Hoe regel ik co-ouderschap? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Afspraken co-ouderschap

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. U spreekt zelf af hoe u dit doet. Maak in elk geval deze afspraken:

 • Verdeel de zorg- en opvoedtaken gelijk. Dat betekent dat uw kinderen (ongeveer) evenveel bij elke ouder wonen. Bijvoorbeeld bij beide de helft van de week. Of een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Hoe u dit verdeelt, hangt af van uw eigen wensen.
 • Draag samen de kosten voor de opvoeding.
 • Werk samen. Houd rekening met de kinderen en met elkaar. Spreek ook af op welke manier u informatie over de kinderen met elkaar deelt.

Ouderschapsplan

Leg uw afspraken over co-ouderschap vast in een ouderschapsplan. Dit doet u samen met de andere ouder. Zet beiden uw handtekening onder het plan.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan is het ouderschapsplan een deel van het echtscheidingsconvenant. U heeft dan een (gezamenlijke) advocaat nodig om de echtscheiding en het co-ouderschap bij de rechter te regelen.

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en heeft u samen het gezag? Dan bent u verplicht een ouderschapsplan te maken als u uit elkaar gaat. U hoeft dit nergens in te leveren.

Alimentatie bij co-ouderschap

Ouders maken bij co-ouderschap evenveel kosten voor de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. U hoeft daarom geen kinderalimentatie af te spreken. Verdient een van beide ouders minder, dan kunt u afspreken dat de ander toch kinderalimentatie betaalt.

Overweeg om een aparte gezamenlijke bankrekening te openen. Stort hierop beide een bedrag als bijdrage in bepaalde (extra) kosten voor de kinderen.

Spreek in uw ouderschapsplan goed af welke bedragen u wanneer stort en welke kosten u van de rekening betaalt. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor school of sportvereniging.

Co-ouderschap aanpassen

Heeft u co-ouderschap afgesproken, maar wilt u een andere regeling of wilt u overstappen naar co-ouderschap? Bespreek dit met uw ex-partner.

In overleg met elkaar mag u eerdere afspraken aanpassen. Leg de nieuwe afspraken vast in een nieuw ouderschapsplan. Of maak een aanvulling op het bestaande ouderschapsplan.

Komt u er samen niet uit? Bekijk dan of een mediator u verder kan helpen. Lukt dat niet, vraag dan de rechter om de omgangsregeling aan te passen. U moet hiervoor wel een goede reden hebben, zoals afspraken die niet worden nagekomen.

Neem contact op met een van onze juristen voor een verwijzing.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wie krijgt de kinderbijslag bij co-ouderschap?

  De ouder bij wie uw kind is ingeschreven krijgt de kinderbijslag. Deze ouder kan ook kindgebonden budget aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank kan de kinderbijslag verdelen bij een co-ouderschap. Het kindgebonden budget van de Belastingdienst kunt u niet verdelen bij een co-ouderschap.

  Heeft u twee of meer kinderen? Dan kunt u allebei kindgebonden budget krijgen. U moet dan elk voor een ander kind kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Daarna vraagt u beiden kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

 • Moet ik het ouderlijk gezag hebben voor co-ouderschap?

  Nee. Ouderlijk gezag is niet verplicht, maar wel handig om te regelen. Co-ouders hebben evenveel invloed op de opvoeding van de kinderen. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag geldt dit ook.

Terug naar boven Shape