Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Afspraken bij co-ouderschap

In de wet staan geen regels voor co-ouderschap. U spreekt zelf af hoe u de omgang met de kinderen en de zorg en opvoeding verdeelt. Bij co-ouderschap komen die afspraken hierop neer:

 • U spreekt gelijke verdeling af van de zorgtaken en opvoedtaken. Dat betekent dat uw kinderen ongeveer evenveel bij elke ouder wonen. Bijvoorbeeld bij beide de helft van de week. Of een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Hoe u dit verdeelt, hangt af van uw eigen wensen.
 • U betaalt samen de kosten voor de opvoeding.
 • U houdt rekening met de kinderen en met elkaar. U neemt samen belangrijke beslissingen en deelt informatie over de kinderen met elkaar.

Ouderschapsplan maken

Als u co-ouderschap afspreekt omdat u gaat scheiden, bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Schrijf de afspraken over co-ouderschap samen met de andere ouder op. En zet uw handtekening eronder. Soms moet u het plan naar de rechtbank sturen:

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partners? Dan moet u het ouderschapsplan met het echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dat gaat via uw advocaat of mediator.
 • Bent u niet getrouwd of bent u geen geregistreerd partners? En heeft u samen het gezag over de kinderen? Dan moet u alleen een ouderschapsplan maken als u uit elkaar gaat. U hoeft het plan nergens in te leveren.

Alimentatie bij co-ouderschap

Ouders maken bij co-ouderschap ongeveer evenveel kosten voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Wordt u co-ouders omdat u uit elkaar gaat? En verdient een van u minder geld? Dan kan het zijn dat u of uw ex-partner volgens de wet recht heeft op kinderalimentatie. Deze ouder moet dan een hoger bedrag betalen voor de kosten.

U kunt samen een aparte bankrekening openen voor de kosten van uw kinderen. Spreek in uw ouderschapsplan goed af hoeveel u beiden op deze rekening zet. En welke kosten u hiervan betaalt. Denk aan kosten voor school of een sportvereniging.

Co-ouderschap aanpassen

Sprak u co-ouderschap af, maar wilt u toch op een andere manier voor de kinderen zorgen? Of wilt u iets aan de afspraken veranderen? In overleg met de andere co-ouder mag u eerdere afspraken aanpassen. U maakt dan een nieuw ouderschapsplan. Of u vult het bestaande ouderschapsplan aan.

Komt u er samen niet uit? Bekijk dan of een mediator u verder kan helpen. Lukt dat niet, vraag dan de rechter om de omgangsregeling aan te passen. U moet hiervoor wel een goede reden hebben, bijvoorbeeld als de ander zich niet houdt aan de afspraken.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie krijgt de kinderbijslag bij co-ouderschap?

  De Sociale Verzekeringsbank verdeelt de kinderbijslag bij co-ouderschap. Behalve als u iets anders afspreekt.

  Kindgebonden budget

  Een van u kan ook kindgebonden budget aanvragen. Dit is een extra bijdrage van de Belastingdienst voor gezinnen en alleenstaande ouders. Het kindgebonden budget kunt u niet verdelen bij een co-ouderschap.

  Heeft u 2 of meer kinderen? Dan kunt u allebei kindgebonden budget krijgen. U moet dan elk voor een ander kind kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Daarna vraagt u beiden kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

 • Hoe regel ik co-ouderschap als ik niet heb samengewoond met de andere ouder?

  Heeft u samen kinderen zonder dat u heeft samengewoond? Is een van u bijvoorbeeld de verwekker van het kind, zonder ouderlijk gezag? Dan regelt u co-ouderschap op dezelfde manier als partners die uit elkaar gaan. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Het ouderschapsplan is voor u niet verplicht. U kunt de afspraken over co-ouderschap ook in een contract zetten.
  • Verdient een van beide ouders minder, dan kan het redelijk zijn dat de ander een hoger bedrag betaalt voor de kosten. Dit kunt u zien als kinderalimentatie. Dit is vrijwillig, als de betalende ouder geen juridisch ouder is.
Terug naar boven Shape