Moet ik inburgeringsexamen doen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil naar Nederland komen

Wilt u naar Nederland komen, bijvoorbeeld om bij uw partner te wonen? Dan moet u het Basisexamen Inburgering Buitenland doen. Dat kan alleen in het buitenland, dus voordat u naar Nederland komt.

Vrijstelling inburgeringsexamen

Soms hoeft u dit examen niet te doen. U bent onder andere vrijgesteld als:

 • u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland, Monaco, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea
 • u in Nederland wilt wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land of Zwitserland
 • u jonger dan 18 jaar bent of de AOW-leeftijd heeft
 • u in Nederland wilt wonen bij uw partner met een verblijfsvergunning asiel
 • u of uw familielid in Nederland de Turkse nationaliteit heeft
 • u tijdelijk naar Nederland wilt komen bijvoorbeeld voor studie, medische behandeling of als au pair
 • u de Surinaamse nationaliteit heeft en de lagere school in de Nederlandse taal heeft gevolgd

Ontheffing inburgeringsexamen

Moet u examen doen, maar kunt u dit echt niet? Of heeft u al vaker geprobeerd het examen te halen en lukt dit niet? Dan kunt u soms ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld door:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen
 • persoonlijke omstandigheden zoals uw leeftijd, opleidingsniveau of onveilige situatie in uw land

Geldigheid inburgeringsexamen

Heeft u het inburgeringsexamen gehaald? Dan is het examen 1 jaar geldig. Vraag daarom binnen 1 jaar na het halen van het inburgeringsexamen een machtiging tot voorlopig verblijf en verblijfsvergunning aan.

Ik heb een verblijfsvergunning

Heeft u in Nederland een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel? Dan heeft u een inburgeringsplicht. U krijgt hierover een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren.

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Soms kunt u meer tijd vragen. Bijvoorbeeld als u ziek of zwanger bent. Of als u moet zorgen voor een ziek familielid.

Het hangt af van de datum, waarop u uw verblijfsrecht kreeg, welke examens u moet doen.

Vrijstelling inburgeringsplicht

Soms geldt voor u geen inburgeringsplicht. Bijvoorbeeld als:

 • u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije
 • u in Nederland bij een familielid woont met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land, Zwitserland of Turkije
 • u jonger bent dan 16 jaar
 • u de AOW-leeftijd heeft
 • u tijdens de leerplichtige leeftijd minimaal 8 jaar in Nederland heeft gewoond

Ontheffing inburgeringsplicht

Soms hoeft u geen inburgeringscursus te doen. Bijvoorbeeld omdat:

 • u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • u geprobeerd heeft om in te burgeren, maar het echt niet lukt
 • u al voldoende bent ingeburgerd. U heeft bijvoorbeeld een diploma gehaald van een Nederlandse opleiding (vmbo-opleiding of hoger). Of u werkt al 5 jaar of langer in Nederland.
Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik wil een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen

Er geldt een inburgeringseis als u:

• een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wilt
• een verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk (voortgezet verblijf) wilt

Kunt u geen inburgeringsexamen doen? Dan kunt u soms ontheffing krijgen. Bijvoorbeeld als u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft.

Ik wil Nederlander worden

Kunt u Nederlander worden door optie? Dan hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie moet u eerst een inburgeringsexamen doen. Ook als u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije. Of als u de AOW-leeftijd heeft.

Vrijstelling inburgeringeis

Soms geldt geen inburgeringseis bij naturalisatie. Bijvoorbeeld:

 • u tijdens de leerplichtige leeftijd minimaal 8 jaar in Nederland heeft gewoond
 • u een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) heeft
 • u vervolgonderwijs in de Nederlandse taal heeft gevolgd en u hiervan een diploma heeft. Bijvoorbeeld een diploma van een vmbo- of hbo-opleiding.

Ontheffing inburgeringseis

Moet u inburgeren voordat u Nederlander kunt worden, maar lukt dit echt niet? Dan kunt u soms een ontheffing krijgen. De voorwaarden hiervoor zijn streng. Bijvoorbeeld als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • om andere redenen het examen niet kunt doen, bijvoorbeeld omdat u analfabeet bent. U moet dan bewijzen dat u wel geprobeerd heeft om het examen te halen.

Kreeg u eerder een ontheffing van de inburgeringsplicht bij uw verblijfsvergunning? Deze geldt meestal niet als ontheffing van de inburgeringseis bij naturalisatie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik een participatieverklaring afleggen?

  Kreeg u op of na 1 oktober 2017 een verblijfsrecht en inburgeringsplicht? Dan moet u een participatieverklaring tekenen als onderdeel van uw inburgering.

  Inhoud participatieverklaring

  In de participatieverklaring staat dat u mee wilt doen in de Nederlandse samenleving en dat u respect heeft voor Nederlandse waarden. Bijvoorbeeld dat:

  • iedereen in Nederland gelijk is
  • iedereen zelf mag kiezen wat hij gelooft
  • iedereen naar school mag
  • iedereen zijn eigen partner mag kiezen

  De gemeente stuurt u een brief met informatie over wat u moet leren en hoe u dit moet leren. Bijvoorbeeld door het volgen van een bijeenkomst. Daarna zet u uw handtekening op de participatieverklaring.

  U moet de participatieverklaring ondertekenen binnen 1 jaar, nadat u bent ingeschreven bij de gemeente. Doet u dit niet? Dan kan DUO u een boete geven van maximaal € 340.

 • Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd inburger?

  Moest u voor 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan kan de gemeente u een boete geven als u niet op tijd inburgert.

  Moest u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan heeft u 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te doen. Als u niet op tijd klaar bent, kunt u een boete krijgen van DUO. Deze boete is maximaal € 1250.

  Krijgt u een beslissing van DUO over een boete? En bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

  Meer tijd nodig

  Soms heeft u meer tijd nodig om het inburgeringsexamen te halen. Bijvoorbeeld door ziekte of omdat u eerst moet leren lezen en schrijven. U kunt dan extra tijd aanvragen bij DUO.

  Intrekken verblijfsvergunning

  De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken of niet verlengen als u niet op tijd inburgert. De IND moet kijken naar uw persoonlijke situatie. Het komt bijna niet voor dat de IND uw verblijfsvergunning intrekt als u niet op tijd inburgert.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape