Logo
Cookie Privacy

Kan ik mijn buitenlandse partner of ander gezinslid naar Nederland halen?

Als u Nederlander bent of een Nederlandse verblijfsvergunning heeft, kunt u uw familie naar Nederland halen. Bijvoorbeeld uw buitenlandse partner of uw kinderen. Dit heet 'gezinshereniging'. U moet een verblijfsvergunning aanvragen voor uw familielid. Hiervoor gelden voorwaarden.

Wie wilt u naar Nederland halen?

Partner
Minderjarig kind
Meerderjarig kind
Ouders

Partner

U kunt uw partner naar Nederland halen. U moet wel allebei voldoen aan de voorwaarden van de IND.

Belangrijkste voorwaarden voor u
Belangrijkste voorwaarden voor uw partner
 • Uw partner is 21 jaar of ouder.

 • Uw partner heeft een geldig paspoort. Of uw partner moet kunnen bewijzen dat het niet mogelijk is om een paspoort te krijgen.

 • Uw partner heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. Bij vrijstelling hoeft uw partner het examen niet te doen.

 • Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv. Bij vrijstelling heeft uw partner geen mvv nodig. Een mvv is een sticker in het paspoort, waarmee uw partner naar Nederland kan reizen.

 • Uw partner is geen gevaar voor de openbare orde. Om dit te bewijzen vult uw partner het formulier Bijlage Antecedentenverklaring in.

Belangrijkste voorwaarden voor u beiden
 • U heeft samen een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Religieuze huwelijken zijn in Nederland meestal niet geldig. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. Dit betekent dat u een vaste relatie heeft en dat u niet met iemand anders bent. Om dit te bewijzen vult u 2 formulieren in: de Bijlage Relatieverklaring en de Bijlage Vragenlijst voor verblijf bij partner.

 • U gaat samenwonen wanneer uw partner in Nederland aankomt.

Let op

Bent u of is uw partner EU-burger, of heeft u of uw partner de Turkse nationaliteit? Of heeft u samen met uw partner een Nederlands kind? Dan gelden misschien andere voorwaarden. Neem dan contact op met een van onze juristen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Minderjarig kind

U kunt uw kind naar Nederland halen als uw kind jonger is dan 18 jaar. U moet wel allebei voldoen aan de voorwaarden van de IND.

Belangrijkste voorwaarden voor u
Belangrijkste voorwaarden voor uw kind
 • Uw kind heeft een geldig paspoort. Of u moet kunnen bewijzen dat uw kind geen paspoort kan krijgen.

 • Uw kind is geen gevaar voor de openbare orde. Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet u het formulier Bijlage Antecedentenverklaring invullen om dit te bewijzen.

Belangrijkste voorwaarde voor u beiden
 • Uw kind hoort nog steeds bij uw gezin. U bent geen gezin meer als uw kind zelfstandig woont en genoeg verdient om van te leven. Of als uw kind getrouwd is of een relatie heeft en zelf een gezin heeft.

Let op

Bent u of is uw kind EU/EER-burger? Of heeft u of uw kind de Turkse nationaliteit? Dan gelden meestal andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Meerderjarig kind

Het is meestal niet mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder naar Nederland te halen.

Kind van 18 tot 25 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 25 jaar? Dan kunt u uw kind meestal nog naar Nederland halen in deze situaties samen:

 • Uw kind woonde altijd bij u, tot uw vertrek naar Nederland.

 • Uw kind heeft geen partner of eigen gezin.

 • Uw kind heeft zelf niet genoeg inkomen om van te leven.

Kind van 25 jaar of ouder

U kunt uw kind van 25 jaar of ouder alleen naar Nederland halen als tussen u en uw kind een bijzondere afhankelijkheidsrelatie bestaat. Dit betekent dat uw kind niet zonder uw zorg kan, bijvoorbeeld door ernstige medische problemen.

Dienstplicht

Was uw kind voor uw vertrek naar Nederland jonger dan 18 jaar en bleef het achter voor de militaire dienstplicht? Dan kan uw kind na de dienstplicht naar Nederland komen.

Let op

Bent u of is uw kind EU/EER-burger? Of heeft u of uw kind de Turkse nationaliteit? Dan gelden meestal andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Ouders

Volgens de Nederlandse wet is het sinds 2012 meestal niet mogelijk om uw ouders naar Nederland te halen. Heel soms kunt u wel gebruik maken van de Europese wet ‘recht op familieleven’. Hiervoor moet u een aanvraag indienen op grond van artikel 8 EVRM (privéleven) bij de IND.

Bent u geholpen met deze informatie?

Bel gratis

Bel gratis

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Bekijk alle contactmogelijkheden

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Hoe werkt de aanvraag als ik mijn buitenlandse partner naar Nederland wil halen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven