Logo Het Juridisch Loket
Cookie Privacy

Kan ik ouderlijk gezag aanvragen?

Moeders krijgen vanaf de geboorte van hun kind automatisch het ouderlijk gezag. Voor vaders en partners hangt het af van de situatie. Krijgt u niet automatisch het gezag? Dan kunt u bij de rechter gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen.

Kies uw situatie:

Ik ben getrouwd of geregistreerd partner
Ik ben niet getrouwd en geen geregistreerd partner
Ik ben niet de juridisch ouder

Ik ben getrouwd of geregistreerd partner

Wij zijn man en vrouw

U heeft automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag als het kind is geboren tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Kind geboren vóór huwelijk of geregistreerd partnerschap

Erkenning vóór 1 januari 2023
Werd uw kind geboren vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? En erkende u uw kind vóór 1 januari 2023? Dan krijgt u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag vanaf het moment dat u getrouwd of geregistreerd partner bent.

Erkenning op of ná 1 januari 2023
Werd uw kind geboren vóór uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? En erkende u uw kind op of na 1 januari 2023? Dan krijgt u vanaf het moment van erkenning meestal automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U houdt dit gezag als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wij zijn 2 mannen

Een van u kan het kind erkennen. U kunt dan als erkenner direct ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter.

Heeft uw partner het kind erkend? Dan moet u een adoptieprocedure starten bij de rechtbank om samen het ouderlijk gezag te krijgen. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Wij zijn 2 vrouwen

De biologische moeder heeft door de geboorte van het kind automatisch ouderlijk gezag. De andere moeder is de 'duomoeder' of 'meemoeder'.

Donor niet bekend
Is uw kind geboren op of na 1 april 2014? Dan heeft u als meemoeder automatisch ouderlijk gezag als de donor niet bekend is.

Is uw kind geboren vóór 1 april 2014? Dan moest u als meemoeder uw kind adopteren om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen.

Donor wel bekend
Is de donor bekend? Dan moet u als meemoeder het kind erkennen. U krijgt dan automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Behalve als er al een andere juridisch ouder is. In dat geval kunt u gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechter.

Bent u geholpen met deze informatie?

Wanneer kan ik mijn kind erkennen?

Ik ben niet getrouwd en geen geregistreerd partner

De biologische moeder heeft door de geboorte van het kind automatisch het gezag. De vader of partner krijgt dit niet automatisch. Als vader of partner kunt u het kind erkennen. Door erkenning krijgt u meestal gezamenlijk ouderlijk gezag. Er zijn uitzonderingen.

Let op

Heeft u het kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan heeft u niet automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U kunt de rechtbank vragen om gezamenlijk ouderlijk gezag.


Gezamenlijk ouderlijk gezag regelen

U kunt gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. De biologische moeder moet hier toestemming voor geven. Geeft zij geen toestemming? Dan kunt u vervangende toestemming aanvragen bij de rechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben niet de juridisch ouder

Bent u niet de juridisch ouder van het kind? Maar bent u bijvoorbeeld de nieuwe partner van de ouder, of de opa of oma van het kind? Dan kunt u soms 'gezamenlijk gezag' aanvragen. U krijgt dan samen met de ouder het gezag over het kind. Dit kan alleen als u een sterke persoonlijke band heeft met het kind. Dat is bijvoorbeeld zo als u het kind al een tijd opvoedt en verzorgt. De rechter kijkt altijd naar uw persoonlijke situatie.

Is er naast de ouder met gezag nog een tweede juridisch ouder? Dan moet u aan extra eisen voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen:

  • U moet samen met de ouder met gezag al minimaal 1 jaar voor het kind zorgen.

  • De ouder met gezag moet al minimaal 3 jaar alleen het ouderlijk gezag over het kind hebben.

Gezamenlijk ouderlijk gezag regelen

Wilt u gezamenlijk gezag over het kind? Dan moet u samen met de ouder met gezag een verzoek indienen bij de rechtbank. Hier heeft u een advocaat voor nodig.

Let op

U kunt alleen gezamenlijk gezag aanvragen als de ouder met gezag daarmee akkoord gaat.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wanneer kan ik mijn kind erkennen?
Logo Het Juridisch Loket

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso
Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven