Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Naar de notaris

U kunt een testament laten maken bij een notaris als u minimaal 16 jaar oud bent. De notaris bespreekt met u wat u wilt regelen. De notaris mag geen testament voor u maken als:

 • de notaris denkt dat u iets niet goed begrijpt
 • de notaris denkt dat u iets eigenlijk niet wilt

Dit kan bijvoorbeeld door ziekte komen.

De notaris schrijft uw testament in bij het Centraal Testamentenregister. In dit register kan uw familie na uw overlijden controleren of u een testament maakte en bij welke notaris. De inhoud van het testament staat niet in het register. Hiervoor moet uw familie naar de notaris.

Wensen in het testament

In uw testament laat u uw wensen opschrijven. U bepaalt zelf wie wat van u erft, bijvoorbeeld:

 • U wilt uw kind onterven, of regelen dat andere familieleden niets krijgen.
 • U wilt iemand erfgenaam maken, zoals de partner met wie u samenwoont. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap is uw partner namelijk niet automatisch erfgenaam.
 • U wilt geld geven aan een goed doel.
 • U wilt geld, sieraden of andere spullen aan iemand geven.

Als u niets regelt, staat in de wet wie uw erfgenamen zijn.

Executeur

In uw testament kunt u beslissen wie executeur wordt. Dit is iemand die de wensen uit uw testament uitvoert, als u overlijdt. Bijvoorbeeld het regelen van uw uitvaart of het verdelen van uw spullen.

De executeur kan een familielid, kennis of een notaris zijn. Deze krijgt een vergoeding die in de wet is vastgesteld. U kunt in uw testament regelen dat de executeur een hogere, lagere of geen vergoeding krijgt.

Bewindvoerder

Denkt u dat uw erfgenamen niet verstandig met uw erfenis kunnen omgaan? Dan kunt u in uw testament een bewindvoerder noemen. Redenen zijn bijvoorbeeld:

 • U vindt uw erfgenaam nog te jong.
 • Uw erfgenaam heeft een geestelijke handicap.
 • Uw kind is onder de 18 jaar en u wilt niet dat uw partner of ex-partner over de erfenis beslist.

De bewindvoerder beslist dan over de erfenis van deze erfgenaam. In uw testament bepaalt u tot wanneer de bewindvoerder dit doet. Daarna mag uw erfgenaam zelf besluiten wat hij met de erfenis doet.

Voogd

U kunt ook een voogd voor uw kinderen aanwijzen in uw testament. Deze persoon zorgt voor uw kinderen als u overlijdt. Dit heet: testamentaire voogdij. U laat in uw testament opschrijven wie u als voogd wilt.

U kunt ook een voogd opnemen in het gezagsregister. U laat dit dan weten aan de rechtbank. Dit kan zonder notaris.

Testament veranderen

Uw testament blijft geldig tot u dit laat aanpassen. Als er iets in uw situatie verandert, kan het belangrijk zijn uw testament te veranderen. Bespreek dit met uw notaris.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een levenstestament?

  In een levenstestament geeft u iemand toestemming om namens u beslissingen te maken als u dit zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld als u in coma raakt, of dement wordt. In het levenstestament staat hoe die persoon moet beslissen over bijvoorbeeld uw geldzaken of een medische behandeling. De notaris schrijft uw wensen op.

  U kunt ook een levenstestament maken zonder notaris. Het nadeel hiervan is dat bedrijven, zoals de bank, dit niet altijd accepteren. Als u het levenstestament laat maken door de notaris, kan die het inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Hierdoor kan iedereen bij een notaris navragen of u een levenstestament heeft en zo controleren wie welke beslissingen mag nemen voor u.

  Een levenstestament geldt alleen tijdens uw leven. Wilt u iets regelen voor na uw overlijden? Dan moet u een testament laten maken bij de notaris.

 • Wat kost een testament?

  Voor een testament moet u naar een notaris. Het laten maken van een testament kost tussen de € 400 en € 800. De kosten verschillen per notaris en hangen af van uw wensen.

 • Wat kan ik regelen zonder testament?

  Wilt u zelf kleine dingen regelen? Bijvoorbeeld:

  • spullen met emotionele waarde aan iemand geven, zoals sieraden
  • uw wensen bepalen over uw uitvaart

  Dan kunt u dit opschrijven in een codicil. Dit is een document dat u zelf kunt maken, zonder notaris:

  • Schrijf de tekst met de hand.
  • Zet de datum van schrijven erop.
  • Zet op elke pagina uw handtekening.
  • Bewaar het codicil op een plek waar uw erfgenamen het kunnen vinden, bijvoorbeeld thuis of bij de notaris.

  Wilt u meer regelen? Bijvoorbeeld hoe u uw geld, auto of huis verdeelt na uw overlijden? Dan moet u naar de notaris voor een testament.

Terug naar boven Shape