Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Verblijf in Nederland

Volgens het Europees recht mag u als burger van een EU-land, EER-land of Zwitserland in Nederland wonen, bijvoorbeeld om te werken of studeren. Dit noemen we verblijf in Nederland.

Als EU-burger, EER-burger of Zwitser heeft u geen werkvergunning nodig. U hoeft zich ook niet te melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Komt u naar Nederland met een familielid dat niet de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan moet u zich wel inschrijven bij de IND.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont.

Werken in Nederland

U mag als EU-burger, EER-burger of Zwitser tijdens uw verblijf in Nederland werken of een eigen bedrijf starten (zelfstandige). U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een geldig paspoort of geldige ID-kaart.
 • U werkt minimaal 16 uren per week of u verdient minstens 50% van de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
 • Werkt u als zelfstandige of heeft u een eigen bedrijf? Dan moet u zich meestal inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Werk zoeken in Nederland

U mag 3 maanden in Nederland blijven om werk te zoeken. In deze maanden heeft u soms recht op een uitkering. Heeft u na 3 maanden nog geen werk? En heeft u genoeg geld om van te leven, zonder dat u een bijstandsuitkering heeft? Dan mag u in Nederland blijven om werk te zoeken.

Wordt u zonder dat u dat wilt werkloos, of bent u tijdelijk ziek? Dan bent u officieel nog 6 maanden werknemer of zelfstandige. U mag in deze periode in Nederland blijven. Als u in deze 6 maanden een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft dat geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Studeren in Nederland

U kunt naar Nederland komen om te studeren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een geldig paspoort of een geldige ID-kaart.
 • U bent ingeschreven bij een erkende opleiding.
 • U heeft genoeg geld om van te leven.
 • U heeft een zorgverzekering voor zorgkosten in Nederland.

Bent u voor studie in Nederland en gaat u naast uw studie werken? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Ook heeft u soms recht op studiefinanciering.

Economisch niet-actief

U kunt ook als economisch niet-actieve EU-burger, EER-burger of Zwitser in Nederland verblijven. U bent economisch niet-actief als u niet werkt. U heeft bijvoorbeeld de pensioenleeftijd. Of u leeft van het salaris van uw partner.

Als u economisch niet-actief bent, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een geldig paspoort of geldige ID-kaart.
 • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
 • U heeft genoeg geld om van te leven. De IND kijkt naar uw persoonlijke situatie om te bepalen wat ‘genoeg’ geld is.

Familieleden van EU-burgers

Komt u als EU-burger naar Nederland om te wonen, werken of studeren? Dan mag u uw familieleden meenemen. Ook als uw familieleden niet de nationaliteit hebben van een EU-land, EER-land of Zwitserland.

Familieleden die u mag meenemen zijn:

 • uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • uw partner, als u minimaal 6 maanden samenwoont of samen een kind heeft
 • uw kinderen of kleinkinderen tot 21 jaar
 • uw kinderen of kleinkinderen vanaf 21 jaar als zij niet zijn getrouwd
 • uw ouders of grootouders

Kinderen en kleinkinderen vanaf 21 jaar, ouders en grootouders kunt u alleen naar Nederland meenemen als ze ‘ten laste’ van u zijn. Dat betekent dat u deze familieleden vaak hielp en verzorgde voor hun komst naar Nederland. U gaf ze bijvoorbeeld geld of andere hulp.

Inschrijven IND

Komt u naar Nederland met een familielid dat niet de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan moet u zich inschrijven bij de IND. Uw familielid moet een toetsing aan het Europees recht aanvragen bij IND.

Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft het gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  Dat hangt van uw situatie af. Het aanvragen van bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als EU-burger, EER-burger of Zwitser in de volgende situaties:

  • U bent werknemer of zelfstandige. Heeft u gewerkt maar werd u tegen uw wil werkloos? Of bent u tijdelijk ziek? Dan bent u nog minimaal 6 maanden nadat u stopt met werken, werknemer of zelfstandige.
  • U heeft schoolgaande kinderen in Nederland met een andere nationaliteit dan de Nederlandse.
  • U heeft een duurzaam verblijfsrecht. Dit is een recht op verblijf voor onbepaalde tijd. Dit heeft u meestal als u langer dan 5 jaar in Nederland bent.

  In andere situaties kan de IND besluiten dat u niet in Nederland mag blijven. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoelang u al in Nederland bent. En of u eerder bijstand kreeg, of werkte in Nederland.

  Heeft u niet genoeg geld om van te leven en wilt u bijstand aanvragen? Neem altijd eerst contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wanneer heb ik een duurzaam verblijfsrecht en wat betekent dit?

  U heeft een duurzaam verblijfsrecht als u 5 jaar achter elkaar in Nederland woonde volgens het Europees recht. U mag dan voor onbepaalde tijd in Nederland blijven.

  Woonde u in deze 5 jaar buiten Nederland? Dan heeft dit geen gevolgen voor het krijgen van een duurzaam verblijfsrecht als u:

  • 6 maanden of minder per jaar niet in Nederland bent
  • buiten Nederland was voor militaire dienstplicht
  • 1 keer maximaal 12 maanden buiten Nederland was om een belangrijke reden, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of voor werk

  Zat u in Nederland in de gevangenis? Dan telt deze periode niet mee bij de berekening van het verblijf van 5 jaar.

