Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Hoe stel ik een ouderschapsplan op?

In een ouderschapsplan legt u afspraken over uw kinderen vast. Denk aan afspraken over omgang, alimentatie en school. Sommige onderdelen zijn verplicht.

Ga meteen naar

Veelgestelde vragen
Stap 1

Bepaal of u een ouderschapsplan moet maken

U moet een ouderschapsplan afspreken als u uit elkaar gaat en u heeft allebei het ouderlijk gezag over uw kind.

Heeft een van u het gezag? Dan hoeft u geen ouderschapsplan te maken. Het is wel verstandig om te doen, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 2

Beschrijf uw situatie

Begin het ouderschapsplan met de namen van de ouders en van uw kinderen tot 18 jaar. Noem ook de geboortedata van uw kinderen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 3

Spreek een omgangsregeling af

Heeft u beiden het ouderlijk gezag over uw kind? Dan moet u in het ouderschapsplan afspraken maken over de omgang met uw kind.

Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag en is de ander alleen juridisch ouder? Dan mag u afspraken maken over omgang, maar dit is niet verplicht.

Maak samen afspraken

In de wet staat niet hoe een omgangsregeling eruit moet zien. U mag hierover zelf afspraken maken. U kunt bijvoorbeeld als omgangsregeling kiezen voor co-ouderschap. Dan verdeelt u de omgang en zorgtaken gelijk over beide ouders.

Sommige zaken moet u verplicht afspreken met elkaar. Bijvoorbeeld:

 • bij welke ouder uw kind gaat wonen en wordt ingeschreven bij de gemeente

 • op welke dagen uw kind bij de andere ouder is

 • wie uw kind haalt en brengt

 • hoe en wanneer u elkaar informatie geeft over beslissingen als schoolkeuze of een medische behandeling

Let op

Laat uw kind vanaf 6 jaar meedenken over het ouderschapsplan.

Reizen naar het buitenland

Maakt u afspraken over vakantie? Regel dan ook praktische zaken over paspoort en toestemming als u met uw kind naar het buitenland reist.

Goed om te weten

Er is veel hulp voor kinderen met gescheiden ouders.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 4

Maak afspraken over kinderalimentatie

Beide ouders moeten meebetalen aan de kosten voor de kinderen. U bent verplicht hierover afspraken te maken in het ouderschapsplan. Meestal betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder. U kunt een berekening laten maken bij het LBIO.

Bekijk of extra afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over:

 • wie de kinderbijslag krijgt
 • wie kindgebonden budget krijgt
 • kosten voor school en studie
 • kosten voor sport of muziekles
 • bijzondere uitgaven, zoals verjaardag, fiets, bril of beugel
Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 5

Spreek af hoe u omgaat met belangrijke zaken

Spreek af hoe u en hoe vaak u elkaar op de hoogte houdt over uw kind. Beschrijf ook hoe u de beslissingen neemt over belangrijke zaken zoals:

 • dagelijkse zorg, zoals huisregels, kleding, lichamelijke verzorging
 • afsluiten van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid
 • buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes of sport
 • wie het paspoort van uw kind bewaart
 • hoe uw kind contact heeft met de ene ouder als het bij de andere ouder is
Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 6

Maak afspraken over school

Gaat uw kind naar school? Leg dan in het ouderschapsplan afspraken vast over:

 • schoolkeuze
 • schoolinformatie, zoals rapporten en nieuwsbrieven
 • ouderavonden
 • huiswerk
 • wie u belt in geval van nood

Gaat uw kind nog niet naar school? Probeer dan vast afspraken te maken voor als uw kind naar school gaat. Dit voorkomt in de toekomst mogelijk problemen.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 7

Maak afspraken over het aanpassen van het ouderschapsplan

Leg in het ouderschapsplan vast dat u na een bepaalde tijd kijkt hoe alles gaat. Als uw situatie verandert, maak dan nieuwe afspraken en verander het ouderschapsplan.

Beschrijf in het ouderschapsplan wat u doet als er problemen zijn waar u samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw ex-partner zich niet houdt aan de afspraken. Of als het niet lukt om nieuwe afspraken te maken. U kunt afspreken dat u in dat geval eerst samen naar een mediator gaat.

Bent u geholpen met deze informatie?
Stap 8

Onderteken het ouderschapsplan

Staan alle afspraken op papier? Zet dan beiden uw handtekening onder het plan. Door het zetten van uw handtekening staan de afspraken tussen u en uw ex-partner vast. Het ouderschapsplan is dan geldig.  

U hoeft het ouderschapsplan nergens in te leveren. Zorg er wel voor dat u allebei een kopie heeft van het plan. U kunt dan altijd teruglezen wat de afspraken zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet u het ouderschapsplan met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dat gaat via uw advocaat of mediator.

Bent u geholpen met deze informatie?

Veelgestelde vragen

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven