Overslaan en naar de inhoud gaan

Verschillende manieren om Nederlander te worden

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden. Door geboorte, erkenning of adoptie bent u automatisch Nederlander. Maar er gelden wel voorwaarden. Meestal moet bijvoorbeeld een van uw ouders Nederlander zijn.

Bent u niet automatisch Nederlander? Dan kunt u via optie of naturalisatie Nederlander worden. Optie is goedkoper en sneller, en de eisen zijn minder streng. Maar niet iedereen die Nederlander wil worden, kan optie aanvragen.

Nederlands paspoort of identiteitskaart

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen bij uw gemeente. Woont u in het buitenland? Vraag het paspoort of de identiteitskaart dan aan bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.

Nederlander door geboorte, erkenning of adoptie

Nederlander door geboorte

U bent bij uw geboorte automatisch Nederlander als:

 • uw moeder op de dag van uw geboorte de Nederlandse nationaliteit had
 • uw ouders op de dag van uw geboorte de Nederlandse nationaliteit hadden
 • uw vader op de dag van uw geboorte de Nederlandse nationaliteit had, en getrouwd was met uw niet-Nederlandse moeder. Of hij was haar geregistreerd partner.
 • uw vader op de dag van uw geboorte de Nederlandse nationaliteit had, en niet getrouwd was met uw niet-Nederlandse moeder. Hij heeft u vóór uw geboorte erkend.
 • u en uw vader of moeder op de dag van uw geboorte in Nederland woonden. En uw opa of oma woonde op de dag dat uw vader of moeder werd geboren ook in Nederland.

Het maakt niet uit of u in Nederland of in een ander land bent geboren.

Goed om te weten

Heeft u een niet-Nederlandse moeder? En is zij getrouwd met een Nederlandse vrouw? Dan bent u in sommige gevallen automatisch Nederlander. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Bent u geboren vóór 1 januari 1985? Dan gelden andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

Nederlander door erkenning - vóór de geboorte 

Uw kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als de erkenner Nederlander is. En uw kind vóór de geboorte is erkend.

Nederlander door erkenning - ná de geboorte

Kinderen tot 7 jaar zijn automatisch Nederlander vanaf de erkenning door een Nederlander. Is uw kind 7 jaar of ouder? Dan moet de erkenner binnen 1 jaar met een DNA-test bewijzen dat hij de biologische ouder is. Meestal is het goedkoper om via optie Nederlander te worden.

Is uw kind geboren tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009? Dan gelden andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

Nederlander door adoptie

Een kind kan Nederlander worden door adoptie. Hiervoor gelden voorwaarden.

Nederlander worden door optie

Optie is een snelle en goedkope manier om Nederlander te worden. Meestal kunt u uw eigen nationaliteit ook houden. En u hoeft geen inburgeringsexamen te doen.

Niet iedereen die Nederlander wil worden, kan optie aanvragen. Kijk daarom eerst of optie mogelijk is voor u.

Is optie mogelijk? Check dan of u voldoet aan de voorwaarden van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Twijfelt u? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Verzamel alle documenten 

Als u optie aanvraagt, moet u een aantal officiële documenten hebben. Zoals een:

 • geldig paspoort
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte uit uw eigen land

Soms heeft u nog andere officiële documenten nodig. Bijvoorbeeld een:

 • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap

Buitenlandse documenten moet u eerst laten vertalen en legaliseren.

Heeft u geen paspoort of geboorteakte? 

Heeft u geen geldig buitenlands paspoort of geboorteakte, en kunt u die ook niet krijgen? Kijk dan of u recht heeft op vrijstelling.

Soms heeft u geen paspoort of geboorteakte nodig. Bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Vraag optie aan bij de gemeente 

Maak een afspraak bij uw gemeente om de aanvraag voor optie te doen. Neem alle documenten mee. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. En vult samen met u een aanvraagformulier in.

Het aanvragen van een optie kost geld. Keurt de gemeente uw aanvraag af? Dan krijgt u uw geld niet terug.

De gemeente neemt een beslissing over uw aanvraag 

De gemeente beoordeelt of u Nederlander kunt worden door optie. Zij nemen binnen 13 weken een beslissing.

Zolang u nog geen beslissing van de gemeente heeft, moet u aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen. Let er bijvoorbeeld op dat u uw verblijfsvergunning op tijd verlengt.

Ga naar de naturalisatieceremonie 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan beslist de gemeente dat u Nederlander wordt. U krijgt hierover een brief. In de brief staat ook een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te gaan.

Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgt u de officiële beslissing waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Krijgt u een afwijzing?

Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u misschien de Nederlandse nationaliteit aanvragen via naturalisatie.

Wijst de gemeente uw aanvraag voor optie af? Dan heeft u 6 weken om hier bezwaar tegen te maken. Het is verstandig om een advocaat in te schakelen.

Nederlander worden door naturalisatie

Kunt u geen Nederlander worden door optie? Vraag dan de Nederlandse nationaliteit aan via naturalisatie. U kunt Nederlander worden door naturalisatie als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag soms korter dan 5 jaar zijn. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U heeft een inburgeringsdiploma. Of u heeft vrijstelling voor inburgering. Bijvoorbeeld omdat u een diploma heeft van een Nederlandse opleiding op vmbo-niveau of hoger.
 • U wilt afstand doen van uw eigen nationaliteit. Soms hoeft u geen afstand te doen.

Voor naturalisatie mag u geen gevaar zijn voor de maatschappij:

 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u geen gevangenisstraf of taakstraf.
 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u geen boete van € 810 of hoger voor een misdrijf.
 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u niet meerdere boetes voor misdrijven van € 405 of hoger met een totaalbedrag van € 1.215 of hoger.
 • U bent geen verdachte van een misdrijf in een strafzaak.
 • U zit niet in een proeftijd na een strafzaak.

Verzamel alle documenten 

Om naturalisatie aan te vragen, moet u een aantal officiële documenten hebben. Zoals een:

 • geldig paspoort
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte uit uw eigen land
 • inburgeringsdiploma

Soms heeft u nog andere officiële documenten nodig. Bijvoorbeeld een:

 • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u minimaal 3 jaar samenwoont met een Nederlander. Bijvoorbeeld een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente

Buitenlandse documenten moet u eerst laten vertalen en legaliseren.

Heeft u geen paspoort of geboorteakte? 

Heeft u geen geldig buitenlands paspoort of geboorteakte, en kunt u die ook niet krijgen? Kijk dan of u recht heeft op vrijstelling.

Soms heeft u geen paspoort of geboorteakte nodig. Bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Vraag naturalisatie aan bij de gemeente 

Maak een afspraak bij uw gemeente om de aanvraag voor naturalisatie te doen. Neem alle documenten mee. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Als u aan de voorwaarden voldoet, tekent u een verklaring dat u afstand doet van uw eigen nationaliteit.

Een aanvraag naturalisatie kost geld. Wordt uw aanvraag afgekeurd? Dan krijgt u uw geld niet terug.

De IND neemt een beslissing over uw aanvraag 

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet en neemt binnen 12 maanden een beslissing.

Zolang u nog geen beslissing van de IND heeft, moet u aan alle voorwaarden van uw verblijfsvergunning blijven voldoen. Let bijvoorbeeld op dat u uw verblijfsvergunning op tijd verlengt.

Ga naar de naturalisatieceremonie 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan beslist de IND dat u Nederlander wordt.
Na de beslissing van de IND nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie. U krijgt hierover een brief.

U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te gaan. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgt u de officiële beslissing waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Wijst de IND uw verzoek af? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik Nederlander worden door te trouwen met een Nederlander?

  Nee. Als u trouwt met een Nederlander, krijgt u niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.

  Wel gelden andere voorwaarden voor naturalisatie als u getrouwd bent met een Nederlander. U kunt al na 3 jaar naturalisatie aanvragen. En u hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.

 • Moet ik als EU-burger een geldige verblijfsvergunning hebben voor naturalisatie?

  Verblijft u als EU-burger of EER-burger in Nederland, of heeft u de Zwitserse nationaliteit? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. Als u naturalisatie aanvraagt, controleert de IND of u al minimaal 5 jaar in Nederland woont volgens de voorwaarden van het Europese recht. U kunt dit bijvoorbeeld bewijzen met uw inschrijving bij de gemeente.

 • Kan mijn minderjarige kind Nederlander worden door naturalisatie?

  U kunt tegelijk met uw eigen aanvraag, naturalisatie aanvragen voor uw kind. Uw kind kan dan ‘mee-naturaliseren’. De voorwaarden hangen af van de leeftijd van uw kind.

  Kind jonger dan 16 jaar

  Kinderen jonger dan 16 jaar moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Uw kind woont in Nederland.
  • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

  Kind van 16 of 17 jaar

  Voor kinderen van 16 of 17 jaar gelden meer voorwaarden:

  • Uw kind woont minimaal 3 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
  • Uw kind gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag.
  • Uw kind is het eens met de aanvraag.

  Is uw kind als u naturalisatie aanvraagt nog geen 18, maar bij de beslissing van de IND wel? Dan kan uw kind niet meer samen met u Nederlander worden door naturalisatie. Uw kind kan wel zelf een aanvraag doen.

 • Wat kan ik doen als de IND mijn aanvraag om naturalisatie afwijst?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND over uw aanvraag voor naturalisatie? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

  Neem hiervoor eerst contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

  Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

 • Kan ik de Nederlandse nationaliteit verliezen?

  Ja. U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit gebeurt soms automatisch, bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit neemt. Of als u lang in het buitenland woont.

  De overheid kan ook uw Nederlandse nationaliteit intrekken, bijvoorbeeld als u geen afstand doet van uw eigen nationaliteit. Of als u Nederlander werd door fraude.

Terug naar boven Shape