Samenwonen: kan ik medehuurder worden? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden medehuurder worden

Wilt u medehuurder worden van de huurwoning van uw partner? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij de verhuurder van de woning. Medehuurderschap is wettelijk af te dwingen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woning is al minimaal 2 jaar uw hoofdverblijf en u heeft daar al die tijd een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' met de hoofdhuurder (uw partner) gehad.
 • U moet zelfstandig de huur kunnen betalen.
 • Het is op dit moment niet uw bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden. Als uw verhuurder denkt dat dit wel uw doel is, is het aan hem om dit te bewijzen.
 • Indien nodig voldoet u aan de eisen om een huisvestingsvergunning voor de woning te krijgen.

Woont u minimaal 2 jaar samen met uw partner en deelt u verder alles? En lukt het u om zelf de huur te blijven betalen? Vraag dan aan uw verhuurder of hij u als medehuurder wil accepteren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om medehuurderschap. Gaat de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan bent u medehuurder.

Verhuurder gaat niet akkoord

Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met uw verzoek om medehuurder te worden? Dan kunt u de kantonrechter vragen om u het medehuurderschap toe te kennen. De rechter toetst dan of u aan de voorwaarden voor medehuur voldoet.

Samenwoonverbod

Zodra het verzoek tot medehuurderschap is gedaan, mag de verhuurder de huurovereenkomst niet om die reden opzeggen. Ook niet als er in het huurcontract een samenwoonverbod is opgenomen.

In een huurcontract kan een verbod op samenwonen zijn opgenomen. Als dit niet redelijk is, kunt u het aanvechten.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten over de woning als de hoofdhuurder (uw partner). Net als de hoofdhuurder heeft u recht op huurbescherming. Dat betekent dat huurders wettelijk worden beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar.

  Daarnaast wordt u medeverantwoordelijk voor het betalen van de gehele huursom en het plegen van onderhoud en kleine reparaties.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Stopt de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder? Bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder komt te overlijden? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik geen medehuurder ben?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn of haar overlijden nog 6 maanden in de woning blijven wonen. Binnen deze periode kunt u eerst de verhuurder vragen u als hoofdhuurder te accepteren. Deze is daar echter niet toe verplicht.

  Wijst de verhuurder uw verzoek af? Vraag dan binnen 6 maanden aan de kantonrechter of het contract op uw naam kan worden gezet. Zo kunt u misschien in de woning blijven. De kans is groot dat de kantonrechter het verzoek toewijst, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U voerde een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
  • U kunt zelfstandig de huur betalen.
  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen, als die in uw gemeente nodig is.
Terug naar boven Shape