Overslaan en naar de inhoud gaan

Scheiden en uw verblijfsvergunning

Welke gevolgen een scheiding heeft voor uw verblijfsvergunning, hangt af van uw nationaliteit en die van uw ex-partner. En van hoelang u al in Nederland woont.

Verblijf bij uw kinderen

Soms heeft u recht om na de scheiding bij uw kind in Nederland te blijven. Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, is dit lastiger. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ik kom uit een EU-land

Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u volgens de Europese regels in Nederland wonen, werken en studeren.

Ook na de scheiding kunt u in Nederland blijven. U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen.

Mijn ex-partner komt uit een EU-land, EER-land of Zwitserland

Komt uw ex-partner uit een EU-land, EER-land of Zwitserland, maar heeft u zelf een andere nationaliteit? Dan hangt het van uw situatie af of u in Nederland kunt blijven na uw scheiding.

Langer dan 5 jaar

Bent u langer dan 5 jaar in Nederland volgens het EU-recht? Dan heeft u meestal een duurzaam verblijfsrecht. Echtscheiding of het einde van uw relatie heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfsvergunning. U mag in Nederland blijven.

Korter dan 5 jaar

Woont u korter dan 5 jaar in Nederland en gaat u uit elkaar? Dan mag u in Nederland blijven als:

 • uw huwelijk of relatie minimaal 3 jaar heeft geduurd. In die tijd verbleef u minimaal 1 jaar in Nederland volgens de Europese of Nederlandse regels, óf
 • u samen met uw ex-partner een kind heeft over wie u ouderlijk gezag heeft, óf
 • u recht heeft op omgang met uw kinderen, en dit volgens de rechter in Nederland moet gebeuren, óf
 • uw partner geweld tegen u gebruikte

Geen nieuwe verblijfsvergunning nodig

Na een scheiding of het einde van uw relatie hoeft u geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. U moet wel blijven voldoen aan de voorwaarden voor verblijf voor EU-burgers.

Ex-partner al weg uit Nederland

Uw ex-partner moet in Nederland blijven totdat de scheiding is aangevraagd of uw relatie is beëindigd. Is uw ex-partner op dat moment al vertrokken uit Nederland? Dan kan de scheiding wel gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Neem dan contact op met een van onze juristen.

Kind op school

Gaat uw kind naar school in Nederland? Dan mag u in Nederland blijven zolang u voor uw schoolgaande kind zorgt. Er zijn geen eisen voor uw inkomen. U moet wel aan deze voorwaarden voldoen:

 • uw ex-partner moet in Nederland werken of hebben gewerkt, én
 • uw ex-partner woont of woonde bij u en uw kind in Nederland. Of uw kind woont of woonde bij uw ex-partner in Nederland.

Ik ben Turks of getrouwd met een Turkse partner

Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden gelden andere regels om in Nederland te blijven na een scheiding. Bent u of is uw partner Turks en gaat u scheiden? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Aanvragen zelfstandige verblijfsvergunning

U kunt een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen als:

 • u voor minimaal 3 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner heeft gehad, én
 • uw partner een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel had

Aanvragen verblijfsvergunning om werk te zoeken

U kunt een verblijfsvergunning om werk te zoeken in Nederland aanvragen als:

 • uw huwelijk 3 jaar of langer heeft geduurd, én
 • u minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij partner heeft gehad

U krijgt dan 1 jaar de tijd om werk te zoeken in Nederland. Als u werk heeft, mag u daarna in Nederland blijven zonder uw ex-partner.

Ik heb meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u meer dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En voldeed u al die jaren aan de voorwaarden? Dan kunt u in Nederland blijven. U moet wel een andere verblijfsvergunning aanvragen: de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

De voorwaarden voor deze verblijfsvergunning zijn:

 • u heeft al minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner, én
 • uw ex-partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, én
 • u heeft een inburgeringsdiploma of vrijstelling hiervoor. Bij vrijstelling hoeft u geen inburgeringsexamen te doen.

Heeft u een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan kunt u ook in Nederland blijven. U hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

Ik heb minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning

Heeft u minder dan 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? Kijk dan of u een andere verblijfsvergunning kunt krijgen. U moet hiervoor een ‘verblijfsdoel’ hebben. Een verblijfsdoel is de reden waarom u in Nederland wilt wonen. Bijvoorbeeld voor werk, studie of uw Nederlandse kinderen.

Heeft u geen geldig verblijfsdoel? Dan mag u misschien niet in Nederland blijven.

Heeft u al een andere verblijfsvergunning dan voor verblijf bij uw partner? Dan mag u in Nederland blijven. U hoeft geen nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen.

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld door uw ex-partner? Dan kunt u soms een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Moet ik bij de IND melden dat ik ga scheiden?

  Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden van uw verblijfsvergunning, dan moet u dit melden bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De IND trekt dan uw verblijfsvergunning in.

  Heeft u een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? En gaat u scheiden of stopt uw relatie? Dan voldoet u niet meer aan de regels van uw verblijfsvergunning:

  • vanaf het moment dat u niet meer samenwoont
  • meteen nadat u de echtscheiding aanvraagt bij de rechter

  Neem eerst contact op met een van onze juristen als u uw scheiding wilt melden bij de IND.

 • Wat kan ik doen als de IND mijn verblijfsvergunning intrekt?

  Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor uw verblijfsvergunning? Dan kan de IND uw verblijfsvergunning intrekken. De IND stuurt u dan een brief.

  Reageren op voornemen van IND

  In de brief staat dat de IND van plan is om uw verblijfsvergunning in te trekken. Zij noemen dit een ‘voornemen’. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u reageren. Uw reactie heet ‘zienswijze’. In de brief van de IND leest u hoe u kunt reageren, en hoeveel tijd u hiervoor heeft.

  Bezwaar maken tegen besluit van IND

  Na het indienen van uw zienswijze krijgt u weer een brief van de IND. Hierin staat het besluit. Trekt de IND uw verblijfsvergunning in? Dan kunt u binnen 4 weken bezwaar maken.

  Bij het indienen van een zienswijze of bezwaar kunt u vaak hulp krijgen van een advocaat. Neem hiervoor contact op met een van onze juristen.

 • Wat is een zelfstandige verblijfsvergunning?

  Een zelfstandige verblijfsvergunning is een verblijfsvergunning die niet afhangt van iemand anders, zoals een partner of familielid. Deze verblijfsvergunning heet ‘verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk’ of ‘verblijfsvergunning voortgezet verblijf’.

  Met een zelfstandige verblijfsvergunning mag u voor langere tijd in Nederland wonen en werken. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, blijft uw verblijfsvergunning gewoon geldig.

  Voorwaarden zelfstandige verblijfsvergunning

  U kunt een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen als u nu een verblijfsvergunning heeft voor:

  • verblijf bij een partner of familielid
  • verblijf als minderjarig kind met een kinderbeschermingsmaatregel
  • verblijf als slachtoffer of getuige van mensenhandel
  • verblijf als slachtoffer van huiselijk geweld
  • verblijf omdat u niet kunt vertrekken uit Nederland
  • verblijf voor een medische behandeling

  U krijgt een zelfstandige verblijfsvergunning als u voldoet aan de voorwaarden. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met een van onze juristen.

  Heeft u, uw (ex-)partner of familielid de Turkse nationaliteit? Dan gelden soms andere regels. Neem contact op met een van onze juristen.

Terug naar boven Shape