De maximale huurprijs van een woning | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik huur een sociale huurwoning

U huurt een sociale huurwoning als uw kale huurprijs bij het aangaan van de huurovereenkomst lager was dan de in dat jaar geldende huurliberalisatiegrens.

Voor elke woning geldt een eigen maximale huurprijs. Deze wordt berekend via een puntensysteem. Hoe meer punten uw huurwoning krijgt, hoe meer huur uw verhuurder mag vragen. Met de Huurprijscheck krijgt u een schatting van het puntenaantal en daarmee de maximale huurprijs van uw woning.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw huurprijs? Dan kunt u een huurverlagingprocedure starten. 

De WOZ waarde bepaalt voor een deel de huurprijs. De gemeente stelt elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van uw woning vast. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u tegen de beslissing van de gemeente bezwaar maken. Houd rekening met een bezwaartermijn van 6 weken.

Ik huur een geliberaliseerde huurwoning

Is uw huur op de begindatum van uw contract hoger dan de in dat jaar geldende huurliberalisatiegrens? Dan is uw woning geliberaliseerd.

Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden andere regels dan voor sociale huurwoningen. Er is dan geen maximale huurprijs.

Soms kan de Huurcommissie voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Tot wanneer dit kan hangt af van het soort contract.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Is uw tijdelijke huurovereenkomst ingegaan op of na 1 juli 2016? Dan kan de Huurcommissie tot 6 maanden na afloop van de overeenkomst nagaan of de huurprijs redelijk is.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Is het huurcontract korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie voor u nagaan of de huurprijs redelijk is.
Is de huurprijs niet redelijk? Dan kan dit mogelijk met terugwerkende kracht worden aangepast.

Heeft u na deze 6 maanden een geschil over de huurprijs? Dan kunt u naar de rechter. Neem contact op met een van onze juristen.

Ik huur een kamer

De maximale huur van een kamer wordt bepaald door een puntensysteem. Op de website van de Huurcommissie kunt u het aantal punten berekenen met de Huurprijscheck voor onzelfstandige woonruimte.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw huurprijs? Dan kunt u een huurverlagingsprocedure starten

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is de maximale huurprijs bij een all-inhuur?

  Bij een all-inhuurprijs betaalt u voor de kale huur, de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit 1 bedrag. Hierdoor kunt u niet controleren of de kale huur onder de maximale huurprijs van uw woning valt. Het is dus verstandig om de all-inhuurprijs te laten splitsen. 

  Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw verhuurder de all-inhuurprijs te splitsen. U doet zelf een voorstel.

  Gaat de verhuurder niet akkoord met het splitsen van de all-inhuurprijs? Dan kunt u de Huurcommissie of de kantonrechter vragen uw huurprijs te splitsen.

  Als u de all-inhuurprijs is gesplitst, kunt u controleren of de huurprijs onder de maximale huurprijs van uw woning ligt.

 • Hoe vaak mag de verhuurder de huur verhogen?

  Sociale huurwoning

  Een verhoging van de huurprijs is 1 keer per jaar toegestaan (in sommige gevallen mag 2 keer per 24 maanden ook). Er geldt een maximale huurverhoging. De overheid stelt hiervoor jaarlijks een percentage vast. Een voorwaarde is wel dat de nieuwe huurprijs door de verhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomt.

  Bent u het niet eens met de huurverhoging? Maak dan bezwaar tegen de huurverhoging.

  Geliberaliseerde huurwoning

  Een maximale huurverhoging geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen. Wel geldt dat er maximaal 1 keer per jaar mag worden verhoogd. De verhuurder kan dit op 2 manieren doen: 

  • De eerste mogelijkheid om de huur te verhogen is aan de hand van de afspraak uit het huurcontract. Bij het aangaan van het huurcontract is schriftelijk afgesproken hoe de huurverhoging wordt geregeld. 
  • De tweede optie is dat de verhuurder u een nieuw huurcontract aanbiedt met een nieuwe huurprijs. Wilt u dit niet tekenen? Dan kan de verhuurder uw huidige huurcontract opzeggen. Gaat u niet akkoord? Dan kan de verhuurder de rechter vragen het huurcontract te beëindigen.

  Zowel bij een sociale huurwoning als bij een geliberaliseerde huurwoning is een extra tussentijdse verhoging door woningverbetering wel toegestaan.

 • Wanneer kan mijn huur worden verlaagd?

  U kunt aan uw verhuurder een huurverlaging voorstellen als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Ook kunt u om huurverlaging vragen als uw inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging. Beide opties kunnen alleen bij sociale huurwoningen en kamers.

 • Wanneer krijg ik huurtoeslag?

  Huurtoeslag krijgt u als uw inkomen te laag is om de huur te betalen. Om huurtoeslag te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u staat op uw woonadres ingeschreven bij uw gemeente
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit óf een geldige verblijfsvergunning
  • uw woning is een zelfstandige woning volgens de regels van de huurtoeslag
  • uw huurprijs is niet hoger dan € 737,14 (rekenhuur 2020)
  • uw inkomen en vermogen vallen onder de geldende normen

  Heeft u een toeslagpartner of medebewoner(s)? Dan wordt het inkomen van alle medebewoners bij elkaar opgeteld. Het vermogen van u en uw medebewoners wordt afzonderlijk beoordeeld.

  Op belastingdienst.nl ziet u per situatie welke normen voor u gelden en hoe hoog uw maximale huur mag zijn. Wilt u een indicatie van uw huurtoeslag bij uw toetsingsinkomen? Maak dan een proefberekening.

  Komt uw huur uit boven de liberalisatiegrens door een huurverhoging? Dan krijgt u alleen huurtoeslag als u op 1 januari van dat jaar ook al huurtoeslag ontving.

Terug naar boven Shape