Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn huur is all-in

Stuurt de verhuurder u een jaarafrekening voor servicekosten en vraagt hij u bij te betalen? Meld de verhuurder dan dat dit bij all-in huur niet is toegestaan.

De verhuurder mag u bij een all-in huurprijs geen jaarafrekening sturen voor servicekosten, gas, elektriciteit of water (nutsvoorzieningen). U betaalt hiervoor al een vast bedrag. Daarom hoeft u niet bij te betalen voor deze kosten. Maar u krijgt ook geen geld terug als deze kosten lager blijken te zijn.

Splitsen all-in huur

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat u niet weet wat uw rekenhuur is? Of vermoedt u dat u te veel betaalt aan huur, servicekosten of nutsvoorzieningen? Dan moet u weten wat u voor de losse onderdelen betaalt. Hiervoor moet u de all-inhuur splitsen.

Oneens met voorschot

Betaalt u elke maand een voorschot aan uw verhuurder voor servicekosten, gas, elektriciteit of water? En denkt u dat dit bedrag niet klopt?

Ga eerst na of het bedrag redelijk is. Vraag bijvoorbeeld uw verhuurder om uitleg over de servicekosten. Of bekijk de gemiddelde kosten van gas, elektriciteit en water (nutsvoorzieningen) volgens het Nibud.

Vindt u het bedrag niet redelijk? Vraag dan of uw verhuurder het voorschot wil aanpassen.

Huurcommissie of rechter

Komt u er samen niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om een uitspraak over uw voorschot. De Huurcommissie bekijkt dan of het voorschot past bij de verwachte jaarafrekening.

Huurt u een vrijesectorwoning, dan moet u naar de rechter voor een uitspraak over uw voorschot. De Huurcommissie geeft alleen advies over de servicekosten van uw vrijesectorwoning.

Mijn verhuurder stuurt de jaarafrekening niet of te laat

Uw verhuurder is verplicht om u elk jaar vóór 1 juli een jaarafrekening te geven. Dit is een overzicht van de servicekosten en/of de kosten voor gas, water en elektriciteit (‘nutsvoorzieningen’). U moet bijvoorbeeld vóór 1 juli 2023 het overzicht krijgen van 2022. Dit geldt ook als uw huurcontract stopt.

In de jaarafrekening moet staan:

 • hoe hoog de servicekosten en kosten voor gas, water en elektra waren afgelopen jaar
 • hoeveel u afgelopen jaar als voorschot betaalde
 • hoeveel geld u terugkrijgt of bij moet betalen

Jaarafrekening te laat

Krijgt u de jaarafrekening op of na 1 juli? Dan is de jaarafrekening nog steeds geldig. Servicekosten en kosten voor gas, water en elektra verjaren pas na 2,5 jaar bij een sociale huurwoning. Voor een vrijesectorwoning is dit 5 jaar. 

Geen jaarafrekening gekregen

Heeft u geen jaarafrekening gekregen en denkt u dat u nog geld terug krijgt? Vraag dan om de jaarafrekening met onze voorbeeldbrief verzoek om servicekostenoverzicht

Reageert uw verhuurder niet? Ga dan naar de Huurcommissie als u een sociale huurwoning heeft. Als u een vrije sectorwoning heeft, kunt u contact opnemen met een advocaat. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekering. Doe dit voordat de servicekosten zijn verjaard.

Mijn verhuurder betaalt het voorschot niet terug

Blijkt uit de jaarafrekening dat u te veel voorschot betaalde? Dan moet uw verhuurder dit bedrag aan u terugbetalen. Doet de verhuurder dit niet? Vraag dan het te veel betaalde voorschot terug met onze voorbeeldbrief verzoek om teruggave servicekosten.

Reageert de verhuurder niet, of wil hij niet betalen? Vraag dan om een uitspraak van de Huurcommissie. Vraag de rechter om een uitspraak als u een vrijesectorwoning huurt.

Oneens met jaarafrekening

Denkt u dat de jaarafrekening van de servicekosten of nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) niet klopt? Laat dit dan weten aan uw verhuurder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

In de jaarafrekening moet staan hoeveel u het afgelopen jaar heeft betaald voor gas, water en elektriciteit. En hoeveel u echt heeft verbruikt. Ontbreekt dit overzicht? Vraag uw verhuurder dan om de rekening van de energieleverancier of het drinkwaterbedrijf. De verhuurder is verplicht u deze rekening te laten zien als u hierom vraagt.

Huurcommissie of rechter

Reageert uw verhuurder niet binnen 3 weken op uw brief? Of komt u er samen niet uit? Vraag dan de Huurcommissie om een uitspraak als u een sociale huurwoning heeft. Doe dit binnen 30 maanden na afloop van het jaar. Bent u het niet eens met de jaarafrekening van 2020? Dan kunt u tot 1 juli 2023 naar de Huurcommissie.

Huurt u een vrijesectorwoning? Neem dan contact op met uw rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Dit moet binnen 5 jaar na het jaar waarover u de jaarafrekening kreeg. 

Oneens met uitspraak Huurcommissie

U kunt binnen 8 weken bezwaar maken tegen de uitspraak van de Huurcommissie. Dit doet u bij de rechter. De rechter kijkt alleen of de Huurcommissie zijn werk goed deed of niet.

Maakt u geen bezwaar, dan staat de uitspraak na 8 weken vast. Dat betekent dat u en de verhuurder zich moeten houden aan de uitspraak van de Huurcommissie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen servicekosten en de kosten van gas, water en licht?

  Servicekosten betaalt u voor extra diensten die de verhuurder voor u regelt. Deze kosten komen bovenop de kale huur. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten van:

  • het schoonmaken van het gebouw
  • tuinonderhoud
  • vloerbedekking, gordijnen en meubels
  • de huismeester
  • de glasverzekering

  Gas, water en elektriciteit (nutsvoorzieningen) vallen alleen onder de servicekosten als uw woning geen eigen meter heeft.

  Jaarafrekening

  Heeft u wel een eigen meter? En betaalt u gas, water of elektriciteit via de verhuurder? Dan moeten deze kosten apart op de jaarafrekening staan. U betaalt eerst een voorschot voor deze kosten aan de verhuurder. Na een jaar krijgt u de jaarafrekening van de verhuurder.

 • Hoe worden de kosten voor gas, water en licht berekend als ik geen eigen meter heb?

  Als u geen eigen meter heeft, betaalt u gas, water en elektriciteit (‘nutsvoorzieningen’) via uw verhuurder. Ze vallen dan onder de servicekosten.

  Uw verhuurder moet de kosten eerlijk verdelen tussen u en de huurders met wie u de meter deelt. Soms is hier een ‘verdeelsleutel’ voor. Dan staat in uw huurcontract welk deel van de kosten u moet betalen. Als er geen verdeelsleutel in uw contract staat, maakt de verhuurder zelf een verdeling.

  Niet eens met kosten 

  Bent u het niet eens met de kosten die u moet betalen voor gas, water en licht? Ga dan in gesprek met uw verhuurder. Leg uit waarom u de kosten niet redelijk vindt. En doe een voorstel voor een andere verdeelsleutel.

  Huurcommissie 

  Komt u er met de verhuurder niet uit? Dan kunt u naar de Huurcommissie voor een verdeling. Of uw verhuurder zich hier aan moet houden, hangt af van of u een sociale huurwoning of vrijesectorwoning heeft.

  Sociale huurwoning 

  Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om een verdeling van de kosten voor gas, water en elektriciteit. De Huurcommissie maakt vaak de volgende verdeling:

  • Gas
   35% van de kosten voor gas wordt gelijk verdeeld over alle woningen of kamers die een meter delen. De rest, dus 65%, hangt af van de grootte van de woning. Hoe groter uw woning of kamer, hoe meer u moet betalen.
  • Elektriciteit en water
   De kosten voor energie en water worden gelijk verdeeld over alle woningen of kamers die een meter delen.

  Uw verhuurder moet zich aan de uitspraak van de Huurcommissie houden.

  Niet eens met uitspraak Huurcommissie

  Denkt u dat de verdeling van de Huurcommissie niet klopt? Dan kunt u naar de rechter. Die kijkt of de Huurcommissie zich aan de regels heeft gehouden. Doe dit binnen 8 weken, anders staat de uitspraak van de Huurcommissie vast.

  Woning in vrije sector 

  Als u een vrijesectorwoning huurt, kunt u de Huurcommissie vragen om een advies over de verdeling. Dit kan alleen als uw verhuurder daarmee akkoord gaat. Uw verhuurder hoeft zich niet te houden aan het advies van de Huurcommissie.

  Wil uw verhuurder niet dat u naar de Huurcommissie gaat? Of volgt hij het advies van de Huurcommissie niet op? Dan kunt u naar de rechter.

 • Wat mag de verhuurder niet als servicekosten berekenen?

  U hoeft in elk geval geen servicekosten te betalen voor:

  • groot onderhoud dat voor rekening komt van de verhuurder
  • onroerende zaakbelasting (OZB)
  • de aanleg van een gemeenschappelijke tuin
  • kleine reparaties
  • premies voor een opstalverzekering, brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering van de woning
 • Kunnen servicekosten verjaren?

  Ja.  Servicekosten verjaren:

  • 30 maanden nadat het voorschotjaar voorbij is als u een sociale huurwoning heeft. De jaarafrekening van 2020 verjaart dus op 1 juli 2023.
  • 5 jaar nadat het voorschotjaar voorbij is als u een vrijesectorwoning heeft

  Het voorschotjaar is het jaar waarover uw verhuurder u een jaarafrekening moet geven.

  Als servicekosten zijn verjaard, hoeft u ze niet meer te betalen.

  Geen jaarafrekening gekregen

  Heeft u geen jaarafrekening gekregen en verwacht u dat u moet bijbetalen? Dan hoeft u niets te doen.

  Heeft u geen jaarafrekening gekregen en verwacht u dat u wel geld terugkrijgt? Ga dan binnen 30 maanden naar de Huurcommissie als u een sociale huurwoning heeft. Voor de jaarafrekening over 2020 betekent dit vóór 1 juli 2023.

  Huurt u een woning in de vrije sector? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Doe dit in ieder geval binnen 5 jaar na het voorschotjaar.

 • Mag de verhuurder mijn servicekosten en/of voorschot verhogen?

  Ja, dat mag. U moet 1 keer per jaar een jaarafrekening krijgen van uw verhuurder. Daarna mag hij uw servicekosten en/of voorschot verhogen. Krijgt u geen jaarafrekening? Dan mag uw verhuurder de servicekosten en/of het voorschot niet verhogen.

  Wil de verhuurder uw servicekosten en/of voorschot op een ander moment verhogen? Bijvoorbeeld omdat energie duurder wordt? Dan mag u daarmee akkoord gaan, maar het hoeft niet. Gaat u niet akkoord? Dan moet u bij de volgende jaarafrekening misschien bijbetalen.

  Extra service

  Uw verhuurder kan om een verhoging van de servicekosten vragen als hij extra service biedt. Zoals een glasverzekering of een schoonmaker voor de gemeenschappelijke ruimtes. U hoeft daar niet mee akkoord te gaan.

  Woont u in een gebouw met meer huurders? Dan mag de verhuurder de servicekosten alleen verhogen als minstens 70% van de huurders akkoord gaat met de extra service.

Terug naar boven Shape