Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb een tijdelijk huurcontract

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven dat maximaal 2 jaar mag duren. Dit contract stopt op de einddatum die in uw huurcontract staat. Uw verhuurder moet u hier op de juiste manier aan herinneren. Daarna moet u de woning verlaten. Wil de verhuurder uw huurcontract eerder stoppen? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u herinneren aan de einddatum van uw tijdelijke contract. Dit mag per brief, mail of een app-bericht. U moet deze herinnering 1 tot 3 maanden vóór de einddatum krijgen. Anders verandert uw tijdelijke contract automatisch in een vast huurcontract.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Ik heb een vast huurcontract

Uw verhuurder mag uw huurcontract niet zomaar opzeggen. Bij een vast huurcontract heeft u namelijk huurbescherming. Dit betekent dat uw verhuurder uw huur alleen mag opzeggen om een reden die in de wet staat, bijvoorbeeld:

Overlast of huurachterstand

Uw verhuurder mag de huur opzeggen als u zorgt voor overlast, of als u een huurachterstand heeft. U hoeft niet akkoord te gaan met de opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan kan uw verhuurder uw huurcontract alleen stoppen via de rechter. Uw verhuurder moet dan bewijzen dat hij een geldige reden heeft om het huurcontract te stoppen.

Dringend eigen gebruik

De verhuurder mag u de huur opzeggen als hij de woning dringend nodig heeft. Gaat u daar niet mee akkoord? Dan kan de verhuurder naar de rechter stappen. Hij moet de dringende noodzaak dan wel kunnen bewijzen.

Krijgt uw verhuurder gelijk? Dan moet hij u helpen bij het zoeken naar een andere woning. Soms heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

Opzegtermijn verhuurder

De verhuurder moet op tijd opzeggen. Deze opzegtermijn is:

 • 3 maanden als u korter huurt dan 1 jaar
 • 4 maanden als u meer dan 1 jaar huurt
 • 5 maanden als u meer dan 2 jaar huurt
 • 6 maanden als u meer dan 3 jaar huurt

Woont u bijvoorbeeld meer dan 1 jaar in de woning? En wil uw verhuurder dat het huurcontract stopt op 1 januari? Dan moet hij vóór 1 september opzeggen. Dit moet via een aangetekende brief.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

De verhuurder mag uw vaste huurcontract niet opzeggen omdat hij de woning gaat verkopen. Bij verkoop wordt de nieuwe eigenaar uw nieuwe verhuurder. Uw huurcontract verandert niet.

Ik huur via de Leegstandwet

Als u huurt via de Leegstandwet wordt uw woning in de toekomst gesloopt, gerenoveerd of verkocht. U heeft daarom een tijdelijk contract, maar met andere regels dan voor normale tijdelijke contracten.

Uw huurcontract moet minstens 6 maanden duren. Staat het huis te koop, dan is dit minstens 3 maanden. Het huurcontract stopt automatisch op de einddatum. 

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Huurcontract Leegstandwet

In uw huurcontract moet duidelijk staan:

 • dat het gaat om tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet
 • dat er een Leegstandwetvergunning is van de gemeente
 • voor welke periode de vergunning is gegeven
 • welke maximale huurprijs in de vergunning staat

Staat dit niet duidelijk in uw huurcontract? Of is de Leegstandwetvergunning verlopen, maar woont u nog steeds in de woning en betaalt u de huur? Dan heeft u misschien huurbescherming. Uw verhuurder mag dan niet zomaar uw huur opzeggen. 

Zegt uw verhuurder de huur op? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Ik huur een kamer

U kunt 3 soorten huur afspreken voor uw kamer:

 • vaste kamerhuur
 • tijdelijke kamerhuur
 • hospitahuur

Vaste kamerhuur

Bij een vast huurcontract mag de verhuurder niet zomaar opzeggen. U heeft namelijk huurbescherming.

Tijdelijke kamerhuur

Uw verhuurder mag u 1 keer een tijdelijk huurcontract geven voor maximaal 5 jaar. Dit contract stopt op de afgesproken einddatum. Uw verhuurder moet u op tijd een herinnering sturen.

Wil uw verhuurder het contract eerder stoppen dan de afgesproken einddatum? Dan mag u dit weigeren.

Herinnering einddatum

Uw verhuurder moet u een schriftelijke herinnering aan de einddatum sturen. Per brief, e-mail of app-bericht. En dit moet binnen een bepaalde tijd: minimaal 1 en maximaal 3 maanden voordat het contract afloopt.

Stuurt uw verhuurder u niet op tijd een schriftelijke herinnering? Dan verandert uw tijdelijke huurcontract automatisch in een vast huurcontract. Vanaf dat moment heeft u huurbescherming.

