Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven dat maximaal 2 jaar mag duren. Dit contract stopt op de einddatum die in uw huurcontract staat. Uw verhuurder moet u hier op de juiste manier aan herinneren. Daarna moet u de woning verlaten. Wil de verhuurder uw huurcontract eerder stoppen? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u herinneren aan de einddatum van uw tijdelijke contract. Dit mag per brief, mail of een app-bericht. U moet deze herinnering 1 tot 3 maanden vóór de einddatum krijgen. Anders verandert uw tijdelijke contract automatisch in een vast huurcontract.

Ik heb een vast huurcontract

Uw verhuurder mag uw huurcontract niet zomaar opzeggen. Bij een vast huurcontract heeft u namelijk huurbescherming. Dit betekent dat uw verhuurder uw huur alleen mag opzeggen om een reden die in de wet staat, bijvoorbeeld:

Overlast of huurachterstand

Uw verhuurder mag de huur opzeggen als u zorgt voor overlast, of als u een huurachterstand heeft. U hoeft niet akkoord te gaan met de opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan kan uw verhuurder uw huurcontract alleen stoppen via de rechter. Uw verhuurder moet dan bewijzen dat hij een geldige reden heeft om het huurcontract te stoppen.

Dringend eigen gebruik

De verhuurder mag u de huur opzeggen als hij de woning dringend nodig heeft. Gaat u daar niet mee akkoord? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Hij moet de dringende noodzaak dan wel kunnen bewijzen.

Krijgt uw verhuurder gelijk? Dan moet hij u helpen bij het zoeken naar een andere woning. Soms heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

Opzegtermijn verhuurder

De verhuurder moet op tijd opzeggen. Deze opzegtermijn is:

 • 3 maanden als u korter huurt dan 1 jaar
 • 4 maanden als u meer dan 1 jaar huurt
 • 5 maanden als u meer dan 2 jaar huurt
 • 6 maanden als u meer dan 3 jaar huurt

Woont u bijvoorbeeld meer dan 1 jaar in de woning? En wil uw verhuurder dat het huurcontract stopt op 1 januari? Dan moet hij vóór 1 september opzeggen. Dit moet via een aangetekende brief.

De verhuurder mag uw vaste huurcontract niet opzeggen omdat hij de woning gaat verkopen. Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw nieuwe verhuurder. Uw huurcontract verandert niet.

Ik huur via de Leegstandwet

Als u huurt via de Leegstandwet wordt uw woning in de toekomst gesloopt, gerenoveerd of verkocht. U heeft daarom een tijdelijk contract, maar met andere regels dan voor normale tijdelijke contracten.

Uw huurcontract moet minstens 6 maanden duren. Staat het huis te koop, dan is dit minstens 3 maanden. Het huurcontract stopt automatisch op de einddatum.

Huurcontract Leegstandwet

In uw huurcontract moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet
 • dat er een Leegstandwetvergunning is van de gemeente
 • voor welke periode de vergunning is gegeven
 • welke maximale huurprijs in de vergunning staat

Staat dit niet duidelijk in uw huurcontract? Of is de Leegstandwetvergunning verlopen, maar woont u nog steeds in de woning en betaalt u de huur? Dan heeft u misschien huurbescherming. Uw verhuurder mag dan niet zomaar uw huur opzeggen.

Zegt uw verhuurder de huur op? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Ik huur een kamer

U kunt 3 soorten huur afspreken voor uw kamer:

 • vaste kamerhuur
 • tijdelijke kamerhuur
 • hospitahuur

Vaste kamerhuur

Bij een vast huurcontract mag de verhuurder niet zomaar opzeggen. U heeft namelijk huurbescherming.

Tijdelijke kamerhuur

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven voor maximaal 5 jaar. Dit contract stopt op de afgesproken einddatum. Uw verhuurder moet u op tijd een herinnering sturen.

Wil uw verhuurder het contract eerder stoppen dan de afgesproken einddatum? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u een schriftelijke herinnering aan de einddatum sturen. Per brief, e-mail of app-bericht. En dit moet binnen een bepaalde tijd: minimaal 1 en maximaal 3 maanden voordat het contract afloopt.

Stuurt uw verhuurder u niet op tijd een schriftelijke herinnering? Dan verandert uw tijdelijke huurcontract automatisch in een vast huurcontract. Vanaf dat moment heeft u huurbescherming.

Krijgt u 1 tot 3 maanden van tevoren een schriftelijke herinnering van uw verhuurder? Dan moet u de kamer op de afgesproken einddatum verlaten.

Hospitahuur

Bij hospitahuur woont de verhuurder ook in de woning. De eerste 9 maanden van het huurcontract heeft u geen huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder zonder reden uw huurcontract mag opzeggen.

Na 9 maanden moet de verhuurder een reden geven voor opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan moet uw verhuurder toestemming vragen aan de rechter.

Uw verhuurder moet u minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat hij de huur wil opzeggen. U heeft dan de tijd om een andere kamer te zoeken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn verhuurder zonder mijn toestemming mijn huurcontract stoppen?

  De verhuurder kan een vast contract alleen stoppen met uw toestemming. Voor het stoppen van een tijdelijk contract op de einddatum is uw toestemming niet nodig.

  De verhuurder vraagt u vaak eerst zelf de huur op te zeggen. Zegt u uw huur niet op? Dan kan hij de rechter om toestemming vragen:

  • U krijgt eerst een aangetekende brief van uw verhuurder waarin hij de huur opzegt. U kunt hiertegen protesteren met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.
  • Daarna krijgt u een dagvaarding van de deurwaarder. Dit is een uitnodiging voor de rechtszaak. U kunt dan 2 dingen doen: U meldt zich op deze datum bij de rechter. Of u reageert schriftelijk vóór deze datum op de dagvaarding. Een advocaat is in deze situatie niet verplicht, maar wel verstandig. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een advocaat.
  • De rechter bepaalt of uw verhuurder een goede reden heeft om uw huurcontract te stoppen. De uitspraak zet hij in een vonnis, dat u ontvangt op papier.
  • De rechter kan ook toestemming geven voor ontruiming als uw verhuurder hierom vroeg. De deurwaarder mag dan uw woning leeghalen. De deurwaarder laat u vooraf weten wanneer dit gebeurt. U betaalt extra kosten voor de ontruiming.
 • Wat kan ik doen als de verhuurder mijn borg niet terugbetaalt?

  Vraag de borg terug via een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief terugvragen borg huur. Betaalt de verhuurder niet? Dan kunt u naar de rechter.

  De wet zegt niet hoe snel de verhuurder de borg moet terugbetalen. Soms staat hier iets over in het huurcontract. Uw verhuurder moet zich dan aan de afspraak uit het huurcontract houden. Staat er geen termijn in het huurcontract, geef de verhuurder dan een redelijke termijn. Een maand is redelijk.

  De verhuurder mag kosten van uw borg afhalen voor het slecht opleveren van de woning. Hij mag dan kosten rekenen voor de schade die u veroorzaakte.

 • Heb ik een vast of een tijdelijk huurcontract?

  Kijk of in uw huurcontract een einddatum staat: Staat er geen einddatum in? Dan heeft u een vast contract.

  Staat er een einddatum in uw huurcontract? Dan heeft u een tijdelijk huurcontract. Dit verandert automatisch in een vast huurcontract als de verhuurder u niet schriftelijk en op tijd aan deze einddatum herinnert.

  Tijdelijke huurcontracten sluit u meestal met een particuliere verhuurder. Woningbouwverenigingen mogen u alleen een tijdelijk contract aanbieden als het gaat om een:

  • vrijesectorwoning
  • sociale huurwoning voor een bijzondere situatie, bijvoorbeeld als noodopvang of als vervangende woning door sloop of verbouwing
  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape