Overslaan en naar de inhoud gaan

Partner

U kunt uw partner naar Nederland halen. U moet wel allebei voldoen aan de voorwaarden van de IND.

Belangrijkste voorwaarden voor u

Belangrijkste voorwaarden voor uw partner

 • Uw partner is 21 jaar of ouder.
 • Uw partner heeft een geldig paspoort. Of uw partner moet kunnen bewijzen dat het niet mogelijk is om een paspoort te krijgen.
 • Uw partner heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. Bij vrijstelling hoeft uw partner het examen niet te doen.
 • Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv. Bij vrijstelling heeft uw partner geen mvv nodig. Een mvv is een sticker in het paspoort, waarmee uw partner naar Nederland kan reizen.
 • Uw partner is geen gevaar voor de openbare orde. Om dit te bewijzen vult uw partner het formulier Bijlage Antecedentenverklaring in.

Belangrijkste voorwaarden voor u beiden

 • U heeft samen een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Religieuze huwelijken zijn in Nederland meestal niet geldig. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. Dit betekent dat u een vaste relatie heeft en dat u niet met iemand anders bent. Om dit te bewijzen vult u 2 formulieren in: de Bijlage Relatieverklaring en de Bijlage Vragenlijst voor verblijf bij partner.
 • U gaat samenwonen wanneer uw partner in Nederland aankomt.

Bent u of is uw partner EU-burger, of heeft u of uw partner de Turkse nationaliteit? Of heeft u samen met uw partner een Nederlands kind? Dan gelden misschien andere voorwaarden. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Minderjarig kind

U kunt uw kind naar Nederland halen als uw kind jonger is dan 18 jaar. U moet wel allebei voldoen aan de voorwaarden van de IND.

Belangrijkste voorwaarden voor u

Belangrijkste voorwaarden voor uw kind

 • Uw kind heeft een geldig paspoort. Of u moet kunnen bewijzen dat uw kind geen paspoort kan krijgen.
 • Uw kind is geen gevaar voor de openbare orde. Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet u het formulier Bijlage Antecedentenverklaring invullen om dit te bewijzen.

Belangrijkste voorwaarde voor u beiden

 • Uw kind hoort nog steeds bij uw gezin. U bent geen gezin meer als uw kind zelfstandig woont en genoeg verdient om van te leven. Of als uw kind getrouwd is of een relatie heeft en zelf een gezin heeft.

Bent u of is uw kind EU/EER-burger? Of heeft u of uw kind de Turkse nationaliteit? Dan gelden meestal andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Meerderjarig kind

Het is meestal niet mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder naar Nederland te halen.

Kind van 18 tot 25 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 25 jaar? Dan kunt u uw kind meestal nog naar Nederland halen in deze situaties samen:

 • Uw kind woonde altijd bij u, tot uw vertrek naar Nederland.
 • Uw kind heeft geen partner of eigen gezin.
 • Uw kind heeft zelf niet genoeg inkomen om van te leven.

Kind van 25 jaar of ouder

U kunt uw kind van 25 jaar of ouder alleen naar Nederland halen als tussen u en uw kind een bijzondere afhankelijkheidsrelatie bestaat. Dit betekent dat uw kind niet zonder uw zorg kan, bijvoorbeeld door ernstige medische problemen.

Dienstplicht

Was uw kind voor uw vertrek naar Nederland jonger dan 18 jaar en bleef het achter voor de militaire dienstplicht? Dan kan uw kind na de dienstplicht naar Nederland komen.

Bent u of is uw kind EU/EER-burger? Of heeft u of uw kind de Turkse nationaliteit? Dan gelden meestal andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Ouders

Volgens de Nederlandse wet is het sinds 2012 meestal niet mogelijk om uw ouders naar Nederland te halen. Heel soms kunt u wel gebruik maken van de Europese wet ‘recht op familieleven’. Hiervoor moet u een aanvraag indienen op grond van artikel 8 EVRM (privéleven) bij de IND.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn de eisen voor mijn inkomen?

  Uw inkomen moet voldoende, zelfstandig en duurzaam zijn:

  Voldoende

  • U verdient minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. Ook als u jonger bent dan 21 jaar.
  • Bent u alleenstaand ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van minimaal 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder.

  Voldoet uw inkomen niet aan de voorwaarden? Dan kunt u soms toch uw gezinslid naar Nederland halen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen. 

  Zelfstandig

  Een zelfstandig inkomen is:

  • inkomen uit werk in loondienst (bij een werkgever)
  • inkomen uit uw eigen bedrijf
  • inkomen uit sommige uitkeringen, zoals WW, WIA, WAO, ziektewet en AOW
  • inkomen uit vermogen, zoals spaargeld
  • inkomen uit kinderalimentatie

  Uitkeringen uit de algemene middelen (bijvoorbeeld bijstand of Wajong), toeslagen van de Belastingdienst en studiefinanciering tellen niet als zelfstandig inkomen.

  Duurzaam

  Uw inkomen is duurzaam als u het inkomen nog minimaal 1 jaar ontvangt na uw aanvraag. Uw arbeidscontract moet bijvoorbeeld bij aanvraag van de verblijfsvergunning nog minimaal 1 jaar geldig zijn. Geeft uw werkgever u een arbeidscontract voor 1 jaar? Doe de aanvraag dan vóór de ingangsdatum van het contract.

  Heeft u flexibel werk voor minimaal 6 maanden, bijvoorbeeld een uitzendcontract? En had u in het jaar voor uw aanvraag van de verblijfsvergunning ook altijd werk en voldoende inkomen? Dan kan uw contract soms ook duurzaam zijn.

  Bent u zelfstandige? Dan telt uw inkomen na anderhalf jaar pas als duurzaam mee. De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar.

 • Kan ik vrijstelling krijgen van de inkomenseis?

  U kunt vrijstelling van de inkomenseis krijgen. U hoeft dan niet aan de eis te voldoen. Het maakt niet uit hoe hoog uw inkomen is en of u een uitkering heeft. U krijgt vrijstelling als u:

  • een AOW-uitkering krijgt of de AOW-leeftijd heeft
  • blijvend en volledig arbeidsongeschikt bent
  • een bijstandsuitkering heeft en niet meer kunt werken. Dit is het geval als u al 5 jaar niet meer hoeft te solliciteren of te werken. En als dit nog minimaal 1 jaar zo blijft.

  De voorwaarden van de IND voor vrijstelling zijn streng. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Wat is een antecedentenverklaring?

  Als u een familielid van 12 jaar of ouder naar Nederland wilt halen, moet deze persoon het formulier Bijlage antecedentenverklaring invullen. Hierin belooft uw familielid:

  • dat hij nooit vervolgd of veroordeeld is voor een strafbaar feit in Nederland of in een ander land
  • dat hij nooit een misdrijf pleegde of betrokken was bij een misdrijf in Nederland of in een ander land
  • dat hij geen inreisverbod heeft in een EU-/EER-land of Zwitserland
  • dat hij nooit zonder verblijfsrecht in Nederland verbleef
 • Wat zijn mijn plichten als ik iemand naar Nederland haal?

  Haalt u iemand naar Nederland, bijvoorbeeld uw partner of kind? Dan bent u 'referent'. Als referent heeft u een informatieplicht, administratieplicht en bewaarplicht.

  Informatieplicht

  Meld veranderingen die belangrijk zijn voor het verblijfsrecht van uw familielid binnen 4 weken bij de IND. Bijvoorbeeld als uw relatie verbroken is, of als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Gebruik hiervoor het formulier Meldingsformulier voor de referent van een familie- of gezinslid van de IND.

  Administratie- en bewaarplicht

  Bewaar de gegevens die u gebruikte in de aanvraag van de verblijfsvergunning van uw familielid. Dit zijn bijvoorbeeld de documenten die u bij de aanvraag opstuurde. Deze plicht duurt tot 5 jaar na uw aanvraag.

  Komt u uw verplichtingen niet na? Dan kan de IND u een boete geven.

  Kosten uitzetting

  Als referent bent u soms ook verantwoordelijk voor de kosten van uitzetting van uw familielid. De IND kan uitzettingskosten aan u vragen als:

  • uw ex-partner illegaal in Nederland is, en
  • de relatie minder dan een jaar geleden verbroken is.

  De kosten die de IND dan kan rekenen zijn:

  • kosten voor vervoer binnen Nederland
  • kosten voor reisdocumenten
  • kosten voor een vliegticket

  In sommige situaties hoeft u de kosten van uitzetting niet te betalen.

 • Heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning van mijn familielid als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  De gemeente meldt uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Bij deze beslissing kijkt de IND naar uw situatie. Zo kijkt de IND bijvoorbeeld naar:

  • de reden van de bijstandsaanvraag
  • hoelang uw familielid al in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning
  • of het om een bijzondere situatie gaat

  Was u bij de aanvraag van de verblijfsvergunning vrijgesteld van de inkomenseis? Dan hoeft u niet aan deze eis te voldoen. Uw bijstandsaanvraag heeft geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van uw familielid.

Terug naar boven Shape