Kan een EU-burger in Nederland verblijven? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.

Verblijf in Nederland

Op grond van het verdrag van de Europese Unie mag u als EU-burger in Nederland wonen, bijvoorbeeld om te werken of te studeren. U heeft geen werkvergunning nodig en u hoeft zich niet bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te melden. Bij een verblijf van meer dan 4 maanden moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont.
 
Komt u naar Nederland met een familielid dat niet de nationaliteit heeft van een EU-land? Dan moet u zich inschrijven bij de IND.

Werken in Nederland

U mag in Nederland werken of een eigen bedrijf starten. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft een geldig paspoort of ID-kaart
 • u werkt minimaal 16 uren per week of u verdient minstens 50% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • u sluit een Nederlandse zorgverzekering af
 • bij werk als zelfstandige moet u zich meestal inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Werk zoeken in Nederland

U mag 3 maanden in Nederland zijn om werk te zoeken. Heeft u na 3 maanden nog geen werk, maar bent u nog wel op zoek naar werk? En doet u geen beroep op algemene middelen zoals een bijstandsuitkering? Dan mag u in Nederland blijven om werk te zoeken.

Wordt u onvrijwillig werkloos of raakt u tijdelijk ziek? Dan wordt u in ieder geval nog 6 maanden als werknemer of zelfstandige aangemerkt. U mag in deze periode in Nederland blijven. U mag in deze 6 maanden een bijstandsuitkering aanvragen. Dit heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Studeren in Nederland

U kunt naar Nederland komen om te studeren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • u heeft een geldig paspoort of ID-kaart
 • u bent ingeschreven bij een erkende opleiding
 • u heeft genoeg geld om rond te komen
 • u heeft een zorgverzekering die de kosten in Nederland dekt

Bent u voor studie in Nederland en gaat u naast uw studie werken? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Ook heeft u soms recht op studiefinanciering.

Economisch niet-actief

U kunt als economisch niet-actieve in Nederland verblijven. Bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent of als uw partner u onderhoudt van zijn salaris.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft een geldig paspoort of ID-kaart
 • u heeft een zorgverzekering
 • u heeft genoeg geld om rond te komen. De IND kijkt hierbij naar uw persoonlijke situatie.

Familieleden van EU-burgers

Komt u als EU-burger naar Nederland om te werken, studeren of verblijven als economisch niet-actieve? Dan mag u uw familieleden meenemen, ook als uw familieleden niet de nationaliteit hebben van een EU-land.

Familieleden die u mee mag nemen zijn:

 • uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • uw ongehuwde partner, als u minimaal 6 maanden heeft samengewoond of samen een kind heeft
 • uw (klein)kinderen tot 21 jaar
 • uw ongehuwde (klein)kinderen vanaf 21 jaar
 • uw (groot)ouders

U kunt uw (klein)kinderen vanaf 21 jaar en (groot)ouders naar Nederland halen als ze “ten laste” zijn. Dat betekent dat u uw familie al voor hun komst naar Nederland regelmatig helpt en ondersteunt. Bijvoorbeeld door geld en/of andere hulp te geven.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft het gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  Een beroep op (aanvullende) bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als:

  • u werknemer of zelfstandige bent of deze status heeft behouden bij werkloosheid of ziekte
  • u schoolgaande kinderen heeft
  • u een duurzaam verblijfsrecht heeft

  In andere situaties kan de IND besluiten uw verblijfsrecht te beëindigen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, of u eerder bijstand kreeg en of u in het verleden werkte.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem altijd eerst contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,10 p/min.*
  Bel maandag tot en met donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
  Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wanneer heb ik een duurzaam verblijfsrecht en wat houdt dit in?

  U heeft een duurzaam verblijfsrecht als u 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland heeft gewoond op grond van het EU-recht. Verblijf buiten Nederland heeft geen gevolgen voor het krijgen van een duurzaam verblijfsrecht als u:

  • maximaal 6 maanden per jaar niet in Nederland bent
  • afwezig bent voor met militaire dienstplicht
  • eenmalig maximaal 12 maanden buiten Nederland bent geweest om belangrijke redenen. Bijvoorbeeld ernstige ziekte of uitzending naar een ander land door uw werkgever.

  Heeft u in Nederland in de gevangenis gezeten? Dan telt deze periode niet mee bij de berekening van de verblijfsperiode.

  Soms heeft u al eerder een duurzaam verblijfsrecht. Dit kan het geval zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid, pensionering of grensarbeid. Neem voor meer informatie contact op met het een van onze juristen.

  Als u een duurzaam verblijfsrecht heeft, gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor uw verblijf. Bijvoorbeeld de eis dat u tenminste 16 uren moet werken. Ook heeft het aanvragen van een bijstandsuitkering geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

  Einde duurzaam verblijfsrecht

  Gaat langer dan 2 jaar buiten Nederland wonen, nadat u een duurzaam verblijfsrecht kreeg? Dan kunt u uw duurzaam verblijfsrecht kwijtraken.

 • Mag ik in Nederland blijven als ik ga scheiden van een EU-burger?

  Dat hangt af van uw situatie.

  Korter dan 5 jaar in Nederland

  Echtscheiding of beëindiging van uw relatie heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als: 

  • uw huwelijk of relatie minimaal 3 jaar heeft geduurd. En u in die 3 jaar minstens 1 jaar legaal in Nederland verbleef.
  • u samen met uw ex-partner een kind heeft waarover u het gezag heeft
  • u recht op omgang heeft met uw kinderen en dit volgens de rechter in Nederland moet gebeuren
  • er sprake is geweest van huiselijk geweld

  U moet, tot u 5 jaar in Nederland bent, blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve.

  Heeft u een schoolgaand kind dat met u legaal in Nederland is? Dan houdt uw kind recht om in Nederland te blijven zolang de (voortgezette) opleiding duurt. Zolang u de zorg heeft voor uw kind, mag u ook in Nederland blijven. Er gelden geen eisen aan uw inkomen.

  Langer dan 5 jaar in Nederland

  U heeft (meestal) een duurzaam verblijfsrecht als u langer dan 5 jaar in Nederland bent op grond van het EU-recht. Echtscheiding of einde van uw relatie heeft in dat geval geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in Nederland.

 • Hoe kan ik mijn familieleden naar Nederland halen via de België-route (of Europa-route)?

  Als Nederlander bent u EU-onderdaan. Heeft u altijd in Nederland gewoond? Dan gelden de (gunstigere) regels van het EU-recht meestal niet. U en uw familieleden die niet de nationaliteit van een EU-land hebben, moeten aan de Nederlandse voorwaarden voor gezinshereniging voldoen.

  Soms kunt u als Nederlander wel een beroep doen op het EU-recht. Bijvoorbeeld als u een tijd in een ander EU-land woont als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve.

  Uw familielid kan dan bij u in dat EU-land komen wonen. Na tenminste 3 maanden verblijf en samenwonen met uw familielid kunt u samen met uw familielid naar Nederland terugkeren. U vraagt dan voor uw familielid toetsing aan het EU-recht aan.

 • Kan ik bij mijn Nederlandse kind in Nederland verblijven?

  Heeft u niet de nationaliteit van een EU-land? En heeft u een kind met de Nederlandse nationaliteit dat in Nederland woont? Dan kunt u een verblijfsrecht krijgen bij uw kind als:

  • uw kind jonger is dan 18 jaar
  • u de zorg heeft voor uw kind
  • uw kind zo van u afhankelijk is, dat uw kind uit Nederland moet vertrekken als u niet in Nederland mag blijven. De IND kijkt hierbij onder andere naar de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. En de relatie van uw kind met u en de andere ouder.

  Om dit verblijfsrecht te krijgen, vraagt u de IND om toetsing aan het EU-recht.

 • Heeft de Brexit gevolgen voor mijn verblijfsrecht in Nederland?

  Brexit heeft geen gevolgen voor u en uw familieleden als u:

  • een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft
  • een duurzaam verblijfsrecht heeft. De IND stuurt u na een overgangsperiode een uitnodiging om gratis een nieuw verblijfsdocument aan te vragen.

  Brexit met akkoord

  Er is een overgangsperiode tot 31 december 2020. In deze periode houdt u uw verblijfsrecht. Dat geldt ook voor uw familieleden die bij u in Nederland wonen. U heeft geen verblijfsvergunning nodig.

  Na 31 december 2020 moet u wel een verblijfsvergunning aanvragen. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de IND. U moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als EU-burgers.

  Na de Brexit kunt u uw familieleden waarschijnlijk naar Nederland halen op grond van de EU-regels. Dit hangt af van de inhoud van het akkoord.

  Brexit zonder akkoord

  U krijgt voor de Brexit-datum een brief van de IND. Dit is uw tijdelijke verblijfsvergunning. Deze is geldig tot 1 juli 2020.

  Na 1 juli 2020 moet u een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen. U krijgt voor 1 april 2020 een uitnodiging van de IND om deze aan te vragen. U moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als EU-burgers.

  Tot 1 juli 2020 kunnen uw familieleden naar Nederland komen als u een (tijdelijke) verblijfsvergunning heeft. Wilt u na deze datum uw familieleden naar Nederland halen? Dan gelden de Nederlandse regels voor gezinshereniging.

Terug naar boven Shape