Moet ik onderhoudskosten van mijn huurwoning of kamer zelf betalen?

Heeft u last van een defecte cv-ketel, lekkende kraan of schimmel in uw huurwoning? Lees dan hieronder wie welke onderhoudskosten moet betalen.

Het is de taak van de verhuurder dat de huurwoning in goede staat verkeert en gebreken worden verholpen. Het grote onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Het dagelijks onderhoud van de huurwoning of kamer moet u als huurder zelf regelen en betalen. Bekijk het overzicht van de Rijksoverheid wie welke onderhoudswerkzaamheden moet doen.

Voorbeelden van onderhoud die de huurder moet doen:

 • Het vervangen van onderdelen van kranen.
 • Het maken van een defecte deurbel.
 • Het witten van binnenmuren en plafonds.


Voorbeelden van onderhoud die de verhuurder moet doen:

 • Buitenschilderwerk.
 • Tochtende ramen die niet met strips gedicht kunnen worden.
 • Het vervangen van een defecte cv-ketel.

Huurt u op basis van de Leegstandwet? Dan zijn er misschien andere regels. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als ik een gebrek heb aan mijn huurwoning of kamer?

  Als huurder moet u een klein gebrek zelf herstellen. Grotere gebreken (die voor rekening van de verhuurder komen) bent u verplicht aan de verhuurder te melden.

  • Woont u in een sociale huurwoning? Dan meldt u het gebrek met de voorbeeldbrief melding gebreken aan woning van de Huurcommissie. U geeft de verhuurder dan 6 weken de tijd om de reparatie te doen. 
  • Woont u in een huurwoning in de vrije sector? Stuur dan een aangetekende brief. Geef de verhuurder een redelijke termijn om de reparatie te doen. Denk hierbij aan 2 weken.

  Zorg dat u op tijd het gebrek meldt en dit kunt aantonen. Anders bent u als huurder aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. De verhuurder moet het gebrek alsnog repareren.

 • Wat kan ik doen als de verhuurder het gebrek niet repareert?

 • Is de verhuurder aansprakelijk als ik schade heb door een gebrek?

  De verhuurder is aansprakelijk voor uw schade aan bijvoorbeeld uw inboedel als:

  • De schade is veroorzaakt door het gebrek;
  • u het gebrek meteen na ontdekking aan de verhuurder heeft gemeld;
  • én de oorzaak van het gebrek aan de verhuurder is toe te rekenen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij achterstallig onderhoud.

   

  Heeft u het gebrek op tijd gemeld en gaat uw verhuurder niet over tot herstel? Dan is hij sowieso aansprakelijk voor de schade die na uw melding ontstaat.

  Bent u van mening dat uw verhuurder aansprakelijk is voor uw schade? Stuur deze dan een aangetekende brief. Hierin stelt u uw verhuurder aansprakelijk voor uw schade en vordert u schadevergoeding.

  Had de verhuurder het gebrek niet kunnen voorkomen? In dat geval is hij niet aansprakelijk voor uw schade. Bekijk of uw inboedelverzekering de schade vergoedt. Uw verhuurder moet het gebrek wel verhelpen.

  Voorbeeld:
  Door een hevige storm ontstaat een lekkage aan het dak van uw huurwoning. Hierdoor is uw inboedel beschadigd. U meldt dit meteen bij uw verhuurder en inboedelverzekering. Uw verhuurder laat het dak herstellen. U zit echter wel nog met de schade aan uw inboedel. De verhuurder had deze lekkage niet kunnen voorkomen, waardoor hij niet aansprakelijk is voor uw schade. Misschien vergoedt uw inboedelverzekering wel deze schade.

  Was het gebrek vóór aanvang van de huur aanwezig? Dan gelden er andere regels. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.