Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging?

U kunt bezwaar maken als uw verhuurder zich niet aan de regels voor huurverhoging houdt. Bijvoorbeeld als uw verhuurder een te hoog bedrag vraagt, of uw huur te vroeg verhoogt. Er gelden verschillende regels voor sociale huur, middenhuur en vrije sector.

Uw verhuurder moet zich aan de regels houden

Als uw verhuurder uw huur verhoogt, moet hij zich aan de regels voor huurverhoging houden. Er gelden verschillende regels voor sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en vrijesectorwoningen. Kies verderop uw situatie.

Zo maakt u bezwaar

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Blijf ondertussen wel uw oude huurprijs betalen.

Goed om te weten

 • Uw verhuurder mag uw 'kale huur' jaarlijks verhogen. Kale huur is de huurprijs zonder servicekosten of kosten voor gas, water en licht. Dit heet ook wel netto huur.

 • Voor verhoging van de servicekosten gelden andere regels.

 • Heeft u een all-in huurprijs? Dan mag uw verhuurder uw huur nooit verhogen.

 • Er gelden aparte regels als uw verhuurder uw huur verhoogt na een renovatie.

Let op

Krijgt u huurtoeslag? Geef uw nieuwe huurprijs dan door aan de Belastingdienst. Meestal krijgt u meer huurtoeslag als uw huur hoger wordt.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik huur een sociale huurwoning
Ik huur een middenhuurwoning
Ik huur een vrijesectorwoning

Ik huur een sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning? Dan mag uw verhuurder of woningbouwvereniging in 2 gevallen uw huur verhogen:

 • Als in uw contract of in de algemene voorwaarden staat dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat. Dit heet een ‘indexeringsclausule’.

 • Als uw verhuurder de verhoging schriftelijk laat weten, bijvoorbeeld in een brief of e-mail. Hierin moet staan hoeveel huurverhoging u krijgt. Uw nieuwe huur mag pas over 2 maanden ingaan.

Regels voor huurverhoging

Als uw verhuurder de huur verhoogt, moet hij zich aan 5 regels voor huurverhoging houden:

 1. De huur mag maar 1 keer per jaar omhoog

 2. Er is een maximaal percentage waarmee uw huur omhoog mag

 3. Uw huurprijs mag door de verhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen

 4. De huur mag niet omhoog als de Huurcommissie is ingeschakeld voor onderhoud

 5. De huur mag niet omhoog tijdens tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing

Hieronder leest u meer over deze regels.

1
Maximaal 1 keer per jaar

Uw verhuurder mag de huur maar 1 keer per jaar verhogen. Er zijn 3 uitzonderingen. In de volgende situaties mag uw huur toch binnen een jaar omhoog:

 • U zit in het eerste jaar van uw huurcontract. Voorbeeld: uw huurcontract is begonnen op 1 januari. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen.

 • Uw huur is langer dan 1 jaar niet verhoogd. U krijgt bijvoorbeeld altijd huurverhoging op 1 juli. Maar uw verhuurder is te laat en verhoogt pas op 1 september. Dan mag hij het volgende jaar toch weer op 1 juli verhogen.

 • De vorige huurverhoging had te maken met renovatie van uw woning.

2
Maximaal percentage

In de wet staat hoeveel de huur maximaal omhoog mag. Vanaf 1 juli 2024 mag uw huur maximaal 5,8% procent omhoog. Dit geldt óók als in uw contract of algemene voorwaarden een hoger percentage staat. Als in uw contract of algemene voorwaarden een lager percentage staat, dan betaalt u dit lagere percentage.

In 2 situaties mag uw huur met meer omhoog dan in de wet staat:

3
Maximale huurprijs

Iedere sociale huurwoning heeft een maximale huurprijs. U kunt uw maximale huurprijs controleren met de Huurprijscheck.

4
Huurcommissie ingeschakeld

Heeft u de Huurcommissie ingeschakeld omdat er achterstallig onderhoud is in uw woning? Dan mag uw verhuurder uw huur niet verhogen als:

 • u nog wacht op een uitspraak van de Huurcommissie

 • de Huurcommissie heeft gezegd dat uw verhuurder de gebreken moet oplossen, maar hij heeft dit nog niet gedaan.

Heeft u de Huurcommissie nog niet ingeschakeld? Dan mag uw verhuurder de huur verhogen. U kunt wel om huurverlaging vragen nadat u het achterstallig onderhoud schriftelijk heeft gemeld bij uw verhuurder.

5
Tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing

Uw verhuurder mag uw huur niet verhogen tijdens uw huurverlaging voor lage inkomens of tijdelijke huurbevriezing. Bij huurbevriezing mag de huurprijs tijdelijk niet omhoog.

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels?

Als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Blijf ondertussen wel uw oude huurprijs betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik huur een middenhuurwoning

Huurt u een middenhuurwoning? Dan moet uw verhuurder zich aan 4 regels houden als hij uw huur wil verhogen. Uw verhuurder:

 1. mag uw huur alleen verhogen als u een 'indexeringsclausule' heeft

 2. mag uw huur maximaal 1 keer per jaar verhogen

 3. moet zich aan de maximale huurverhoging houden

 4. moet zich aan de maximale huurprijs houden

Hieronder leest u meer over deze 4 regels.

1
U heeft een indexeringsclausule

Uw verhuurder mag uw huur alleen verhogen als er een indexeringsclausule in uw huurcontract of algemene voorwaarden staat. Dit betekent dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat. Uw verhuurder kan u een brief sturen over de verhoging, maar is niet verplicht om dat te doen.

Let op

Staat de indexeringsclausule én in uw contract, én in de algemene voorwaarden? Dan mag uw huur soms niet omhoog. Neem contact op met een van onze juristen.

2
Maximaal 1 keer per jaar

Uw verhuurder mag uw huur maar 1 keer per jaar verhogen. Er zijn 3 uitzonderingen:

 • Uw vorige huurverhoging kwam door een renovatie van uw woning.

 • U zit in het eerste jaar van uw huurcontract. Voorbeeld: uw huurcontract begint op 1 januari. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen.

 • Uw huur is langer dan 1 jaar niet verhoogd. U krijgt bijvoorbeeld altijd huurverhoging op 1 juli. Maar uw verhuurder is te laat en verhoogt pas op 1 september. Dan mag hij het volgende jaar weer op 1 juli verhogen.

3
Maximale huurverhoging

Uw huur mag maximaal met 6,8% omhoog. Ook als in uw huurcontract een hoger percentage staat. Staat in uw contract of algemene voorwaarden een lager percentage? Dan betaalt u dit lage percentage.

Voorbeelden

 • In uw huurcontract staat dat uw huur elk jaar met 7% omhoog gaat. Maar de maximale verhoging is 6,8%. Daarom mag uw verhuurder de huur niet verhogen met 7%. Uw huurverhoging is maximaal 6,8%.

 • In uw contract staat dat uw huur elk jaar met 5% omhoog gaat. Uw verhuurder mag de huur met maximaal 5% verhogen. Ook al is de maximale verhoging 6,8%.

4
Maximale huurprijs

Middenhuurwoningen hebben een maximale huurprijs. Uw huur mag door de huurverhoging niet boven dit bedrag uitkomen. U kunt uw maximale huurprijs controleren met de Huurprijscheck.

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels?

Als uw verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Blijf ondertussen wel uw oude huurprijs betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik huur een vrijesectorwoning

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet uw verhuurder zich aan 3 regels houden als hij uw huur wil verhogen. Uw verhuurder:

 1. mag uw huur alleen verhogen als u een 'indexeringsclausule' heeft

 2. mag uw huur maximaal 1 keer per jaar verhogen

 3. moet zich aan de maximale huurverhoging houden

Hieronder leest u meer over deze 3 regels.

1
U heeft een indexeringsclausule

Uw verhuurder mag uw huur alleen verhogen als er een indexeringsclausule in uw huurcontract of algemene voorwaarden staat. Dit betekent dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat. Uw verhuurder kan u een brief sturen over de verhoging, maar is niet verplicht om dat te doen.

Let op

Staat de indexeringsclausule én in uw contract, én in de algemene voorwaarden? Dan mag uw huur soms niet omhoog. Neem contact op met een van onze juristen.

2
Maximaal 1 keer per jaar

Uw verhuurder mag uw huur maar 1 keer per jaar verhogen. Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Als de vorige huurverhoging kwam door een renovatie van uw woning.

 • Als u in het eerste jaar van uw huurcontract zit. Voorbeeld: uw huurcontract begint op 1 januari. Dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen.

3
Niet hoger dan de maximale huurverhoging

Vanaf 1 januari 2024 mag uw huur met maximaal 5,5% omhoog. Ook als in uw huurcontract een hoger percentage staat. Staat in uw contract of algemene voorwaarden een lager percentage? Dan betaalt u dit lage percentage.

Voorbeelden

 • In uw huurcontract staat dat uw huur elk jaar met 6% omhoog gaat. Maar de maximale verhoging is 5,5%. Daarom mag uw verhuurder de huur niet verhogen met 6%. Uw huurverhoging is maximaal 5,5%.

 • In uw contract staat dat uw huur elk jaar met 3% omhoog gaat. Uw verhuurder mag de huur met maximaal 3% verhogen. Ook al is de maximale verhoging 5,5%.

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels?

Als uw verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. Blijf ondertussen wel uw oude huurprijs betalen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat is de maximale huurprijs van mijn woning?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven