Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Voorwaarden medehuurder worden

Wilt u medehuurder worden van de huurwoning van uw partner? Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de huurder, hoeft u hier niets voor te doen.

Gaat u samenwonen in uw partners huurwoning zonder dat u officieel een relatie heeft? En wilt u wel officieel medehuurder worden? Dan moet uw partner hiervoor een verzoek om medehuurderschap indienen bij de verhuurder van de woning. Als de verhuurder schriftelijk akkoord gaat, bent u medehuurder.

De verhuurder heeft hier 3 maanden de tijd voor. Gaat hij niet akkoord, dan kunt u de rechter vragen om medehuurderschap. De rechter bekijkt of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet: 

 • Er is een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’. Dit betekent dat u al minstens 2 jaar samenleeft in die woning. U kunt dit gemakkelijk bewijzen als u al die tijd op dit adres ingeschreven stond bij de gemeente. En u heeft de bedoeling om lang samen te wonen. Ook deelt u met uw partner de kosten voor de gezamenlijke huishouding.
 • U kunt de huur ook in uw eentje betalen.
 • Het is op dit moment niet uw bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden. Als uw verhuurder denkt dat dit wel uw doel is, moet hij dit bewijzen.
 • U kunt een huisvestingsvergunning voor de woning krijgen als dit nodig is.

Samenwoonverbod

In het huurcontract kan een samenwoonverbod staan. Uw partner moet als huurder dan toestemming vragen aan de verhuurder om met u te mogen samenwonen. Woont u al 2 jaar samen (zonder toestemming) en vraagt uw partner daarna of u medehuurder mag worden? Dan mag de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen omdat uw partner met u samenwoont. 

Gaat de verhuurder toch naar de rechter om het huurcontract te laten ontbinden? Dan kan uw partner hiertegen protesteren. Hij kan de rechter dan vertellen dat een samenwoonverbod niet redelijk is. De rechter bepaalt dan of het huurcontract eindigt. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder (uw partner). U heeft ook recht op recht op huurbescherming als de verhuurder of eigenaar de huur wil opzeggen. 

  Daarnaast kan de verhuurder aan u vragen de hele huurprijs te betalen als uw partner die nog niet betaald heeft. En u moet kleine reparaties en onderhoud doen.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Stopt de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder? Bijvoorbeeld doordat de hoofdhuurder overlijdt of na scheiding? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt. Stuur hiervoor onze voorbeeldbrief overname huurcontract.

 • Kan ik medehuurder worden met mijn ouder of ander familielid?

  Meestal kan dit niet. U kunt alleen medehuurder worden met uw ouder of ander familielid in 1 van deze situaties:

  • U bent 30 jaar of ouder en u woont nog bij uw (groot)ouders. Of bij een ander familielid, zoals uw broer of zus. U heeft nooit zelfstandig gewoond.
  • U woont al jaren bij uw ouders of familieleden. En u betaalt samen de kosten voor bijvoorbeeld huur, boodschappen en energie.
  • U of het familielid met wie u samenwoont heeft een handicap en heeft zorg nodig.

  Vraag uw verhuurder om toestemming

  Geldt 1 van deze situaties voor u? Vraag uw verhuurder dan om toestemming om medehuurder te worden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om medehuurderschap.

  Naar de rechter

  Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kunt u naar de rechter. De rechter beslist of u wel of niet medehuurder wordt.

Terug naar boven Shape