Nederlander worden door naturalisatie | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bekijk of u Nederlander kunt worden door optie

Optie is een goedkopere en snellere manier om Nederlander te worden dan naturalisatie. U krijgt de Nederlandse nationaliteit door bij de gemeente een optieverklaring af te leggen.

Optie kan alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Stap 2

Check de voorwaarden voor naturalisatie

U kunt de Nederlandse nationaliteit aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. Soms geldt een kortere termijn, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander.
 • een geldige verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • een inburgeringsdiploma heeft gehaald. Soms kunt u een vrijstelling voor inburgering krijgen.
 • de afgelopen 5 jaar in Nederland of buitenland geen straf heeft gekregen of uitgevoerd voor een misdrijf. Het gaat hierbij om: 
  • gevangenisstraf of taakstraf (leer- of werkstraf)
  • boete van € 810 of hoger
  • meerdere boetes van € 405 of hoger met een totaalbedrag van € 1.215 of hoger
  • een nog lopende strafzaak of proeftijd
 • afstand doet van uw eigen nationaliteit. Soms hoeft u geen afstand te doen.
 • een verklaring van verbondenheid aflegt tijdens de naturalisatieceremonie. Daarmee laat u weten dat u de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen respecteert.
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Verzamel alle documenten

Voor uw aanvraag moet u de volgende documenten hebben:

 • geldig paspoort
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte uit uw eigen land
 • inburgeringsdiploma

Soms heeft u nog andere documenten nodig, bijvoorbeeld:

 • huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u tenminste 3 jaar samenwoont met een Nederlander

Laat buitenlandse documenten eerst vertalen en legaliseren.

Vrijstelling paspoort

Soms heeft u geen paspoort of geboorteakte nodig. Bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Heeft u geen geldig buitenlands paspoort en kunt u dit niet krijgen? Kijk dan of u vrijstelling kunt krijgen voor de paspoorteis.

Stap 4

Doe de aanvraag

Maak een afspraak bij uw gemeente om de aanvraag voor naturalisatie te doen. Laat aan de gemeente zien dat u aan alle voorwaarden voldoet. Neem alle documenten mee.

Bij de gemeente vult u een formulier in voor het afleggen van de verklaring van verbondenheid tijdens de naturalisatieceremonie. En u tekent een verklaring dat u afstand doet van uw eigen nationaliteit.

Kosten naturalisatie

Aan uw aanvraag zijn kosten verbonden. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan krijgt u dit geld niet terug.

Beslissing

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de IND. De IND beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND neemt binnen 12 maanden een beslissing.

Zolang u nog geen beslissing van de IND heeft, moet u aan alle voorwaarden blijven voldoen. Let er bijvoorbeeld op dat u uw verblijfsvergunning op tijd verlengt.

Stap 5

Ga naar de naturalisatieceremonie

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan stelt de IND de Koning voor u Nederlander te maken. U krijgt hierover een brief van de IND.

Naturalisatieceremonie

Na de beslissing van de IND nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst toe te gaan. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgt u het officiële besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik Nederlander worden door te trouwen met een Nederlander?

  Nee. Als u trouwt met een Nederlander, krijgt u niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.

  Wel gelden andere voorwaarden voor naturalisatie als u getrouwd bent met een Nederlander. U kunt al na drie jaar naturalisatie aanvragen. En u hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.

 • Moet ik als EU-burger een geldige verblijfsvergunning hebben voor naturalisatie?

  Verblijft u als EU- of EER-burger in Nederland of heeft u de Zwitserse nationaliteit? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. Voor naturalisatie controleert de IND of u al tenminste 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld aan de hand van uw inschrijving bij de gemeente.

 • Kan mijn minderjarige kind Nederlander worden door naturalisatie?

  Kind jonger dan 16 jaar

  U kunt tegelijk met uw eigen verzoek om naturalisatie vragen als uw kind:

  • in Nederland woont, en
  • een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel heeft

  Kind van 16 of 17 jaar

  U kunt tegelijk met uw eigen verzoek om naturalisatie vragen als uw kind:

  • tenminste 3 jaar in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning
  • een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel heeft
  • mee gaat naar de gemeente voor de aanvraag
  • het eens is met de aanvraag

  Is uw kind als u naturalisatie aanvraagt nog geen 18, maar bij de beslissing wel? Dan kan uw kind niet meer samen met u Nederlander worden door naturalisatie. Uw kind kan wel zelf een verzoek indienen.

 • Wat kan ik doen als de IND mijn aanvraag om naturalisatie afwijst?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND op uw aanvraag voor naturalisatie? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

  Neem hiervoor eerst contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

  Wilt u toch zelf bezwaar indienen? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

 • Kan ik de Nederlandse nationaliteit verliezen?

  Soms kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken. Bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt of lang in het buitenland woont.

  De overheid kan uw Nederlandse nationaliteit ook intrekken. Bijvoorbeeld als u na naturalisatie geen afstand doet van uw eigen nationaliteit. Of als u Nederlander bent geworden door fraude.

Terug naar boven Shape