Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Is uw huurcontract op of na 1 juli 2016 gestart? Dan mag uw huurcontract eindigen na de afgesproken periode. Uw verhuurder moet het aflopen van uw huurcontract wel schriftelijk aan u bevestigen. Dit moet minimaal 1 maand vooraf, maar niet eerder dan 3 maanden voordat uw huurcontract afloopt. Doet uw verhuurder dit niet? Dan loopt uw huurcontract door.

Woningcorporaties mogen alleen aan specifieke huurders (noodopvang, vervangende woonruimte, etc) een tijdelijk contract voor twee jaar aanbieden.

Heeft u vragen over uw tijdelijke huurcontract? Neem contact op met een van onze juristen.  

Ik huur particulier

Wanneer u huurt van een particuliere verhuurder, heeft u dezelfde rechten als huurders van een woningcorporatie. Dat geldt ook als u een woning in de vrije sector huurt.

Uw verhuurder mag uw huurovereenkomst alleen beëindigen als hij een goede reden heeft. Zo moet hij bijvoorbeeld bewijzen dat u overlast veroorzaakt of een huurachterstand heeft. Uw verhuurder heeft een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden.

Eigen gebruik door verhuurder

Wil uw verhuurder zelf in uw woning wonen? Dan mag hij uw huurcontract alleen onder de volgende voorwaarden opzeggen:

 • Uw verhuurder moet de woning zelf gaan bewonen (dus niet alleen zijn kind, familielid of kennis).
 • Uw verhuurder moet meezoeken naar een vervangende woonruimte voor u. Dit geldt overigens niet voor studenten.

Gaat u niet akkoord met de opzegging? Dan zal uw verhuurder de kantonrechter moeten vragen om uw huurcontract te ontbinden. De kantonrechter toetst of uw verhuurder de woning harder nodig heeft dan u. De rechter kan bepalen dat uw verhuurder een verhuisvergoeding verschuldigd is aan u. 

Verkoop woning

Koop of verkoop van de woning is geen geldige reden voor huuropzegging. Bij verkoop van de woning neemt de nieuwe eigenaar het huurcontract over en loopt uw huurcontract gewoon door. Na 3 jaar mag de nieuwe eigenaar uw huurcontract wel opzeggen als hij de woning zelf wil gaan bewonen.

Niet eens met opzegging

Bent u het niet eens met de opzegging? Maak dan schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Ik huur via de leegstandswet

U heeft beperkte huurbescherming als u uw woning huurt via de Leegstandwet. Uw verhuurder heeft een vergunning aangevraagd om uw woning te mogen verhuren. In uw (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet
 • dat een vergunning is verleend
 • voor welke termijn de vergunning is verleend
 • welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld (indien van toepassing)

Staat dit niet duidelijk in uw huurovereenkomst? Dan heeft u misschien toch huurbescherming.

Twijfelt u of uw huurovereenkomst voldoet aan de voorwaarden? Of heeft u andere vragen over huren op basis van de Leegstandswet? Neem dan contact met ons op en houdt uw huurcontract bij de hand.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik huur een kamer

Als u een kamer huurt, heeft u huurbescherming. Soms kan uw verhuurder uw huurcontract wel makkelijk opzeggen. Zoals bij een tijdelijk huurcontract of hospitahuur.

Tijdelijk huurcontract

Is uw tijdelijke huurcontract op of na 1 juli 2016 ingegaan? Dan mag uw tijdelijke huurcontract maximaal 5 jaar duren. Uw huurcontract eindigt mogelijk automatisch na de afgesproken periode. Uw verhuurder moet de beëindiging schriftelijk aan u bevestigen. Dit moet minimaal 1 maand vooraf, maar niet eerder dan 3 maanden voordat uw contract afloopt.

Hospitahuur

Hospitahuur is een huurovereenkomst van een kamer of een etage, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf ook woont. Voor huurders die van een hospita huren, geldt de eerste 9 maanden geen huurbescherming. Dit betekent dat de hospita zonder opgaaf van redenen de huur mag opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Na 9 maanden blijft de huurbescherming beperkt.

Huurt u met meerdere personen één woning? Dan is er mogelijk geen sprake van de huur van een kamer, maar de huur van een woning. Meer weten? Neem contact met ons op en houd uw huurcontract bij de hand.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn verhuurder zonder mijn toestemming mijn huurcontract beëindigen?

  Uw verhuurder zal u hoogstwaarschijnlijk vragen eerst zelf de huur op te zeggen. Zegt u uw huur niet op? Dan zal uw verhuurder een aantal stappen moeten nemen om uw huurcontract te beëindigen:

  1. Uw verhuurder zegt uw huurcontract via een aangetekende brief op. Bent u het niet eens met deze opzegging? Dan kunt u hiertegen protesteren via een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.

  2. U ontvangt een dagvaarding van een deurwaarder. In deze dagvaarding legt de deurwaarder uit waarom uw verhuurder het huurcontract wil beëindigen (opzeggingsgrond). Daarnaast wordt de datum genoemd, waarop u bij de kantonrechter moet komen.

  3. Tijdens de gerechtelijke procedure toetst de kantonrechter of uw verhuurder uw huurovereenkomst kan opzeggen.

  4. Vindt de kantonrechter dat uw verhuurder een goede reden heeft? Zoals een huurachterstand, overlast of het weigeren van een redelijk (nieuw) huurcontract? Dan ontvangt u van de deurwaarder het vonnis, waarin de kantonrechter uw huurcontract ‘ontbindt’. Daarnaast kan de kantonrechter toestemming geven om uw woning te ontruimen, als uw verhuurder hierom heeft gevraagd in de dagvaarding.

  5. De deurwaarder kan het vonnis ‘uitvoeren’. Dit betekent dat de deurwaarder u laat weten wanneer hij de woning ontruimt.
 • Hoe lang van tevoren moet de verhuurder de huur opzeggen?

  De opzegtermijn voor uw verhuurder is 3 tot 6 maanden. De exacte opzegtermijn is afhankelijk van de periode dat u in de woning heeft gewoond.

  Huurt u uw woning tijdelijk of op basis van de Leegstandswet? Dan geldt mogelijk een andere opzegtermijn. Neem voor meer informatie contact met ons op en houd hierbij uw huurcontract bij de hand.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mijn verhuurder weigert mijn borg terug te betalen. Wat kan ik doen?

  Bij het verlaten van de woning heeft u recht op teruggave van uw waarborgsom. U kunt hiervoor een termijn hebben afgesproken in uw huurovereenkomst. Krijgt u niet binnen deze termijn uw waarborgsom terug? Vraag de waarborgsom dan terug via een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.  

  Heeft u de woning niet goed achtergelaten? Dan heeft uw verhuurder schade. Deze kosten kan uw verhuurder verrekenen met uw borg.

Terug naar boven Shape