Wel of geen samenlevingscontract?

Als u gaat samenwonen, wilt u misschien een aantal dingen met en voor elkaar regelen. U kunt samen afspraken maken en deze op papier zetten. Er is dan duidelijkheid over ieders rechten en plichten. Zo’n samenlevingscontract kunt u zelf opstellen of het door de notaris laten doen.

Zeker als u een koopwoning heeft of samen kinderen hebt of wilt, is een samenlevingscontract aan te raden. U beslist zelf wat erin komt te staan. Bijvoorbeeld hoe u de woonlasten en kosten voor levensonderhoud verdeelt. Maar ook wat er gebeurt met de spullen die u samen hebt gekocht, als u uit elkaar gaat of een van u komt te overlijden. Ook kunt u afspreken wie er in de woning mag blijven wonen wanneer u uit elkaar gaat.

Let op:

Als u een samenlevingscontract afsluit, bent u automatisch elkaars fiscaal partner. U moet dan beide op hetzelfde adres bij de gemeente staan ingeschreven. Op de website van de belastingdienst vindt u de regels over fiscaal partnerschap.

Veelgestelde vragen

 • Is een samenlevingscontract verplicht?

  Nee. U kunt ook zonder samenlevingscontract gewoon gaan samenwonen. De wet verplicht het namelijk niet. Het opstellen van een samenlevingscontract is wel aan te bevelen. Het kan problemen voorkomen als één van u overlijdt of de relatie wil beëindigen.

  Daarnaast kan een (notarieel) samenlevingscontract nodig zijn voor woningbouwverenigingen, pensioenfondsen en andere instanties. Soms stelt bijvoorbeeld een bank een samenlevingscontract verplicht om een hypotheek te kunnen krijgen.

 • Wat kan ik afspreken in een samenlevingscontract?

  Alles wat u allebei belangrijk vindt. Bijvoorbeeld:

  • Hoe u de kosten van de gezamenlijke huishouding (en eventueel de inkomsten) wilt verdelen.
  • Welke spullen persoonlijk eigendom zijn en welke gezamenlijk.
  • Als er kinderen zijn: afspraken over de verzorging en opvoeding.
  • Heel belangrijk: wat gebeurt er als u weer uit elkaar wilt gaan. Hoe verdeelt u de samen gekochte spullen, wie mag er in de woning blijven, enzovoort.
  • Wat er gebeurt als één van beide partners overlijdt. Wilt u dat uw partner van u erft, dan is het verstandig ook een testament te laten opstellen.
  • Hoe geschillen worden opgelost.

  Op de website Notaris.nl vindt u meer informatie over wat u in een samenlevingscontract kan regelen.

 • Is een notaris verplicht?

  Nee. U kunt ook zelf uw afspraken op papier zetten en ondertekenen. Dat is een rechtsgeldige overeenkomst. In veel situaties is het toch aan te raden een samenlevingscontract op te laten stellen door een notaris.

  De notaris kan het samenlevingscontract exact afstemmen op uw wensen en situatie. Vaak kan de notaris u attent maken op dingen waar u zelf niet aan denkt. 

  Nog een voordeel is dat een notarieel samenlevingscontract meer rechtskracht heeft, omdat de afspraken officieel zijn geregistreerd. Daardoor kunt u soms dezelfde voordelen krijgen als mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een notarieel samenlevingscontract kan soms als voorwaarde gesteld worden om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen, bijvoorbeeld partnerpensioenregelingen.

 • Wat kost een samenlevingscontract bij de notaris?

  De kosten verschillen per notaris, want de notaristarieven zijn vrij. Een eerste gesprek is soms gratis. Het kan dus de moeite lonen om een offerte aan te vragen bij verschillende notarissen. U kunt notariskosten en -tarieven vergelijken op de website Notaristarieven.nl.

  Heeft u een laag inkomen en vermogen?
  Voor het opstellen van een samenlevingscontract geldt dan het 'maximumtarief minder draagkrachtigen'. Uw inkomen en vermogen mag dan niet te hoog zijn.

  >> Lees meer informatie over notaris inschakelen.

 • Wat is het verschil tussen een regeling in een samenlevingscontract en een testament?

  Dit wordt het duidelijkst met een voorbeeld. Stel, u en uw partner hebben een samenlevingscontract. Daarin staat onder meer dat bij overlijden van één van u de ander alle gezamenlijk aangekochte bezittingen mag houden. Geen van u beiden heeft een testament en u heeft samen geen kinderen.

  Overlijdt uw partner, dan mag u houden wat u samen hebt gekocht. Maar alle overige bezittingen van uw partner gaan volgens de wet naar zijn of haar erfgenamen. U heeft dus geen recht op de eventuele spaartegoeden en andere bezittingen van uw partner. Wilt u dit voorkomen, dan moet u elkaar per testament tot erfgenaam benoemen.

   

 • Hoe eindigt een samenlevingscontract?

  In uw samenlevingscontract staat vermeld hoe het contract eindigt. Vaak staat er dat de overeenkomst eindigt bij:

  • einde relatie: als er een aangetekende brief wordt gestuurd aan de ander of u apart gaat wonen;
  • overlijden;
  • huwelijk.

  Bij het beëindigen van het samenwonen moet u zich houden aan de afspraken die in het samenlevingscontract zijn vastgelegd.

 • Meer weten?

  Uitgebreide informatie over het samenlevingscontract vindt u op de website Notaris.nl.

  Bij de Rijksoverheid vindt u antwoord op veelgestelde vragen over samenwonen en een brochure over de verschillen tussen trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Samenwonen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.