Overslaan en naar de inhoud gaan

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder

Als u een huurachterstand heeft, moet u zo snel mogelijk met uw verhuurder contact opnemen. In uw huurcontract staat wanneer uw de huur moet betalen. Vaak is dit voor de eerste dag van de volgende maand. Als u op die dag de huur niet heeft betaald, bent u automatisch te laat met betalen. Uw verhuurder hoeft u dan geen aanmaning (betalingsherinnering) te sturen.

De verhuurder mag echter niet meteen incassokosten of aanmaningskosten in rekening brengen. Daarvoor moet uw verhuurder u eerst een brief sturen waarin hij u 14 dagen de tijd geeft om te betalen. Dat geldt ook als in de huurovereenkomst staat dat u meteen extra kosten verschuldigd bent bij te laat betalen. Als u binnen 14 dagen niet heeft betaald, moet u incassokosten betalen.

Als u direct contact opneemt met uw verhuurder, voorkomt u misschien dat er extra kosten bij komen. Hoe sneller u contact op neemt, hoe groter de kans is dat uw verhuurder wil meewerken.

Sluit een betalingsregeling af

Als u een huurachterstand heeft, of als u de huur niet (meteen) kunt betalen, kunt u vragen of u later mag betalen. Noem dan meteen een datum. Ook kunt u vragen of u de achterstand in een aantal termijnen mag betalen. Noem ook de data waarop u gaat betalen. Gebruik onze voorbeeldbrief.

Gaat de verhuurder akkoord? Zorg dat u dit op papier krijgt. Probeer ook de betalingen goed na te komen en houdt u goed aan de afspraken.

Gaat de verhuurder niet akkoord? De verhuurder hoeft niet in te gaan op uw betalingsregeling. Ga wel alvast de bedragen betalen zoals u ze heeft voorgesteld, ook al gaat de verhuurder niet akkoord. U toont dan uw goede wil aan om het op te willen lossen. Ook zal de verhuurder dan minder snel een procedure voor uitzetting uit de woning starten. En uw huurschuld wordt in ieder geval minder.

Als de verhuurder geen betalingsregeling wil, kunt u proberen om bij de sociale dienst van uw gemeente een lening te krijgen. De sociale dienst is niet verplicht om deze te geven, maar kan wel een uitzondering maken.

Kom de afspraken na

Probeert u zich zo goed mogelijk aan de afspraken van huurbetaling te houden. Lukt dit niet, dan kan de verhuurder een procedure starten om u uit de woning te zetten. Neem in dit geval direct contact met ons op. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

Dreigt er toch weer een schuld te ontstaan? Neem dan weer direct contact op met uw verhuurder om te proberen er samen uit te komen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Een betalingsregeling afsluiten lukt niet. Wat nu?

  Uw verhuurder is niet verplicht om met u een betalingsregeling af te sluiten. Als uw verhuurder niet akkoord gaat met de betalingsregeling, kunt u het beste toch de bedragen gaan betalen zoals u ze heeft voorgesteld. Uw schuld wordt er kleiner door. Ook zal de verhuurder dan minder snel een procedure tot uitzetting starten. De rechter beslist daarover.

  U kunt proberen om bij de sociale dienst van uw gemeente een lening te krijgen. De sociale dienst is niet verplicht om deze te geven, maar kan wel een uitzondering maken.

  Als u meerdere schulden heeft, kunt u ook de hulp inroepen van schuldhulpverlening. De afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente kan u dan helpen om de schulden in kaart te brengen. Ook kan de gemeente proberen om betalingsregelingen te treffen.

 • Hoe kan ik voorkomen dat ik mijn huurwoning wordt uitgezet?

  Uw verhuurder kan u uit de woning zetten als u huurachterstand heeft. Zelfs al is de huurachterstand maar 2 maanden. En zeker als u vaker de huur niet op tijd heeft betaald. De verhuurder moet dan aan de rechter ontruiming vragen.

  Maak daarom keuzes. U kunt beter eerst de huur, water, gas en licht en zorgverzekering betalen, en daarna pas andere zaken.

  Ook kunt u uw goede wil tonen door meteen contact op te nemen als de verhuurder om betaling vraagt. Dan is de kans het grootst dat de verhuurder geen procedure voor uitzetting start.

 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder naar de rechter stapt voor ontruiming?

  Als uw verhuurder naar de rechter stapt om uw huurcontract te beëindigen, kunt u de kantonrechter om uitstel van de zaak vragen. U bent niet verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen, maar dat is wel aan te raden als u niet goed thuis bent in juridische zaken.

  Stuur uiterlijk 2 dagen vóór de zitting een brief naar de griffie van de rechtbank waar uw zaak voorkomt. Vraag in uw brief alleen om uitstel. U hoeft nog niets over de kwestie zelf te vertellen. U kunt hiervoor de schrijfhulp uitstel vragen van de Rechtspraak gebruiken. Verstuur de brief per post of geef de brief af bij de griffie van de rechtbank. Bij het inleveren bij de griffie van de Rechtbank krijgt u een ontvangstbewijs.

  Als u nog een deel van de achterstand kunt betalen, voorkomt u dat de proceskosten nog meer oplopen.

Terug naar boven Shape