Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben getrouwd of geregistreerd partner

Wij zijn man en vrouw

U heeft automatisch het ouderlijk gezag als het kind is geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Is het kind geboren voordat u trouwde of geregistreerd partner werd? Dan krijgt u als vader bij het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, automatisch ouderlijk gezag. U moet dan eerder wel het kind hebben erkend.

Wij zijn 2 mannen

Een van u kan het kind erkennen. U kunt dan als erkenner direct ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter.

Heeft uw partner het kind erkend? Dan moet u een adoptieprocedure starten bij de rechtbank om samen het ouderlijk gezag te krijgen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Wij zijn 2 vrouwen

De biologische moeder heeft door geboorte van het kind automatisch het gezag. De andere moeder is de 'duomoeder' of 'meemoeder'.

Donor niet bekend
Is uw kind geboren op of na 1 april 2014? Dan heeft u als duomoeder automatisch het ouderlijk gezag als de donor niet bekend is.

Is uw kind geboren vóór 1 april 2014? Dan moest u een adoptieprocedure starten om als duomoeder het ouderlijk gezag te krijgen.

Donor wel bekend
Is de donor bekend? Dan moet u als duomoeder eerst het kind erkennen. Daarna kunt u gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechter. Geeft de biologische moeder geen toestemming voor gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan moet u vervangende toestemming vragen bij de rechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Ik ben niet getrouwd en geen geregistreerd partner

De biologische moeder heeft door geboorte van het kind automatisch het gezag. De vader of partner krijgt dit niet automatisch. Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Ouderlijk gezag regelen

U kunt gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. De biologische moeder moet hier toestemming voor geven. Geeft zij geen toestemming? Dan kunt u vervangende toestemming aanvragen bij de rechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Ik ben niet de juridisch ouder

Bent u niet de juridisch ouder van het kind? Maar bent u bijvoorbeeld de nieuwe partner van de ouder, of de opa of oma van het kind? Dan kunt u soms het gezamenlijk gezag aanvragen. U moet dan een nauwe persoonlijke band hebben met het kind. Dat is bijvoorbeeld zo als u het kind al een tijd opvoedt en verzorgt. De rechter kijkt altijd naar de persoonlijke situatie.

Ouderlijk gezag regelen

Dien een verzoek tot gezag in bij de rechtbank. Hier heeft u een advocaat voor nodig.

Is er nog een andere juridisch ouder? Dan gelden er extra eisen:

 • U moet samen met de ouder met gezag minimaal 1 jaar voor het kind gezorgd hebben.
 • De ouder met wie u samen het verzoek doet, moet 3 jaar alleen het ouderlijk gezag over het kind hebben gehad.

Geeft de moeder met gezag geen toestemming voor gezamenlijk gezag? Dan kunt u bij de rechter vervangende toestemming vragen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten en plichten bij ouderlijk gezag?

  Bij het ouderlijk gezag horen een aantal rechten en plichten:

  • U heeft het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Door het ouderlijk gezag mag u keuzes maken in de opvoeding. Zo mag u samen kiezen waar het kind gaat wonen of waar het kind naar school gaat.
  • U bent onderhoudsplichtig voor het kind. Dat betekent dat u de plicht heeft om financieel voor uw kind te zorgen. U moet de kosten voor verzorging en opleiding betalen. Dit duurt minimaal tot het kind 21 jaar is.
  • U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind. Zo bent u aansprakelijk als uw kind jonger is dan 14 jaar en schade veroorzaakt.
  • U bent de wettelijke vertegenwoordiger van het kind totdat het kind 18 jaar wordt. Uw kind mag bijvoorbeeld geen duur abonnement afsluiten zonder uw toestemming.
 • Is ouderlijk gezag hetzelfde als voogdij?

  Nee, voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als een ouder met ouderlijk gezag. Namelijk het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan.

  De rechter kan bijvoorbeeld een voogd aanwijzen in deze situaties:

  • De ouders mogen geen gezag hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld niet goed zorgen voor hun kind. Of de moeder is onder de 18 jaar.
  • De ouders zijn overleden. De ouders kunnen in hun testament zetten wie de voogd moet zijn.
 • Kan ik met mijn kind verhuizen zonder toestemming van de andere ouder?

  Heeft u als ouder alleen het ouderlijk gezag? Dan is er geen toestemming nodig van de andere ouder voor verhuizen. Houd wel rekening met afspraken die u met uw ex-partner over de omgang maakte. Bijvoorbeeld in een ouderschapsplan. 

  Heeft u gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan is er toestemming nodig van de ouder die ook gezag heeft.

  Weigert de ouder met gezag om toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter. Hiervoor is een advocaat verplicht.

  Reizen naar het buitenland

  Ook voor vakanties naar het buitenland moet u soms toestemming vragen aan de andere ouder.

 • Heb ik na scheiding het ouderlijk gezag?

  Na het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap houden beide ouders het ouderlijk gezag. De rechter kan het gezag toewijzen aan een van de ouders.

  Einde samenwonen

  Woonde u samen zonder dat u getrouwd was? Dan houdt u het ouderlijk gezag als u dit tijdens het samenwonen ook al had. De rechter kan het gezag aan een van de ouders toewijzen.

  Vroeg u niet samen het gezag aan tijdens uw relatie? Dan kunt u dat bij de rechter vragen als u uit elkaar gaat. U heeft hiervoor een advocaat nodig. De rechter bekijkt dan of het vragen van het ouderlijk gezag in het belang van uw kind is. De rechter kan uw kind van 12 jaar of ouder om zijn of haar mening vragen.

  Twijfelt u of u het ouderlijk gezag heeft? Dan kunt u een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank. Hier staat wie het ouderlijk gezag over het kind heeft.

 • Wat gebeurt er met het ouderlijk gezag na overlijden?

  Heeft u samen het gezag? En overlijdt een ouder met het gezag? Dan blijft de andere ouder met gezag over. Deze ouder kan met een nieuwe partner het gezamenlijk gezag aanvragen. U dient dan een verzoek tot gezamenlijk gezag in bij de rechtbank. Voor een verzoek tot gezag heeft u een advocaat nodig.

  Voogd aanwijzen

  Is er geen ouder met gezag meer? Dan kan de rechter het gezag aan een ander geven, bijvoorbeeld een familielid.

  U kunt bij de notaris laten opschrijven wie u als voogd wil na overlijden. Dit heet 'testamentaire voogdij'. Ook kunt u door een aantekening in het gezagsregister het gezag regelen na uw overlijden.

Terug naar boven Shape