  Eerder dan 5 jaar

  Soms heeft u al eerder een duurzaam verblijfsrecht. Bijvoorbeeld als u door ziekte nooit meer kunt werken. Of als u de pensioenleeftijd bereikt. U kunt ook eerder een recht op duurzaam verblijf hebben als u grensarbeider bent. U bent grensarbeider als u in Nederland woont, maar over de grens werkt of andersom.

  Voorwaarden duurzaam verblijfsrecht

  Als u een duurzaam verblijfsrecht heeft, gelden geen extra voorwaarden meer voor uw verblijf. U hoeft bijvoorbeeld niet minimaal 16 uren te werken. Ook heeft het aanvragen van een bijstandsuitkering geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

  Verblijfsrecht verliezen

  Gaat u langer dan 2 jaar buiten Nederland wonen, nadat u een duurzaam verblijfsrecht kreeg? Dan kunt u uw duurzaam verblijfsrecht kwijtraken.

  Bel ons 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.*
  Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  U krijgt een van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Mag ik in Nederland blijven als ik ga scheiden van een EU-burger?

  Heeft u zelf niet de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? En gaat u scheiden van uw partner met de nationaliteit van een EUR-land, EER-land of Zwitserland? Dan hangt het van uw situatie af of u in Nederland mag blijven. Bijvoorbeeld hoelang u in Nederland bent en hoelang u getrouwd bent.

  Korter dan 5 jaar in Nederland

  Scheiding of het einde van uw relatie heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in de volgende situaties:

  • Uw huwelijk of relatie duurde minimaal 3 jaar. In die tijd verbleef u minimaal 1 jaar in Nederland volgens het Europees of Nederlands recht.
  • U heeft samen met uw ex-partner een kind waarover u het ouderlijk gezag heeft.
  • U heeft recht op omgang met uw kinderen en dit moet volgens de rechter in Nederland gebeuren.
  • Uw partner gebruikte geweld tegen u.

  U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf voor EU-burgers als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve.

  Heeft u een schoolgaand kind dat met u in Nederland mag zijn volgens het Europees of Nederlands recht? Dan houdt uw kind recht om in Nederland te blijven zolang de opleiding duurt. Als u de zorg heeft voor uw kind, mag u ook in Nederland blijven. Er gelden geen eisen aan uw inkomen.

  Langer dan 5 jaar in Nederland

  U heeft meestal een duurzaam verblijfsrecht als u langer dan 5 jaar in Nederland bent volgens het Europees recht. Scheiding of het einde van uw relatie heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in Nederland.

 • Hoe kan ik mijn familieleden naar Nederland halen via de België-route (of Europa-route)?

  Als Nederlander bent u EU-burger. Woonde u altijd in Nederland? Dan gelden de regels van het Europees recht meestal niet. Het Nederlandse recht gaat dan voor. Hebben uw familieleden niet de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging uit de Nederlandse wet.

  Soms kunt u als Nederlander wel gebruik maken van Europees recht. Bijvoorbeeld als u een tijd in een ander Europees land woont als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve. Uw familielid kan dan bij u in dat Europese land komen wonen. Dit wordt vaak de 'België-route' genoemd omdat veel Nederlanders ervoor kiezen tijdelijk in België te verblijven.

  Woonde u minimaal 3 maanden samen met uw familielid? Dan kunt u met uw familielid naar Nederland komen. U vraagt dan voor uw familielid toetsing aan het Europees recht aan.

 • Kan ik bij mijn Nederlandse kind in Nederland verblijven als ik geen EU-burger ben?

  Heeft u niet de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? En heeft u een kind met de Nederlandse nationaliteit dat in Nederland woont? Dan kunt u een verblijfsrecht krijgen voor verblijf bij uw kind in de volgende situaties:

  • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
  • U heeft de zorg voor uw kind.
  • Uw kind is afhankelijk van uw zorg. En uw kind moet uit Nederland vertrekken als u niet in Nederland mag blijven. De IND kijkt hierbij onder andere naar de leeftijd en ontwikkeling van uw kind en de relatie van uw kind met u en de andere ouder.

  Om een bewijs van dit verblijfsrecht te krijgen, vraagt u de IND om toetsing aan het EU-recht.

 • Heeft de Brexit gevolgen voor mijn verblijfsrecht in Nederland?

  Sinds 1 januari 2021 heeft u als Britse burger een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Dat geldt ook voor familieleden die bij u in Nederland wonen. De IND stuurt geen uitnodigingen meer voor het doen van de aanvraag.

  Woonde u in Nederland vóór 1 januari 2021? Dan moet uw aanvraag vóór 30 juni 2021 bij de IND zijn.

  Geen verblijfsvergunning nodig

  U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen in de volgende situaties:

  • U heeft een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland. Wissel wel vóór 30 juni 2021 uw verblijfspasje om bij de IND.
  • U heeft naast uw Britse nationaliteit ook de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland.
  • Uw relatie met een Britse partner eindigde door scheiding of overlijden. En u heeft niet de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland.
Terug naar boven Shape