Krijgt u 1 tot 3 maanden van tevoren een schriftelijke herinnering van uw verhuurder? Dan moet u de kamer op de afgesproken einddatum verlaten. U heeft recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Hospitahuur

Bij hospitahuur woont de verhuurder ook in de woning. De eerste 9 maanden van het huurcontract heeft u geen huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder zonder reden uw huurcontract mag opzeggen.

Na 9 maanden moet de verhuurder een reden geven voor opzegging. Gaat u niet akkoord? Dan moet uw verhuurder toestemming vragen aan de rechter.

Uw verhuurder moet u minimaal 3 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat hij de huur wil opzeggen. U heeft dan de tijd om een andere kamer te zoeken.

Als uw huurcontract stopt, heeft u recht op een eindafrekening van de servicekosten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn verhuurder zonder mijn toestemming mijn huurcontract stoppen?

  De verhuurder kan een vast contract alleen stoppen met uw toestemming. Voor het stoppen van een tijdelijk contract op de einddatum is uw toestemming niet nodig.

  De verhuurder vraagt u vaak eerst zelf de huur op te zeggen. Zegt u uw huur niet op? Dan kan hij de rechter om toestemming vragen:

  • U krijgt eerst een aangetekende brief van uw verhuurder waarin hij de huur opzegt. U kunt hiertegen protesteren met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huuropzegging.
  • Daarna krijgt u een dagvaarding van de deurwaarder. Dit is een uitnodiging voor de rechtszaak. U kunt dan 2 dingen doen: U meldt zich op deze datum bij de rechter. Of u reageert schriftelijk vóór deze datum op de dagvaarding. Een advocaat is in deze situatie niet verplicht, maar wel verstandig. Het Juridisch Loket kan u doorsturen naar een advocaat.
  • De rechter bepaalt of uw verhuurder een goede reden heeft om uw huurcontract te stoppen. De uitspraak zet hij in een vonnis, dat u ontvangt op papier.
  • De rechter kan ook toestemming geven voor ontruiming als uw verhuurder hierom vroeg. De deurwaarder mag dan uw woning leeghalen. De deurwaarder laat u vooraf weten wanneer dit gebeurt. U betaalt extra kosten voor de ontruiming.
 • Heb ik een vast of een tijdelijk huurcontract?

  Dit hangt af van of er wel of niet een einddatum of maximale huurperiode in uw contract staat. Staat er een einddatum in uw huurcontract? Of staat in uw contract dat u voor een maximale periode huurt? Bijvoorbeeld 1 jaar of voor de duur van uw studie? Dan heeft u waarschijnlijk een tijdelijk contract. Staat dit er niet in? Dan heeft u meestal een vast contract. 

  Een tijdelijk huurcontract is niet altijd goed te herkennen. Twijfelt u? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Een tijdelijk huurcontract kan veranderen in een vast huurcontract. Dit gebeurt automatisch als de verhuurder u te laat en/of niet schriftelijk aan de einddatum herinnert. Of als u een nieuw contract met uw verhuurder sluit. 

  Tijdelijk contract met woningbouwvereniging

  Een woningbouwvereniging mag u geen tijdelijk contract geven. Behalve als het gaat om een:

  • vrijesectorwoning
  • sociale huurwoning voor een bijzondere situatie. Bijvoorbeeld als u in een noodopvang zit. Of als u een vervangende woning nodig heeft door sloop of verbouwing.
 • Krijg ik een eindafrekening als mijn huurcontract stopt?

  Ja. Uw verhuurder moet u elk jaar een jaarafrekening geven. Behalve als u een all-in huurprijs heeft. De jaarafrekening is een overzicht van uw servicekosten en/of de kosten voor gas, water en licht.

  Als uw huurcontract stopt, krijgt u een 'eindafrekening'. Dit is het overzicht van uw servicekosten van 1 januari tot de datum van uw verhuizing. U moet de eindafrekening krijgen vóór 1 juli na het jaar waarin uw huurcontract stopt. Stopt uw contract in 2023? Dan heeft uw verhuurder tot 1 juli 2024.

  Krijgt u de eindafrekening niet of te laat? En denkt u dat u nog geld terug krijgt? Vraag dan om de eindafrekening met onze voorbeeldbrief verzoek om servicekostenoverzicht.

  Betaalt u gas, water en elektriciteit niet via uw verhuurder? Dan krijgt u de eindafrekening van uw energieleverancier en drinkwaterbedrijf. U ontvangt de eindafrekening binnen 6 weken na het doorgeven van uw verhuizing.

Terug naar boven Shape