Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Voorwaarden medehuurder worden

Wilt u medehuurder worden van de huurwoning van uw partner? Dan moet uw partner hiervoor een verzoek om medehuurderschap indienen bij de verhuurder van de woning. Gaat de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan bent u medehuurder.

Medehuurderschap is wettelijk af te dwingen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woning is al minimaal 2 jaar uw hoofdverblijf en u heeft daar al die tijd een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' met de hoofdhuurder (uw partner) gehad. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
 • U kunt zelfstandig de huur betalen.
 • Het is op dit moment niet uw bedoeling om zelf hoofdhuurder te worden. Als uw verhuurder denkt dat dit wel uw doel is, moet hij dit bewijzen.
 • Indien nodig voldoet u aan de eisen om een huisvestingsvergunning voor de woning te krijgen.

Verhuurder gaat niet akkoord

Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met uw verzoek om medehuurder te worden? Dan kunt u de kantonrechter vragen om u het medehuurderschap toe te kennen. De rechter bekijkt dan of u aan de voorwaarden voor medehuur voldoet.

Samenwoonverbod

In het huurcontract kan een samenwoonverbod staan. Uw partner moet dan toestemming vragen aan de verhuurder om met u te mogen samenwonen. Als het verbod niet redelijk is, kan uw partner het aanvechten.

Staat in de huurovereenkomst een samenwoonverbod? En heeft uw partner na 2 jaar samenwonen (zonder toestemming) gevraagd of u medehuurder mag worden? Dan mag de verhuurder de huurovereenkomst niet opzeggen omdat uw partner met u samenwoont.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder (uw partner). Net als de hoofdhuurder heeft u recht op huurbescherming. U wordt wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar.

  Daarnaast wordt u ook verantwoordelijk voor het betalen van de gehele huurprijs en het doen van onderhoud en kleine reparaties.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Stopt de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de verhuurder? Bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder komt te overlijden? Dan kunt u de huur overnemen. U moet dan wel als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voortzetten huurovereenkomst.

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik geen medehuurder ben?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn of haar overlijden nog 6 maanden in de woning blijven wonen. In deze tijd kunt u eerst de verhuurder vragen of u de nieuwe hoofdhuurder mag worden. Hij is niet verplicht akkoord te gaan.

  Gaat de verhuurder niet akkoord? Vraag dan binnen 6 maanden aan de kantonrechter of het contract toch op uw naam kan worden gezet. Zo kunt u misschien in de woning blijven. De kans is groot dat de kantonrechter het verzoek toewijst, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U voerde een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding'. Dit betekent dat u de bedoeling had om lang samen te wonen.
  • U kunt zelfstandig de huur betalen.
  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen, als die in uw gemeente nodig is.
 • Kan ik als mantelzorger na het overlijden van de huurder in de woning blijven?

  U bent mantelzorger als u onbetaald zorgt voor iemand die ziek is. Bijvoorbeeld een ouder, vriend of kennis. Woont u bij deze persoon? Dan heeft u niet altijd recht om in de woning te blijven als die persoon overlijdt.

  Woonde u samen, maar bent u geen medehuurder? Dan moet u na 6 maanden de woning verlaten. U kunt de verhuurder vragen om in de huurwoning te blijven. Vraag toestemming van de rechter als de verhuurder niet wil meewerken. De rechter kijkt of er een duurzame gezamenlijke huishouding was. Ook moet u de huur kunnen betalen.

  Neem contact op met een van onze juristen als u de rechter wilt vragen om in de woning te blijven.

 • Kan ik medehuurder worden met mijn ouder of ander familielid?

  Nee, meestal kan dit niet. Dat komt omdat u met uw ouder geen duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Van kinderen wordt verwacht dat ze op jonge of latere leeftijd het ouderlijk huis verlaten. Terwijl met ‘duurzaam’ bedoeld wordt, dat u zo lang mogelijk bij elkaar wilt blijven. Ook wonen bij grootouders, zus, oom of ander familielid is geen duurzame gezamenlijke huishouding.

  In de volgende situaties kunt u soms wel medehuurder worden:

  • U bent 35 jaar of ouder en u woonde altijd thuis.
  • U woont al lange tijd bij uw ouders of familieleden om ze te verzorgen. En dit is noodzakelijk.
  • Een van u heeft een handicap en heeft zorg nodig.

  De verhuurder kijkt per situatie of u medehuurder mag worden of niet.

  Brief

  Denkt u dat u medehuurder kunt worden? Vraag de verhuurder dan in een brief om u medehuurder te maken. Geef in de brief uitleg over de reden van uw verzoek.

  Rechter

  Krijgt u van de verhuurder een afwijzing? Dan kunt u naar de rechter gaan. De rechter beslist of de verhuurder u toch medehuurder moet maken of niet. Wilt u een rechtszaak starten? Vraag een advocaat om hulp. Onze juristen kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Terug naar boven Shape