Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben EU-burger

 • Ik ben korter dan 3 maanden in Nederland

  Tijdens de eerste 3 maanden van uw verblijf in Nederland heeft u geen recht op bijstand, tenzij:

  • u werknemer bent;
  • u zelfstandige bent;
  • u de status van werknemer of zelfstandige heeft behouden;
  • u familielid bent van bovengenoemde situaties.

  U bent werknemer of zelfstandige als u reële en daadwerkelijke arbeid verricht. Dat betekent dat u minimaal 16 uur per week werkt en daarmee minimaal 50% van de voor u geldende bijstandsnorm verdient.

  Wordt u onvrijwillig werkeloos of raakt u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan behoudt u de status van werknemer of zelfstandige tenminste voor 6 maanden.

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor u verblijfsrecht. Overweegt u bijstand aan te vragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie.

  Lees meer op st-ab.nl Bijstandsnormen vanaf 1 juli 2017
  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik ben langer dan 3 maanden in Nederland

  U heeft recht op bijstand zolang u rechtmatig in Nederland verblijft op grond van het EU-recht. De gemeente vraagt bij de IND na of dit in uw situatie het geval is.

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor u verblijfsrecht. De gemeente is verplicht bij de IND te melden dat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd. De IND kijkt dan of uw aanvraag gevolgen heeft voor uw verblijfsrecht.

  Overweegt u bijstand aan te vragen? Neem dan altijd eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik heb een andere nationaliteit

 • Ik heb een verblijfsvergunning

  U heeft recht op bijstand als u een geldige verblijfsvergunning heeft. Bekijk de voorwaarden voor een bijstandsuitkering op onze website.

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. De gemeente is verplicht bij de IND te melden dat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd.
  Overweegt u een bijstandsuitkering aan te vragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Ik had een verblijfsvergunning, maar deze is ingetrokken of verlopen

  U heeft alleen recht op bijstand als u na het intrekken of het verlopen van uw verblijfsvergunning nog rechtmatig in Nederland verblijft. Dat is het geval als:

  • u op tijd bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen de intrekking van uw verblijfsvergunning en u deze procedure in Nederland mag afwachten; of
  • u voor de intrekking of het verlopen van uw verblijfsvergunning tijdig verlenging of een andere verblijfsvergunning heeft aangevraagd.

  Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. De gemeente is verplicht bij de IND te melden dat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd.
  Overweegt u een bijstandsuitkering aan te vragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft het gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik bijstand aanvraag?

  Of de IND uw verblijfsvergunning kan intrekken is afhankelijk van het soort verblijfsvergunning.

  Heeft u een verblijfsvergunning asiel (bepaalde of onbepaalde tijd) of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd? Dan heeft uw bijstandsaanvraag geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning.

  Heeft u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd? Dan meldt de gemeente uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan besluiten om uw verblijfsvergunning in te trekken of niet te verlengen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, de reden waarom bijstand wordt aangevraagd en of er sprake is van inbreuk op het gezinsleven.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u adviseren over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heeft het gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger als ik bijstand aanvraag?

  Een beroep op (aanvullende) bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als:

  • u de status van werknemer of zelfstandige heeft of deze status heeft behouden;
  • er schoolgaande kinderen zijn;
  • u een duurzaam verblijfsrecht heeft.

  In andere situaties kan de IND besluiten om uw verblijfsrecht te beëindigen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, of u al eerder bijstand kreeg en of u in het verleden werkte.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u adviseren over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als mijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken omdat ik bijstand heb aangevraagd?

  Voordat de IND besluit om uw verblijfsvergunning in te trekken, stuurt men u meestal eerst een brief. Daarin vraagt de IND om informatie over uw situatie. Reageer schriftelijk op deze brief binnen de termijn die de IND stelt. De IND stuurt u een schriftelijke beslissing over de intrekking van uw verblijfsvergunning.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Maak dan binnen 4 weken bezwaar. Neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie. Wij kunnen u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan onze voorbeeldbrief bezwaar.

  EU-burger

  Bent u EU-burger? Maak dan ook op tijd bezwaar. Probeer verder om zo snel mogelijk alsnog (weer) aan de voorwaarden voor verblijf als EU-burger te voldoen. U krijgt dan automatisch opnieuw verblijfsrecht.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden