Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben EU-burger

Heeft u de nationaliteit van een EU of EER-land? Of heeft u de Zwitserse nationaliteit? Dan bent u EU-burger. Of u recht heeft op een bijstandsuitkering, hangt af van hoelang u in Nederland bent.

Korter dan 3 maanden in Nederland

De eerste 3 maanden in Nederland heeft u alleen recht op bijstand in 1 van deze situaties:

 • U bent werknemer.
 • U bent zelfstandig ondernemer. Dit bent u als u een eigen bedrijf heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent werkloos of arbeidsongeschikt, maar volgens het EU-recht bent u nog werknemer of zelfstandig ondernemer.
 • U bent familielid van een van deze personen. En u woont op hetzelfde adres.

U bent werknemer of zelfstandig ondernemer volgens het EU-recht als u:

 • minimaal 16 uur per week werkt
 • minimaal 50% verdient van de bijstandsnorm die voor u geldt

Wordt u tegen uw wil werkloos? Of raakt u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan bent u volgens het EU-recht nog 6 maanden werknemer of zelfstandig ondernemer, nadat u stopt met werken.

Langer dan 3 maanden in Nederland

Bent u langer dan 3 maanden in Nederland? Dan heeft u meestal recht op bijstand zolang u in Nederland mag zijn volgens het EU-recht. De gemeente vraagt uw situatie na bij de IND.

Bent u korter dan 5 jaar in Nederland? Dan kan het aanvragen van bijstand gevolgen hebben voor uw recht om in Nederland te blijven. De gemeente meldt uw aanvraag bij de IND. Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Neem altijd eerst contact op met een van onze juristen.

Ik heb een andere nationaliteit

U heeft recht op bijstand als u een geldige verblijfsvergunning heeft. Ook moet u voldoen aan alle andere voorwaarden voor een bijstandsuitkering.

Verblijfsvergunning ingetrokken

Had u een verblijfsvergunning, maar is deze ingetrokken of verlopen? Dan heeft u alleen recht op bijstand als u volgens de wet in Nederland mag blijven. Dat is zo als u:

 • op tijd bezwaar maakte, of in beroep ging tegen het intrekken van uw verblijfsvergunning. En u mag dit proces in Nederland afwachten.
 • vóór het verlopen van uw verblijfsvergunning verlenging aanvroeg
 • vóór het intrekken of verlopen van uw verblijfsvergunning een andere verblijfsvergunning aanvroeg

Geen verblijfsvergunning

Heeft u geen verblijfsvergunning? En loopt er geen procedure tegen intrekking of voor verlenging? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw recht om in Nederland te blijven. De gemeente meldt uw aanvraag bij de IND. Wilt u bijstand aanvragen? Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik bijstand aanvraag?

  De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken. Dit hangt af van het soort verblijfsvergunning dat u heeft. Uw bijstandsaanvraag heeft geen gevolgen voor een:

  Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

  Heeft u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd? Dan meldt de gemeente uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken of niet verlengen. Hierbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoelang u al in Nederland bent en waarom u bijstand aanvraagt.

  De reden hiervoor is dat de overheid wil dat mensen zelf voor voldoende inkomen zorgen om van te leven. U mag bij het verhuizen naar een ander land niet zomaar gebruik maken van de bijstand.

  Heeft u niet genoeg geld om van te leven en wilt u bijstand aanvragen? Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie.

 • Heeft bijstand aanvragen gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger?

  Een aanvraag voor (aanvullende) bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als u:

  • werknemer of zelfstandig ondernemer bent volgens het EU-recht
  • schoolgaande kinderen in Nederland heeft met een andere nationaliteit dan de Nederlandse
  • een duurzaam verblijfsrecht (voor onbepaalde tijd) heeft. Dit heeft u in ieder geval als u langer dan 5 jaar in Nederland bent.

  In andere situaties kan de IND besluiten om uw recht op verblijf in Nederland te stoppen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoelang u al in Nederland bent, of u eerder bijstand kreeg en of u in het verleden in Nederland werkte.

  Heeft u niet genoeg geld om van te leven en wilt u bijstand aanvragen? Neem dan contact op met een van onze juristen.

 • Wat kan ik doen als mijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken omdat ik bijstand aanvraag?

  Voordat de IND besluit om uw verblijfsvergunning in te trekken, stuurt zij u meestal eerst een brief. Daarin vraagt de IND om informatie over uw situatie. Reageer schriftelijk en op deze brief binnen de tijd die de IND u in deze brief geeft. De IND stuurt u hierna een schriftelijke beslissing over het intrekken van uw verblijfsvergunning.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Maak dan binnen 4 weken bezwaar. Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u doorsturen naar een advocaat. Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

  EU-burger

  Bent u EU-burger? Maak dan niet alleen bezwaar. Probeer ook zo snel mogelijk te voldoen aan de voorwaarden voor verblijf als EU-burger. U krijgt dan automatisch opnieuw verblijfsrecht.

Terug naar boven Shape