Heb ik recht op kinderalimentatie? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Recht op kinderalimentatie

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft én juridisch ouder is van uw kind. Uw ex-partner is juridisch ouder als:

 • uw kind is erkend door uw ex-partner (bijvoorbeeld bij samenwonen)
 • uw kind is geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap met uw ex-partner
 • de rechter het ouderschap van uw ex-partner heeft vastgesteld
 • uw ex-partner uw kind heeft geadopteerd

Kinderalimentatie berekenen

U kunt met uw ex-partner afspraken maken over de kinderalimentatie. Wordt u het niet eens over de hoogte van de kinderalimentatie? Dan kunt u het LBIO inschakelen om dit voor u te berekenen.

Alimentatie vastleggen

U legt samen uw de afspraken over de alimentatie vast in een ouderschapsplan. Dit kan:

 • in overleg met elkaar
 • met hulp van een mediator
 • met hulp van een advocaat
 • met hulp van een notaris

U bent verplicht om een ouderschapsplan te maken als u uit elkaar gaat en beiden het gezag over de minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is vormvrij. Dat betekent dat u zelf bepaalt hoe de afspraken opschrijft.

Lukt het niet om afspraken te maken met uw ex-partner? Dan kunt u de rechter vragen om kinderalimentatie vast te stellen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Neem contact op met een van onze juristen.

Indexering kinderalimentatie

Elk jaar gaat op 1 januari de kinderalimentatie omhoog. De alimentatie stijgt mee met de gemiddelde loonsverhoging. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt elk jaar het indexeringspercentage vast. Uw ex-partner moet per 1 januari de alimentatie met dit percentage verhogen.

Soms heeft u (tijdelijk) geen recht op indexering van de alimentatie. Dat kan als u dit in een overeenkomst heeft afgesproken of als de rechter dat heeft bepaald.

U kunt ook kiezen voor een andere vorm van indexering. Bijvoorbeeld door de loonstijging van uw ex-partner te koppelen aan de alimentatie. Dan stijgt de alimentatie met hetzelfde percentage als het salaris van uw ex-partner. Dit legt u vast in een overeenkomst.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie?

  De rechter kijkt naar wat u nodig heeft om uw kinderen te kunnen verzorgen (behoefte). Verder kijkt hij hoeveel uw ex-partner kan betalen (draagkracht). Ook is het van belang welke omgangsregeling u heeft afgesproken.

  Berekening alimentatie

  Voor het berekenen van de kinderalimentatie maakt de rechter gebruik van de Trema-normen. Dit zijn richtlijnen voor het vaststellen van de alimentatie. De normen houden rekening met onder andere:

  • uw inkomen
  • hoe oud uw kinderen zijn
  • welke omgangsregeling u heeft afgesproken

  De rechter is niet verplicht zich te houden aan de Trema-normen. De rechter kan ook rekening houden met (bijzondere) individuele omstandigheden en verplichtingen.

  Partneralimentatie

  Kunt u ook partneralimentatie vragen? Dan wordt eerst kinderalimentatie berekend. Daarna wordt pas gekeken of uw ex-partner ook partneralimentatie kan betalen.

 • Kan mijn ex-partner de kinderalimentatie afkopen?

  Nee, afkoop is niet mogelijk. Eenmalig een bedrag aan kinderalimentatie betalen, is in strijd met de wet.

 • Gaat er belasting af van mijn alimentatie?

  Nee. Als u kinderalimentatie ontvangt, dan hoeft u dit niet op te geven aan de Belastingdienst.

  Betaalt u kinderalimentatie? Dan is dit niet (meer) fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u uw betaalde kinderalimentatie niet van uw inkomen kan aftrekken.

 • Tot welke leeftijd heeft een kind recht op kinderalimentatie?

  Vanaf 18 jaar zijn kinderen zelf financieel verantwoordelijk. Ouders zijn dan niet meer aansprakelijk voor de kosten die hun kind maakt. Dit betekent ook dat kinderen vanaf 18 jaar zelf hun financiën moeten regelen.

  Onderhoudsplicht tot 21 jaar

  Ouders blijven wel onderhoudsplichtig tot hun kind 21 jaar is. Dit betekent dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind genoeg geld heeft voor voeding, onderdak, kleding, studie en medische hulp.

  Kinderalimentatie vanaf 18 jaar

  Kinderalimentatie hoort bij de onderhoudsplicht tot 21 jaar. Moet u kinderalimentatie betalen? Dan betaalt u dit vanaf 18 jaar rechtstreeks aan uw kind.

  Is uw kind 18 jaar of ouder en heeft uw kind eigen inkomen? Dan kunt u met uw kind afspreken dat u minder of geen kinderalimentatie betaalt. Verdient uw kind minimaal het minimumjeugdloon? Dan kan de rechter beslissen dat u geen kinderalimentatie meer hoeft te betalen.

  Studeert uw kind? Dan heeft uw kind mogelijk onvoldoende inkomen en moet u kinderalimentatie blijven betalen tot 21 jaar.

 • Wat moet ik betalen van de kinderalimentatie?

  Alle kosten die worden gemaakt voor de kinderen, moeten van de kinderalimentatie worden betaald. Bijvoorbeeld kosten voor eten, drinken, kleding, (sport)clubs, kinderopvang, medische kosten en school. De ouder die de alimentatie ontvangt, betaalt deze kosten. Verwacht hij of zij grote uitgaven? Dan zal een deel van de alimentatie hiervoor moeten worden gespaard.

  De ouders kunnen (in het ouderschapsplan) andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat de schoolkosten niet van de kinderalimentatie worden betaald, maar dat daarvoor een andere regeling geldt.

Terug naar boven Shape