Logo
Cookie Privacy

Moet ik inburgeringsexamen doen?

Als u in Nederland wilt wonen of Nederlander wilt worden, moet u meestal inburgeren. U doet dan een inburgeringsexamen of u volgt een inburgeringscursus. Soms kunt u een ‘vrijstelling’ krijgen.

Kies uw situatie:

Ik wil naar Nederland komen
Ik heb een verblijfsvergunning
Ik wil een verblijfsvergunning voor langere tijd ('sterkere verblijfsvergunning')
Ik wil Nederlander worden

Ik wil naar Nederland komen

Wilt u naar Nederland komen om hier te wonen? Dan moet u meestal eerst het ‘basisexamen inburgering buitenland’ doen. Dit kan niet in Nederland. U doet dit examen vóórdat u naar Nederland komt. U kunt het examen doen bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.

Vrijstelling basisexamen inburgering buitenland

Soms krijgt u ‘vrijstelling’. U hoeft het inburgeringsexamen dan niet te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Monaco, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea
 • in Nederland wilt wonen bij een familielid met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land of Zwitserland
 • jonger dan 18 jaar bent
 • de pensioenleeftijd heeft
 • tijdelijk naar Nederland wilt komen voor bijvoorbeeld studie, een medische behandeling of als au pair
 • de Surinaamse nationaliteit heeft en de basisschool volgde in de Nederlandse taal in Nederland of Suriname

Sinds 1 januari 2022 krijgen Turkse nieuwkomers en hun familieleden geen vrijstelling meer.

Ontheffing basisexamen inburgering buitenland

Moet u het ‘basisexamen inburgering buitenland’ wel doen, maar lukt dit niet? Dan kunt u soms 'ontheffing' krijgen. U hoeft het examen dan niet te doen. Bijvoorbeeld door:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen
 • uw persoonlijke situatie. Zoals uw leeftijd, opleidingsniveau of een onveilige situatie in uw land
Aanvragen verblijfsvergunning

Bent u geslaagd voor het ‘basisexamen inburgering buitenland’? Dan kunt u toestemming vragen om naar Nederland te komen. Dat doet u door een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV is een visum om naar Nederland te reizen.

Een familielid in Nederland kan de aanvraag ook voor u doen. Het examen is 1 jaar geldig. Doe de aanvraag daarom binnen 1 jaar na het halen van uw examen. Zodra u in Nederland bent, moet u inburgeren.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb een verblijfsvergunning

Heeft u in Nederland een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel? Dan heeft u een ‘inburgeringsplicht’. Dat betekent dat u moet slagen voor uw inburgeringsexamen.

Brief DUO 

U krijgt hierover een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. En welke examens u moet doen. Dit hangt af van de datum waarop u uw verblijfsvergunning kreeg. Tijdens het inburgeren leert u de Nederlandse taal en hoe mensen in Nederland wonen en werken.

Let op

Moest u vóór 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan gelden andere regels.


Binnen 3 jaar inburgeren

U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Als u niet op tijd inburgert, krijgt u een boete. Soms kunt u meer tijd voor inburgering vragen. Bijvoorbeeld als u ziek of zwanger bent. Of als u moet zorgen voor een ziek familielid.

Geen inburgeringsplicht

U bent niet verplicht om te in te burgeren als u:

 • de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije
 • in Nederland bij een familielid woont met de nationaliteit van een EU-land (niet Nederland), EER-land, Zwitserland of Turkije
 • verblijf heeft bij uw minderjarig Nederlands kind
 • jonger bent dan 16 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft
Vrijstelling inburgeringsplicht

U krijgt een vrijstelling van de inburgeringsplicht als u een Nederlands diploma heeft. Of als u bijvoorbeeld minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e jaar en 16e jaar. U hoeft dan niet in te burgeren.

Ontheffing inburgeringsplicht

Heeft u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen? Dan kunt u ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren. U krijgt ook ontheffing als u door bijzondere omstandigheden niet kunt inburgeren.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil een verblijfsvergunning voor langere tijd ('sterkere verblijfsvergunning')

Heeft u een tijdelijke verblijfsvergunning en wilt u een verblijfsvergunning voor langere tijd? Dan is er een ‘inburgeringseis’. Dat betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Dit geldt bij het aanvragen van een:

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Let op

De inburgeringseis geldt ook als u voor uw huidige verblijfsvergunning geen inburgeringsplicht had.


Vrijstelling inburgeringseis

Als u vrijstelling heeft van de inburgeringseis, hoeft u niet in te burgeren en geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • de Belgische of Luxemburgse nationaliteit heeft
 • de Turkse nationaliteit heeft
 • gaat wonen bij een familielid in Nederland met de Turkse nationaliteit
 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd heeft
 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e en 16e jaar.
Ontheffing inburgeringseis

Heeft u ernstige lichamelijke of geestelijke problemen? Dan kunt u ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik wil Nederlander worden

Kunt u Nederlander worden door optie? Dan hoeft u niet in te burgeren.

Wilt u Nederlander worden door naturalisatie, dan moet u eerst inburgeren. Ook als u de nationaliteit heeft van een EU-land, EER-land, Zwitserland of Turkije. Of als u de pensioenleeftijd heeft.

Het inburgeringsexamen doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vrijstelling inburgeringseis

Als u vrijstelling heeft van de inburgeringseis, hoeft u niet in te burgeren en geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt bijvoorbeeld vrijstelling als u:

 • minimaal 8 jaar in Nederland woonde tussen uw 5e en 16e jaar
 • een diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) heeft
 • een diploma heeft van vervolgonderwijs in de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld een diploma van een opleiding op vmbo-niveau of hoger.
Ontheffing inburgeringseis

Moet u inburgeren voordat u Nederlander kunt worden, maar lukt dit echt niet? Dan kunt u soms ontheffing krijgen. U hoeft dan niet in te burgeren. De voorwaarden hiervoor zijn streng.

U krijgt bijvoorbeeld ontheffing als u:

 • ernstige lichamelijke of geestelijke problemen heeft
 • om andere redenen het examen niet kunt doen, bijvoorbeeld omdat u niet kunt lezen en schrijven. U moet dan bewijzen dat u wel probeerde om het examen te halen.

Let op

Kreeg u bij de aanvraag van uw verblijfsvergunning ontheffing van de inburgeringsplicht? Dan moet u toch inburgeren als u Nederlander wilt worden door naturalisatie. Of opnieuw ontheffing aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.


Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd inburger?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven