Hoe stel ik een ouderschapsplan op? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderschapsplan opstellen

In een ouderschapsplan maakt u afspraken over uw kinderen als u uit elkaar gaat. U kunt samen met uw ex-partner een ouderschapsplan opstellen. Als u allebei uw handtekening eronder zet, is het ouderschapsplan rechtsgeldig. U en uw ex-partner moeten zich aan de afspraken houden.

Een ouderschapsplan is verplicht als u uit elkaar gaat en beiden het gezag over uw kind heeft. Heeft een van u het gezag? Dan hoeft u geen ouderschapsplan op te stellen. Het is wel verstandig om te doen, zodat alle afspraken duidelijk op papier staan.

Stap 1

Beschrijf uw situatie

Begin het ouderschapsplan met het noemen van de betrokken personen. Dit zijn de vader, de moeder en uw kinderen tot 18 jaar. Noem ook de geboortedata van uw kinderen.

Omgang en alimentatie

Heeft een ouder het ouderlijk gezag en is andere ouder juridisch ouder? Dan hoeft u in het ouderschapsplan alleen afspraken te maken over omgang en alimentatie.

Ouderlijk gezag

Heeft u beiden het gezag over uw kind? Dan moet u in het ouderschapsplan afspraken maken over omgang en alimentatie. Daarnaast moet u nog een aantal zaken regelen in het ouderschapsplan. Anders is het niet rechtsgeldig. Wat u moet regelen, vindt u in de volgende stappen.

Stap 2

Spreek een omgangsregeling af

In de wet staat niet hoe een omgangsregeling eruit moet zien. U mag hierover zelf afspraken maken. Spreek in ieder geval af:

 • bij welke ouder uw kind gaat wonen en wordt ingeschreven bij de gemeente
 • op welke dagen uw kind bij de andere ouder is
 • wie uw kind haalt en brengt
 • hoe u de omgang in vakanties en op bijzondere dagen regelt
 • voor kinderen vanaf 6 jaar: op welke manier u uw kind betrekt bij het maken van afspraken over omgang
 • of en wanneer toestemming nodig is van de andere ouder voor een verhuizing

U kunt kiezen voor co-ouderschap. Hierbij worden de omgang en de zorgtaken gelijk verdeeld over beide ouders.

Reizen met kind

Heeft u afspraken gemaakt over vakantie? Regel dan ook praktische zaken rondom paspoort en toestemming als u met uw kind naar het buitenland reist.

Stap 3

Maak afspraken over onderhoud en kinderalimentatie

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in de kosten voor de kinderen. Spreek in het ouderschapsplan af hoe u dit wilt regelen.

Meestal draagt de ene ouder bij in de kosten door kinderalimentatie te betalen aan de andere ouder. U kunt een berekening laten maken bij het LBIO.

Bekijk of extra afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over:

 • wie de kinderbijslag krijgt
 • wie kindgebonden budget krijgt
 • school- en studiekosten
 • kosten voor sport of muziekles
 • bijzondere uitgaven, zoals verjaardag, fiets, bril of beugel
Stap 4

Maak afspraken over dagelijkse zaken

Spreek met elkaar af wanneer en hoe vaak u informatie aan elkaar doorgeeft over uw kind. Beschrijf in het ouderschapsplan ook extra afspraken. Bijvoorbeeld over beslissingen en informatie over:

 • dagelijkse zorg, zoals huisregels, kleding, lichamelijke verzorging
 • medische behandeling
 • afsluiten van verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid
 • buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes of sport
 • wie het paspoort van uw kind bewaart
 • hoe uw kind contact heeft met de ene ouder bij verblijf bij de andere ouder
Stap 5

Spreek af hoe u zaken voor school regelt

Gaat uw kind naar school? Leg in het ouderschapsplan afspraken vast over:

 • schoolkeuze
 • schoolinformatie, zoals rapporten en nieuwsbrieven
 • ouderavonden
 • huiswerk
 • wie wordt gebeld in geval van nood

Gaat uw kind nog niet naar school? Probeer alvast afspraken te maken voor als uw kind naar school gaat. Dit voorkomt in de toekomst mogelijk problemen.

Stap 6

Maak afspraken over aanpassen ouderschapsplan

Leg in het ouderschapsplan vast dat u na een bepaalde tijd kijkt hoe alles loopt. Als uw situatie is veranderd, maak dan nieuwe afspraken en verander het ouderschapsplan.

Beschrijf in het ouderschapsplan wat u doet als er problemen zijn waar u samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld als afspraken niet worden nagekomen of als het niet lukt om nieuwe afspraken te maken. U kunt afspreken dat u in dat geval eerst samen naar een mediator gaat.

Stap 7

Onderteken het ouderschapsplan

Heeft u alle afspraken op papier gezet? Zet dan beiden uw handtekening onder het plan. Door het zetten van uw handtekening staan de afspraken tussen u en uw ex-partner vast. Het ouderschapsplan is dan rechtsgeldig. 

U hoeft het ouderschapsplan nergens in te leveren. Zorg er wel voor dat u beiden een kopie krijgt van het plan. U kunt dan altijd terugkijken wat de afspraken zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet u het ouderschapsplan met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dat gaat via uw advocaat of mediator.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als het niet lukt om een ouderschapsplan af te spreken?

  Als het niet lukt om met uw ex-partner een ouderschapsplan te maken, kunt u hulp inschakelen van een mediator.

  Wil uw ex-partner niet naar een mediator of komt u er bij de mediator niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om een ouderschapsplan vast te stellen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Neem contact op met een van onze juristen voor een doorverwijzing naar een mediator of advocaat.

 • Kan ik een ouderschapsplan wijzigen?

  U kunt het ouderschapsplan aanpassen als uw situatie verandert. Hiervoor moet u met uw ex-partner overleggen.

  Bent u het samen eens over de aanpassing? Dan kunt u dit op papier zetten en ondertekenen. U hoeft niet naar de rechter, ook niet als het ouderschapsplan door de rechter is vastgesteld.

  Komt u er samen niet uit? Schakel dan hulp in van een mediator om afspraken te maken. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen het ouderschapsplan te wijzigen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Afspraken wijzigen door kind

  Uw kind kan zelf de rechter vragen om afspraken uit het ouderschapsplan te veranderen. Uw kind kan de rechter hierover een brief schrijven. De rechter oordeelt over het verzoek van uw kind.

  Kinderen kunnen voor hulp terecht bij een kinderrechtswinkel.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

  U en uw ex-partner moeten zich beiden aan het ouderschapsplan houden. Komt een van u de afspraken niet na? Ga dan met elkaar in gesprek.

  Komt u er samen niet uit? Schakel dan hulp in van een mediator. Wil uw ex-partner niet naar een mediator of komt u er bij de mediator niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om nakoming van het ouderschapsplan. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape