Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil naar Nederland komen

Wilt u naar Nederland komen om hier te wonen? Dan moet u meestal eerst het ‘basisexamen inburgering buitenland’ doen. Dit kan niet in Nederland. U doet dit examen vóórdat u naar Nederland komt. U kunt het examen doen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.

Vrijstelling basisexamen inburgering buitenland

Soms krijgt u ‘vrijstelling’. U hoeft het inburgeringsexamen dan niet te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Monaco, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea
 • in Nederland wilt wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land of Zwitserland
 • jonger dan 18 jaar bent
 • de pensioenleeftijd heeft
 • tijdelijk naar Nederland wilt komen voor bijvoorbeeld studie, een medische behandeling of als au pair
 • de Surinaamse nationaliteit heeft en de basisschool volgde in de Nederlandse taal in Nederland of Suriname

Sinds 1 januari 2022 krijgen Turkse nieuwkomers en hun familieleden geen vrijstelling meer.

Ontheffing basisexamen inburgering buitenland

Moet u het ‘basisexamen inburgering buitenland’ wel doen, maar lukt dit niet? Dan kunt u soms 'ontheffing' krijgen. U hoeft het examen dan niet te doen. Bijvoorbeeld door:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen
 • uw persoonlijke situatie. Zoals uw leeftijd, opleidingsniveau of een onveilige situatie in uw land

Aanvragen verblijfsvergunning

Bent u geslaagd voor het ‘basisexamen inburgering buitenland’? Dan kunt u toestemming vragen om naar Nederland te komen. Dat doet u door een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV is een visum om naar Nederland te reizen.

Een familielid in Nederland kan de aanvraag ook voor u doen. Het examen is 1 jaar geldig. Doe de aanvraag daarom binnen 1 jaar na het halen van uw examen. Zodra u in Nederland bent, moet u inburgeren.

Ik heb een verblijfsvergunning

Heeft u in Nederland een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel? Dan heeft u een ‘inburgeringsplicht’. Dat betekent dat u moet slagen voor uw inburgeringsexamen.

Brief DUO 

U krijgt hierover een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. En welke examens u moet doen. Dit hangt af van de datum waarop u uw verblijfsvergunning kreeg. Tijdens het inburgeren leert u de Nederlandse taal en hoe mensen in Nederland wonen en werken.

Moest u vóór 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan gelden andere regels.

Binnen 3 jaar inburgeren

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Als u niet op tijd inburgert, krijgt u een boete. Soms kunt u meer tijd voor inburgering vragen. Bijvoorbeeld als u ziek of zwanger bent. Of als u moet zorgen voor een ziek familielid.

Geen inburgeringsplicht

U bent niet verplicht om te in te burgeren als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije
 • in Nederland bij een familielid woont met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land, Zwitserland of Turkije
 • verblijf heeft bij uw minderjarig Nederlands kind
 • jonger bent dan 16 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft

Vrijstelling inburgeringsplicht

U krijgt een vrijstelling van de inburgeringsplicht als u een Nederlands diploma heeft. Of als u bijvoorbeeld minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e jaar en 16e jaar. U hoeft dan niet in te burgeren.

Ontheffing inburgeringsplicht

Heeft u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen? Dan kunt u ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren. U krijgt ook ontheffing als u door bijzondere omstandigheden niet kunt inburgeren.

Ik wil een verblijfsvergunning voor langere tijd ('sterkere verblijfsvergunning')

Heeft u een tijdelijke verblijfsvergunning en wilt u een verblijfsvergunning voor langere tijd? Dan is er een ‘inburgeringseis’. Dat betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Dit geldt bij het aanvragen van een:

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

De inburgeringseis geldt ook als u voor uw huidige verblijfsvergunning geen inburgeringsplicht had.

Vrijstelling inburgeringseis

Als u vrijstelling heeft van de inburgeringseis, hoeft u niet in te burgeren en geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft
 • de Turkse nationaliteit heeft
 • gaat wonen bij een familielid in Nederland met de Turkse nationaliteit
 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft
 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e en 16e jaar.

Ontheffing inburgeringseis

Heeft u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen? Dan kunt u ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren.

Ik wil Nederlander worden

Kunt u Nederlander worden door optie? Dan hoeft u niet in te burgeren.

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie, dan moet u eerst inburgeren. Ook als u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije. Of als u de pensioenleeftijd heeft.

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vrijstelling inburgeringseis

Als u vrijstelling heeft van de inburgeringseis, hoeft u niet in te burgeren en geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e en 16e jaar
 • een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) heeft
 • een diploma heeft van vervolgonderwijs in de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld een diploma van een opleiding op vmbo-niveau of hoger.

