Samenwonen: kan ik medehuurder worden? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden medehuurder worden

Wilt u medehuurder worden van de huurwoning van uw partner? Dan moet uw partner hiervoor een verzoek om medehuurderschap indienen bij de verhuurder van de woning. Gaat de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan bent u medehuurder.

Medehuurderschap is wettelijk af te dwingen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woning is al minimaal 2 jaar uw hoofdverblijf en u heeft daar al die tijd een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' met de hoofdhuurder (uw partner) gehad. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
 • U kunt zelfstandig de huur betalen.
 • Het is op dit moment niet uw bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden. Als uw verhuurder denkt dat dit wel uw doel is, moet hij dit bewijzen.
 • Indien nodig voldoet u aan de eisen om een huisvestingsvergunning voor de woning te krijgen.

Verhuurder gaat niet akkoord

Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met uw verzoek om medehuurder te worden? Dan kunt u de kantonrechter vragen om u het medehuurderschap toe te kennen. De rechter bekijkt dan of u aan de voorwaarden voor medehuur voldoet.

Samenwoonverbod

In het huurcontract kan een samenwoonverbod staan. Uw partner moet dan toestemming vragen aan de verhuurder om met u te mogen samenwonen. Als het verbod niet redelijk is, kan uw partner het aanvechten.

Staat in de huurovereenkomst een samenwoonverbod? En heeft uw partner na 2 jaar samenwonen (zonder toestemming) gevraagd of u medehuurder mag worden? Dan mag de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen omdat uw partner met u samenwoont.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder (uw partner). Net als de hoofdhuurder heeft u recht op huurbescherming. U wordt wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar.

  Daarnaast wordt u ook verantwoordelijk voor het betalen van de gehele huurprijs en het doen van onderhoud en kleine reparaties.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Stopt de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder? Bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder komt te overlijden? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voortzetten huurovereenkomst.

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik geen medehuurder ben?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn of haar overlijden nog 6 maanden in de woning blijven wonen. In deze tijd kunt u eerst de verhuurder vragen of u de nieuwe hoofdhuurder mag worden. Hij is niet verplicht akkoord te gaan.

  Gaat de verhuurder niet akkoord? Vraag dan binnen 6 maanden aan de kantonrechter of het contract toch op uw naam kan worden gezet. Zo kunt u misschien in de woning blijven. De kans is groot dat de kantonrechter het verzoek toewijst, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U voerde een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
  • U kunt zelfstandig de huur betalen.
  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen, als die in uw gemeente nodig is.
Terug naar boven Shape