Logo
Cookie Privacy

Welke gevolgen heeft een scheiding voor mijn verblijfsvergunning?

Als u gaat scheiden, kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. Dit hangt af van het soort verblijfsvergunning dat u heeft. Mag u na uw scheiding in Nederland blijven? Dan heeft u soms een andere verblijfsvergunning nodig.

Scheiden en uw verblijfsvergunning

Welke gevolgen een scheiding heeft voor uw verblijfsvergunning, hangt af van uw nationaliteit en die van uw ex-partner. En van hoelang u al in Nederland woont.

Verblijf bij uw kinderen

Soms heeft u recht om na de scheiding bij uw kind in Nederland te blijven. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is dit lastiger. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Kies uw situatie:

Ik kom uit een EU-land
Mijn ex-partner komt uit een EU-land, EER-land of Zwitserland
Ik ben Turks of getrouwd met een Turkse partner
Ik heb meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning
Ik heb minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Ik kom uit een EU-land

Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u volgens de Europese regels in Nederland wonen, werken en studeren.

Ook na de scheiding kunt u in Nederland blijven. U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Mijn ex-partner komt uit een EU-land, EER-land of Zwitserland

Komt uw ex-partner uit een EU-land, EER-land of Zwitserland, maar heeft u zelf een andere nationaliteit? Dan hangt het van uw situatie af of u in Nederland kunt blijven na uw scheiding.

Langer dan 5 jaar

Bent u langer dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft u meestal een duurzaam verblijfsrecht. Echtscheiding of het einde van uw relatie heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning. U mag in Nederland blijven.

Korter dan 5 jaar

Woont u korter dan 5 jaar in Nederland en gaat u uit elkaar? Dan mag u in Nederland blijven als:

 • uw huwelijk of relatie minimaal 3 jaar heeft geduurd. In die tijd verbleef u minimaal 1 jaar in Nederland volgens de Europese of Nederlandse regels, óf
 • u samen met uw ex-partner een kind heeft over wie u ouderlijk gezag heeft, óf
 • u recht heeft op omgang met uw kinderen, en dit volgens de rechter in Nederland moet gebeuren, óf
 • uw partner geweld tegen u gebruikte
Geen nieuwe verblijfsvergunning nodig

Na een scheiding of het einde van uw relatie hoeft u geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf voor EU-burgers.

Ex-partner al weg uit Nederland

Uw ex-partner moet in Nederland blijven totdat de scheiding is aangevraagd of uw relatie is beëindigd. Is uw ex-partner op dat moment al vertrokken uit Nederland? Dan kan de scheiding wel gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Kind op school

Gaat uw kind naar school in Nederland? Dan mag u in Nederland blijven zolang u voor uw schoolgaande kind zorgt. Er zijn geen eisen voor uw inkomen. U moet wel aan deze voorwaarden voldoen:

 • uw ex-partner moet in Nederland werken of hebben gewerkt, én
 • uw ex-partner woont of woonde bij u en uw kind in Nederland. Of uw kind woont of woonde bij uw ex-partner in Nederland.
Bent u geholpen met deze informatie?

Ik ben Turks of getrouwd met een Turkse partner

Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden andere regels om in Nederland te blijven na een scheiding. Bent u of is uw partner Turks en gaat u scheiden? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Aanvragen zelfstandige verblijfsvergunning

U kunt een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen als:

 • u voor minimaal 3 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner heeft gehad, én
 • uw partner een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel had
Aanvragen verblijfsvergunning om werk te zoeken

U kunt een verblijfsvergunning om werk te zoeken in Nederland aanvragen als:

 • uw huwelijk 3 jaar of langer heeft geduurd, én
 • u minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner heeft gehad

U krijgt dan 1 jaar de tijd om werk te zoeken in Nederland. Als u werk heeft, mag u daarna in Nederland blijven zonder uw ex-partner.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En voldeed u al die jaren aan de voorwaarden? Dan kunt u in Nederland blijven. U moet wel een andere verblijfsvergunning aanvragen: de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

De voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn:

 • u heeft al minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner, én
 • uw ex-partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, én
 • u heeft een inburgeringsdiploma of vrijstelling hiervoor. Bij vrijstelling hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Heeft u een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan kunt u ook in Nederland blijven. U hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Ik heb minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? Kijk dan of u een andere verblijfsvergunning kunt krijgen. U moet hiervoor een ‘verblijfsdoel’ hebben. Een verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland wilt wonen. Bijvoorbeeld voor werk, studie of uw Nederlandse kinderen.

Heeft u geen geldig verblijfsdoel? Dan mag u misschien niet in Nederland blijven.

Heeft u al een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan mag u in Nederland blijven. U hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld door uw ex-partner? Dan kunt u soms een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Bent u geholpen met deze informatie?

Meer informatie over dit onderwerp

Bent u geholpen met deze informatie?
Delen:

Ook interessant voor u

Mag ik als EU-burger in Nederland wonen?
Logo

Bel gratis

0800 - 8020

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur. Persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.

Onderwerpen
Wonen & BurenWerk & InkomenFamilie & RelatiePolitie & JustitieAankopen & GarantieSchulden & Incasso

©2024 Het Juridisch Loket

Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Terug naar boven