet uw verhuurder toestemming vragen aan de rechter.

Uw verhuurder moet u minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat hij de huur wil opzeggen. U heeft dan de tijd om een andere kamer te zoeken.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe moet ik mijn huurwoning opleveren als mijn huurcontract stopt?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven