Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op kinderalimentatie

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft én juridisch ouder is van uw kind. Uw ex-partner is juridisch ouder als uw kind:

 1. is erkend door uw ex (bijvoorbeeld bij samenwonen)
 2. is geboren vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met uw ex-partner

Kinderalimentatie berekenen

U kunt samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Wordt u het niet eens over de hoogte van de kinderalimentatie? Dan kunt u het LBIO inschakelen om dit voor u te berekenen.

Ouderschapsplan

U legt uw alimentatie-afspraken samen vast. Dit kan:

 • in onderling overleg
 • via een notaris
 • via een mediator
 • via een advocaat

Een ouderschapsplan is vormvrij. Gaat u scheiden? Dan is een ouderschapsplan verplicht. In het ouderschapsplan moet uw alimentatie-afspraken vastleggen. U dient het ouderschapsplan tegelijk met uw echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Heeft u een geregistreerd partnerschap en meerderjarige kinderen? Dan kunt u uw scheiding samen regelen en hoeft u niet naar de rechtbank.

Rechtbank

Lukt het niet om afspraken te maken met uw ex-partner? Dan kunt u een verzoek om kinderalimentatie indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Meer weten over kinderalimentatie? Neem contact op met een van onze juristen.

Indexering kinderalimentatie

Elk jaar gaat op 1 januari de partneralimentatie omhoog. De alimentatie stijgt mee met de gemiddelde loonsverhoging. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar het indexeringspercentage vast. Uw ex-partner moet per 1 januari de alimentatie met dit percentage verhogen.

U heeft (tijdelijk) geen recht op indexering van de alimentatie als u dit in een overeenkomst heeft afgesproken of de rechter dat heeft bepaald.

Ook kunt u kiezen voor een andere vorm van indexering. Bijvoorbeeld door de loonstijging van uw ex-partner te koppelen aan de alimentatie. Dan stijgt de alimentatie met hetzelfde percentage als het salaris van uw ex-partner. Dit legt u vast in een overeenkomst.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie?

  De rechter kijkt naar wat u nodig heeft om uw kinderen te kunnen verzorgen (behoefte) en hoeveel uw ex-partner kan betalen (draagkracht).

  Alimentatieberekening

  Voor het berekenen van de kinderalimentatie maakt de rechter gebruik van de Trema-normen. Dit zijn richtlijnen voor het vaststellen van de alimentatie. De normen houden rekening met onder andere:

  • uw inkomen
  • hoe oud uw kinderen zijn

  De rechter is niet verplicht zich te houden aan de Trema-normen. De rechter kan ook rekening houden met (bijzondere) individuele omstandigheden en verplichtingen. 

  Partneralimentatie

  Kunt u ook partneralimentatie vragen? Dan gaat de kinderalimentatie vóór partneralimentatie.

 • Kan mijn ex-partner de kinderalimentatie afkopen?

  Nee, afkoop is niet mogelijk. Eenmalig een bedrag aan kinderalimentatie betalen, is strijdig met de wet.

 • Gaat er belasting af van mijn alimentatie?

  Nee. Als u kinderalimentatie ontvangt, dan hoeft u dit niet op te geven aan de Belastingdienst.

  Betaalt u kinderalimentatie? Dan is dit niet (meer) fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u uw betaalde kinderalimentatie niet van uw inkomen kan aftrekken.

 • Tot welke leeftijd heeft een kind recht op kinderalimentatie?

  Vanaf 18 jaar zijn kinderen zelf financieel verantwoordelijk. Ouders zijn dan niet meer aansprakelijk voor de kosten die hun kind maakt. Dit betekent ook dat kinderen vanaf 18 jaar zelf hun financiën moeten regelen.

  Onderhoudsplicht tot 21 jaar

  Ouders blijven onderhoudsplichtig tot hun kind 21 jaar is. Dit betekent dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind genoeg geld heeft voor voeding, onderdak, kleding, studie en medische hulp.

  Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

  Kinderalimentatie hoort bij de onderhoudsplicht tot 21 jaar. Moet u kinderalimentatie betalen? Dan betaalt u dit vanaf 18 jaar rechtstreeks aan uw kind.

  Is uw kind 18 jaar of ouder en heeft uw kind eigen inkomen? Dan kunt u met uw kind afspreken dat kinderalimentatie niet meer nodig is. Verdient uw kind minimaal het minimumjeugdloon? Dan kan de rechter beslissen dat u geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen.

  Studeert uw kind? Dan heeft u kind mogelijk onvoldoende inkomen en moet u kinderalimentatie blijven betalen tot 21 jaar.

Terug naar boven Shape