Ontheffing inburgeringseis

Moet u inburgeren voordat u Nederlander kunt worden, maar lukt dit echt niet? Dan kunt u soms ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren. De voorwaarden hiervoor zijn streng.

U krijgt bijvoorbeeld ontheffing als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • om andere redenen het examen niet kunt doen, bijvoorbeeld omdat u niet kunt lezen en schrijven. U moet dan bewijzen dat u wel probeerde om het examen te halen.

Kreeg u bij de aanvraag van uw verblijfsvergunning ontheffing van de inburgeringsplicht? Dan moet u toch inburgeren als u Nederlander wilt worden door naturalisatie. Of opnieuw ontheffing aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe moet ik inburgeren?

  Inburgeren in Nederland begint in uw eigen land, met het ‘basisexamen inburgering buitenland’. U bereidt dit examen voor in uw eigen land. U kunt daarbij lesmateriaal en oefenexamens gebruiken.

  Toestemming om naar Nederland te komen

  Bent u geslaagd voor het basisexamen inburgering buitenland? Dan kunt u toestemming vragen om naar Nederland te komen. Dat doet u door een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV is visum om Nederland in te mogen reizen. Een familielid in Nederland kan deze aanvraag ook voor u doen.

  Als u niet slaagt voor het ‘basisexamen inburgering buitenland’, kunt u het examen nog een keer doen.

  'Brede intake' bij de gemeente

  Als u in Nederland bent, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor een ‘brede intake’. Dit is een gesprek en een toets om te kijken wat uw taalniveau in het Nederlands is. U hoeft niets voor te bereiden voor het gesprek en de toets.

  Plan inburgering en participatie (PIP)

  Na de intake maakt de gemeente voor u een ‘plan inburgering en participatie’ (PIP). Hierin staat bijvoorbeeld wat u moet doen om in te burgeren. En wanneer u hiermee klaar moet zijn. Meestal heeft u 3 jaar de tijd om in te burgeren. Als u niet op tijd inburgert, krijgt u een boete.

  In het plan staat ook wat u allemaal moet leren. Welke examens u moet doen, hangt af van de datum waarop u uw verblijfsvergunning kreeg.

  U bent verplicht mee te werken aan het ‘plan inburgering en participatie’.

  School kiezen 

  Het is niet verplicht om een inburgeringscursus te volgen. U kunt ook thuis voor de examens leren.

  Wilt u eerst een cursus volgen? Dan mag u zelf een school uitkiezen. U kunt het beste een goedgekeurde school kiezen.

  In Nederland regelt DUO het inburgeren. Zij hebben een stappenplan voor inburgeraars. Hierin staat hoe u kunt inburgeren. U kunt bij DUO ook geld lenen voor een cursus.

  Heeft u een ‘verblijfsvergunning asiel’? Dan gelden andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

 • Wat kost inburgeren?

  Als u gaat inburgeren, volgt u meestal een cursus. En u moet examen doen. De cursus en de examens moet u zelf betalen.

  De school bepaalt hoe duur de inburgeringscursus is. Daardoor verschilt de prijs per school. Vraag bij de school hoeveel de inburgeringscursus kost.

  De examens kosten € 50 per examen. U moet meestal 5 examens doen.

  Geld lenen bij DUO 

  Het is mogelijk om geld te lenen bij DUO voor het inburgeren. U kunt alleen geld lenen voor een inburgeringscursus op een goedgekeurde school.

  Ook als u geen inburgeringsplicht heeft, kunt u geld lenen bij DUO om in te burgeren. Dit is alleen mogelijk tijdens de eerste 3 jaar dat u in Nederland woont.

  Heeft u een ‘verblijfsvergunning asiel’? Dan gelden andere regels voor u. Neem contact op met een van onze juristen.

 • Moet ik een participatieverklaring afleggen?

  Heeft u een inburgeringsplicht? Dan moet u een ‘participatieverklaring’ tekenen als onderdeel van uw inburgering.

  Participatieverklaring

  In de participatieverklaring staat dat u meedoet in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse waarden respecteert. Nederlandse waarden zijn bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.

  U krijgt van de gemeente een brief over de participatieverklaring. Hierin staat wat u moet weten, en wat u daarvoor moet doen. Bijvoorbeeld naar een bijeenkomst gaan. Daarna zet u uw handtekening op de participatieverklaring.

  Boete bij te laat ondertekenen

  U moet de participatieverklaring ondertekenen binnen 3 jaar nadat u uw ‘plan inburgering en participatie’ (PIP) krijgt. Anders krijgt u een boete van maximaal € 340.

  Moest u vóór 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan moet u de participatieverklaring ondertekenen binnen 1 jaar na uw inschrijving bij de gemeente.

  Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u bezwaar maken bij DUO. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. Of neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape