Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Controleer of uw verhuurder verantwoordelijk is

Heeft u last van een lekkage, vochtige ruimte of ernstige overlast van een andere huurder? Dan krijgt u als huurder niet het woongenot dat u mag verwachten. Er is dan een gebrek. Voor sommige gebreken is de verhuurder verantwoordelijk.

Onderhoudsgebreken

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de huurwoning.

De verhuurder is verantwoordelijk voor andere onderhoudsproblemen, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of achterstallig onderhoud.

Veroorzaakt u zelf een gebrek, zoals een lekkage? Dan moet u de kosten vergoeden.

Overlast

Zorgt een andere huurder voor ernstige overlast, bijvoorbeeld geluidsoverlast of overlast door stank? En heeft u allebei dezelfde verhuurder? Dan moet uw verhuurder proberen de overlast te stoppen.

Adresproblemen

De verhuurder moet ervoor zorgen dat u zich kunt inschrijven op het adres van uw huurwoning. Dit doet u bij de gemeente. Kan dat niet, omdat het adres bijvoorbeeld niet bestaat? Dan is dat een gebrek. Uw verhuurder moet dit voor u oplossen.

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Dan is er 'spookbewoning'. Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag. Dat mag niet. Ook dit moet uw verhuurder oplossen.

Stap 2

Meld het gebrek bij uw verhuurder

Meld het gebrek zo snel mogelijk bij uw verhuurder. Dit kan telefonisch, maar doe het ook schriftelijk. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief melden gebreken aan huurwoning en stuur foto's of ander bewijs mee.

Meldt u het gebrek niet of te laat? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor gevolgschade. Dit is schade die ontstaat doordat een onderhoudsgebrek niet op tijd is gerepareerd.

Uw verhuurder moet het gebrek repareren of oplossen. Gaat het om een spoedgeval, bijvoorbeeld een lekkage? Dan moet uw verhuurder meestal snel een oplossing of noodvoorziening regelen. Als er geen spoed bij is, geef uw verhuurder dan in ieder geval 6 weken de tijd om het gebrek te repareren.

Betaal altijd uw huur. Ook als uw verhuurder het gebrek niet repareert of oplost. Bij een huurachterstand mag uw verhuurder soms uw huurcontract stoppen.

Stap 3

Vraag de Huurcommissie om huurverlaging

Doet uw verhuurder niets aan het gebrek? En woont u in een sociale huurwoning? Dan krijgt u misschien huurverlaging via de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huur tot uw verhuurder het gebrek oplost.

De Huurcommissie kan maximaal 80% huurverlaging geven. U betaalt in dat geval 20% van uw huur. U blijft uw oude huur betalen tot de Huurcommissie een lagere huur vaststelt.

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan krijgt u geen huurverlaging via de Huurcommissie. Maar u kunt wel naar de Huurcommissie voor advies als dat in uw huurcontract staat. Of als u dat met uw verhuurder afspreekt.

Geen huurverlaging bij overlast

Bij overlast van een andere huurder kan de Huurcommissie u geen huurverlaging geven. De Huurcommissie kan hiervoor ook geen boete geven aan de verhuurder. Daarvoor moet u naar de rechter.

De Huurcommissie kan wel beslissen of de verhuurder te weinig doet om de overlast te stoppen.

Adresproblemen

Kunt u zich niet inschrijven op het adres van uw huurwoning? Of is er spookbewoning? Dan kunt u niet naar de Huurcommissie. Hiervoor moet u naar de rechter.

Stap 4

Ga naar de rechter

Doet de verhuurder nog steeds niets aan het gebrek, ook niet na de huurverlaging door de Huurcommissie? Of huurt u een woning in de vrije sector? Dan kunt u naar de rechter gaan. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Het is wel verstandig om een advocaat om hulp te vragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik zelf gebreken repareren en de kosten inhouden op de huur?

  Dat mag alleen als u het op de juiste manier aanpakt:

  1. U meldt de verhuurder het gebrek schriftelijk.
  2. U geeft de verhuurder schriftelijk een redelijke tijd om het probleem op te lossen (6 weken).
  3. Uw verhuurder reageert niet op uw brief en lost het probleem niet op.

  Risico

  Repareert u zelf het gebrek en haalt u de kosten af van de huur? Dan loopt u risico dat dit tussen u en de verhuurder voor discussies zorgt. Bijvoorbeeld over het gebrek en de hoogte van de kosten. Uw verhuurder kan dan naar de rechter stappen. Neem daarom eerst contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar.

 • Is de verhuurder aansprakelijk als ik schade heb door een gebrek?

  Niet altijd. De verhuurder is mogelijk aansprakelijk als:

  • de schade een direct gevolg is van het gebrek
  • u het gebrek meteen na ontdekken aan de verhuurder meldt
  • de oorzaak van het gebrek de verantwoordelijkheid is van de verhuurder

  Bijvoorbeeld: U heeft een lekkage en meldt dit meteen aan uw verhuurder. De oorzaak van de lekkage is een gesprongen leiding omdat uw verhuurder de leidingen niet goed onderhoudt. Uw vloer is nu beschadigd. De verhuurder is aansprakelijk voor de schade aan uw vloer.

  Niet aansprakelijk

  Kon de verhuurder het gebrek niet voorkomen? Dan is hij niet aansprakelijk voor uw schade. Bekijk of uw inboedelverzekering de schade vergoedt. Uw verhuurder moet het gebrek nog wel repareren.

  Schadevergoeding

  Bent u van mening dat uw verhuurder aansprakelijk is voor uw schade? Stuur uw verhuurder dan onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad. Hierin stelt u uw verhuurder aansprakelijk voor uw schade en eist u schadevergoeding.

 • Wanneer ben ik als huurder aansprakelijk voor schade?

  Wacht u te lang met het melden van een gebrek? En ontstaat daardoor extra schade? Dan moet u deze schade betalen. Dit heet 'gevolgschade'. De verhuurder moet het gebrek wel repareren.

  Bijvoorbeeld: Het dak lekt. U meldt uw verhuurder dit pas na een paar weken. In die weken wordt de lekkage groter en beschadigen de muren en vloer. Deze extra schade moet u betalen.

 • Mag ik bij onderhoudsgebreken een huurverhoging weigeren?

  Nee. U kunt wel bezwaar maken tegen een huurverhogingsvoorstel. U moet dan een goede reden hebben. Onderhoudsgebreken zijn geen goede reden voor bezwaar. U kunt bij onderhoudsgebreken namelijk een huurverlaging aanvragen.

  Heeft de Huurcommissie de huur al verlaagd? En lost uw verhuurder het gebrek nog steeds niet op? Dan kunt u wel bezwaar maken.

  Let op dat u bezwaar maakt voor de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

Terug naar boven Shape