Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Situatie ex-partner

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten.

U kunt alleen kinderalimentatie vragen aan de juridisch ouder van uw kind. Is uw ex-partner niet de juridisch ouder? En is er geen ander juridisch ouder? Dan kunt u met een 'vaderschapsactie' toch kinderalimentatie vragen aan uw ex-partner als hij of zij:

 • de verwekker van uw kind is
 • toestemming gaf voor verwekking, bijvoorbeeld via een zaaddonor

Kinderalimentatie betalen

Uw ex-partner betaalt kinderalimentatie totdat uw kind 21 jaar is. Tot uw kind 18 jaar is, krijgt u de alimentatie.

Kind van 18 tot 21 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, hoeft uw ex-partner de kinderalimentatie niet meer aan u te betalen. Uw ex-partner betaalt de kinderalimentatie aan uw kind zelf. Willen jullie dit niet? Dan kunt u samen met uw kind en ex-partner afspreken dat u de kinderalimentatie blijft ontvangen.

Heeft uw kind voldoende inkomen om zijn eigen kosten te betalen? Dan mag uw ex-partner in overleg met uw kind de alimentatie verlagen of stoppen. Wil uw kind dit niet? Dan moet de rechter hierover beslissen. Hiervoor is de hulp van een advocaat nodig.

Kind van 21 jaar of ouder

Wordt uw kind 21 jaar? Dan hoeft uw ex-partner geen kinderalimentatie meer te betalen. Behalve als u hierover andere afspraken maakte, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. Of als uw kind niet kan werken door een handicap en geen uitkering krijgt.

Kinderalimentatie berekenen

U maakt samen met uw ex-partner afspraken over het bedrag dat hij per maand betaalt. Uw ex-partner mag niet de hele kinderalimentatie in 1 keer betalen.

U kunt afspraken maken:

Het is verstandig om alle afspraken over uw kind op te schrijven in een ouderschapsplan. Ook afspraken over kinderalimentatie.

Hulp bij berekening

Weet u niet wat een goed bedrag is voor de kinderalimentatie? Dan kunt u het LBIO vragen om voor u een berekening te maken.

Lukt het niet om afspraken te maken met uw ex-partner? Dan kunt u de rechter vragen om de kinderalimentatie te bepalen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. 

Jaarlijkse indexering

Op 1 januari van elk jaar gaat de kinderalimentatie omhoog met een percentage. Dat heet 'indexering'. Uw ex-partner moet de alimentatie met dit percentage verhogen. 

Soms heeft u (tijdelijk) geen recht op verhoging van de alimentatie. Bijvoorbeeld als u dit samen heeft afgesproken. Of als de rechter dit heeft bepaald.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe bepaalt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie?

  Eerst kijkt de rechter naar wat de kinderen nodig hebben. Dat hangt af van de situatie aan het einde van uw relatie. De rechter bekijkt hoe oud de kinderen toen waren en wat u en uw ex-partner toen verdienden. Hierbij gebruikt de rechter Trema-normen. Dit zijn regels en adviezen voor het berekenen van alimentatie.

  Vervolgens kijkt de rechter wat u en uw ex-partner nu kunnen betalen. Dat hangt af van het inkomen dat u op dit moment verdient. U moet allebei meebetalen aan de verzorging van uw kinderen.

  Omgangsregeling

  Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling die u heeft afgesproken. U betaalt voor de kinderen als ze bij u zijn, door bijvoorbeeld boodschappen te doen. Hier houdt de rechter rekening mee bij het vaststellen van het bedrag dat uw ex-partner aan u moet betalen.

  De rechter is niet verplicht zich te houden aan de Trema-normen. De rechter kan ook rekening houden met bijzondere situaties en afspraken. Dit gebeurt niet snel.

  Partneralimentatie

  Kunt u ook partneralimentatie vragen? Dan berekent de rechter eerst de kinderalimentatie. Daarna kijkt hij of uw ex-partner ook nog partneralimentatie kan betalen.

 • Krijg ik meer alimentatie als mijn ex-partner meer gaat verdienen?

  Stijgt het inkomen van uw ex-partner? Dan wordt de alimentatie soms ook hoger.

  Draagkracht ex-partner

  Om de hoogte van de alimentatie te bepalen, is de draagkracht van uw ex-partner belangrijk. De draagkracht is het bedrag dat uw ex-partner kan missen. Dit hangt af van het inkomen van uw ex-partner en van zijn vaste kosten.

  Als het inkomen van uw ex-partner stijgt, dan stijgt misschien ook zijn draagkracht. Soms kan uw ex-partner daardoor meer alimentatie betalen.

  Aanpassen alimentatie

  Stijgt het inkomen van uw ex-partner? En wilt u meer alimentatie? Bespreek dit dan met uw ex-partner. U kunt een berekening van de kinderalimentatie aanvragen bij het LBIO.

  Komt u er samen niet uit? Probeer dan afspraken te maken met hulp van een mediator. Lukt dat niet, dan kunt u een advocaat om hulp vragen. De advocaat berekent de alimentatie voor u en vraagt verhoging aan bij de rechter.

 • Wat moet ik betalen van de kinderalimentatie?

  De ouder die de kinderalimentatie ontvangt, moet dit gebruiken voor de kosten voor de kinderen. Bijvoorbeeld kosten van:

  • kleding
  • clubs en sportclubs
  • kinderopvang
  • medische kosten

  Verwacht hij of zij grote uitgaven? Dan zal deze ouder hiervoor moeten sparen met een deel van de alimentatie.

  U kunt als ouders andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat u schoolkosten of medische kosten niet van de kinderalimentatie betaalt.

 • Wanneer kan ik kinderalimentatie vragen van de verwekker?

  U kunt met een 'vaderschapsactie' kinderalimentatie vragen aan de verwekker van uw kind. Of aan de partner die toestemming gaf voor verwekking. Hiervoor moet u naar de rechter.

  Vaderschapsactie

  Met een vaderschapsactie vraagt u kinderalimentatie aan iemand die geen juridisch ouder is.

  Bent u als moeder de enige juridisch ouder van uw kind? Dan kunt u met een vaderschapsactie kinderalimentatie vragen aan:

  • de verwekker van uw kind. Dit is de biologische vader.
  • de partner die toestemming gaf voor verwekking van uw kind, bijvoorbeeld via een zaaddonor             

  U kunt geen kinderalimentatie vragen aan een zaaddonor. Een donor die zijn zaad doneerde voor kunstmatige bevruchting is geen verwekker.

  Is uw kind 18 jaar of ouder? Dan kunt u geen vaderschapsactie starten. Vanaf 18 jaar kan uw kind dit wel zelf doen.

  DNA-test

  Om kinderalimentatie te krijgen, moet u bewijzen dat iemand de verwekker is, of uw partner die toestemming gaf voor verwekking.

  De rechter kan de verwekker vragen om mee te werken aan een DNA-test. Werkt hij niet mee? Dan besluit de rechter soms toch dat hij de verwekker is. Bijvoorbeeld als de rechter vermoedt dat de verwekker probeert te verbergen dat hij de verwekker is. Dit hangt ook af van uw andere bewijs.

  Geen juridisch ouderschap

  Een vaderschapsactie maakt iemand niet juridisch ouder. De verwekker of partner die toestemming voor verwekking gaf, moet alleen kinderalimentatie betalen. Hij of zij heeft geen recht op contact met uw kind.

  Wil de verwekker of de partner die toestemming gaf voor verwekking uw kind erkennen? En geeft de rechter daar toestemming voor? Dan wordt hij of zij toch juridisch ouder en is er recht op contact met het kind.

  Wilt u een vaderschapsactie starten? Dan heeft u een advocaat nodig.

 • Gaat er belasting af van mijn alimentatie?

  Nee. Als u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u dit niet op te geven aan de Belastingdienst.

  Betaalt u kinderalimentatie? Dan is dit niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u uw betaalde kinderalimentatie niet van uw inkomen kunt aftrekken.

Terug naar boven Shape