Overslaan en naar de inhoud gaan

Het percentage van de huurverhoging klopt niet

Woont u in een sociale huurwoning of huurt u een kamer? Dan mag uw huur niet omhoog in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Verhoogt uw verhuurder toch de huur? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging. Doe dit vóór de datum waarop de verhuurder de verhoging wil laten ingaan.

U bent niet verplicht om een brief te schrijven. U kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen. U betaalt de oude huur dan door.

Uw verhuurder mag de huur wel verhogen als hij de woning verbetert via een renovatie.

Vrije sector

In de vrije sector mag de verhuurder uw huur met maximaal 2,4% verhogen vanaf 1 mei 2021. Verhoogt de verhuurder uw huur met meer dan 2,4%? Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging.

Spreekt u met uw verhuurder in het huurcontract een verhoging af van meer dan 2,4%? Dan geldt automatisch een verhoging van 2,4%.

Kreeg u van uw verhuurder tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing? Dan gelden er misschien andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

De huur is dit jaar al verhoogd

Uw verhuurder mag elke 12 maanden 1 keer de huur verhogen. Verhoogt hij de huur vaker? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging

Uitzonderingen

U kunt geen bezwaar maken als uw verhuurder de woning verbetert met een renovatie. Hij mag de huur dan nog een keer verhogen.

Woont u in een sociale huurwoning? Dan mag de huur binnen 12 maanden vaker omhoog in deze situaties:

 • U zit in het 1e jaar van uw huurcontract. Begint uw huurcontract bijvoorbeeld op 1 januari, dan mag de verhuurder de huur al op 1 juli verhogen. Daarna mag het pas weer na 12 maanden.
 • Uw huur is al langer dan 1 jaar niet verhoogd. U krijgt bijvoorbeeld altijd huurverhoging op 1 juli. Maar uw verhuurder is te laat en verhoogt pas op 1 september. Dan mag hij het volgende jaar toch weer op 1 juli verhogen. Doet hij dat niet? Dan mag hij in de toekomst pas op 1 september verhogen.

De huur is all-in

Uw verhuurder mag de all-inhuurprijs niet verhogen. Maak daarom bezwaar tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging all-inhuur

Kale huur

Uw verhuurder mag alleen de kale huur verhogen. Dit is de huur zonder extra kosten voor bijvoorbeeld gas, water, elektriciteit of service. Bij een all-inhuur is de kale huurprijs niet bekend.

Er is achterstallig onderhoud in mijn huurwoning

Bij achterstallig onderhoud of problemen in uw huurwoning mag uw verhuurder de huur toch verhogen. Bezwaar maken heeft in die situatie geen zin. U kunt namelijk huurverlaging vragen bij dit soort problemen.

Heeft u een sociale huurwoning? En vroeg u al huurverlaging aan, maar lost de verhuurder de problemen niet op? Dan kunt u wel bezwaar maken tegen de verhoging.

De huur gaat elk jaar automatisch omhoog

Staat er in uw huurcontract een afspraak dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan heeft u een ‘indexeringsclausule’ in uw contract. Uw verhuurder hoeft u geen schriftelijk voorstel te doen voor huurverhoging.

Het moet wel duidelijk zijn met hoeveel procent de huur omhoog gaat en wat uw nieuwe huur is.

Sociale huurwoning

Van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 mag de huur van een sociale huurwoning niet omhoog gaan. Staat in uw contract dat de huur in deze periode wel omhoog gaat? Dan is die afspraak niet geldig. U mag uw oude huur blijven betalen.

Vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan mag vanaf 1 mei 2021 uw huur met maximaal 2,4% omhoog gaan. Staat in uw contract dat de huurverhoging meer wordt? Dan geldt dit niet en betaalt u gewoon een huurverhoging van 2,4%.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

  Huurt u een sociale huurwoning of een kamer? Dan kunt u op 2 manieren bezwaar maken:

  Daarna gaat de huurverhoging alleen door met toestemming van de Huurcommissie. Uw verhuurder moet deze toestemming aanvragen binnen 6 weken na de voorgestelde datum voor huurverhoging.

  Maakt u niet op tijd bezwaar? Of betaalt u de huurverhoging? Dan zit u aan de huurverhoging vast.

  Vrije sector

  Huurt u een vrijesectorwoning? Stuur uw verhuurder dan een aangetekende brief waarin u uitlegt waarom de huurverhoging niet redelijk is. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging.

  Komt u er samen met uw verhuurder niet uit? Ga dan binnen 4 maanden na de voorgestelde datum voor huurverhoging naar de Huurcommissie.

 • Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

  Huurt u een sociale huurwoning? Dan maakt u automatisch bezwaar door de huurverhoging niet te betalen. U betaalt de oude huur dan door. Daarna kunnen er 3 dingen gebeuren:

  • Kreeg u de huurverhoging via een aangetekende brief? Dan moet uw verhuurder naar de Huurcommissie om te vragen of de verhoging mag.
  • Kreeg u de huurverhoging niet via een aangetekende brief? En krijgt u ook geen aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging? Dan gaat de huurverhoging niet door.
  • Krijgt u wel een aangetekende herinneringsbrief van uw verhuurder met de vraag om toch de nieuwe huurprijs te betalen? En krijgt u deze brief binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging? Dan moet u op tijd naar de Huurcommissie, anders moet u toch de nieuwe huurprijs betalen. Doe dit binnen 4 maanden na de datum van de huurverhoging.

  Vrije sector

  Huurt u een vrijesectorwoning? Dan krijgt u misschien een huurachterstand. Uw verhuurder kan de rechter dan vragen het huurcontract te stoppen.

  Als u het niet eens bent met de huurverhoging, maak dan op de juiste manier bezwaar.

 • Wanneer mag de huurverhoging ingaan?

  Huurt u een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder minimaal 2 maanden van tevoren een schriftelijk voorstel doen voor huurverhoging. Krijgt u het voorstel te laat? Dan start de nieuwe huur pas 2 maanden na de dag waarop u het voorstel krijgt.

  In het voorstel moet in ieder geval staan:

  • wat uw oude en nieuwe huurprijs is
  • met welk bedrag of met hoeveel procent de huur omhoog gaat
  • wanneer de nieuwe huur ingaat
  • hoe en tot wanneer u bezwaar kunt maken

  Mist u één of meer van bovenstaande punten? Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging. U wijst de verhuurder erop dat zijn voorstel niet klopt. Misschien gaat de huurverhoging niet door.

  Indexeringsclausule

  Staat er in uw huurcontract een afspraak dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan heeft u een 'indexeringsclausule' in uw contract. Uw verhuurder hoeft u geen schriftelijk voorstel te doen voor huurverhoging. 

  Vrije sector

  Voor vrijesectorwoningen bestaan geen officiële regels over het moment waarop de huurverhoging of de nieuwe huurprijs ingaat. Probeer hierover afspraken met uw verhuurder te maken. Of kijk in uw huurcontract wat er is afgesproken over de huurverhoging. Zo kan er een indexeringsclausule in uw contract staan.

 • Mag mijn verhuurder de huur met terugwerkende kracht verhogen?

  Is uw verhuurder vergeten de huur te verhogen? En heeft u een ‘indexeringsclausule’ in uw huurcontract staan? Dan is huurverhoging achteraf mogelijk. Maar dat mag niet altijd. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

  Staat er geen afspraak in uw contract dat de huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan mag uw verhuurder de huur achteraf niet verhogen.

 • Kan ik vragen om huurverlaging?

  In een aantal situaties kunt u huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs van de woning. Of als uw inkomen daalt.

  Huurt u een sociale woning bij een woningcorporatie? Dan kunt u eenmalige huurverlaging aanvragen als uw huur te hoog is voor uw inkomen. Een woningcorporatie is een organisatie die woningen bouwt, verzorgt en verhuurt. 

Terug naar boven Shape