Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Erkennen niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen:

 • als u de biologische moeder bent
 • als u het kind adopteert
 • als het kind geboren is tijdens uw huwelijk, ook als u niet de biologische ouder bent
 • als het kind geboren is tijdens uw geregistreerd partnerschap op of na
  1 april 2014, ook als u niet de biologische ouder bent

U bent dan juridisch ouder.

Bent u meemoeder of duomoeder? En is het kind verwekt via een bekende donor, tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is erkenning wel nodig om juridisch ouder te worden.

Erkennen nodig

Als u juridisch ouder wilt worden, moet u uw kind erkennen:

 • als u samenwoont met de biologische moeder
 • als u de verwekker bent van het kind, maar geen relatie heeft met de biologische moeder
 • als u de vrouwelijke echtgenoot of geregistreerd partner bent van de biologische moeder en het kind is verwekt via een bekende donor

Bent u meemoeder of duomoeder? En kreeg uw partner het kind via een onbekende zaaddonor, tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u alleen een ouderschapsverklaring nodig om juridisch ouder te worden. Erkennen is niet nodig. 

Voorwaarden erkenning

U kunt uw kind alleen erkennen:

 • als u minimaal 16 jaar oud bent
 • als u geen familie bent van de biologische moeder van uw kind
 • als uw kind nog geen 2 juridische ouders heeft

Moment van erkennen

U kunt uw kind voor en na de geboorte erkennen, ook als het al volwassen is. Maar u bent pas juridisch ouder vanaf het moment dat u uw kind erkent. U bent dus niet achteraf altijd juridisch ouder geweest.

U kunt uw kind op 3 momenten erkennen:

 • Voor de geboorte kunt u de ongeboren vrucht erkennen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder.
 • Bij de geboorteaangifte: U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen bij de gemeente.
 • Na de geboorteaangifte: Voor een kind tot 12 jaar heeft u toestemming nodig van de moeder. Voor een kind tussen 12 en 16 jaar heeft u toestemming nodig van de moeder en van uw kind. Voor een kind vanaf 16 jaar heeft u alleen toestemming nodig van uw kind.

Gevolgen van erkennen

Een kind erkennen heeft een aantal gevolgen:

 • U krijgt meestal automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.
 • U heeft recht op omgang met uw kind.
 • U moet uw kind onderhouden. U betaalt kinderalimentatie als u niet samenleeft met de biologische moeder van uw kind. 
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen. Of een combinatie van uw achternaam en de achternaam van de biologische moeder.
 • Uw kind is uw erfgenaam.
 • U bent erfgenaam van uw kind.
 • Uw kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als u Nederlander bent en uw kind erkent. Dit kan voor of na de geboorte

Erkende u uw kind vóór 1 januari 2023? Dan heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe kan ik de erkenning regelen en wat zijn de kosten?

  U regelt de erkenning van uw kind bij uw gemeente. Dit doet u tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte, of daarna.

  De ambtenaar maakt een akte van erkenning. Dit officiële document is gratis. Wilt u hier een kopie van? Dan moet u hiervoor betalen. Vraag uw gemeente wat dit kost.

 • Ben ik verplicht om mijn kind te erkennen als ik dit niet wil?

  Nee, u bent niet verplicht om uw kind te erkennen. 

  Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

  Wil de moeder dat u uw kind erkent? Of wil uw kind dit zelf? Dan kunnen zij de rechter vragen om te bepalen of u de vader bent of niet. Dit heet vaststelling van het vaderschap.

  Door de uitspraak van de rechter kunt u de juridisch vader worden van uw kind.

 • Wat kan ik doen als de moeder of mijn kind niet wil dat ik het kind erken?

  Heeft u voor de erkenning toestemming nodig van de moeder of van uw kind? En krijgt u die niet? Probeer dan samen een oplossing te vinden. U kunt hiervoor hulp vragen van een mediator.

  Komt u er samen niet uit? Dan kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

 • Wanneer krijg ik niet automatisch ouderlijk gezag als ik mijn kind erken?

  Door erkenning krijgt u meestal automatisch ouderlijk gezag over uw kind. Er zijn 6 uitzonderingen.

  U krijgt niet automatisch ouderlijk gezag als:

  • u dit niet wilt. U moet dit aangeven als u het kind erkent. U vertelt dan aan de gemeente dat u wil dat de moeder alleen het gezag heeft. Dit kan alleen als de moeder het hiermee eens is. U moet samen met de moeder naar de gemeente.
  • de moeder of het kind geen toestemming geeft voor de erkenning, maar u wel vervangende toestemming krijgt van de rechter. De moeder heeft dan alleen het gezag.
  • een voogd al het gezag heeft. Want als het kind een voogd heeft, kan er niet ook een ouder met gezag zijn.
  • er al 2 mensen gezag hebben. Bijvoorbeeld de moeder en de opa of oma van het kind. Er kunnen namelijk maximaal 2 mensen gezag hebben over een kind. 
  • u eerder ouderlijk gezag over het kind had en de rechter uw gezag heeft gestopt
  • niemand ouderlijk gezag heeft over het kind. Bijvoorbeeld als de voogd van uw kind is overleden.

  U bent niet verplicht om uw kind te erkennen.

 • Wat kan ik doen als ik niet wil dat de erkenner van mijn kind automatisch ouderlijk gezag krijgt?

  Door erkenning krijgt de erkenner meestal automatisch ouderlijk gezag over uw kind. Maar alleen met uw toestemming. Wilt u dat de erkenner geen gezag krijgt en is hij het daarmee eens? Ga dan samen naar de gemeente. Vertel de ambtenaar dat u beiden wil dat de erkenner geen gezag krijgt. 

  U houdt alleen het ouderlijk gezag

  Als de erkenner geen gezag krijgt, houdt u als enige ouderlijk gezag over uw kind. Dit komt in het gezagsregister te staan. Zo kunt u bewijzen dat u de enige ouder met gezag bent.

  Wil de erkenner wel ouderlijk gezag?

  Is de erkenner het niet met u eens en wil hij wel ouderlijk gezag? Dan kunt u weigeren om toestemming te geven voor de erkenning. Zonder uw toestemming kan hij uw kind niet erkennen.

  Als u geen toestemming geeft voor de erkenning, kan de erkenner om vervangende toestemming en ouderlijk gezag vragen bij de rechter. De rechter geeft alleen vervangende toestemming en ouderlijk gezag als dit het beste is voor uw kind.

Terug naar boven Shape