Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Wie krijgt de huurwoning als we niet meer samenwonen?

Wie als 'huurder' in het huurcontract staat, mag in de woning blijven. Bent u getrouwd, geregistreerd partner of allebei huurder? Dan moet u samen afspreken wie de huurwoning krijgt.

Kies uw situatie:

Ik ben getrouwd of heb een geregistreerd partnerschap
Het huurcontract staat op 1 naam
Het huurcontract staat op 1 naam en de ander is als medehuurder geaccepteerd
Het huurcontract staat op 2 namen (contractuele medehuur)

Ik ben getrouwd of heb een geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, dan heeft u allebei recht op de huurwoning als u gaat scheiden. U moet samen afspreken wie de woning krijgt.

Contract op 1 of 2 namen

Staat het huurcontract op 1 naam? Dan is de ander door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch wettelijk medehuurder.

Staat het huurcontract op 2 namen? Dan heeft u ‘contractuele medehuur’. Dit betekent dat uw verhuurder toestemming moet geven als 1 van u in de woning wil blijven.

Let op

U heeft alleen recht op de woning als u er tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap echt woonde. Tijdelijk ergens anders wonen tijdens de scheiding maakt niet uit. U houdt beiden recht op de woning.


Bent u geholpen met deze informatie?

Het huurcontract staat op 1 naam

De persoon die als huurder in het huurcontract staat, mag in de huurwoning blijven wonen. De andere partner heeft meestal geen recht op de woning.

Spreek af wanneer de ander vertrekt. Heeft u een samenlevingscontract? Dan staan hierin misschien afspraken over het verlaten van de woning.

Let op

Staat het contract niet op uw naam? Dan kunt u proberen om alsnog medehuurder te worden. Dan heeft u allebei recht op de woning. Neem zo snel mogelijk contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Het huurcontract staat op 1 naam en de ander is als medehuurder geaccepteerd

Huurde een van u de woning en vroeg u later samen medehuurderschap aan voor de ander? En ging de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan heeft u allebei recht op de huurwoning. Het maakt niet of u de huurder bent in het huurcontract, of de medehuurder.

Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Geef dit in een aangetekende brief door aan uw verhuurder. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voortzetten huurovereenkomst. Stuur tegelijk een brief mee waarin de vertrekkende partner 'zijn' huurcontract opzegt. Uw verhuurder mag dit niet weigeren.

Wilt u allebei in de huurwoning blijven wonen en komt u er samen niet uit? Misschien lukt het wel met hulp van een mediator. Lukt mediation niet? Vraag dan de rechter om te beslissen. De rechter weegt de belangen tegen elkaar af en bepaalt wie in de woning mag blijven. De hulp van een advocaat is niet verplicht, maar kan wel verstandig zijn.

Bent u geholpen met deze informatie?

Het huurcontract staat op 2 namen (contractuele medehuur)

Als u allebei als huurder in het contract staat, heeft u allebei recht op de huurwoning. Dit heet 'contractuele medehuur' of 'samenhuur'.

Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Vraag dan of de verhuurder deze persoon als alleenhuurder accepteert. Gaat de verhuurder akkoord? Dan is het belangrijk om de afspraken op papier te zetten. De huurder die blijft, gaat door met de huurovereenkomst. 

Naar de rechter

Gaat de verhuurder niet akkoord, of weigert de andere huurder te vertrekken? Dan kunt u naar de rechter. Hij weegt uw belangen af tegen die van uw ex-partner en die van de verhuurder. De beslissing van de rechter kan zijn:

  • dat een van u de woning krijgt
  • dat geen van u beiden de woning krijgt
Bent u geholpen met deze informatie?

Bekijk onze video op youtube.com

Ik sta op het huurcontract samen met mijn ex. Mag hij mij er uitzetten?

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Kan ik medehuurder worden als ik ga samenwonen in een huurwoning?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven