Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Bepaal of u een ouderschapsplan moet maken

U moet een ouderschapsplan afspreken als u uit elkaar gaat en u heeft allebei het ouderlijk gezag over uw kind.

Heeft een van u het gezag? Dan hoeft u geen ouderschapsplan te maken. Het is wel verstandig om te doen, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan.

Stap 2

Beschrijf uw situatie

Begin het ouderschapsplan met de namen van de ouders en van uw kinderen tot 18 jaar. Noem ook de geboortedata van uw kinderen.

Stap 3

Spreek een omgangsregeling af

Heeft u beiden het ouderlijk gezag over uw kind? Dan moet u in het ouderschapsplan afspraken maken over de omgang met uw kind.

Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag en is de ander alleen juridisch ouder? Dan mag u afspraken maken over omgang, maar dit is niet verplicht.

Samen afspreken

In de wet staat niet hoe een omgangsregeling eruit moet zien. U mag hierover zelf afspraken maken. U kunt bijvoorbeeld als omgangsregeling kiezen voor co-ouderschap. Dan verdeelt u de omgang en zorgtaken gelijk over beide ouders.

Sommige zaken moet u verplicht afspreken met elkaar. Bijvoorbeeld:

 • bij welke ouder uw kind gaat wonen en wordt ingeschreven bij de gemeente
 • op welke dagen uw kind bij de andere ouder is
 • wie uw kind haalt en brengt
 • hoe en wanneer u elkaar informatie geeft over beslissingen als schoolkeuze of een medische behandeling
 • hoe u uw kind vanaf 6 jaar betrekt bij afspraken over omgang

Reizen met kind

Maat u afspraken over vakantie? Regel dan ook praktische zaken over paspoort en toestemming als u met uw kind naar het buitenland reist.

Stap 4

Maak afspraken over kinderalimentatie

Beide ouders moeten meebetalen aan de kosten voor de kinderen. U bent verplicht hierover afspraken te maken in het ouderschapsplan. Meestal betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder. U kunt een berekening laten maken bij het LBIO.

Bekijk of extra afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over:

 • wie de kinderbijslag krijgt
 • wie kindgebonden budget krijgt
 • kosten voor school en studie
 • kosten voor sport of muziekles
 • bijzondere uitgaven, zoals verjaardag, fiets, bril of beugel
Stap 5

Spreek af hoe u omgaat met belangrijke zaken

Spreek af hoe u en hoe vaak u elkaar op de hoogte houdt over uw kind. Beschrijf ook hoe u de beslissingen neemt over belangrijke zaken zoals:

 • dagelijkse zorg, zoals huisregels, kleding, lichamelijke verzorging
 • afsluiten van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid
 • buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes of sport
 • wie het paspoort van uw kind bewaart
 • hoe uw kind contact heeft met de ene ouder als het bij de andere ouder is
Stap 6

Maak afspraken over school

Gaat uw kind naar school? Leg dan in het ouderschapsplan afspraken vast over:

 • schoolkeuze
 • schoolinformatie, zoals rapporten en nieuwsbrieven
 • ouderavonden
 • huiswerk
 • wie u belt in geval van nood

Gaat uw kind nog niet naar school? Probeer dan vast afspraken te maken voor als uw kind naar school gaat. Dit voorkomt in de toekomst mogelijk problemen.

Stap 7

Maak afspraken over het aanpassen van het ouderschapsplan

Leg in het ouderschapsplan vast dat u na een bepaalde tijd kijkt hoe alles gaat. Als uw situatie verandert, maak dan nieuwe afspraken en verander het ouderschapsplan.

Beschrijf in het ouderschapsplan wat u doet als er problemen zijn waar u samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw ex-partner zich niet houdt aan de afspraken. Of als het niet lukt om nieuwe afspraken te maken. U kunt afspreken dat u in dat geval eerst samen naar een mediator gaat.

Stap 8

Onderteken het ouderschapsplan

Staan alle afspraken op papier? Zet dan beiden uw handtekening onder het plan. Door het zetten van uw handtekening staan de afspraken tussen u en uw ex-partner vast. Het ouderschapsplan is dan geldig.  

U hoeft het ouderschapsplan nergens in te leveren. Zorg er wel voor dat u allebei een kopie heeft van het plan. U kunt dan altijd teruglezen wat de afspraken zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet u het ouderschapsplan met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dat gaat via uw advocaat of mediator.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als het niet lukt om een ouderschapsplan af te spreken?

  Soms lukt het niet om samen met uw ex-partner een ouderschapsplan te maken. U kunt dan hulp vragen aan een mediator.

  Wil uw ex-partner niet naar een mediator, of komt u er bij de mediator niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een ouderschapsplan te bepalen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 • Kan ik een ouderschapsplan aanpassen?

  U kunt het ouderschapsplan aanpassen als uw situatie verandert. Hiervoor moet u met uw ex-partner overleggen.

  Bent u het samen eens over de aanpassing? Dan kunt u dit op papier zetten en een handtekening zetten. U hoeft niet naar de rechter, ook niet als het ouderschapsplan door de rechter is vastgesteld.

  Komt u er samen niet uit? Vraag dan hulp van een mediator om afspraken te maken. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen het ouderschapsplan te veranderen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Aanpassingen door kind

  Uw kind kan vanaf 12 jaar zelf de rechter vragen om afspraken over omgang te veranderen. Soms kan dit ook als uw kind jonger is. Het kan de rechter hierover een brief schrijven. De rechter oordeelt over het verzoek van uw kind.

  Kinderen kunnen voor hulp naar een kinderrechtswinkel.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

  U en uw ex-partner moeten zich beiden aan het ouderschapsplan houden. Komt een van u de afspraken niet na? Ga dan met elkaar in gesprek.

  Komt u er samen niet uit? Vraag dan hulp van een mediator. Wil uw ex-partner niet naar een mediator of komt u er bij de mediator niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om nakoming van het ouderschapsplan. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

 • Mag mijn kind zelf bepalen bij wie het woont?

  Kinderen jonger dan 18 jaar mogen niet zelf bepalen bij welke ouder ze wonen. Dat spreken de ouders af in het ouderschapsplan. Of de rechter bepaalt dit. Vaak telt hun mening wel mee en kunnen ze met vragen naar de rechter.

  Vanaf 12 jaar

  Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan mag het zijn mening geven. Dit heet 'hoorrecht'. U moet dan als ouders in het ouderschapsplan zetten hoe u daarmee omgaat.

  Doet de rechter uitspraak over de omgangsregeling? Dan moet hij in zijn uitspraak zetten hoe hij omgaat met de mening van uw kind. Of waarom hij dat niet doet.

  Jonger dan 12 jaar

  Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kan de rechter ook aan uw kind vragen hoe het over het ouderschapsplan denkt. Uw kind mag ook een brief schrijven aan de rechter.

  Naar de rechter

  Kinderen kunnen geen rechtszaak starten. Dat moet hun wettelijke vertegenwoordiger voor ze doen. Meestal zijn dit de ouders.

  Als uw kind het niet eens is met een beslissing van zijn ouders, kan het wel een brief sturen aan de rechter. De rechter beslist of hij hierover een rechtszaak begint. Bij de rechtszaak kan het kind gratis hulp krijgen van een bijzondere curator.

Terug naar boven Shape