Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben EU-burger

 • Ik ben korter dan 3 maanden in Nederland

 • Ik ben langer dan 3 maanden in Nederland

Ik heb een andere nationaliteit

 • Ik heb een verblijfsvergunning

 • Ik had een verblijfsvergunning, maar deze is ingetrokken of verlopen

Meer informatie over dit onderwerp
 • Heeft het gevolgen voor mijn verblijfsvergunning als ik bijstand aanvraag?

  Of de IND uw verblijfsvergunning kan intrekken is afhankelijk van het soort verblijfsvergunning.

  Heeft u een verblijfsvergunning asiel (bepaalde of onbepaalde tijd) of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd? Dan heeft uw bijstandsaanvraag geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning.

  Heeft u een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd? Dan meldt de gemeente uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan besluiten om uw verblijfsvergunning in te trekken of niet te verlengen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, de reden waarom bijstand wordt aangevraagd en of er sprake is van inbreuk op het gezinsleven.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem dan eerst contact op met het Juridisch Loket. Wij geven u advies over uw situatie. 

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Heeft het gevolgen voor mijn recht op verblijf als EU-burger als ik bijstand aanvraag?

  Een beroep op (aanvullende) bijstand heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht als:

  • u de status van werknemer of zelfstandige heeft of deze status heeft behouden
  • er schoolgaande kinderen zijn
  • u een duurzaam verblijfsrecht heeft

  In andere situaties kan de IND besluiten om uw verblijfsrecht te beëindigen. Daarbij kijkt de IND naar uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld hoe lang u al in Nederland bent, of u al eerder bijstand kreeg en of u in het verleden werkte.

  Komt u financieel niet meer rond en wilt u bijstand aanvragen? Neem altijd eerst contact op met het Juridisch Loket. Wij kunnen u adviseren over uw situatie.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat kan ik doen als mijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken omdat ik bijstand heb aangevraagd?

  Voordat de IND besluit om uw verblijfsvergunning in te trekken, stuurt men u meestal eerst een brief. Daarin vraagt de IND om informatie over uw situatie. Reageer schriftelijk op deze brief binnen de termijn die de IND stelt. De IND stuurt u een schriftelijke beslissing over de intrekking van uw verblijfsvergunning.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Maak dan binnen 4 weken bezwaar. Neem contact op met een van onze juristen. Wij kunnen u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Wilt u toch zelf bezwaar maken? Gebruik dan ons voorbeeld bezwaarschrift.

  EU-burger

  Bent u EU-burger? Maak dan ook op tijd bezwaar. Probeer verder om zo snel mogelijk alsnog (weer) aan de voorwaarden voor verblijf als EU-burger te voldoen. U krijgt dan automatisch opnieuw verblijfsrecht.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape