Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Bekijk of u Nederlander kunt worden door optie

Ga eerst na of u Nederlander kunt worden door optie. Optie is een mogelijkheid voor een bijzondere groep mensen zoals oud-Nederlanders of mensen die in Nederland geboren zijn. Hiermee kunt u op een goedkopere en snellere manier Nederlander worden dan door naturalisatie. U krijgt de Nederlandse nationaliteit door bij de gemeente een optieverklaring af te leggen.

Optie kan alleen als u voldoet aan de voorwaarden van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Twijfelt u of u aan de voorwaarden voldoet? Neem contact op met een van onze juristen.

Stap 2

Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie

Kunt u geen Nederlander worden door optie? Vraag dan de Nederlandse nationaliteit aan via naturalisatie. U kunt naturalisatie aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag soms korter dan 5 jaar zijn, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U heeft een inburgeringsdiploma. Of u heeft vrijstelling voor inburgering, bijvoorbeeld omdat u een diploma heeft van een Nederlandse opleiding op vmbo-niveau of hoger.
 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u geen gevangenisstraf of taakstraf (leerstraf of werkstraf).
 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u geen boete van € 810 of hoger voor een misdrijf.
 • In de afgelopen 5 jaar kreeg u niet meerdere boetes voor misdrijven van € 405 of hoger met een totaalbedrag van € 1.215 of hoger.
 • Er loopt geen strafzaak tegen u waarbij u verdacht wordt van een misdrijf.
 • U zit niet in een proeftijd na een strafzaak.
 • U wilt afstand doen van uw eigen nationaliteit. Soms hoeft u geen afstand te doen.
 • U wilt een verklaring van verbondenheid afleggen tijdens de naturalisatieceremonie bij de gemeente. Daarmee laat u weten dat u de rechten en plichten respecteert die bij het Nederlanderschap horen.
Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.
Maandag tot en met vrijdag 09.00-17.00 uur.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 3

Verzamel alle documenten

Voor uw aanvraag naturalisatie moet u een aantal officiële documenten hebben:

 • geldig paspoort
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte uit uw eigen land
 • inburgeringsdiploma

Soms heeft u nog andere officiële documenten nodig, bijvoorbeeld een:

 • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u minimaal 3 jaar samenwoont met een Nederlander, bijvoorbeeld een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente

Laat buitenlandse documenten eerst vertalen en legaliseren. Bij legalisatie krijgt u bewijs dat de documenten van de juiste organisatie komen.

Vrijstelling paspoort

Soms heeft u geen paspoort of geboorteakte nodig, bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft.

Heeft u geen geldig buitenlands paspoort en kunt u dit ook niet krijgen? Kijk dan of u vrijstelling voor de paspoorteis kunt krijgen.

Stap 4

Doe de aanvraag

Maak een afspraak bij uw gemeente om de aanvraag voor naturalisatie te doen. Laat aan de gemeente zien dat u aan alle voorwaarden voldoet. Neem alle documenten mee.

Bij de gemeente vult u een formulier in over de verklaring van verbondenheid. In deze verklaring laat u weten dat u de rechten en plichten respecteert die bij het Nederlanderschap horen. Deze verklaring legt u af tijdens de naturalisatieceremonie. En u tekent een verklaring dat u afstand doet van uw eigen nationaliteit.

Kosten naturalisatie

Een aanvraag naturalisatie kost geld. Keurt de IND uw aanvraag af? Dan krijgt u de kosten van uw aanvraag niet terug.

Beslissing

De gemeente stuurt uw aanvraag naar de IND. De IND beoordeelt of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND neemt binnen 12 maanden een beslissing.

Zolang u nog geen beslissing van de IND heeft, moet u aan alle voorwaarden blijven voldoen. Let er bijvoorbeeld op dat u uw verblijfsvergunning op tijd verlengt.

Stap 5

Ga naar de naturalisatieceremonie

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan vraagt de IND de koning om u Nederlander te maken. U krijgt hierover een brief van de IND.

Naturalisatieceremonie

Na de beslissing van de IND nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie. U krijgt hierover een brief. U bent verplicht om naar deze bijeenkomst te gaan. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgt u het officiële besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan ik Nederlander worden door te trouwen met een Nederlander?

  Nee. Als u trouwt met een Nederlander, krijgt u niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.

  Wel gelden andere voorwaarden voor naturalisatie als u getrouwd bent met een Nederlander. U kunt al na 3 jaar naturalisatie aanvragen. En u hoeft geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.

 • Moet ik als EU-burger een geldige verblijfsvergunning hebben voor naturalisatie?

  Verblijft u als EU-burger of EER-burger in Nederland, of heeft u de Zwitserse nationaliteit? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning aan te vragen. Als u naturalisatie aanvraagt, controleert de IND of u al minimaal 5 jaar in Nederland woont volgens de voorwaarden van het Europese recht. U kunt dit bijvoorbeeld bewijzen met uw inschrijving bij de gemeente.

 • Kan mijn minderjarige kind Nederlander worden door naturalisatie?

  U kunt tegelijk met uw eigen aanvraag, naturalisatie aanvragen voor uw kind. Uw kind kan dan ‘mee-naturaliseren’. De voorwaarden hangen af van de leeftijd van uw kind.

  Kind jonger dan 16 jaar

  Kinderen jonger dan 16 jaar moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

  • Uw kind woont in Nederland.
  • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.

  Kind van 16 of 17 jaar

  Voor kinderen van 16 of 17 jaar gelden meer voorwaarden:

  • Uw kind woont minimaal 3 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw kind heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
  • Uw kind gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag.
  • Uw kind is het eens met de aanvraag.

  Is uw kind als u naturalisatie aanvraagt nog geen 18, maar bij de beslissing van de IND wel? Dan kan uw kind niet meer samen met u Nederlander worden door naturalisatie. Uw kind kan wel zelf een aanvraag doen.

 • Wat kan ik doen als de IND mijn aanvraag om naturalisatie afwijst?

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND over uw aanvraag voor naturalisatie? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

  Neem hiervoor eerst contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorverwijzen naar een advocaat.

  Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

 • Kan ik de Nederlandse nationaliteit verliezen?

  Ja. U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit gebeurt soms automatisch, bijvoorbeeld als u vrijwillig een andere nationaliteit neemt. Of als u lang in het buitenland woont.

  De overheid kan ook uw Nederlandse nationaliteit intrekken, bijvoorbeeld als u geen afstand doet van uw eigen nationaliteit. Of als u Nederlander werd door fraude.

Terug naar boven Shape