Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden medehuurder worden

Wilt u medehuurder worden van de huurwoning van uw partner? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de huurder, hoeft u hier niets voor te doen. Gaat u samenwonen in uw partners huurwoning zonder dat u officieel een relatie heeft? En wilt u wel officieel medehuurder worden? Dan moet uw partner hiervoor een verzoek om medehuurderschap indienen bij de verhuurder van de woning. Als de verhuurder schriftelijk akkoord gaat, bent u medehuurder.

De verhuurder heeft hier 3 maanden de tijd voor. Gaat hij niet akkoord, dan kunt u de rechter vragen om medehuurderschap. De rechter bekijkt of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • Er is een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’. Dit betekent dat u al minstens 2 jaar samenleeft in die woning. U kunt dit gemakkelijk bewijzen als u al die tijd op dit adres ingeschreven stond bij de gemeente. En u heeft de bedoeling om lang samen te wonen. Ook deelt u met uw partner de kosten voor de gezamenlijke huishouding.
 • U kunt de huur ook in uw eentje betalen.
 • Het is op dit moment niet uw bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden. Als uw verhuurder denkt dat dit wel uw doel is, moet hij dit bewijzen.
 • U kunt een huisvestingsvergunning voor de woning krijgen als dit nodig is.

Samenwoonverbod

In het huurcontract kan een samenwoonverbod staan. Uw partner moet als huurder dan toestemming vragen aan de verhuurder om met u te mogen samenwonen. Woont u al 2 jaar samen (zonder toestemming) en vraagt uw partner daarna of u medehuurder mag worden? Dan mag de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen omdat uw partner met u samenwoont. 

Gaat de verhuurder toch naar de rechter om het huurcontract te laten ontbinden? Dan kan uw partner hiertegen protesteren. Hij kan de rechter dan vertellen dat een samenwoonverbod niet redelijk is. De rechter bepaalt dan of het huurcontract eindigt. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder (uw partner). U heeft ook recht op recht op huurbescherming als de verhuurder of eigenaar de huur wil opzeggen. 

  Daarnaast kan de verhuurder aan u vragen de hele huurprijs te betalen als uw partner die nog niet betaald heeft. En u moet kleine reparaties en onderhoud doen.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Stopt de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder? Bijvoorbeeld doordat de hoofdhuurder overlijdt of na scheiding? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt. Stuur hiervoor onze voorbeeldbrief overname huurcontract.

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik geen medehuurder ben?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn overlijden nog 6 maanden in de woning blijven. Wilt u er langer blijven? Stuur dan onze voorbeeldbrief. De verhuurder is niet verplicht akkoord te gaan. 

  Gaat de verhuurder niet akkoord? Vraag dan binnen 6 maanden aan de rechter om het contract toch op uw naam te zetten. De kans is groot dat de rechter het verzoek goedkeurt, als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • U voerde een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
  • U kunt de huur ook in uw eentje betalen.
  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen, als die in uw gemeente nodig is.
 • Kan ik als mantelzorger na het overlijden van de huurder in de woning blijven?

  U bent mantelzorger als u onbetaald zorgt voor iemand die ziek is. Bijvoorbeeld een ouder, vriend of kennis. Woont u bij deze persoon? Dan heeft u niet altijd recht om in de woning te blijven als deze overlijdt.

  Woonde u samen, maar bent u geen medehuurder? Dan moet u na 6 maanden de woning verlaten. U kunt de verhuurder toestemming vragen om in de huurwoning te blijven. Weigert hij dat, dan kunt u binnen 6 maanden toestemming aan de rechter vragen. De rechter kijkt of er een duurzame gezamenlijke huishouding was. Ook moet u de huur kunnen betalen.

  Wilt u de rechter vragen of u in de woning kunt blijven? Neem dan contact op met een van onze juristen. Deze kan u doorverwijzen naar een advocaat.

   

 • Kan ik medehuurder worden met mijn ouder of ander familielid?

  Nee, meestal kan dit niet. Met een familielid heeft u geen duurzame gemeenschappelijke huishouding.  Ook niet met een vader of moeder. De wet gaat ervan uit dat kinderen het ouderlijk huis op een gegeven moment verlaten.

  In de volgende situaties kunt u soms wel medehuurder worden:

  • U bent 35 jaar of ouder en u woonde altijd thuis bij uw ouders.
  • U woont al lange tijd bij uw ouders of familieleden om ze te verzorgen. En dit is noodzakelijk.
  • Een van u heeft een handicap en heeft zorg nodig.

  De verhuurder kijkt voor iedere situatie of iemand medehuurder mag worden of niet.

  Brief

  Denkt u dat u medehuurder kunt worden? Vraag de verhuurder dan in een brief om toestemming. Geef in de brief uitleg over de reden van uw verzoek.

  Rechter

  Krijgt u van de verhuurder een afwijzing? Dan kunt u naar de rechter gaan. De rechter beslist of u toch medehuurder wordt. Wilt u een rechtszaak beginnen? Neem contact op met een van onze juristen. Deze kan u doorverwijzen naar een advocaat

Terug naar boven Shape