Hoe moet ik een testament opstellen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Testament opstellen

Als u niets regelt, staat in de wet wie uw erfgenamen zijn. Met een testament kunt u bijvoorbeeld:

 • uw kind onterven
 • erfgenamen benoemen zoals uw partner met wie u samenwoont. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner automatisch uw erfgenaam.
 • regelen dat sommige familieleden niets krijgen
 • geld geven aan een goed doel
 • geld, sieraden of waardevolle spullen aan iemand geven. Dit heet een legaat.

Als u alleen bepaalde spullen wilt geven, kunt u dat regelen met een codicil. Als u meer wilt regelen, moet u naar de notaris.

Notaris

De notaris zet uw wensen in een testament. U moet minimaal 16 jaar zijn. Als de notaris denkt dat u het niet goed begrijpt, mag hij geen testament voor u maken.

Uw testament blijft geldig totdat u dit laat aanpassen. Als er iets in uw situatie verandert, kan het belangrijk zijn uw testament te wijzigen. Bespreek dit met uw notaris.

Benoemen executeur of bewindvoerder

In uw testament kunt u een executeur benoemen. Dat kan een familielid, kennis of een notaris zijn. U kunt regelen dat de executeur alleen uw uitvaart verzorgt of ook de erfenis regelt. De executeur krijgt een vergoeding, tenzij u dit anders regelt.

Daarnaast kunt u in uw testament een bewindvoerder benoemen. Bijvoorbeeld als uw kind minderjarig is en u niet wilt dat uw (ex-)partner over uw erfenis beslist. Deze bewindvoerder beslist dan over de erfenis van de minderjarige.

Voogd benoemen

Soms wilt u regelen wie er voor uw kinderen zorgt als u overlijdt. U kunt dan een voogd benoemen in het gezagsregister. Ook kunt u in uw testament regelen wie voor uw kinderen zorgt na uw overlijden. Dit is testamentaire voogdij.

De notaris laat het testament inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Zo kan uw familie na uw overlijden nagaan of en bij welke notaris een testament is opgemaakt.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een levenstestament?

  Soms kunt u tijdens uw leven niet meer zelf beslissen. Bijvoorbeeld als u in coma raakt of dement wordt. U kunt vooraf iemand toestemming geven die dan namens u beslist. Dit kunnen beslissingen zijn over uw financiën of een medische behandeling. De notaris zet uw wensen in een levenstestament.

  U kunt een levenstestament zonder notaris vastleggen. U loopt dan het risico dat deze niet wordt geaccepteerd door bijvoorbeeld de bank. Als u het levenstestament vastlegt bij de notaris, kan die het testament laten registreren in het Centraal Testamentenregister. Zo kan iemand via een notaris het levenstestament opvragen om te controleren wie de beslissingen mag nemen.

  Een levenstestament geldt alleen tijdens uw leven. Wilt u zaken regelen bij overlijden? Dan moet u een testament opstellen.

 • Hoe stel ik een codicil op?

  Soms is een testament niet nodig. Bijvoorbeeld als u alleen spullen, zoals sieraden of meubels, wilt geven. Dan kunt u zonder notaris een codicil opstellen.

  U moet een codicil met de hand schrijven. Op een codicil zet u de datum van de dag dat u het codicil schrijft. Ook zet u op elke pagina uw handtekening. U kunt het codicil thuis bewaren of afgeven bij de notaris. In beide gevallen moeten uw erfgenamen weten waar zij het codicil kunnen vinden.

 • Wat kost een notaris?

  Het opstellen van een testament kost ongeveer tussen de € 400 en € 800. De kosten verschillen per notaris en hangen ook af van uw wensen.

Terug naar boven Shape