Overslaan en naar de inhoud gaan

Uw verhuurder mag de huur verhogen

Uw verhuurder mag 1 keer per jaar uw huur verhogen. Hij moet zich wel aan de regels houden, zoals het maximum percentage. De regels voor een sociale huurwoning zijn anders dan de regels voor een vrijesectorwoning.

Alleen uw kale huur mag omhoog

Uw verhuurder mag alleen uw kale huur verhogen. Dit is de huur zonder servicekosten of kosten voor gas, water en licht. Voor deze kosten gelden andere regels.

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels voor huurverhoging? Maak dan bezwaar.

Het percentage van de huurverhoging klopt niet

Woont u in een sociale huurwoning of huurt u een kamer? Dan mag uw verhuurder vanaf 1 juli 2023 de huur met 3,1% verhogen. 

Verhoogt uw verhuurder de huur met een hoger percentage? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging. Doe dit vóór de datum waarop de verhuurder de verhoging wil laten ingaan.

U bent niet verplicht om een brief te schrijven. U kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen. U blijft dan de oude huur betalen.

Kreeg u van uw verhuurder tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing? Dan mag de huur in deze periode niet omhoog.

Uw verhuurder mag de huur wel verhogen als hij de woning verbetert met een renovatie

Vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan mag uw verhuurder de huur elk jaar verhogen als dat in uw contract staat. Vanaf 1 januari 2023 is de huurverhoging maximaal 4,1%.

Maak bezwaar tegen de huurverhoging als uw verhuurder:

 • de huur verhoogt, maar in uw contract niet staat dat dit mag
 • de huur verhoogt met meer dan 4,1%

Staat in uw contract een huurverhoging van minder dan 4,1%? Dan betaalt u de huurverhoging in uw contract.

Ik huur een sociale huurwoning en krijg vanaf 1 juli 2023 huurverhoging

Vanaf 1 juli 2023 mag de huur van uw sociale huurwoning of kamer omhoog met 3,1%. 

In 2 gevallen mag de huur met méér dan 3,1% omhoog:

 • Uw kale huur is minder dan € 300. Of:
 • U heeft een hoog inkomen.

Als u alleen een kamer huurt, mag uw huur met maximaal 3,1% omhoog. Het maakt niet uit hoeveel uw kale huur is, en hoeveel u verdient.

Is uw kale huur minder dan € 300?

Huurt u een zelfstandige woonruimte en betaalt u minder dan € 300 aan kale huur? Dan mag uw verhuurder de huur van uw sociale huurwoning per 1 juli 2023 met maximaal € 25 verhogen. De kale huur is de huurprijs zonder andere kosten. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water en licht.

Heeft u een hoog inkomen? 

Heeft u een zelfstandige huurwoning en een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder de huur van uw sociale huurwoning per 1 juli 2023 verhogen met maximaal € 50 of € 100. Dit wordt ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ genoemd.

Voor inkomensafhankelijke huurverhoging wordt gekeken naar uw jaarinkomen in 2021.

Hoog middeninkomen

Heeft u een 'hoog middeninkomen'? Dan is de huurverhoging maximaal € 50. U heeft een hoog middeninkomen als:

 • uw jaarinkomen in 2021 tussen € 48.836 en € 57.573 was en u nu alleen woont
 • het jaarinkomen van u samen in 2021 tussen € 56.513 en € 76.764 was en u nu niet alleen woont

Hoog inkomen

Heeft u een 'hoog inkomen'? Dan is de huurverhoging maximaal € 100. U heeft een hoog inkomen als:

 • uw jaarinkomen in 2021 meer was dan € 57.573 en u nu alleen woont
 • het jaarinkomen van u samen in 2021 meer was dan € 76.764 en u nu niet alleen woont

Was iemand in uw huis op 1 januari 2023 jonger dan 23 jaar? Dan telt van zijn jaarinkomen in 2021 alleen het deel mee dat hoger is dan € 21.835.

Bewijs van de Belastingdienst

Uw verhuurder vraagt bij de Belastingdienst naar uw inkomen van 2021. De Belastingdienst geeft uw verhuurder geen bedragen, maar zegt alleen wat voor soort inkomen u in 2021 had. Bijvoorbeeld een hoog middeninkomen. Uw verhuurder krijgt hier een bewijs van.

Voordat uw verhuurder de huur verhoogt, moet hij u eerst een voorstel voor huurverhoging sturen. Het bewijs van de Belastingdienst moet hij meesturen.

Bezwaar maken

Maak bezwaar tegen de huurverhoging als:

 • de verhuurder de huur met een hoger bedrag wil verhogen dan toegestaan
 • de huur door de huurverhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs
 • de verhuurder geen voorstel voor huurverhoging stuurde. Of als het voorstel niet klopt.
 • u in 2022 geen hoog middeninkomen of hoog inkomen had. U hoeft dan geen inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. U moet dit wel bewijzen.
 • uw verhuurder u geen bewijs van de Belastingdienst over de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gestuurd
 • u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt en iemand in uw huis gehandicapt of chronisch ziek is
 • het inkomen van iemand die niet langer bij u woont, is meegeteld. U bewijst dit met een uittreksel BRP waarop staat wie op 1 juli 2023 stond ingeschreven op uw adres.

De huur is dit jaar al verhoogd

Uw verhuurder mag elke 12 maanden 1 keer de huur verhogen. Verhoogt hij de huur vaker? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging

Uitzonderingen

U kunt geen bezwaar maken als uw verhuurder de woning verbetert met een renovatie. Hij mag de huur dan nog een keer verhogen.

Woont u in een sociale huurwoning? Dan mag de huur binnen 12 maanden vaker omhoog in deze situaties:

 • U zit in het 1e jaar van uw huurcontract. Begint uw huurcontract bijvoorbeeld op 1 januari, dan mag de verhuurder de huur al op 1 juli verhogen. Daarna mag het pas weer na 12 maanden.
 • Uw huur is al langer dan 1 jaar niet verhoogd. U krijgt bijvoorbeeld altijd huurverhoging op 1 juli. Maar uw verhuurder is te laat en verhoogt pas op 1 september. Dan mag hij het volgende jaar toch weer op 1 juli verhogen. Doet hij dat niet? Dan mag hij in de toekomst pas op 1 september verhogen.

De huur is all-in

Uw verhuurder mag de all-in huurprijs niet verhogen. Maak daarom bezwaar tegen de huurverhoging. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging.

Kale huur

Uw verhuurder mag alleen de kale huur verhogen. Dit is de huur zonder servicekosten of kosten voor gas, water en licht. Bij een all-inhuur is de kale huurprijs niet bekend.

Er is achterstallig onderhoud in mijn huurwoning

Bij achterstallig onderhoud of problemen in uw huurwoning mag uw verhuurder de huur toch verhogen. Bezwaar maken heeft in deze situatie geen zin. Maar u kunt wel huurverlaging vragen bij dit soort problemen.

Heeft u een sociale huurwoning? En vroeg u om huurverlaging aan de Huurcommissie? Dan kunt u in 2 gevallen toch bezwaar maken tegen de verhoging:

 • U wacht nog op een uitspraak van de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie zegt dat uw verhuurder de gebreken moet oplossen, maar dat heeft hij nog niet gedaan.

De huur gaat elk jaar automatisch omhoog

Staat in uw huurcontract dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan heeft u een ‘indexeringsclausule’ in uw contract.

Uw verhuurder hoeft u dan geen schriftelijk voorstel te doen voor huurverhoging. Uw huur wordt automatisch verhoogd.

Maximale huurverhoging

U moet de huurverhoging betalen die in uw huurcontract staat. Behalve als die meer is dan de maximale huurverhoging.

Vanaf 1 juli 2023 mag de huur van uw sociale huurwoning omhoog gaan met maximaal 3,1%. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan mag vanaf 1 januari 2023 uw huur omhoog gaan met maximaal 4,1%.

Staat in uw huurcontract dat u meer huurverhoging krijgt? Dan geldt dit niet en betaalt u gewoon de maximale huurverhoging.

Ik krijg vanaf 1 juli 2023 huurverlaging voor lage inkomens

Huurt u een sociale huurwoning van een woningbouwvereniging? En is uw huur verlaagd naar € 575 door de huurverlaging voor lage inkomens? Dan mag uw huur 1 jaar lang niet worden verhoogd. Het maakt niet uit of de woningbouwvereniging zelf de huur heeft verlaagd of dat u om huurverlaging heeft gevraagd.

Wordt uw huur bijvoorbeeld op 1 juli 2023 verlaagd naar € 575? Dan kunt u pas op 1 juli 2024 weer huurverhoging krijgen.

Verhoogt uw verhuurder uw huur toch? Maak dan bezwaar.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

  Huurt u een sociale huurwoning of een kamer? Dan kunt u op 2 manieren bezwaar maken:

  Hierna gaat de huurverhoging alleen door met toestemming van de Huurcommissie. Uw verhuurder moet deze toestemming aanvragen binnen 6 weken na de voorgestelde datum voor huurverhoging.

  Maakt u niet op tijd bezwaar? Of betaalt u de huurverhoging? Dan zit u aan de huurverhoging vast.

  Vrije sector

  Huurt u een vrijesectorwoning? Stuur uw verhuurder dan een aangetekende brief waarin u uitlegt waarom de huurverhoging niet mag. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaar tegen huurverhoging.

  Komt u er samen met uw verhuurder niet uit? Ga dan binnen 4 maanden na de voorgestelde datum voor huurverhoging naar de Huurcommissie.

 • Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

  Huurt u een sociale huurwoning? Dan maakt u automatisch bezwaar door de huurverhoging niet te betalen. U betaalt de oude huur dan door. Daarna kunnen er 3 dingen gebeuren:

  • Kreeg u de huurverhoging via een aangetekende brief? Dan moet uw verhuurder naar de Huurcommissie om te vragen of de verhoging mag.
  • Kreeg u de huurverhoging niet via een aangetekende brief? En krijgt u ook geen aangetekende herinneringsbrief binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging? Dan gaat de huurverhoging niet door.
  • Krijgt u wel een aangetekende herinneringsbrief van uw verhuurder met de vraag om toch de nieuwe huurprijs te betalen? En krijgt u deze brief binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging? Dan moet u op tijd naar de Huurcommissie, anders moet u toch de nieuwe huurprijs betalen. Doe dit binnen 4 maanden na de datum van de huurverhoging.

  Vrije sector

  Huurt u een vrijesectorwoning? Dan krijgt u misschien een huurachterstand. Uw verhuurder kan de rechter dan vragen het huurcontract te stoppen.

  Als u het niet eens bent met de huurverhoging, maak dan op de juiste manier bezwaar.

 • Wanneer mag de huurverhoging ingaan?

  Huurt u een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder minimaal 2 maanden van tevoren een schriftelijk voorstel doen voor huurverhoging. Krijgt u het voorstel te laat? Dan start de nieuwe huur pas 2 maanden na de dag waarop u het voorstel krijgt.

  In het voorstel moet in ieder geval staan:

  • wat uw oude en nieuwe huurprijs is
  • met welk bedrag of met hoeveel procent de huur omhoog gaat
  • wanneer de nieuwe huur ingaat
  • hoe en tot wanneer u bezwaar kunt maken

  Mist u één of meer van bovenstaande punten? Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging. U wijst de verhuurder erop dat zijn voorstel niet klopt. Misschien gaat de huurverhoging niet door.

  Indexeringsclausule

  Staat er in uw huurcontract een afspraak dat uw huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan heeft u een 'indexeringsclausule' in uw contract. Uw verhuurder hoeft u geen schriftelijk voorstel te doen voor huurverhoging. 

  Vrije sector

  Voor vrijesectorwoningen bestaan geen officiële regels over het moment waarop de huurverhoging of de nieuwe huurprijs ingaat. Probeer hierover afspraken met uw verhuurder te maken. Of kijk in uw huurcontract wat er is afgesproken over de huurverhoging. Zo kan er een indexeringsclausule in uw contract staan.

 • Mag mijn verhuurder de huur met terugwerkende kracht verhogen?

  Is uw verhuurder vergeten de huur te verhogen? En heeft u een ‘indexeringsclausule’ in uw huurcontract staan? Dan is huurverhoging achteraf mogelijk. Maar dat mag niet altijd. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

  Staat er geen afspraak in uw contract dat de huur elk jaar automatisch omhoog gaat? Dan mag uw verhuurder de huur achteraf niet verhogen.

 • Wanneer is iemand gehandicapt of chronisch ziek voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

  Huurt u een sociale huurwoning en heeft u een hoog inkomen? Dan mag u vanaf 1 juli 2023 geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen als:

  • iemand in uw huis minstens 1 jaar minimaal 10 uur in de week verzorging thuis krijgt
  • iemand in uw huis een zorgindicatie heeft voor een plek in een verpleeghuis of verzorgingshuis
  • iemand in uw huis professionele hulp krijgt bij dagelijkse handelingen, zoals aankleden, eten of naar de wc gaan
  • uw woning is aangepast aan de handicap van iemand in uw huis. En u heeft een bewijs van de gemeente hierover.
  • iemand in uw huis een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 heeft
  • iemand in uw huis mantelzorger is van iemand op hetzelfde adres, en een mantelzorgcompliment van de gemeente heeft
  • iemand in uw huis blind is of minder dan 5% zicht heeft. U moet dat kunnen bewijzen met een brief van een oogarts of huisarts.

  Verhoogt uw verhuurder toch de huur? Maak dan bezwaar.

Terug naar boven Shape