Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik huur een sociale huurwoning

U huurt een sociale huurwoning als uw kale huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst lager was dan de in dat jaar geldende huurliberalisatiegrens. Een overzicht van de huurliberalisatiegrenzen staat op de website van Rijksoverheid.   

Voor elke woning geldt een eigen maximale huurprijs. Deze is berekend volgens het puntensysteem van de Huurcommissie en volgens de WOZ-waarde.De gemeente bepaalt de WOZ-waarde. Hoe meer punten uw huurwoning krijgt, hoe meer huur uw verhuurder mag vragen. 

Op de website van de Huurcommissie kunt u de Huurprijscheck doen. Met de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw woning.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw huurprijs? Dan kunt u een huurverlagingprocedure starten

Door een huurverhoging kan tijdens uw lopende huurcontract de huurprijs hoger worden dan de huurliberalisatiegrens. Uw huurwoning blijft in dit geval een sociale huurwoning. De gemeente stelt elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw woning vast. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u tegen de beslissing van de gemeente bezwaar maken. Houd rekening met een bezwaartermijn van 6 weken.

Ik huur een geliberaliseerde huurwoning

Is uw huur op de begindatum van uw contract hoger dan de in dat jaar geldende huurliberalisatiegrens? Dan is uw woning geliberaliseerd. Een overzicht van de huurliberalisatiegrenzen staat op de website van de Rijksoverheid.

Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden andere regels dan voor sociale huurwoningen. Er is dan geen maximale huurprijs en uw verhuurder bepaalt zelf de huurprijs.

Heeft u een geliberaliseerde huurwoning? En is het huurcontract korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Deze toets bij de Huurcommissie is na 6 maanden niet meer mogelijk. Heeft u na deze 6 maanden een geschil over de huurprijs? Dan kunt u naar de rechter. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden Bekijk ook onze video op youtube.com Wat is de maximale huurprijs van een woning?

Ik huur een kamer

De hoogte van de maximale huur van een kamer is afhankelijk van een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt de maximale huur die voor uw kamer is toegestaan. Op de website van de Huurcommissie kunt u het aantal punten berekenen met de Huurprijscheck voor onzelfstandige woonruimte.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw huurprijs? Dan kunt u een huurverlagingsprocedure starten

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is de maximale huurprijs bij een all-inhuur?

  Bij een all-inhuurprijs betaalt u 1 bedrag voor de kale huur, de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit. Hierdoor kunt u niet controleren of de kale huur onder de maximale huurprijs van uw woning valt. Het is dus verstandig om de all-inhuurprijs te splitsen. 

   

  Met onze voorbeeldbrief splitst u de all-inhuurprijs.

  Als u de all-inhuurprijs heeft gesplitst, kunt u controleren of de huurprijs onder de maximale huurprijs van uw woning ligt.

 • Hoe vaak mag de verhuurder de huur verhogen?

  Sociale huurwoning

  Een verhoging van de huurprijs is één keer per jaar toegestaan (in sommige gevallen mag 2 keer per 24 maanden ook). Er geldt een maximale huurverhoging. De overheid stelt hiervoor jaarlijks in percentages vast. Een voorwaarde is wel dat de nieuwe huurprijs door de verhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomt.

  Bent u het niet eens met de huurverhoging? Maak dan schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief van de Huurcommissie.

  Geliberaliseerde huurwoning

  Een maximale huurverhoging geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen. Wel geldt dat er maximaal 1 keer per jaar mag worden verhoogd. De verhuurder kan dit op 2 manieren doen: 

  • De eerste mogelijkheid om de huur te verhogen is aan de hand van de afspraak uit het huurcontract. Bij het aangaan van het huurcontract is schriftelijk afgesproken hoe de huurverhoging wordt geregeld. 
  • De tweede optie is dat de verhuurder u een nieuw huurcontract aanbiedt met een nieuwe huurprijs. Wilt u deze niet tekenen? Dan kan de verhuurder uw huidige huurcontract opzeggen. Als u hier niet mee akkoord gaat, kan alleen de rechter het contract beëindigen. Wilt u meer informatie hierover? Neem contact op met onze juristen.

  Zowel bij een sociale huurwoning als bij een geliberaliseerde huurwoning is een extra tussentijdse verhoging door woningverbetering wel toegestaan.

  All-inhuur

  Een huurverhoging mag alleen worden berekend over de kale huurprijs. Bij een all-inhuurprijs betaalt u 1 bedrag voor de kale huur, de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit. De kale huurprijs is bij een all-inhuurprijs dus niet bekend. Huurverhoging is dan niet mogelijk.

   

  Stelt uw verhuurder een huurverhoging voor van een all-inhuurprijs? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief.  

 • Wanneer kan mijn huur worden verlaagd?

  U kunt huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Ook kunt u om huurverlaging vragen als uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging. Beide opties kunnen alleen bij sociale huurwoningen en kamers.

 • Wanneer krijg ik huurtoeslag?

  Huurtoeslag krijgt u als uw inkomen te laag is om de huur te betalen. U kunt huurtoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u staat op uw woonadres ingeschreven bij uw gemeente;
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit óf een geldige verblijfsvergunning;
  • uw woning is een zelfstandige woning volgens de regels van de huurtoeslag;
  • uw huurprijs is niet hoger dan € 710,68 (rekenhuur 2017); 
  • uw inkomen en vermogen is niet hoger dan de geldende normen.

  Heeft u een toeslagpartner of medebewoner(s)? Dan wordt het inkomen van alle medebewoners bij elkaar opgeteld. Het vermogen van u en uw medebewoners wordt afzonderlijk beoordeeld.

  Op belastingdienst.nl ziet u per situatie welke normen voor u gelden en hoe hoog uw maximale huur mag zijn. Wilt u een indicatie van uw huurtoeslag bij uw toetsingsinkomen? Maak dan een proefberekening.

  Komt uw huur uit boven de liberalisatiegrens door een huurverhoging? Dan krijgt u alleen huurtoeslag als u op 1 januari van dat jaar ook al huurtoeslag ontving.

Terug naar boven Shape