Wat kan ik doen bij een huurachterstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Neem contact op met uw verhuurder

Neem bij een huurachterstand zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder. Leg uit dat u wel wil betalen, maar op dit moment niet kunt betalen. Vraag of u later mag betalen.

Door snel contact op te nemen is de kans groter dat uw verhuurder meewerkt aan een betalingsregeling. Ook voorkomt u waarschijnlijk extra kosten, zoals (buitengerechtelijke) incassokosten.

Is het dossier door uw verhuurder doorgestuurd naar een deurwaarder? Maak dan een betaalafspraak met de deurwaarder.

Betalingsregeling

Lukt het niet om de hele achterstand in één keer te betalen? Vraag dan of u de achterstand in delen mag betalen. Dit is een betalingsregeling. Spreek af op welke dagen u een deel van de achterstand betaalt.

Wilt u weten wat u per maand kunt betalen?

 • Maak een berekening van uw beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft om uw vaste lasten te betalen.
 • Het verschil tussen uw inkomen en de beslagvrije voet is het bedrag dat u mogelijk kunt gebruiken voor een betalingsregeling met uw verhuurder.

Vraag om een bevestiging

Gaat uw verhuurder akkoord met een betalingsregeling? Vraag aan de verhuurder of hij de betalingsregeling per brief wil bevestigen. Vraag of hij in de brief schrijft hoeveel u moet betalen en wanneer u dat moet betalen.

Kom afspraken na

Probeert u zich zo goed mogelijk aan de afspraken van huurbetaling te houden.

Neem bij een nieuwe achterstand direct contact op met uw verhuurder om samen een oplossing te vinden. Als u de afspraken niet nakomt, kan uw verhuurder namelijk een procedure starten om u uit de woning te zetten.

Wil de verhuurder u uit de woning zetten vanwege een huurachterstand? Neem dan contact op met een van onze juristen. Als het nodig is, kunnen wij u doorverwijzen naar een advocaat.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Een betalingsregeling afsluiten lukt niet. Wat nu?

  Uw verhuurder is niet verplicht met u een betalingsregeling af te sluiten. Werkt de verhuurder niet mee aan een betalingsregeling? Betaal dan alsnog de bedragen, zoals u die heeft voorgesteld.

  U toont hiermee goede wil en uw schuld wordt er kleiner door. Bovendien voorkomt u mogelijk dat uw verhuurder een procedure voor huisuitzetting start.

  Lening sociale dienst

  Vraag bij uw sociale dienst of zij een lening kunnen geven voor betaling van de achterstand. De sociale dienst is niet verplicht om deze te geven, maar kan soms een uitzondering maken.

  Schuldhulpverlening

  Heeft u meerdere schulden? Neem dan contact op met schuldhulpverlening. Hiermee voorkomt u misschien ontruiming van de woning door huurachterstand.  

 • Mag mijn verhuurder extra kosten rekenen voor de huurachterstand?

  Als u niet op tijd uw huur betaalt, mag uw verhuurder extra kosten rekenen. Uw verhuurder mag deze kosten pas rekenen als hij u eerst een brief stuurt waarin hij u 14 dagen de tijd geeft om te betalen. Dat geldt ook als in de huurovereenkomst staat dat u meteen extra kosten verschuldigd bent bij te laat betalen.

  Als u binnen 14 dagen niet heeft betaald, moet u (buitengerechtelijke) incassokosten betalen.

 • Hoeveel huurachterstand mag ik hebben?

  Als huurder bent u verplicht om uw huur te betalen. Een huurachterstand is niet toegestaan.

  Bij een huurachterstand kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Dit moet uw verhuurder via een aangetekende brief doen. Zegt uw verhuurder de huur op? Dan is het belangrijk om hier tegen te protesteren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief 'bezwaar tegen huuropzegging door huurachterstand'. Als u protesteert, moet uw verhuurder toestemming aan de rechter vragen om de huur stop te zetten.

  Huurovereenkomst ontbinden

  Uw verhuurder kan ook bij de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de huur direct wordt gestopt. Dit gebeurt meestal bij een achterstand van 3 maanden. Een verhuurder kan ook om ontbinding vragen als u vaker de huur niet op tijd betaalt.

  Heeft u betaalproblemen? Of wil uw verhuurder uw huur stopzetten? Neem contact met een van onze juristen.

 • Hoe voorkom ik dat ik mijn huurwoning word uitgezet?

  Bij een huurachterstand kan uw verhuurder aan de rechter vragen het huurcontract te stoppen. U loopt dan het risico uit de woning te worden gezet.

  Betaal daarom altijd eerst uw huur, gevolgd door de zorgverzekering, water, gas en licht. Daarna betaalt u andere zaken.

  Ook kunt u uw goede wil tonen door meteen contact op te nemen als de verhuurder om betaling vraagt. Dan is de kans het grootst dat de verhuurder geen procedure voor uitzetting start.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder voor de huurachterstand ontruiming vraagt bij de rechter?

  Zodra uw verhuurder aan de rechter vraagt om uw huurovereenkomst te stoppen, krijgt u hiervan een brief van een deurwaarder. U wordt dan uitgenodigd om bij de rechtbank langs te komen.

  Het is belangrijk dat u naar de rechtbank gaat. Laat de rechter weten dat u het niet eens bent met het stopzetten van het huurcontract. En dat u het niet eens bent met ontruiming van de woning door huurachterstand.

  Krijgt u een brief van de rechtbank of van een deurwaarder? Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat. Een advocaat is niet verplicht, maar is wel verstandig.

Terug naar boven Shape