Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Is uw huurcontract op of na 1 juli 2016 gestart? Dan mag uw huurcontract eindigen na de afgesproken periode. Uw verhuurder moet het aflopen van uw huurcontract wel schriftelijk aan u bevestigen. Dit moet minimaal 1 maand vooraf, maar niet eerder dan 3 maanden voordat uw huurcontract afloopt.
Doet hij dit op tijd? Dan zal u de woning waarschijnlijk moeten verlaten.

Zegt de verhuurder uw tijdelijke huurcontract niet of niet op tijd op? Dan loopt uw huurcontract door en wordt het een vast contract.

Woningcorporaties mogen alleen aan specifieke huurders (noodopvang, vervangende woonruimte etc.) een tijdelijk contract voor twee jaar aanbieden.

Heeft u vragen over uw tijdelijke huurcontract? Neem contact op met een van onze juristen.

Ik heb een vast huurcontract

Heeft u een huurcontract zonder einddatum? Dan mag uw verhuurder alleen in bepaalde gevallen opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld bij overlast, een huurachterstand, eigen gebruik of verkoop. 

Overlast of huurachterstand

Uw verhuurder kan uw vaste huurcontract opzeggen als u overlast veroorzaakt of een huurachterstand heeft. De verhuurder moet dit wel bewijzen. Lukt dat? Dan geldt een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. Deze regels gelden als u huurt bij een woningcorporatie en bij een particuliere verhuurder. Het maakt niet uit of het gaat om een sociale huurwoning of vrijesectorwoning.

Eigen gebruik

De verhuurder mag opzeggen als hij zelf in de woning wil wonen, dus niet zijn kind, familielid of kennis. Ook moet hij helpen zoeken naar vervangende woonruimte voor u. 

Huurt u een woning of kamer die is bedoeld voor een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld studenten, gehandicapten of ouderen? Dan geldt deze regel meestal niet. Huurt u zo'n woning? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Verkoop

Gaat de verhuurder de woning verkopen? Dan kan hij de verkoop niet als reden gebruiken om uw huur op te zeggen. De nieuwe eigenaar wordt de nieuwe verhuurder en het huurcontract loopt gewoon door. Na 3 jaar mag de nieuwe eigenaar uw huurcontract wel opzeggen als hij zelf in de woning wil wonen.

Aangetekende brief of deurwaardersexploot

Als de verhuurder de huur wil opzeggen, mag hij u bellen, e-mailen of een gewone brief sturen. Wil hij toestemming krijgen van de rechter? Dan moet de verhuurder u een aangetekende brief of deurwaardersexploot sturen.

Bent u het niet eens met de opzegging? Maak dan schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.

Toestemming huuropzegging

De verhuurder heeft uw toestemming nodig voor de opzegging. Dat geldt ook als de verhuurder het recht heeft de huurovereenkomst op te zeggen.

Gaat u niet akkoord met de opzegging? Dan moet uw verhuurder de kantonrechter vragen om uw huurcontract te ontbinden. De rechter kan bepalen dat uw verhuurder een verhuiskostenvergoeding aan u is verschuldigd.

Ik huur via de Leegstandswet

U heeft beperkte huurbescherming als u uw woning huurt via de Leegstandwet. Uw verhuurder heeft een vergunning aangevraagd om uw woning te mogen verhuren. In uw (schriftelijke) huurovereenkomst moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet
 • dat een vergunning is verleend
 • voor welke termijn de vergunning is verleend
 • welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld (indien van toepassing).

Staat dit niet duidelijk in uw huurovereenkomst? Dan heeft u misschien toch huurbescherming. Neem contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik huur een kamer

Als u een kamer huurt, heeft u huurbescherming. Soms kan uw verhuurder uw huurcontract wel makkelijk opzeggen. Zoals bij een tijdelijk huurcontract of hospitahuur.

Tijdelijk huurcontract

Is uw tijdelijke huurcontract op of na 1 juli 2016 ingegaan? Dan mag uw tijdelijke huurcontract maximaal 5 jaar duren. Uw huurcontract eindigt mogelijk automatisch na de afgesproken periode. Uw verhuurder moet de beëindiging schriftelijk aan u bevestigen. Dit moet minimaal 1 maand vooraf, maar niet eerder dan 3 maanden voordat uw contract afloopt.

Hospitahuur

Hospitahuur is een huurovereenkomst van een kamer of een etage, die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zelf ook woont. Voor huurders die van een hospita huren, geldt de eerste 9 maanden geen huurbescherming. Dit betekent dat de hospita zonder opgaaf van redenen de huur mag opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Na 9 maanden moet de hospita wel een reden geven van de opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan moet de rechter kijken of het belang van u of van de verhuurder groter is. Bij hospitaverhuur zal de verhuurder eerder gelijk krijgen dan bij gewone verhuur. 

Huurt u met meerdere personen een woning? Dan is er mogelijk geen sprake van huur van een kamer, maar huur van een woning. Neem contact op met een van onze juristen voor meer informatie.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn verhuurder zonder mijn toestemming mijn huurcontract beëindigen?

  Uw verhuurder zal u hoogstwaarschijnlijk vragen eerst zelf de huur op te zeggen. Zegt u uw huur niet op? Dan zal uw verhuurder een aantal stappen moeten nemen om uw huurcontract te beëindigen:

  1. Uw verhuurder zegt uw huurcontract via een aangetekende brief op. Bent u het niet eens met deze opzegging? Dan kunt u hiertegen protesteren via een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.

  2. U ontvangt een dagvaarding van een deurwaarder. In deze dagvaarding legt de deurwaarder uit waarom uw verhuurder het huurcontract wil beëindigen (opzeggingsgrond). Daarnaast wordt de datum genoemd, waarop u bij de kantonrechter moet komen.

  3. Tijdens de gerechtelijke procedure toetst de kantonrechter of uw verhuurder uw huurovereenkomst kan opzeggen.

  4. Vindt de kantonrechter dat uw verhuurder een goede reden heeft? Zoals een huurachterstand, overlast of het weigeren van een redelijk (nieuw) huurcontract? Dan ontvangt u van de deurwaarder het vonnis, waarin de kantonrechter uw huurcontract ‘ontbindt’. Daarnaast kan de kantonrechter toestemming geven om uw woning te ontruimen, als uw verhuurder hierom heeft gevraagd in de dagvaarding.

  5. De deurwaarder kan het vonnis ‘uitvoeren’. Dit betekent dat de deurwaarder u laat weten wanneer hij de woning ontruimt.
 • Hoe lang van tevoren moet de verhuurder de huur opzeggen?

  De opzegtermijn voor uw verhuurder is 3 tot 6 maanden. De exacte opzegtermijn is afhankelijk van de periode dat u in de woning heeft gewoond.

  Huurt u uw woning tijdelijk of op basis van de Leegstandswet? Dan geldt mogelijk een andere opzegtermijn. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen. Houd hierbij uw huurcontract bij de hand.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mijn verhuurder weigert mijn borg terug te betalen. Wat kan ik doen?

  Bij het verlaten van de woning heeft u recht op teruggave van uw waarborgsom. U kunt hiervoor een termijn hebben afgesproken in uw huurovereenkomst. Krijgt u niet binnen deze termijn uw waarborgsom terug? Vraag de waarborgsom dan terug via een aangetekende brief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.  

  Heeft u de woning niet goed achtergelaten? Dan heeft uw verhuurder schade. Deze kosten kan uw verhuurder verrekenen met uw borg.

Terug naar boven Shape