Huurwoning na samenwonen: wie houdt het huis? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Het huurcontract staat op één naam

Staat het huurcontract alleen op uw naam? En is uw partner bij u ingetrokken zonder verder iets te regelen? Dan kunt u in de woning blijven. Er verandert niets aan de huursituatie. Uw partner heeft geen recht op de woning.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u automatisch wettelijk medehuurder. U heeft beiden recht op de woning. Het maakt niet uit dat het huurcontract op één naam staat.

Eén partner is als medehuurder geaccepteerd

Was u eerst alleenhuurder en heeft de verhuurder uw partner later geaccepteerd als huurder? Dan is uw partner 'medehuurder'. Als hij of zij de woning verlaat, verandert er niets aan het huurcontract. U kunt in de woning blijven wonen. Verlaat u de woning? Dan moet de verhuurder uw partner automatisch als hoofdhuurder accepteren. Uw partner moet dan wel nog aan de verhuurder melden dat het contract wordt voortgezet.

Het huurcontract staat op twee namen (contractuele medehuur)

U en uw partner staan beiden als huurder in het huurcontract. Bijvoorbeeld omdat u samen de woning huurt. Of als uw partner bij u is ingetrokken en later in het huurcontract (met naam) is opgenomen. Dit heet 'contractuele medehuur' of 'samenhuur'.

Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Vraag dan gezamenlijk aan de verhuurder of deze hem of haar als alleenhuurder accepteert. Gaat de verhuurder akkoord? Dan zegt u samen het oude huurcontract op. Degene die blijft, krijgt dan een nieuw huurcontract. De verhuurder is niet verplicht u of uw partner als alleenhuurder te accepteren.

Gaat de verhuurder niet akkoord of weigert de andere huurder te vertrekken? Dan kunt u uw situatie aan de rechter voorleggen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe regel ik de overgang naar één huurder?

  Is één partner als huurder geaccepteerd en bent u het erover eens wie van u tweeën in de huurwoning blijft? Meld dit dan gezamenlijk aan de verhuurder. Stuur tegelijk ook de opzegging van de huurovereenkomst door de vertrekkende partner per aangetekende brief. 

  Bent u de oorspronkelijke huurder? Dan hoeft er verder niets aangepast te worden. 

  Bent u de later ingetrokken partner? Dan wordt u hoofdhuurder na toestemming van de verhuurder. Gaat de verhuurder niet akkoord met uw verzoek? Dan kunt u naar de kantonrechter.

 • Hoe moet het als we beiden de woning willen?

  Is één partner als medehuurder geaccepteerd en komt u er niet uit wie in de huurwoning blijft? Laat dan de kantonrechter beslissen. Daarvoor heeft u geen advocaat nodig. De rechter weegt de belangen tegen elkaar af en bepaalt wie het huurrecht krijgt.

  Is er sprake van contractuele medehuur? Dan is ook de verhuurder partij. De rechter weegt uw belangen af tegen die van uw partner en van de verhuurder. De uitkomst kan ook zijn dat geen van u beiden de woning krijgt.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als de verhuurder mij weigert als alleenhuurder?

  Bent u het samen eens wie in de huurwoning blijft? Dan kan de verhuurder u nog als alleenhuurder weigeren. De verhuurder kan ook besluiten alleen aan u te verhuren op andere (slechtere) voorwaarden. U kunt de zaak dan voorleggen aan de kantonrechter.

  De rechter weegt uw belangen af tegen die van de verhuurder. De uitkomst kan zijn dat u het huurrecht krijgt toegewezen, of dat het huurcontract wordt beëindigd. Dan krijgt geen van u beiden de woning.

Terug naar boven Shape