Bezwaar maken tegen huurverhoging | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

De huur is dit jaar al verhoogd

Uw verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Doet hij dit vaker? Stuur uw verhuurder dan onze voorbeeldbrief bezwaar huurverhoging.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • uw verhuurder mag de huur verhogen als de woning door renovatie is verbeterd
 • uw verhuurder heeft een keer een huurverhoging overgeslagen. Hij mag dan 2 keer in 24 maanden de huur verhogen.

De huur is all-in

Uw verhuurder mag jaarlijks de kale huur verhogen. Bij een all-inhuur is de kale huurprijs niet bekend. Hierdoor kan de huurverhoging niet goed worden berekend. Maak bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Vraag met onze voorbeeldbrief aan de verhuurder uw all-inhuurprijs te splitsen.

Er is achterstallig onderhoud in mijn huurwoning

Achterstallig onderhoud of gebreken in uw huurwoning zijn geen reden voor bezwaar. U kunt hiervoor namelijk huurverlaging vragen.

Heeft u al huurverlaging gevraagd en heeft de verhuurder het gebrek nog niet opgelost? Dan kunt u wel bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

De huur wordt hoger dan de maximale huurprijs

Iedere woning heeft een maximale huurprijs. Dit maximum controleert u via de huurprijscheck van de Huurcommissie. Maak bezwaar als uw nieuwe huur hoger wordt dan de maximale huurprijs van uw woning.

Is uw oude huurprijs ook hoger dan uw maximale huurprijs? Stel dan huurverlaging voor aan uw verhuurder.

De huurverhoging is meer dan 4,1%

Ieder jaar bepaalt de wet hoeveel de huur van een sociale huurwoning mag worden verhoogd. Had u in 2017 een huishoudinkomen van maximaal € 42.436? Dan mag uw verhuurder vanaf 1 juli 2019 uw huur maximaal 4,1% verhogen.

Heeft uw huishouden een hoger inkomen? Dan mag uw verhuurder de huur vanaf 1 juli 2019 met 5,6% verhogen. Voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging gelden wel extra voorwaarden. Maak bezwaar tegen deze verhoging als:

 • het huishoudinkomen in 2017 lager was dan € 42.436
 • het huishoudinkomen in 2019 lager wordt dan € 42.436
 • uw verhuurder geen inkomensverklaring van de Belastingdienst heeft
 • er 4 of meer mensen op uw adres wonen
 • er iemand op uw adres een AOW-uitkering krijgt

Maximale huurverhoging kamer

Voor kamerhuur geldt vanaf 1 juli 2019 een maximale huurverhoging van 3,1%. Het maakt bij kamerhuur niet uit hoe hoog uw inkomen is.

Vrije sector

Woont u in een geliberaliseerde huurwoning (ook wel vrije sector genoemd)? Dan staat de maximale huurverhoging niet in de wet. Misschien staat er een maximale huurverhoging in uw contract of algemene huurvoorwaarden.

Staat dit er niet? Dan kan uw verhuurder u een nieuw contract aanbieden met een andere huurprijs. De nieuwe huurprijs geldt dan als u dat contract accepteert.

Iemand in mijn huis is gehandicapt of chronisch ziek

Woont u in een sociale huurwoning en stelt uw verhuurder een huurverhoging voor van meer dan 4,1%? Dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, als iemand in uw huis:

 • minstens 1 jaar minimaal 10 uur per week thuis verpleging of verzorging ontvangt
 • een zorgindicatie heeft voor verblijf in een verpleeg- of verzorghuis
 • professionele hulp krijgt bij algemene dagelijkse handelingen
 • een WMO- of WVG-beschikking heeft voor aanpassing van de woning aan de handicap
 • een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 heeft
 • een mantelzorger is voor iemand op hetzelfde adres, zoals partner of kinderen. De mantelzorger moet van uw gemeente een 'blijk van waardering voor mantelzorgers' hebben.
 • blind is. U heeft een verklaring van een oog- of huisarts nodig.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

  Bent u het niet eens met het voorstel tot huurverhoging? Maak dan voor de voorgestelde ingangsdatum bezwaar. Dit doet u met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging. Uw verhuurder mag de huurverhoging dan niet doorzetten.

  Wil uw verhuurder de huur toch verhogen? Dan moet hij het voorstel laten beoordelen door de Huurcommissie als u in een sociale huurwoning woont. Woont u niet in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder naar de rechter.

  Uw verhuurder moet binnen 6 weken na de ingangsdatum de huurverhoging laten beoordelen. Doet hij dit niet? Dan wordt de huur niet verhoogd. Uw verhuurder kan dan een nieuw voorstel doen.

 • Wat moet in het huurverhogingsvoorstel staan?

  Wil uw verhuurder de huur verhogen? Dan moet hij schriftelijk een voorstel doen. Dit voorstel stuurt hij 2 maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huur. In dit voorstel staan in ieder geval de volgende 4 punten:

  • wat uw oude en nieuwe huurprijs is
  • met welk percentage of bedrag de huur wordt verhoogd
  • wanneer de nieuwe huur ingaat
  • hoe en tot wanneer u bezwaar kunt maken

  Zit er minder dan 2 maanden tussen het voorstel en de ingangsdatum? Dan start uw nieuwe huur alsnog 2 maanden na de dag van het voorstel.

Terug naar boven Shape