Heb ik als buitenlander recht op bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben EU-burger

Heeft u de nationaliteit van een EU of EER-land of de Zwitserse nationaliteit? Dan is van belang hoe lang u al in Nederland bent.

Korter dan 3 maanden in Nederland

Tijdens de eerste 3 maanden van uw verblijf in Nederland heeft u alleen recht op bijstand als:

• u werknemer bent
• u zelfstandige bent
• u de status van werknemer of zelfstandige heeft behouden
• u familielid bent van een van deze personen

U bent werknemer of zelfstandige voor het EU-recht als u:

• minimaal 16 uur per week werkt
• minimaal 50% van de voor u geldende bijstandsnorm verdient

Wordt u onvrijwillig werkloos of raakt u tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan wordt u in ieder geval nog 6 maanden als werknemer of zelfstandige beschouwd.

Langer dan 3 maanden in Nederland

U heeft meestal recht op bijstand, zolang u rechtmatig in Nederland verblijft op grond van het EU-recht. De gemeente vraagt bij de IND na of dit in uw situatie het geval is.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. De gemeente meldt uw aanvraag bij de IND. De IND kijkt of uw bijstandsaanvraag gevolgen heeft voor uw verblijfsrecht. Overweegt u bijstand aan te vragen? Neem altijd eerst contact op met een van onze juristen.

Ik heb een andere nationaliteit

U heeft recht op bijstand als u een geldige verblijfsvergunning heeft. U moet aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoen.

Verblijfsvergunning ingetrokken

Had u een verblijfsvergunning, maar is deze ingetrokken of verlopen? Dan heeft u alleen recht op bijstand als u nog wel rechtmatig in Nederland verblijft. Dat is het geval als:

 • u op tijd bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen de intrekking van uw verblijfsvergunning en u deze procedure in Nederland mag afwachten of
 • u vóór de intrekking of het verlopen van uw verblijfsvergunning op tijd verlenging of een andere verblijfsvergunning heeft aangevraagd.

Geen verblijfsvergunning

Heeft u geen verblijfsvergunning? En loopt er geen procedure tegen intrekking of voor verlenging? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. De gemeente kan uw aanvraag bij de IND melden. De IND kijkt of uw bijstandsaanvraag gevolgen heeft voor uw verblijfsrecht. Overweegt u bijstand aan te vragen? Neem contact op met een van onze juristen.

 

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft het gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik bijstand aanvraag?

  Of de IND uw verblijfsvergunning kan intrekken is afhankelijk van het soort verblijfsvergunning.

  Heeft u een verblijfsvergunning asiel (bepaalde of onbepaalde tijd) of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd? Dan heeft uw bijstandsaanvraag geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning.

  Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

  Heeft u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd? Dan meldt de gemeente uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken of niet verlengen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, de reden waarom u bijstand aanvraagt en of er sprake is van inbreuk op het gezinsleven.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem contact op met een van onze juristen voor advies over uw situatie. 

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heeft het gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger als ik bijstand aanvraag?

  Een beroep op (aanvullende) bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als:

  • u de status van werknemer of zelfstandige heeft of deze status heeft behouden
  • u schoolgaande kinderen heeft
  • u een duurzaam verblijfsrecht heeft

  In andere situaties kan de IND besluiten om uw verblijfsrecht te beëindigen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, of u al eerder bijstand kreeg en of u in het verleden werkte.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem contact op met een van onze juristen voor advies uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als mijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken omdat ik bijstand heb aangevraagd?

  Voordat de IND besluit om uw verblijfsvergunning in te trekken, stuurt men u meestal eerst een brief. Daarin vraagt de IND om informatie over uw situatie. Reageer schriftelijk op deze brief binnen de termijn die de IND stelt. De IND stuurt u een schriftelijke beslissing over de intrekking van uw verblijfsvergunning.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Maak dan binnen 4 weken bezwaar. Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

  EU-burger

  Bent u EU-burger? Maak dan ook op tijd bezwaar. Probeer verder om zo snel mogelijk alsnog (weer) aan de voorwaarden voor verblijf als EU-burger te voldoen. U krijgt dan automatisch opnieuw verblijfsrecht.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape