Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.
Ga meteen naar

Gebreken huurwoning

Krijgt u als huurder niet het woongenot dat u mag verwachten? Dan is er mogelijk sprake van een gebrek. Bijvoorbeeld:

 • ernstige overlast van een andere huurder. Deze huurder huurt van dezelfde verhuurder en de verhuurder doet onvoldoende om overlast te beëindigen.
 • stankoverlast
 • spookbewoning: er staat onterecht iemand op uw adres ingeschreven, waardoor u geen toeslagen kunt aanvragen
 • u kunt zich niet inschrijven op het adres van uw huurwoning
 • onderhoudsgebreken, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of ander achterstallig onderhoud

Meld gebreken bij verhuurder

U moet gebreken zo snel mogelijk melden bij uw verhuurder. Als u dit niet doet, kunt u aansprakelijk zijn voor gevolgschade. Gebruik onze voorbeeldbrief melden gebreken aan huurwoning en stuur foto's of ander bewijs mee.

Uw verhuurder is verplicht de gebreken te verhelpen. Hoe snel een verhuurder dit moet doen, hangt af van het gebrek. Zo moet uw verhuurder bij dringende werkzaamheden snel een oplossing of noodvoorziening regelen. Geef uw verhuurder bij andere werkzaamheden in ieder geval 6 weken de tijd om het gebrek te herstellen.

Huurverlaging bij Huurcommissie

Doet uw verhuurder niets aan de gebreken van uw huurwoning? Vraag dan om een huurverlaging bij de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huur tot het gebrek door uw verhuurder is opgelost.

De hoogte van de huurverlaging hangt af van het gebrek en kan oplopen tot 80% van de huurprijs. U blijft uw oude huurprijs betalen tot de Huurcommissie een lagere huurprijs vaststelt.

Woont u niet in een sociale huurwoning? Dan kunt u geen huurverlaging vragen bij de Huurcommissie. U moet dan naar de rechter voor huurverlaging.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Is de verhuurder aansprakelijk als ik schade heb door een gebrek?

  Niet altijd. De verhuurder is mogelijk aansprakelijk als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de schade is een direct gevolg van het gebrek
  • u heeft het gebrek meteen na ontdekking aan de verhuurder gemeld
  • de oorzaak van het gebrek valt aan de verhuurder toe te rekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij achterstallig onderhoud.

  Kon de verhuurder het gebrek niet voorkomen? Dan is hij niet aansprakelijk voor uw schade. Bekijk of uw inboedelverzekering de schade vergoedt. Uw verhuurder moet het gebrek nog wel verhelpen.

  Bent u van mening dat uw verhuurder aansprakelijk is voor uw schade? Stuur uw verhuurder dan onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad. Hierin stelt u uw verhuurder aansprakelijk voor uw schade en vordert u schadevergoeding.

 • Mag ik bij onderhoudsgebreken een huurverhoging weigeren?

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een huurverhogingsvoorstel en een goede reden heeft. Onderhoudsgebreken zijn geen goede reden voor bezwaar. U kunt bij onderhoudsgebreken namelijk een huurverlaging aanvragen.

  U kunt wel bezwaar maken als:

  • er al een huurverlaging is aangevraagd bij de Huurcommissie
  • de huur al door de Huurcommissie is verlaagd en de verhuurder de gebreken nog niet heeft verholpen

  Let op dat u bezwaar maakt voor de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

 • Mag ik de huur inhouden bij gebreken?

  U mag zelf de onderhoudsgebreken verhelpen en de kosten verrekenen met de huur, als:

  • u de verhuurder schriftelijk op onderhoudsgebreken heeft gewezen
  • u de verhuurder schriftelijk een redelijke tijd heeft gegeven om het probleem op te lossen (6 weken)
  • uw verhuurder niet reageert op uw brief en het probleem niet oplost
  • het gebrek snel moet worden verholpen

  Verhelpt u zelf de gebreken en verrekent u de kosten met uw huur? Dan kan dit discussies opleveren. Misschien is uw verhuurder het niet eens met de hoogte van de kosten en het inhouden van de huur. Uw verhuurder kan dan naar de rechter stappen. Vraag daarom juridisch advies, voordat u de huur verrekent. Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape