Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.

Ik wil in Nederland wonen

Wilt u naar Nederland komen om hier te wonen? Dan moet u meestal eerst het basisexamen inburgering buitenland doen. Dat kan alleen in het buitenland, dus voordat u naar Nederland komt. U kunt het examen doen bij de Nederlandse ambassade.

Vrijstelling inburgeringsexamen

Soms hoeft u het basisexamen inburgering niet te doen. U krijgt dan vrijstelling van het examen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland, Monaco, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea
 • in Nederland wilt wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land of Zwitserland
 • jonger dan 18 jaar bent
 • de pensioenleeftijd heeft
 • tijdelijk naar Nederland wilt komen voor bijvoorbeeld studie, een medische behandeling of als au pair
 • de Surinaamse nationaliteit heeft en de lagere school volgde in de Nederlandse taal

Vanaf 1 januari 2022 krijgen Turkse nieuwkomers en hun familieleden geen vrijstelling meer.

Ontheffing inburgeringsexamen

Moet u wel examen doen, maar lukt dit niet? Dan kunt u soms ontheffing van het examen krijgen. U hoeft het examen dan niet te doen. Bijvoorbeeld door:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen
 • uw persoonlijke situatie zoals uw leeftijd, opleidingsniveau of een onveilige situatie in uw land

Geldig inburgeringsexamen

Bent u geslaagd voor het basisexamen inburgering buitenland? Dan kunt u toestemming vragen om naar Nederland te komen. Een familielid in Nederland kan dit ook voor u doen. Het examen is 1 jaar geldig. Vraag daarom binnen 1 jaar na het halen van het examen een machtiging tot voorlopig verblijf en een verblijfsvergunning aan. Voor een verblijfsvergunning gelden voorwaarden.

Ik heb een verblijfsvergunning

Heeft u in Nederland een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel? Dan heeft u een inburgeringsplicht. U moet het inburgeringsexamen halen. U krijgt hierover een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Tijdens het inburgeren leert u de Nederlandse taal en hoe Nederlanders wonen en werken.

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Soms kunt u meer tijd voor inburgering vragen. Bijvoorbeeld als u ziek of zwanger bent. Of als u moet zorgen voor een ziek familielid.

Welke examens u moet doen, hangt af van de datum waarop u uw verblijfsvergunning kreeg.

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering. Moet u ná 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Vrijstelling inburgeringsplicht

U hoeft geen inburgeringsexamen te doen als u vrijstelling heeft van de inburgeringsplicht. U hoeft dan niet in te burgeren. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije
 • in Nederland bij een familielid woont met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land, Zwitserland of Turkije
 • jonger bent dan 16 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft
 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tijdens de leerplichtige leeftijd. De leerplichtige leeftijd is vanaf uw 5e jaar tot het einde van het schooljaar waarin u 16 jaar wordt.

Ontheffing inburgeringsplicht

Soms hoeft u geen inburgeringscursus te doen. U krijgt dan ontheffing. Bijvoorbeeld als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • probeerde om in te burgeren, maar het echt niet lukt 
Bel ons 0800 - 8020 Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik wil een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voortgezet verblijf aanvragen

U moet eerst slagen voor het inburgeringsexamen als u:

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering. Krijgt u uw eerste verblijfsvergunning na 1 januari 2022? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Vrijstelling inburgeringsplicht

U hoeft geen inburgeringsexamen te doen als u vrijstelling heeft van de inburgeringsplicht. U hoeft dan niet in te burgeren. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft
 • de Turkse nationaliteit heeft
 • gaat wonen bij een familielid in Nederland met de Turkse nationaliteit
 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft
 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tijdens de leerplichtige leeftijd. De leerplichtige leeftijd is vanaf uw 5e jaar tot het einde van het schooljaar waarin u 16 jaar wordt.

Ontheffing inburgeringsplicht

Soms hoeft u geen inburgeringscursus te doen. U krijgt dan ontheffing. U kunt bijvoorbeeld ontheffing krijgen als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • probeerde om in te burgeren, maar het echt niet lukt

Ik wil Nederlander worden

Kunt u Nederlander worden door optie? Dan hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Wordt u Nederlander door naturalisatie, dan moet u eerst een inburgeringsexamen doen. Ook als u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije. Of als u de pensioenleeftijd heeft.

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vrijstelling inburgeringseis 

U hoeft geen inburgeringsexamen te doen als u vrijstelling heeft van de inburgeringsplicht. U hoeft dan niet in te burgeren. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tijdens de leerplichtige leeftijd. De leerplichtige leeftijd is vanaf uw 5e jaar tot het einde van het schooljaar waarin u 16 jaar wordt.
 • een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) heeft
 • een diploma heeft van vervolgonderwijs in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld een diploma van een opleiding op vmbo-niveau of hoger

Ontheffing inburgeringseis

Moet u inburgeren voordat u Nederlander kunt worden, maar lukt dit echt niet? Dan kunt u soms een ontheffing krijgen. U hoeft het inburgeringsexamen dan niet te maken. De voorwaarden hiervoor zijn streng. Dit kan bijvoorbeeld pas als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • om andere redenen het examen niet kunt doen, bijvoorbeeld omdat u niet kunt lezen en schrijven. U moet dan bewijzen dat u wel probeerde om het examen te halen.

Kreeg u eerder een ontheffing van de inburgeringsplicht bij de aanvraag voor uw verblijfsvergunning? Dan geldt deze ontheffing meestal niet voor de inburgeringseis bij naturalisatie. U moet dan toch inburgeren of opnieuw ontheffing aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik een participatieverklaring afleggen?

  Heeft u een inburgeringsplicht? Dan moet u een participatieverklaring tekenen als onderdeel van uw inburgering.

  Participatieverklaring

  In de participatieverklaring staat dat u meedoet in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse waarden respecteert. Nederlandse waarden zijn bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.

  De gemeente stuurt u een brief met informatie over wat u moet leren. Hierin staat ook hoe u dit moet leren, bijvoorbeeld door het volgen van een bijeenkomst. Daarna zet u uw handtekening op de participatieverklaring.

  Boete DUO

  U moet de participatieverklaring ondertekenen binnen 1 jaar na uw inschrijving bij de gemeente. Doet u dit niet? Dan kan DUO u een boete geven van maximaal € 340.

 • Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd inburger?

  Moest u voor 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan kan de gemeente u een boete geven als u niet op tijd inburgert.

  Moest u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan heeft u 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te doen. Als u niet op tijd klaar bent, kunt u een boete krijgen van DUO van maximaal € 1250.

  Bent u het niet eens met de boete van DUO? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij DUO. Neem contact op met een van onze juristen. 

  Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering. Moet u na 1 januari 2022 inburgeren? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Meer tijd nodig

  Soms heeft u meer tijd nodig om het inburgeringsexamen te halen. U bent bijvoorbeeld ziek. Of u moet eerst leren lezen en schrijven. U kunt dan extra tijd aanvragen bij DUO. 

  Intrekken verblijfsvergunning

  De IND kan uw verblijfsvergunning stoppen of niet verlengen als u niet op tijd inburgert. De IND moet kijken naar uw persoonlijke situatie. Het komt bijna nooit voor dat de IND uw verblijfsvergunning stopt als u niet op tijd inburgert.

  Bel ons 0800 - 8020 Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
  Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape