Hoe stel ik een ouderschapsplan op? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Benoem de partijen

Als u een ouderschapsplan gaat maken, benoemt u eerst de partijen. Dit zijn:

 • de vader
 • de moeder
 • uw kind(eren) tot 18 jaar

Noem ook de geboortedata van uw kind(eren).

Stap 2

Beschrijf uw situatie

In het ouderschapsplan beschrijft u uw situatie.

Omgang en alimentatie

Bent u 'juridisch ouder'? Dan heeft u recht op omgang met uw kind. U bent juridisch ouder als de kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren of als u uw kinderen heeft erkend.

Als juridisch ouder heeft u een onderhoudsverplichting (alimentatie). Zowel de omgang als de onderhoudsverplichting regelt u in het ouderschapsplan.

Ouderlijk gezag

Heeft u het ouderlijk gezag? Dan bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. U mag beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van uw kind. Als u beiden het gezag heeft, moet u meer in het ouderschapsplan regelen. Anders is het niet rechtsgeldig. Wat u moet regelen, vindt u in de volgende stappen.

Stap 3

Bepaal een omgangsregeling

U bent vrij om samen afspraken te maken over de omgang met uw kinderen. Spreek duidelijk af:

 • Bij welke ouder uw kind(eren) het hoofdverblijf hebben
 • Op welke dagen er omgang is met de andere ouder
 • Hoe u de omgang tijdens vakanties en bijzondere dagen regelt

Heeft u een regeling tijdens de vakantie? En gaat u met uw kind(eren) naar het buitenland? Regel dan ook praktische zaken rondom het paspoort en toestemming om naar het buitenland te reizen.

U kunt ook kiezen voor een co-ouderschap. Hierbij wordt de omgang en de zorgtaken over beide ouders gelijk verdeeld.

Stap 4

Beschrijf het onderhoud en de kinderalimentatie

Beide ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun kinderen. Dit mag u op verschillende manieren afspreken.

Spreek af hoe beide ouders bijdragen in de kosten voor het onderhoud van de kinderen. Bijvoorbeeld:

 • De ene ouder betaalt maandelijks een bedrag aan de andere ouder (kinderalimentatie). De ouder met de hoogste draagkracht betaalt kinderalimentatie.
 • De helft van de kosten voor bepaalde uitgaven worden verdeeld.
 • Maandelijks maken u en uw ex een bedrag over op een bankrekening. Bespreek welke uitgaven u van deze bankrekening betaalt.

De meest voorkomende manier is kinderalimentatie. U kunt afspreken om de jaarlijkse indexering toe te passen. Heeft u hulp nodig bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO). 

Beschrijf bijvoorbeeld ook:

 • Wie de kinderbijslag ontvangt
 • Wie het kindgebonden budget ontvangt
 • Wie de school- en studiekosten betaalt, zoals schoolgeld, laptop en bijles
 • Wie bijzondere uitgaven betaalt, zoals fietsen, brillen en beugels
 • Wie het cadeau regelt voor de verjaardag, Sinterklaas of kerst
 • Wie de kosten voor een verjaardagsfeestje betaalt
 • Wie de kosten voor buitenschoolse activiteiten betaalt, zoals kosten voor de sportvereniging of muziekles
 • Wie extra kosten betaalt zoals voor de mobiele telefoon, zak- en kleedgeld
 • Hoe het onderhoud is geregeld als uw kind(eren) 18 jaar wordt(en)
Stap 5

Beschrijf de informatieoverdracht

U kunt in uw ouderschapsplan aangeven hoe u de communicatie tussen u en uw ex-partner wilt regelen. Zo voorkomt u communicatieproblemen in de toekomst.

Stap 6

Beschrijf welke ouder beslist

Spreek duidelijk af welke ouder bepaalde beslissingen neemt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Dagelijkse zorg, zoals huisregels, lichamelijke verzorging, kleding e.d.
 • Buitenschoolse activiteiten, zoals verjaardagsfeestjes, sport e.d.
 • Medische beslissingen
 • Wettelijke aansprakelijkheid
Stap 7

Beschrijf wie de zaken met school regelt

Uw kind gaat naar school. Leg in uw ouderschapsplan vast wie deze zaken regelt. U maakt afspraken over bijvoorbeeld:

 • de schoolkeuze
 • schoolinformatie (zoals, nieuwsbrieven, rapporten en lesroosters)
 • bijeenkomsten, evenementen en ouderavonden
 • huiswerk
 • wie wordt gebeld in geval van nood
Stap 8

Maak afspraken over de relatie met familieleden en andere personen

Uw kind(eren) heeft nog contact met uw ex-partner. Zorg ervoor dat u elkaar met respect blijft behandelen. Negatieve uitlatingen hebben invloed op de relatie tussen u, de andere ouder en uw kinderen. Dit geldt ook voor nieuwe partners en familieleden.

Maak daarom duidelijke afspraken over wat wel en wat niet gewenst is. Zo spreken mensen vaak af dat de termen ‘papa/vader’ en ‘mama/moeder’ zijn bedoeld voor de ouders, niet de nieuwe partners.

Stap 9

Beschrijf hoe u wijzigingen en geschillen wilt regelen

Spreek af om uw ouderschapsplan te evalueren. Als er iets in de praktijk verandert, kunt u dit in uw ouderschapsplan wijzigen.

Leg in het ouderschapsplan vast hoe u nieuwe afspraken maakt, als u er samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld door een mediator in te schakelen. Zo voorkomt u onnodige gerechtelijke procedures om tot een verandering te komen.

Stap 10

Neem contact met ons op

U kunt het ouderschapsplan zelf opstellen samen met de andere ouder. Als een ouderschapsplan moet worden veranderd, kunt u dit samen wijzigen.

Komt u hier onderling niet uit? Neem dan contact met ons op. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een mediator. Deze kan samen met u het ouderschapsplan opstellen of het ouderschapsplan wijzigen.

Komt u er ook bij de mediator niet uit? Dan kunt u met een advocaat aan de rechter vragen om uiteindelijk een beslissing te nemen.

Bekijk onze video Hoe kan ik alles goed regelen voor de kinderen?
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wanneer heb ik ouderlijk gezag over mijn kind?

  Het erkennen van een kind is niet hetzelfde als het hebben van gezamenlijk gezag. Een moeder heeft automatisch het gezag over haar kinderen. Voor de vader is het afhankelijk van de situatie:

  • Is het kind tijdens uw huwelijk geboren? Dan heeft de vader automatisch het ouderlijk gezag.
  • Bent u niet getrouwd? Dan heeft de vader niet automatisch het gezag. Wilt u het gezamenlijk gezag regelen? U kunt altijd het gezamenlijk gezag bij de rechtbank aanvragen.
 • Hoe ziet een ouderschapsplan eruit?

  U kunt het ouderschapsplan maken zoals u dit wilt. Zorg in ieder geval dat u de stappen uit het stappenplan in uw ouderschapsplan beschrijft. Zo is uw ouderschapsplan zo compleet mogelijk.

  Online zijn er meerdere modellen en voorbeelden van ouderschapsplannen beschikbaar. U kunt een voorbeeld downloaden en deze in- en aanvullen zoals u zelfs wilt. Zolang u dit maar doet in overleg met de andere ouder.

 • Kan een bestaand ouderschapsplan worden gewijzigd?

  Ja. Als omstandigheden veranderen, kunt u uw ouderschapsplan wijzigen. Dat geldt zowel voor regelingen die:

  • U onderling heeft afgesproken
  • Door de rechter zijn vastgesteld

  Heeft u onderling een ouderschapsplan afgesproken? Dan mag u deze ook onderling aanpassen. Komt u hier onderling niet uit? Dan kan een mediator samen met u en uw ex-partner een oplossing bedenken.

  Lukt het niet om nieuwe afspraken te maken? Dien dan bij de rechter een verzoek tot wijziging in. De wijziging is bedoeld voor een specifiek onderdeel van uw ouderschapsplan. Een verzoek tot wijziging moet door een advocaat worden ingediend.

  De rechter kan:

  • Nieuwe afspraken vaststellen
  • De bestaande afspraken tijdelijk beëindigen
  • De bestaande afspraken definitief beëindigen

  Ook uw kinderen mogen de rechter vragen om bestaande afspraken te veranderen of te beëindigen. Dit kan zelfs als ze nog geen 12 jaar oud zijn. Ze bellen dan de rechter of schrijven een briefje. De rechter oordeelt over het verzoek.

  Kinderen kunnen voor hulp eventueel terecht bij een kinderrechtswinkel.

 • Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

  U en uw ex-partner moeten zich beiden aan het ouderschapsplan houden. Houdt een van u zich niet aan de afspraken? Ga dan met elkaar in gesprek.

  Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een mediator inschakelen. Wilt uw ex-partner niet meewerken of komt u er ook met de mediator of bemiddelaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen om nakoming van het ouderschapsplan. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een mediator of advocaat. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

 • Is een ouderschapsplan verplicht?

  Een ouderschapsplan is verplicht als u uit elkaar gaat en u beiden het ouderlijk gezag heeft. Heeft één van u het ouderlijk gezag? Dan hoeft u geen ouderschapsplan op te stellen. Wij adviseren u dit wel te doen, zodat u alle afspraken duidelijk heeft vastgelegd.

Terug naar boven Shape