Wie krijgt de huurwoning als we hebben samengewoond en uit elkaar gaan?

Dat hangt af van wat er in het huurcontract is vastgelegd.
Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Het huurcontract staat op één naam.
  Stond het huurcontract alleen op uw naam en is uw partner bij u ingetrokken zonder dat er verder iets is geregeld? Dan kunt u gewoon blijven zitten, als u weer uit elkaar wilt. Er verandert niets aan de huursituatie. Uw partner heeft geen recht op de woning.
 • Eén partner is als medehuurder geaccepteerd.
  U was eerst alleenhuurder. Het huurcontract staat nog op uw naam, maar de verhuurder heeft later uw partner geaccepteerd als huurder. Uw partner is daardoor 'medehuurder' geworden. Verlaat hij of zij de woning, dan verandert er niets aan het huurcontract. U kunt gewoon blijven zitten. Verlaat u de woning, dan wordt uw partner automatisch hoofdhuurder. De verhuurder moet hem/haar dan accepteren als nieuwe hoofdhuurder.
 • Het huurcontract staat op twee namen (contractuele medehuur). 
  Uw partner is bij u ingetrokken en later in het huurcontract opgenomen. Omdat de woning nu op naam van u allebei staat heet dit 'contractuele medehuur' of samenhuur. Bent u het erover eens wie van u beiden in de huurwoning mag blijven? Vraag dan gezamenlijk aan de verhuurder of deze hem of haar als alleenhuurder wil accepteren. Gaat de verhuurder akkoord, dan zegt u samen het oude huurcontract op. Degene die in de woning blijft krijgt dan een nieuw huurcontract op zijn of haar naam. De verhuurder is niet verplicht u of uw partner als alleenhuurder te accepteren.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe regel ik de overgang naar één huurder?

  Is één partner als huurder geaccepteerd en bent u het erover eens wie van u tweeën in de huurwoning mag blijven? Meld dit dan liefst gezamenlijk aan de verhuurder, tegelijk met opzegging van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de vertrekkende partner per aangetekende brief. 

  Bent u de oorspronkelijke huurder, dan hoeft er verder niets aangepast te worden. 

  Bent u de later ingetrokken partner, dan kunt u hoofdhuurder worden na toestemming van de verhuurder. Gaat de verhuurder niet akkoord met uw verzoek dan kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

 • Hoe moet het als we beiden de woning willen?

  Is één partner als huurder geaccepteerd en kunt u het er niet over eens worden wie in de huurwoning mag blijven? Dan kunt u de kantonrechter laten beslissen. Daarvoor heeft u geen advocaat nodig. De rechter weegt alleen de belangen van u en uw partner tegen elkaar af en bepaalt vervolgens wie van u beiden het huurrecht krijgt.

 • Wat kan ik doen als de verhuurder me weigert als alleenhuurder?

  Ook als u het er samen over eens bent dat u in de huurwoning mag blijven, kan de verhuurder u weigeren als alleenhuurder. Of hij wil alleen aan u verhuren op andere (slechtere) voorwaarden. U kunt de zaak dan voorleggen aan de kantonrechter. De rechter weegt uw belangen af tegen die van de verhuurder. De uitkomst kan zijn dat u het huurrecht krijgt toegewezen, of dat het huurcontract wordt beëindigd. Dan krijgt geen van u beiden de woning.