Wat zijn mijn rechten als huurder bij onderhoudskosten?

Heeft u last van een defecte cv-ketel, lekkende kraan of schimmel in uw huurwoning? Lees dan hieronder wie, welke onderhoudskosten van uw huurwoning of kamer moet betalen.

Verhuurder

Het is de taak van de verhuurder ervoor te zorgen dat de woning of kamer in goede staat verkeert. Grote reparaties moet de verhuurder betalen, zoals een kapot raam of een defecte cv-ketel. Ook komt het groot onderhoud van uw woning of kamer voor rekening van de verhuurder.

Regelmatig onderhoud voorkomt grote gebreken. Denk aan het uitvoeren van buitenschilderwerk om houtrot te voorkomen.

U moet een gebrek zo snel mogelijk melden bij uw verhuurder. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief van de Huurcommissie. Geef de verhuurder 6 weken de tijd om het gebrek te herstellen.

Zorg dat u op tijd het gebrek meldt en dit kan aantonen. Anders bent u als huurder aansprakelijk voor de gevolgschade die onnodig is ontstaan. U moet de rekening hiervoor betalen. De verhuurder moet het gebrek wel alsnog repareren.

Huurder

U zorgt als huurder voor het dagelijks onderhoud van uw woning of kamer. Kleine reparaties waar geen grote kosten aan verbonden zijn, moet u zelf betalen. Denk aan het vervangen van de wc-bril of een kraanleertje. In het ‘Besluit kleine herstellingen’  zijn de verantwoordelijkheden van de huurder terug te lezen.

Meer informatie over dit onderwerp