Overslaan en naar de inhoud gaan

Over buitenlandse partner of gezin

Wilt u naar Nederland komen of wilt u iemand naar Nederland halen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor verblijf in Nederland. Verblijf in Nederland is mogelijk op grond van de Nederlandse Vreemdelingenwet, maar ook op basis van internationale regels, zoals EU-richtlijnen en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Hierdoor is het vreemdelingenrecht ingewikkeld en zijn er veel regels en uitzonderingen.

Neem in geval van twijfel altijd contact op met ons. Wij geven gratis juridisch advies.

Terug naar boven Shape