Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: In verband met de feestdagen zijn wij op 25, 26 december en 1 januari gesloten. Excuses voor het ongemak.

Ik weet niet of ik te veel betaal want mijn huur is all-in

Bij een all-inprijs betaalt u één bedrag voor de kale huur en extra kosten. Het is dan niet duidelijk wat u precies aan servicekosten en nutsvoorzieningen betaalt. Pas als u de all-inhuur laat splitsen, kunt u voorspellen of u te veel of te weinig betaalt. Door een splitsing ziet u namelijk wat u betaalt en waar het geld voor is bedoeld.

Wilt u de all-in huur splitsen? Gebruik dan onze voorbeeldbrief. Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kunt u soms het voorstel door de Huurcommissie laten beoordelen.

Wilt u meer weten over all-in huur? Neem dan contact met ons op.

Ik ben het niet eens met het voorschot

Het is lastig om in te schatten hoe hoog een voorschot voor nutsvoorzieningen moet zijn. Op de website van het NIBUD vindt u de gemiddelde kosten van energie en water. Is uw voorschot veel hoger of lager dan dit gemiddelde? Dan kunt u de verhuurder vragen om uw voorschot aan te passen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u soms vragen om uitspraak van de Huurcommissie over uw voorschot. De Huurcommissie bekijkt dan of het voorschot past bij de verwachte jaarafrekening.

U kunt alleen om een uitspraak van de Huurcommissie vragen als u een individuele meter in de woning heeft. Dat is een meter die alleen de nutsvoorzieningen meet in uw woning. Heeft u dat niet? Neem dan contact met ons op.

Mijn verhuurder stuurt mij geen overzicht

Uw verhuurder is verplicht om u elk jaar een overzicht te geven van de servicekosten en de nutsvoorzieningen. Dit krijgt u op zijn laatst op 30 juni. Over 2017 bijvoorbeeld, moet u het overzicht krijgen vóór 30 juni 2018.

In dit overzicht staat hoe het voorschot is verrekend met de echte kosten. U moet dus kunnen zien of u te veel of te weinig aan voorschot heeft betaald. Ook moet u kunnen zien of u nog geld terugkrijgt of juist iets moet bijbetalen.

Geeft de verhuurder u geen overzicht? Stuur dan de voorbeeldbrief verzoek om servicekostenoverzicht. Reageert de verhuurder niet? Neem dan contact met ons op.

Mijn verhuurder betaalt het voorschot niet terug

Uw verhuurder moet ieder jaar voor 30 juni een overzicht geven. Blijkt hieruit dat u teveel aan voorschot heeft betaald? Dan zal de verhuurder u moeten terugbetalen. Doet de verhuurder dit niet automatisch? Vraag dan het te veel betaalde voorschot terug. Dat kan met onze voorbeeldbrief verzoek om teruggave servicekosten. Neem contact met ons op als de verhuurder niet reageert.

Ik ben het niet eens met de afrekening van mijn verhuurder

In het overzicht van de servicekosten en nutsvoorzieningen moet u kunnen zien of u teveel of te weinig heeft betaald. Daarna krijgt u geld terug of u moet bijbetalen. Dit heet een afrekening.

Bent u het niet eens met de afrekening? Omdat u bijvoorbeeld vindt dat de afrekening niet past bij wat u echt heeft verbruikt? Dan kunt u binnen 2 jaar vragen om een uitspraak van de Huurcommissie over de jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen.

 

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie

Heeft u de Huurcommissie gevraagd om een uitspraak over uw servicekosten en nutsvoorzieningen? Dan heeft de Huurcommissie onderzocht of de kosten op uw jaarafrekening passen bij de werkelijk te maken of de werkelijk gemaakte kosten.

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Dat betekent dat u en de verhuurder zich moeten houden aan de uitspraak. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u binnen 8 weken bezwaar maken bij de kantonrechter. Daarna staat de uitspraak van de Huurcommissie vast.

Ik huur een woning in de vrije sector

Een huurwoning in de vrije sector heet ook wel een geliberaliseerde huurwoning. Voor deze woningen gelden andere regels. U kunt daarom niet bij de Huurcommissie terecht. U kunt alleen naar de kantonrechter om een uitspraak te vragen. Kijk hiervoor op de website van de Rechtspraak.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is het verschil tussen servicekosten en de kosten van nutsvoorzieningen?

  Servicekosten betaalt u voor extra leveringen en diensten van de verhuurder. Deze kosten komen boven op de kale huurprijs. Servicekosten zijn bijvoorbeeld:

  • kosten voor schoonmaak
  • kosten voor tuinonderhoud
  • kosten voor stoffering en meubilering
  • kosten huismeester
  • premie inboedelverzekering /glasverzekering

  Nutsvoorzieningen zijn gas, elektriciteit en water. Deze kosten staan apart op de jaarafrekening als u daarvoor een eigen meter heeft. U betaalt eerst een voorschot voor deze kosten. Na een jaar krijgt u de afrekening. Heeft u geen eigen meter? Dan kunnen deze kosten wel als servicekosten op de rekening staan.

 • Wat zijn geen servicekosten?

  Servicekosten zijn kosten voor extra leveringen en diensten. Uw verhuurder mag dus geen zaken in rekening brengen die niets te maken hebben met het gebruik van uw woning. U mag in elk geval geen servicekosten betalen voor:

  • groot onderhoud dat voor rekening komt van de verhuurder
  • onroerende zaakbelasting (OZB)
  • beheer- en administratiekosten
  • aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen
  • kleine herstelwerkzaamheden
  • premies die direct verband houden met onroerende zaken, bijvoorbeeld voor een opstalverzekering, brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape