Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik woon samen

Als u samenwoont, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. Om samen het ouderlijk gezag te krijgen moet er een gezamenlijk verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan pas als u juridisch ouder bent en daarvoor moet u het kind erkennen.

Ouderlijk gezag regelen

U kunt het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Ik ben getrouwd of geregistreerd partner

Ik ben niet de juridisch ouder

Bent u niet de juridisch ouder van het kind? Maar bent u bijvoorbeeld de nieuwe partner van de moeder, of de opa of oma van het kind? Dan kunt u het gezamenlijk gezag aanvragen als u een nauwe persoonlijke band heeft met het kind. Bijvoorbeeld als het kind al enige tijd door u wordt opgevoed.

Ouderlijk gezag regelen

U dient dan een verzoek tot gezag in bij de rechtbank. Voor zo'n verzoek heeft u een advocaat nodig.

Is er al een andere ouder met gezag? Dan gelden er extra eisen. U moet samen met de ouder van het kind gedurende 1 jaar voorafgaand aan uw verzoek hebben gezorgd voor het kind. Ook moet de ouder die het verzoek doet gedurende 3 jaar alleen met het gezag belast zijn geweest.

Geeft de moeder geen toestemming voor gezamenlijk gezag? Dan kunt u bij de rechter vervangende toestemming vragen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Is ouderlijk gezag hetzelfde als voogdij?

  Nee, voogdij is het gezag door een niet-ouder. Ouders kunnen dus nooit voogd zijn over hun kinderen. Een voogd heeft wel dezelfde verplichtingen als bij ouderlijk gezag: het opvoeden en verzorgen van het kind. De rechter wijst de voogd aan.

  Dit kan bijvoorbeeld als:

  • de ouders geen gezag mogen hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet goed zorgen voor hun kind of als de moeder minderjarig is
  • de ouders zijn overleden. De ouders kunnen in hun testament vastleggen wie de voogd moet zijn.
 • Wat zijn mijn rechten en plichten bij ouderlijk gezag?

  Het ouderlijk gezag heeft een aantal gevolgen:

  • U heeft het recht en de plicht om het kind op te voeden en te verzorgen. Door het ouderlijk gezag mag u keuzes maken in de opvoeding. Zo mag u (samen) kiezen waar het kind gaat wonen of waar het kind naar school gaat.
  • U bent onderhoudsplichtig voor het kind. U bent totdat het kind 21 jaar oud is verplicht om (financieel) voor uw kind te zorgen. U moet de kosten voor verzorging en opleiding betalen.
  • U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind. Zo bent u aansprakelijk als uw kind jonger is dan 14 jaar en schade veroorzaakt.
  • U wordt de wettelijke vertegenwoordiger van het kind totdat het kind 18 jaar wordt. Voor grote aankopen heeft het kind de toestemming van de ouder nodig.
 • Kan ik met mijn kinderen op vakantie of verhuizen zonder toestemming van de andere ouder?

  Soms heeft u de toestemming van de andere ouder nodig voor vakantie of verhuizing. Heeft u als enige ouder het ouderlijk gezag? Dan is er geen toestemming nodig van de andere ouder.

  Heeft u het gezamenlijk ouderlijk gezag? En wilt u met uw kinderen bijvoorbeeld naar het buitenland? Dan is er toestemming nodig van de ouder die het gezag heeft. Gebruik daarvoor het formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland van Rijksoverheid.

  Weigert de ouder met het gezag om toestemming te geven? Dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechter. U kunt daarvoor een advocaat inschakelen.

  U mag het kind niet zonder toestemming van de ouder met het gezag meenemen. Het onttrekken van een kind aan het ouderlijk gezag is strafbaar.

  Heeft u snel vervangende toestemming nodig? Bijvoorbeeld voor een verhuizing? Dan kunt u een kort geding starten. U heeft daarvoor een advocaat nodig. 

  Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

 • Heb ik na scheiding het ouderlijk gezag?

  Na een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het ouderlijk gezag. De rechter kan het gezag toewijzen aan één van de ouders.

  Woonde u ongehuwd samen? Dan houdt u het ouderlijk gezag als u dit tijdens het samenwonen ook al had. De rechter kan het gezag aan een van de ouders toewijzen. Heeft u niet samen het gezag aangevraagd en wilt u dit alsnog aanvragen? Dan kunt u daarvoor bij de rechter een verzoek indienen.

  U heeft hiervoor een advocaat nodig. De rechter bekijkt dan of het vragen van het ouderlijk gezag in het belang van uw kind is. De rechter kan uw kind vanaf 12 jaar om zijn of haar mening vragen.

  Twijfelt u of u het ouderlijk gezag heeft? Dan kunt u een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij de rechtbank.

 • Wat gebeurt er met het ouderlijk gezag na overlijden?

  Als een ouder met het gezag overlijdt, kan de andere ouder met gezag overblijven. Deze ouder kan met een nieuwe partner het gezamenlijk gezag aanvragen. U dient dan een verzoek tot gezag in bij de rechtbank. Voor een verzoek tot gezag heeft u een advocaat nodig.

  Is er geen ouder met gezag meer? Dan kan de rechtbank het gezag toewijzen aan een ander, bijvoorbeeld een familielid.

  U kunt bij de notaris laten vastleggen dat u na uw overlijden wenst dat iemand als voogd wordt benoemd. Dit heet 'testamentaire voogdij'. Ook kunt u door een aantekening in het gezagsregister het gezag regelen na uw overlijden.

Terug naar boven Shape