Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.

Ik heb kinderen

U kunt het recht hebben om na de scheiding bij uw kind in Nederland te blijven als:

 • uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft
 • uw kind jonger is dan 18 jaar
 • u vóór de scheiding voor uw kind zorgde en het opvoedde
 • u na de scheiding een omgangsregeling heeft met uw kind

Is uw kind niet Nederlands? Dan is dit lastiger.

Het hangt af van uw situatie of u een nieuwe verblijfsvergunning moet aanvragen. Neem contact op met een van onze juristen.

Mijn partner komt uit een EU-land, EER-land of Zwitserland

Komt uw partner uit een EU-land, EER-land of Zwitserland, maar heeft u een andere nationaliteit? Dan hangt het van uw situatie af of u in Nederland kunt blijven na uw scheiding.

Langer dan 5 jaar

Bent u langer dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft u meestal een duurzaam verblijfsrecht. Echtscheiding of het einde van uw relatie heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning in Nederland.

Korter dan 5 jaar

Bent u korter dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft uit elkaar gaan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning in deze situaties:

 • Uw huwelijk of relatie duurde minimaal 3 jaar. En u verbleef in die 3 jaar minimaal 1 jaar in Nederland volgens de Nederlandse of Europese regels.
 • U heeft samen met uw ex-partner een kind waarover u het gezag heeft.
 • U heeft recht op omgang met uw kinderen. En dit moet volgens de rechter in Nederland gebeuren.
 • U bent slachtoffer van geweld thuis.

Tot u 5 jaar in Nederland bent, moet u wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf. Dit zijn de voorwaarden als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve.

Kind op school

Gaat uw kind naar school in Nederland? En is het samen met u volgens de regels in Nederland? Dan houdt uw kind het recht om in Nederland te blijven om de school of opleiding af te maken.

Zolang u voor uw schoolgaande kind zorgt, mag u ook in Nederland blijven. Er gelden dan geen eisen voor uw inkomen.

Bel ons 0800 - 8020 Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik kom uit een EU-land

Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u volgens de Europese regels in Nederland wonen, werken en studeren.

Ook na de scheiding kunt u in Nederland blijven.

Ik heb meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En voldeed u alle jaren aan alle voorwaarden? Dan kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. U kunt dan in Nederland blijven, maar u moet een andere verblijfsvergunning aanvragen. Deze verblijfsvergunning heet verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk (voortgezet verblijf). De voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn:

 • U heeft minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner.
 • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U heeft een inburgeringsdiploma of vrijstelling hiervoor. Bij vrijstelling hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Heeft u een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan heeft uw scheiding waarschijnlijk geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Ik heb minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? Bekijk dan of u een andere verblijfsvergunning kunt krijgen. U moet hiervoor een nieuw ‘verblijfsdoel’ hebben. Een verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland wilt wonen. Bijvoorbeeld voor werk, studie of uw Nederlandse kinderen.

Heeft u geen geldig verblijfsdoel? Dan mag u misschien niet in Nederland blijven.

Heeft u al een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan heeft uw scheiding waarschijnlijk geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van geweld thuis? Dan kunt u soms een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Neem contact op met onze juristen.

Bel ons 0800 - 8020 Maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur.
Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden

Ik ben Turks of getrouwd met een Turkse partner

Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden andere regels om in Nederland te blijven na een scheiding. U kunt als partner na 3 jaar een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen.

Bent u 3 jaar getrouwd? En woonde u daarvan het laatste jaar in Nederland? Dan kunt u een verblijfsvergunning aanvragen om werk te zoeken. U krijgt dan 1 jaar de tijd om werk te zoeken in Nederland. Als u werk heeft, mag u daarna in Nederland blijven zonder uw ex-partner.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan vraagt u een nieuwe verblijfsvergunning aan op grond van de afspraken tussen Turkije en de Europese Unie. Neem contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik bij de IND melden dat ik ga scheiden?

  Als u niet meer voldoet aan de regels van uw verblijfsvergunning, dan moet u dit melden bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De IND trekt dan uw verblijfsvergunning in.

  Heeft u een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En gaat u scheiden of stopt uw relatie? Dan voldoet u niet meer aan de regels van uw verblijfsvergunning:

  • vanaf het moment dat u niet meer samenwoont
  • meteen nadat u de echtscheiding aanvraagt bij de rechter

  Neem contact op met een van onze juristen, voordat u uw scheiding wilt melden.

 • Wat kan ik doen als de IND mijn verblijfsvergunning intrekt?

  Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning? Dan ontvangt u een brief van de IND over het intrekken van uw verblijfsvergunning.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Dan moet u binnen 4 weken bezwaar maken.

  Soms moet u sneller bezwaar maken. Op een ‘voornemen tot intrekking’ moet u bijvoorbeeld binnen 2 weken reageren. Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape